รายงานการสอนห้อง ม.608 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 8 ง33103 มลฤดี หน่วยที่ 6 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบรรจุภัณฑ์/ส่งโครงงานอย่างย่อ/บรรจุภัณฑ์
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 7 อ33201 Eduard Activity
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 4 ว30242 นภา สอบปลายภาค -
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 3 ว30242 นภา สอบปลายภาค -
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 4 ง33104 ไชยยา นำเสนอแผนธุรกิจ
พุธ ที่ 06/09/2566 8 ง33103 มลฤดี หน่วยที่ 6 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบรรจุภัณฑ์/ส่งโครงงานอย่างย่อ/บรรจุภัณฑ์
อังคาร ที่ 05/09/2566 4 อ33201 Eduard Review 3, 19, 21, 29, 41
อังคาร ที่ 05/09/2566 2 ว33244 ยรรยง ระบบสืบพันธ์
อังคาร ที่ 05/09/2566 1 ว33244 ยรรยง ระบบสืบพันธ์
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 7 อ33201 Eduard ISP2 J 3, 9, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 41
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 4 ว30242 นภา ระบบสืบพันธุ์ -
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 3 ว30242 นภา ระบบสืบพันธุ์ -
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 4 ง33104 ไชยยา นำเสนอแผนธุรกิจ
พุธ ที่ 30/08/2566 8 ง33103 มลฤดี หน่วยที่ 6 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบรรจุภัณฑ์
พุธ ที่ 30/08/2566 4 ศ33101 ชนิดา ทำงาน -
อังคาร ที่ 29/08/2566 4 อ33201 Eduard TCP L/O 7, 19, 21, 29, 31, 41
จันทร์ ที่ 28/08/2566 9 ศ33101 ชนิดา ทบทวน/ส่งงาน -
จันทร์ ที่ 28/08/2566 8 ศ33101 ชนิดา ทบทวน/ส่งงาน -
จันทร์ ที่ 28/08/2566 4 ก33901 จารีรัตน์ การสมัครเข้าระบบ tcas
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 7 อ33201 Eduard TCP M 7, 19, 21, 29, 31, 41
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 4 ว30242 นภา การรักษาดุลยภาพ -
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 3 ว30242 นภา การรักษาดุลยภาพ -
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 4 ง33104 ไชยยา จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจ
พุธ ที่ 23/08/2566 8 ง33103 มลฤดี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค/พ.ร.บ.มาตรฐานอุตสาหกรรม/องค์กรที่รับผิดชอบ พ.ร.บ.เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
พุธ ที่ 23/08/2566 7 ง33103 มลฤดี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ /พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542และแก้ไข (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2557/พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522พร้อมกฎกระทรวง
พุธ ที่ 23/08/2566 4 ค33201 สุริยา อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
พุธ ที่ 23/08/2566 3 ค33101 สุกัญญา สอบหลังเรียน เรื่อง ตารางความถี่
อังคาร ที่ 22/08/2566 4 อ33201 Eduard ISP2 O 5, 9
จันทร์ ที่ 21/08/2566 9 ศ33101 ชนิดา ประวัติศาสตร์ต.ตก(ต่อ)/นิทรรศการ,ทบทวน -
จันทร์ ที่ 21/08/2566 8 ศ33101 ชนิดา ประวัติศาสตร์ต.ตก(ต่อ)/นิทรรศการ,ทบทวน -
จันทร์ ที่ 21/08/2566 7 ค33201 สุริยา อนุพันของฟังก์ชัน 10 11 22 23
จันทร์ ที่ 21/08/2566 1 อ33101 ชุติมา Parallelism
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 7 อ33201 Eduard Field Trip
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 4 ว30242 นภา ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ -
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 3 ว30242 นภา ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ -
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 4 ง33104 ไชยยา การเขียน swot 2 3 4 5 6 8 9 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 26 28 29 32 40 41
พุธ ที่ 16/08/2566 4 ค33201 สุริยา อนุพันธ์ชองฟังก์ชัน
อังคาร ที่ 15/08/2566 4 อ33201 Eduard ISP2 N 7, 17, 23, 39
อังคาร ที่ 15/08/2566 2 ว33244 ยรรยง การเคลื่อนที่
อังคาร ที่ 15/08/2566 1 ว33244 ยรรยง การเคลื่อนที่
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 7 อ33201 Eduard TCP K 19, 21, 41, 10, 22, 24, 28
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 6 ค33201 สุริยา โจทย์ประยุกต์อัตราการเปลี่ยนแปลง
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 4 ค30216 สิทธิกร จำนวนจริง
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 3 ค30216 สิทธิกร จำนวนจริง
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 3 ค33201 สุริยา อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 10 , 22
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 1 อ33101 ชุติมา Exercise Parallelism หน้า 3
พุธ ที่ 09/08/2566 8 ง33103 มลฤดี บรรจุภัณฑ์กับสิ่งแวดล้อม/มอบหมายงาน โครงงานอย่างย่อ/แผนคลี่/สร้างบรรจุภัณฑ์ ส่งภายในเดือน ส.ค.66
พุธ ที่ 09/08/2566 4 ค33201 สุริยา อัตราการเปลี่ยนแปลง
อังคาร ที่ 08/08/2566 8 ว33205 ธงชัย ยังมอดูลัส
อังคาร ที่ 08/08/2566 7 ว33205 ธงชัย ยังมอดูลัส
อังคาร ที่ 08/08/2566 4 อ33201 Eduard ISP2 M 3, 7, 17, 19, 21, 23, 29, 41
จันทร์ ที่ 07/08/2566 7 ค33201 สุริยา ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
จันทร์ ที่ 07/08/2566 4 ก33901 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสมัคร TCAS รอบ 2 8
จันทร์ ที่ 07/08/2566 4 ว33205 ธงชัย เทอร์โมไดนามิกส์
จันทร์ ที่ 07/08/2566 3 ว33205 ธงชัย เทอร์โมไดนามิกส์
จันทร์ ที่ 07/08/2566 1 อ33101 ชุติมา Parallelism เลขที่ 8,10,12 ขาดเรียน
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 7 อ33201 Eduard Listening Test
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 6 ค33201 สุริยา ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 4 ว30242 นภา งานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 3 ว30242 นภา งานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 4 ง33104 ไชยยา เทคโนโลยีกับอาชีพ
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 3 ค33201 สุริยา ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 10 , 24 , 28
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 1 อ33101 ชุติมา Present Perfect Continuous -
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 4 ง33104 ไชยยา นำเสนอธุรกิจที่ชื่นชอบ 7
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 3 ค33201 สุริยา ลิมิตของฟังก์ชัน
พุธ ที่ 26/07/2566 4 ค33201 สุริยา ลิมิตของฟังก์ชัน 2 , 4 , 14
อังคาร ที่ 25/07/2566 4 อ33201 Eduard ISP2 K 5, 9
อังคาร ที่ 25/07/2566 2 ว33244 ยรรยง Hormone
อังคาร ที่ 25/07/2566 1 ว33244 ยรรยง Hormone
จันทร์ ที่ 24/07/2566 9 ศ33101 ชนิดา เคลียร์งาน /ส่งงาน 2
จันทร์ ที่ 24/07/2566 8 ศ33101 ชนิดา เคลียร์งาน /ส่งงาน 2
จันทร์ ที่ 24/07/2566 7 ค33201 สุริยา ลิมิตของฟังก์ชัน
จันทร์ ที่ 24/07/2566 4 ก33901 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสมัคร TCAS รอบ 1 10
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 7 อ33201 Eduard TCP P 7, 11, 19, 31, 33, 37
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 6 ค33201 สุริยา ลิมิตของฟังก์ชัน 7 , 8 , 10 , 11 , 14 , 19 , 22 , 24 , 28 , 31 , 33 , 36 , 37
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 4 ว30242 นภา สอบซ่อมกลางภาค -
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 3 ว30242 นภา สอบซ่อมกลางภาค -
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 7 อ33201 Eduard Review 21, 31
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 4 ว30242 นภา สอบกลางภาคนอกตาราง -
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 3 ว30242 นภา สอบกลางภาคนอกตาราง -
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 4 ง33104 ไชยยา นำเสนอการประกอบธุรกิจ
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 3 ค33201 สุริยา เช็คงานเก็บคะแนน
พุธ ที่ 12/07/2566 8 ง33103 มลฤดี ระดมสมองทำแผนธุรกิจ Canvas ตามหลัก 5W2H /ออกแบบโลโก้บรรจุภัณฑ์
พุธ ที่ 12/07/2566 4 ค33201 สุริยา ลิมิตของฟังก์ชัน 7 , 21
อังคาร ที่ 11/07/2566 7 ว33205 ธงชัย กฎของแก๊สอุดมคติ
อังคาร ที่ 11/07/2566 6 ว33205 ธงชัย กฎของแก๊สอุดมคติ
อังคาร ที่ 11/07/2566 4 อ33201 Eduard Review
จันทร์ ที่ 10/07/2566 7 ค33201 สุริยา ตรวจชีต ตรวจสมุดเก็บคะแนน
จันทร์ ที่ 10/07/2566 4 ก33901 จารีรัตน์ นักเรียนทำงานค้างส่ง กิจกรรมที่ 3-6
จันทร์ ที่ 10/07/2566 3 ว33205 ธงชัย ทดสอบ
จันทร์ ที่ 10/07/2566 1 อ33101 ชุติมา เฉลย Passive Voice หน้า 2 ครบ
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 7 อ33201 Eduard TCP H 7, 9, 13, 17, 23, 31
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 6 ค33201 สุริยา ผลบวกของอนุกรมอนันต์ 7 , 10 , 21
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 4 ค30216 สิทธิกร การหาสมาชิกเซตจำกัด
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 3 ค30216 สิทธิกร การหาสมาชิกเซตจำกัด
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 1 ค33101 สุกัญญา ตรวจแบบฝึกหัด 2.2
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 4 ง33104 ไชยยา ติวเข้ามหาวิทยาลัย 7 10 17 19 23 24 25 29 31 33 37
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 2 ว33224 วิภารัตน์ ติว A level คณิตศาสตร์
พุธ ที่ 05/07/2566 7 ว33224 วิภารัตน์ สมบัติของสารประกอบอินทรีย์
พุธ ที่ 05/07/2566 6 ว33224 วิภารัตน์ สมบัติของสารประกอบอินทรีย์
พุธ ที่ 05/07/2566 4 ค33201 สุริยา ผลบวกอนุกรมอนันต์ 1 , 7
อังคาร ที่ 04/07/2566 4 อ33201 Eduard Activity
จันทร์ ที่ 03/07/2566 7 ค33201 สุริยา สอบเก็บคะแนนลิมิตของลำดับ
จันทร์ ที่ 03/07/2566 4 ก33901 จารีรัตน์ ทำใบงานแฟ้มสะสมผลงาน
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 8 ว33244 ยรรยง ดวงตา
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 7 อ33201 Eduard TCP E 1, 7, 21
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 6 ค33201 สุริยา อนุกรมผสม 1 ,7 , 21
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 4 ว30242 นภา นำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย -
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 3 ว30242 นภา นำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย -
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 2 ท33101 นพวรรณ แปลความคำประพันธ์ -
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 4 ง33104 ไชยยา การสมัครงาน 10 , 41 ไม่เข้าเรียน , 11 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 3 ค33201 สุริยา ผลบวกอนุกรมอนันต์ 11
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 2 ว33224 วิภารัตน์ สอบเก็บคะแนน
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 1 อ33101 ชุติมา เฉลย Subject - Verb Agreement เลขที่ 11 ลา
พุธ ที่ 28/06/2566 8 ง33103 มลฤดี กระบวนการวางแผนธุรกิจตามหลัก 5 W 2H
พุธ ที่ 28/06/2566 7 ว33224 วิภารัตน์ สมบัติของ Aromatic hydrocarbon & Alcohol
พุธ ที่ 28/06/2566 6 ว33224 วิภารัตน์ สมบัติของ Aromatic hydrocarbon & Alcohol
พุธ ที่ 28/06/2566 4 ค33201 สุริยา แบบฝึกหัดผลบวกของอนุกรมอนันต์ 11
พุธ ที่ 28/06/2566 3 ค33101 สุกัญญา นักเรียนถ่ายรูป
อังคาร ที่ 27/06/2566 4 อ33201 Eduard ISP2 C 7, 9, 19, 21, 25, 35, 41
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 ค33201 สุริยา อนุกรมอนันต์ 7 , 10 , 11
จันทร์ ที่ 26/06/2566 4 ก33901 จารีรัตน์ การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน
จันทร์ ที่ 26/06/2566 3 ว33205 ธงชัย การแปลงหน่วยอุณหภูมิ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 1 อ33101 ชุติมา กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 7 อ33201 Eduard ISP2 D 7
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 ค33201 สุริยา อนุกรมอนันต์
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 4 ค30216 สิทธิกร สมาชิกเซตจำกัด
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 3 ค30216 สิทธิกร สมาชิกเซตจำกัด
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 6 ว33244 ยรรยง ระบบประสาท
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 4 ง33104 ไชยยา นำเสนอประเภทธุรกิจ/สอบหลังเรียน หน่วย 1 10 (ไม่เข้าเรียน) 19 28
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 3 ค33201 สุริยา อนุกรมอนันต์ 19 , 28 , 31
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 1 อ33101 ชุติมา Exercise Subject - Verb Agreement เลขที่ 19, 28 ลา
พุธ ที่ 21/06/2566 8 ง33103 มลฤดี การวางแผนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 5W2H นายภูมิธรรม (ขาด)
พุธ ที่ 21/06/2566 4 ค33201 สุริยา สัญลักษณ์แทนการบวก 7
พุธ ที่ 21/06/2566 3 ค33101 สุกัญญา ตารางความถี่จำแนกสองทาง เลขที่ 7
อังคาร ที่ 20/06/2566 6 ส30102 เจนณรงค์ อารยธรรมโรมัน
อังคาร ที่ 20/06/2566 4 อ33201 Eduard ISP2 H 3, 7, 9
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 ว33244 ยรรยง ระบบประสาท
อังคาร ที่ 20/06/2566 1 ว33244 ยรรยง ระบบประสาท
จันทร์ ที่ 19/06/2566 9 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติระบายสีขั้นที่3/วงล้อ12สี 7
จันทร์ ที่ 19/06/2566 8 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติระบายสีขั้นที่3/วงล้อ12สี 7
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 ค33201 สุริยา อนุกรมอนันต์ 3(ลาป่วย) , 7
จันทร์ ที่ 19/06/2566 4 ก33901 จารีรัตน์ การคิดเกรดเฉลี่ยสะสมเพื่อสมัครศึกษาต่อ
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 7 อ33201 Eduard ISP2 G 19
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 ค33201 สุริยา แบบฝึกหัดลิมิตของลำดับ 16(ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 4 ว30242 นภา มอบหมายงานทำงานกลุ่ม -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 ว30242 นภา มอบหมายงานทำงานกลุ่ม -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 ค33101 สุกัญญา ตารางความถี่จำแนกทางเดียว
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 7 ว33224 วิภารัตน์ เรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 6 ว33224 วิภารัตน์ เรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 4 ง33104 ไชยยา นร ตรวจสุขภาพ
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 3 ค33201 สุริยา ลิมิตของลำดับ
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 2 ว33224 วิภารัตน์ พิธีไหว้ครู
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 1 อ33101 ชุติมา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
พุธ ที่ 14/06/2566 8 ง33103 มลฤดี สรุปหน่วยที่ 2 วัสดุบรรจุภัณฑ์/หน่วยที่ 3 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์/ใบงานกลุ่มที่ 3.1 ข้อพิจารณาในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
พุธ ที่ 14/06/2566 4 ค33201 สุริยา เฉลยแบบฝึกหัด 7
พุธ ที่ 14/06/2566 1 ค33101 สุกัญญา กิจกรรม สธป. แนะแนวเรียนต่อจาก APU เลขที่ 7(ลาป่วย)
อังคาร ที่ 13/06/2566 4 อ33201 Eduard Speaking Test
จันทร์ ที่ 12/06/2566 9 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติระบายสีขั้นที่1,2/จดความหมาย -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 8 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติระบายสีขั้นที่1,2/จดความหมาย -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 ค33201 สุริยา สอบเก็บคะแนนเรื่องลำดับและอนุกรม
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 ค33101 สุกัญญา นักเรียนทบทวนบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 4 ก33901 จารีรัตน์ การทำแบบทดสอบเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 1 อ33101 ชุติมา Subject-Verb Agreement เลขที่ 39 นักเรียนแลกเปลี่ยน
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 7 อ33201 Eduard TCP G 19, 21, 29, 31, 41, 10, 14, 22, 24, 28
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 6 ค33201 สุริยา ลิมิตของลำดับ 14 , 21 , 22 , 31
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 4 ว30242 นภา ระบบหายใจ -
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 ว30242 นภา ระบบหายใจ -
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 1 ค33101 สุกัญญา ตรวจแบบฝึกหัด เลขที่ 21(ลาป่วย),31(ลากิจ)
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 4 ง33104 ไชยยา นำเสนอประเภทธุรกิจ 37
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 ค33201 สุริยา เฉลยแบบฝึกหัด 37
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 ว33224 วิภารัตน์ เรียกชื่อสารประกอบแอลเคน
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 อ33101 ชุติมา เฉลย Exercise Word analysis นักเรียนชายทุกคนไปเรียน รด.
พุธ ที่ 07/06/2566 7 ว33224 วิภารัตน์ หมู่ฟังก์ชัน สเตอริโอไอโซเมอร์ และทำแบบฝึกหัดหมู่ฟังก์ชัน
พุธ ที่ 07/06/2566 6 ว33224 วิภารัตน์ หมู่ฟังก์ชัน สเตอริโอไอโซเมอร์ และทำแบบฝึกหัดหมู่ฟังก์ชัน
พุธ ที่ 07/06/2566 4 ค33201 สุริยา ลิมิตของลำดับ 7 , 14
พุธ ที่ 07/06/2566 3 ค33101 สุกัญญา สถิติศาสตร์เชิงพรรณนาและสถิติศาสตร์เชิงอนุมาน เลขที่ 7(ลาป่วย),14(ลากิจ)
พุธ ที่ 07/06/2566 1 ค33101 สุกัญญา กิจกรรม สธป. มหาวิทยาลัยกรุงเทพมาแนะแนวเรียนต่อ แนะนำผู้สมัครสภานักเรียน เลขที่ 7(ลาป่วย),14(ลากิจ)
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 ว33205 ธงชัย โมเมนต์เนื่องจากแรงคู่ควบ
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 ว33205 ธงชัย โมเมนต์เนื่องจากแรงคู่ควบ
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 ส30102 เจนณรงค์ อารยธรรมอียิปต์
อังคาร ที่ 06/06/2566 4 อ33201 Eduard ISP2 F 7, 39
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 7 อ33201 Eduard TCP F 10
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 ค33201 สุริยา ลิมิตของลำดับ
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 4 ว30242 นภา ระบบหมุนเวียนเลือด -
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ว30242 นภา ระบบหมุนเวียนเลือด -
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 2 ท33101 สุภาภรณ์ ทำแบบฝึกหัด -
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 ค33101 สุกัญญา ตรวจแบบฝึกหัดที่ 1.2,1.3 -
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ว33244 ยรรยง เซลล์ประสสาท
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ว33244 ยรรยง เซลล์ประสาท
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ว33244 ยรรยง เซลล์ประสาท
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 4 ง33104 ไชยยา เปิดโลกธุรกิจ 7 39( นร.แลกเปลี่ยน)
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ค33201 สุริยา ลิมิตของลำดับ 7
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ว33224 วิภารัตน์ Hydrocarbon compounds
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 อ33101 ชุติมา เฉลย Prefix and Suffix เลขที่ 7 เลขที่ 10 ขาดเรียน เลขที่ 39 นักเรียนแลกเปลี่ยน
พุธ ที่ 31/05/2566 4 ค33201 สุริยา ลิมิตของลำดับ 10
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ค33101 สุกัญญา ประเภทของข้อมูล -
พุธ ที่ 31/05/2566 1 ค33101 สุกัญญา สธป. กิจกรรเสริมสร้างบุคลิกภาพ ประจำเดือน มิถุนายน -
อังคาร ที่ 30/05/2566 9 ศ33101 ชนิดา หน้าที่พลเมือง/ทบทวนระเบียบปฏิบัติ -
อังคาร ที่ 30/05/2566 4 อ33201 Eduard ISP2 B 21, 39
จันทร์ ที่ 29/05/2566 9 ศ33101 ชนิดา วาดภาพแรเงารูปทรงกลม6น้ำหนัก -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 8 ศ33101 ชนิดา วาดภาพแรเงารูปทรงกลม6น้ำหนัก -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ค33201 สุริยา ทบทวนอนุกรมเรขาคณิต
จันทร์ ที่ 29/05/2566 4 ก33901 จารีรัตน์ ทดสอบก่อนเรียน
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 อ33101 ชุติมา Prefix and Suffix นักเรียนมาครบ
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 อ33201 Eduard TCP D 6,12,39
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ค33201 สุริยา ทบทวนอนุกรมเลขคณิต 6(ลาไปค่าย)
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 4 ว30242 นภา การย่อยอาหาร -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 4 ค30216 สิทธิกร พื้นฐานเซต
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 4 ว30221 รัตนา ทดสอบก่อนเรียน โปรตีน
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ว30242 นภา การย่อยอาหาร -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ค30216 สิทธิกร พื้นฐานเซต
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ว30221 รัตนา ทดสอบก่อนเรียน โปรตีน
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ท33101 นพวรรณ หลักการทำข้อสอบการอ่าน -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ค33101 สุกัญญา คำสำคัญในสถิติศาสตร์ เลขที่ 6 (ลากิจ)
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 4 ง33104 ไชยยา เปิดโลกอาชีพ 39 พักการเรียนไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ค33201 สุริยา เฉลยแบบฝึกหัดชุดที่ 3
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 อ33101 ชุติมา Word Analysis นักเรียนมาเรียนครบ
พุธ ที่ 24/05/2566 8 ง33103 มลฤดี คำอธิบายรายวิชา/แบ่งกลุ่ม/กลยุทธ์ทางการตลาด 5 p เชื่อมโยงกับรายวิชา
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ว33224 วิภารัตน์ พันธะของคาร์บอนและสูตรโครงสร้าง
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ว33224 วิภารัตน์ พันธะของคาร์บอนและสูตรโครงสร้าง
พุธ ที่ 24/05/2566 4 ค33201 สุริยา ลำดับฮาร์โมนิก
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ค33101 สุกัญญา สถิติศาสตร์ ทำแบบฝึกหัดที่ 1.1 -
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ศ33101 ชนิดา คาบสธป./แจ้งระเบียบแนวปฏิบัติ/เช็คชื่อ/ครูแนะนำตัว -
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ว33205 ธงชัย แรงแม่เหล็ก กฎมือขวา 7
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ว33205 ธงชัย แรงแม่เหล็ก กฎมือขวา 7
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ส30102 เจนณรงค์ pre test
อังคาร ที่ 23/05/2566 4 อ33201 Eduard ISP 2 A 7
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ส33101 วราวิทย์ การเงิน 7
จันทร์ ที่ 22/05/2566 9 ศ33101 ชนิดา หนังสือทัศนศิลป์,วัสดุอุปกรณ์/เกณฑ์/ปฏิบัติงานแรเงา7ระยะ -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 ศ33101 ชนิดา หนังสือทัศนศิลป์,วัสดุอุปกรณ์/เกณฑ์/ปฏิบัติงานแรเงา7ระยะ -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ค33201 สุริยา ทบทวนลำดับเรขาคณิต
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ค33101 สุกัญญา ให้นักเรียนตรวจสอบทะเบียนประวัติ -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 4 ก33901 จารีรัตน์ เกณฑ์การผ่านกิจกรรม
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ว33205 ธงชัย แม่เหล็ก
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ส33101 วราวิทย์ ปฐมนิเทสรายวิชา
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 อ33101 ชุติมา Introduction เลขที่ 39 นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ FIEA
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ส30102 เจนณรงค์ แนะนำราายวิชา
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 อ33201 Eduard TCP B 39
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ค33201 สุริยา ทบทวนลำดับเลขคณิต
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 4 ค30216 สิทธิกร แนะนำรายวิชา ทดสอบก่อนเรียน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ค30216 สิทธิกร แนะนำรายวิชา ทดสอบก่อนเรียน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ท33101 นพวรรณ แนะนำรายวิชาและอธิบายวิธีการจัดการเรียนรู้ -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 ค33101 สุกัญญา แนะนำรายวิชา และการให้คะแนน
ศุกร์ ที่ 18/05/2566 6 ว33244 ยรรยง แนะนำรายวิชา โครงสร้างรายวิชา
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 4 ง33104 ไชยยา นร รับอุปกรณ์การเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 ค33201 สุริยา แจกหนังสือ แนะนำการเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ว33224 วิภารัตน์ แจกอุปกรณ์การเรียน
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ