สถิติการรายงานการสอน

ระบุวันที่เพื่อดูสถิติย้อนหลัง

สถิติการรายงานการสอน ม.1 วันที่ พุธ ที่ 29/03/2566

ห้อง คาบ1 คาบ2 คาบ3 คาบ4 คาบ5 คาบ6 คาบ7 คาบ8 คาบ9 คาบ10
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
ห้อง คาบ1 คาบ2 คาบ3 คาบ4 คาบ5 คาบ6 คาบ7 คาบ8 คาบ9 คาบ10

สถิติการรายงานการสอน ม.2 วันที่ พุธ ที่ 29/03/2566

ห้อง คาบ1 คาบ2 คาบ3 คาบ4 คาบ5 คาบ6 คาบ7 คาบ8 คาบ9 คาบ10
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
ห้อง คาบ1 คาบ2 คาบ3 คาบ4 คาบ5 คาบ6 คาบ7 คาบ8 คาบ9 คาบ10

สถิติการรายงานการสอน ม.3 วันที่ พุธ ที่ 29/03/2566

ห้อง คาบ1 คาบ2 คาบ3 คาบ4 คาบ5 คาบ6 คาบ7 คาบ8 คาบ9 คาบ10
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
ห้อง คาบ1 คาบ2 คาบ3 คาบ4 คาบ5 คาบ6 คาบ7 คาบ8 คาบ9 คาบ10

สถิติการรายงานการสอน ม.4 วันที่ พุธ ที่ 29/03/2566

ห้อง คาบ1 คาบ2 คาบ3 คาบ4 คาบ5 คาบ6 คาบ7 คาบ8 คาบ9 คาบ10
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
ห้อง คาบ1 คาบ2 คาบ3 คาบ4 คาบ5 คาบ6 คาบ7 คาบ8 คาบ9 คาบ10

สถิติการรายงานการสอน ม.5 วันที่ พุธ ที่ 29/03/2566

ห้อง คาบ1 คาบ2 คาบ3 คาบ4 คาบ5 คาบ6 คาบ7 คาบ8 คาบ9 คาบ10
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
ห้อง คาบ1 คาบ2 คาบ3 คาบ4 คาบ5 คาบ6 คาบ7 คาบ8 คาบ9 คาบ10

สถิติการรายงานการสอน ม.6 วันที่ พุธ ที่ 29/03/2566

ห้อง คาบ1 คาบ2 คาบ3 คาบ4 คาบ5 คาบ6 คาบ7 คาบ8 คาบ9 คาบ10
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
ห้อง คาบ1 คาบ2 คาบ3 คาบ4 คาบ5 คาบ6 คาบ7 คาบ8 คาบ9 คาบ10