ข้อมูลสายรถรับ-ส่งนักเรียน สกร.

ข้อมูลสายรถ

สายที่ ชื่อสายรถ พนักงานขับรถ/โทร. ที่นั่งคงเหลือ จุดขึ้น-ลง/ค่ารถ
1 สาย1 ม.ธนินธร นายมนตรี
0961377715
50 จุดขึ้นลง
2 สาย2 แยกลำลูกกา นายกิตติศักดิ์
0899888872
4 จุดขึ้นลง
3 สาย3 ไทยธานี นายพิชัย
0871267684
7 จุดขึ้นลง
4 สาย4 วไลย์ นายอร่าม
0899153734
8 จุดขึ้นลง
5 สาย 5 ตลาดบางขัน นายเดชา
0813598759
13 จุดขึ้นลง
6 สาย6 หงสกุล นายอู๋
081-914875
0 จุดขึ้นลง
7 สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ นายธนกร
0945050854
3 จุดขึ้นลง
8 สาย8 คลอง 14 นายประศาสตร์
081-981037
7 จุดขึ้นลง
9 สาย9 คลอง 8 นายยูร
0644720878
58 จุดขึ้นลง
10 สาย10 ราชมงคล นายทรงกลด
0994192121
8 จุดขึ้นลง
11 สาย11 ศาลธัญบุรี นายตุ๋ย
0851651589
0 จุดขึ้นลง
12 สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) นายวิชาญ
0818476572
4 จุดขึ้นลง
13 สาย13 ม.รัตนะ นายเบิ้ม
0841367260
4 จุดขึ้นลง
14 สาย14 คลอง10 นายสัญชัย
0648738946
4 จุดขึ้นลง
15 สาย15 ปั้มเอสโซ่ นายนริศ
0947275849
59 จุดขึ้นลง
16 สาย16 ปตท.ค.2 นายเนื่อง
0624820672
11 จุดขึ้นลง
17 สาย17 ฟ้าคราม 1 นายฟู
0863327955
12 จุดขึ้นลง
18 สาย18 มาลีวัลย์ นายกบ
0909017923
59 จุดขึ้นลง
19 สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา นางสาววรัญญา
0922745828
14 จุดขึ้นลง
20 สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) นายทองแดง
0847802189
60 จุดขึ้นลง
21 สาย21 ฟ้าคราม 2 นายอ้วน
0647968191
4 จุดขึ้นลง
22 สาย22 ตลาดAC นายชินวุฒิ
0839883396
-1 จุดขึ้นลง
23 สาย23 วัดกลางค.4 คุณสาว
0927990424
60 จุดขึ้นลง
24 สาย24 อยู่เจริญ1 นายพิทักษ์
0640695849
60 จุดขึ้นลง
26 สาย26 พฤกลดา นายบุุญรอด
0808939799
11 จุดขึ้นลง