สรุปข้อมูลสายรถวันปกติ สกร.

สรุปข้อมูลสายรถ สายที่ 1 ย้อนกลับ

สายที่ ชื่อสายรถ จุดขึ้น-ลง ค่ารถ
1 สาย1 ม.ธนินธร ม.วังทอง 4,790 บาท
1 สาย1 ม.ธนินธร เมอร์รี่คิงส์ 4,420 บาท
1 สาย1 ม.ธนินธร ธ.ไทยพาณิชย์ 3,550 บาท
1 สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) 3,550 บาท
1 สาย1 ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร 4,420 บาท
1 สาย1 ม.ธนินธร ม.พิพรพงษ์ 4,790 บาท
1 สาย1 ม.ธนินธร เมืองเอก 4,420 บาท
1 สาย1 ม.ธนินธร ม.ธนินธร 5,060 บาท