ข้อมูลสายรถรับ-ส่งนักเรียนวันเสาร์ สกร.

ข้อมูลสายรถวันเสาร์

สายที่ ชื่อสายรถ พนักงานขับรถ/โทร. ที่นั่งคงเหลือ จุดขึ้น-ลง/ค่ารถ
2 แยกลำลูกกา นายกิตติศักดิ์ มากสวาสดิ์
0899888872
60 จุดขึ้นลง
3 ไทยธานี นายสิงห์ อิ่มสมบูรณ์
0891671128
60 จุดขึ้นลง
4 คลอง14 นายประเสริฐ นุตคำแหง
092-924190
60 จุดขึ้นลง
5 ฟ้าคราม น.ส.วรัญญา พันธแก้ว
092-274582
60 จุดขึ้นลง
6 ราชมงคล นายทรงกลด สุขเจริญ
099-419212
60 จุดขึ้นลง
8 ตลาดAC นายณเร หะจงกุล
090-958258
60 จุดขึ้นลง