ระบบรถรับ-ส่งนักเรียน สกร.

ผู้แจ้งความจำนงรถปกติ 969 คน
ผู้แจ้งความจำนงรถวันเสาร์ 0 คน
ผู้แจ้งความจำนงรถ รด. 0 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับสมัคร
  ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับสมัคร


 • ตารางสายรถ
  ตารางสายรถที่เปิดให้แจ้งความจำนงสมัครใช้บริการบริการ ปีการศึกษา2566 หากสายใดจำนวนนักเรียนสมัครน้อยจนไม่สามารถให้บริการใด **ขอสงวนสิทธิ์ในการยุบสายหรือปรับรวมสายเพื่อความเหมาะสม**


 • ตารางสายรถ
  ตารางสายรถที่เปิดให้แจ้งความจำนงสมัครใช้บริการบริการ ปีการศึกษา2566 หากสายใดจำนวนนักเรียนสมัครน้อยจนไม่สามารถให้บริการใด **ขอสงวนสิทธิ์ในการยุบสายหรือปรับรวมสายเพื่อความเหมาะสม**


 • สถานะการชำระเงิน
  สถานะการชำระเงินจะขึ้นในวันถัดไป หากตรงกับวันหยุดราชการ จะขึ้นในวันแรกของวันทำการ