ข้อมูลสายรถรับ-ส่งนักเรียน สกร.

ข้อมูลสายรถ

สายที่ ชื่อสายรถ พนักงานขับรถ/โทร. ที่นั่งคงเหลือ จุดขึ้น-ลง/ค่ารถ
1 สาย1 ม.ธนินธร นายมนตรี
0961377715
47 จุดขึ้นลง
2 สาย2 แยกลำลูกกา นายกิตติศักดิ์
0899888872
41 จุดขึ้นลง
3 สาย3 ไทยธานี นายพิชัย
0871267684
35 จุดขึ้นลง
4 สาย4 วไลย์ นายอร่าม
0899153734
24 จุดขึ้นลง
5 สาย 5 ตลาดบางขัน นายเดชา
0813598759
38 จุดขึ้นลง
6 สาย6 หงสกุล นายอู๋
081-914875
38 จุดขึ้นลง
7 สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ นายธนกร
0945050854
45 จุดขึ้นลง
8 สาย8 คลอง 14 นายประศาสตร์
081-981037
41 จุดขึ้นลง
9 สาย9 คลอง 8 นายยูร
0644720878
26 จุดขึ้นลง
10 สาย10 ราชมงคล นายทรงกลด
0994192121
29 จุดขึ้นลง
11 สาย11 ศาลธัญบุรี นายตุ๋ย
0851651589
26 จุดขึ้นลง
12 สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) นายวิชาญ
0818476572
35 จุดขึ้นลง
13 สาย13 ม.รัตนะ นายเบิ้ม
0841367260
40 จุดขึ้นลง
14 สาย14 คลอง10 นายสัญชัย
0648738946
26 จุดขึ้นลง
15 สาย15 ปั้มเอสโซ่ นายนริศ
0947275849
42 จุดขึ้นลง
16 สาย16 ปตท.ค.2 นายเนื่อง
0624820672
49 จุดขึ้นลง
17 สาย17 ฟ้าคราม 1 นายฟู
0863327955
39 จุดขึ้นลง
18 สาย18 มาลีวัลย์ นายกบ
0909017923
41 จุดขึ้นลง
19 สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา นางสาววรัญญา
0922745828
31 จุดขึ้นลง
20 สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) นายทองแดง
0847802189
44 จุดขึ้นลง
21 สาย21 ฟ้าคราม 2 นายอ้วน
0647968191
49 จุดขึ้นลง
22 สาย22 ตลาดAC นายชินวุฒิ
0839883396
35 จุดขึ้นลง
23 สาย23 วัดกลางค.4 คุณสาว
0927990424
42 จุดขึ้นลง
24 สาย24 อยู่เจริญ1 นายพิทักษ์
0640695849
39 จุดขึ้นลง
26 สาย26 พฤกลดา นายบุุญรอด
0808939799
25 จุดขึ้นลง