สถิติการรายงานการสอน

ระบุวันที่เพื่อดูสถิติย้อนหลัง

สถิติการรายงานการสอน ม.1 วันอาทิตย์ที่ 25/02/2567

ห้อง คาบ1 คาบ2 คาบ3 คาบ4 คาบ5 คาบ6 คาบ7 คาบ8 คาบ9 คาบ10
101
_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_

_
102
_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_

_
103
_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_

_
104
_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_

_
105
_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_

_
106
_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_

_
107
_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_

_
108
_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_

_
109
_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_

_
110
_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_

_
111
_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_

_
112
_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_

_
113
_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_

_
114
_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_

_
ห้อง คาบ1 คาบ2 คาบ3 คาบ4 คาบ5 คาบ6 คาบ7 คาบ8 คาบ9 คาบ10

สถิติการรายงานการสอน ม.2 วันอาทิตย์ที่ 25/02/2567

ห้อง คาบ1 คาบ2 คาบ3 คาบ4 คาบ5 คาบ6 คาบ7 คาบ8 คาบ9 คาบ10
201
_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_

_
202
_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_

_
203
_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_

_
204
_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_

_
205
_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_

_
206
_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_

_
207
_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_

_
208
_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_

_
209
_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_

_
210
_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_

_
211
_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_

_
212
_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_

_
213
_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_

_
214
_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_

_
ห้อง คาบ1 คาบ2 คาบ3 คาบ4 คาบ5 คาบ6 คาบ7 คาบ8 คาบ9 คาบ10

สถิติการรายงานการสอน ม.3 วันอาทิตย์ที่ 25/02/2567

ห้อง คาบ1 คาบ2 คาบ3 คาบ4 คาบ5 คาบ6 คาบ7 คาบ8 คาบ9 คาบ10
301
_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_

_
302
_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_

_
303
_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_

_
304
_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_

_
305
_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_

_
306
_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_

_
307
_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_

_
308
_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_

_
309
_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_

_
310
_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_

_
311
_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_

_
312
_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_

_
313
_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_

_
314
_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_

_
ห้อง คาบ1 คาบ2 คาบ3 คาบ4 คาบ5 คาบ6 คาบ7 คาบ8 คาบ9 คาบ10

สถิติการรายงานการสอน ม.4 วันอาทิตย์ที่ 25/02/2567

ห้อง คาบ1 คาบ2 คาบ3 คาบ4 คาบ5 คาบ6 คาบ7 คาบ8 คาบ9 คาบ10
401
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
402
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
403
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
404
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
405
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
406
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
407
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
408
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
409
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
410
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
411
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
412
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
413
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
414
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
415
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
416
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
ห้อง คาบ1 คาบ2 คาบ3 คาบ4 คาบ5 คาบ6 คาบ7 คาบ8 คาบ9 คาบ10

สถิติการรายงานการสอน ม.5 วันอาทิตย์ที่ 25/02/2567

ห้อง คาบ1 คาบ2 คาบ3 คาบ4 คาบ5 คาบ6 คาบ7 คาบ8 คาบ9 คาบ10
501
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
502
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
503
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
504
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
505
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
506
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
507
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
508
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
509
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
510
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
511
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
512
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
513
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
514
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
515
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
516
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
ห้อง คาบ1 คาบ2 คาบ3 คาบ4 คาบ5 คาบ6 คาบ7 คาบ8 คาบ9 คาบ10

สถิติการรายงานการสอน ม.6 วันอาทิตย์ที่ 25/02/2567

ห้อง คาบ1 คาบ2 คาบ3 คาบ4 คาบ5 คาบ6 คาบ7 คาบ8 คาบ9 คาบ10
601
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
602
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
603
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
604
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
605
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
606
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
607
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
608
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
609
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
610
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
611
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
612
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
613
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
614
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
615
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
616
_

_

_

_
พักเที่ยง
_

_

_

_

_
ห้อง คาบ1 คาบ2 คาบ3 คาบ4 คาบ5 คาบ6 คาบ7 คาบ8 คาบ9 คาบ10