รายงานการสอนห้อง ม.604 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 7 ท33101 สมบุญ การฟังอย่างมีวิจารณญาณ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 6 ท33101 สมบุญ การฟังอย่างมีวิจารณญาณ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 4 ก33901 จารีรัตน์ ทดสอบหลังเรียน
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 3 ส33101 ชนินทร์ ทบทวนบทเรียน
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 1 อ33201 Tammy Completed CW and Unit 4 Book Test Students number 3, 28, 32, 34 are absent due to sickness
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 1 อ33213 Kate Creative Writing Students with unfinished work and assignments were given time to finish and submit them. Worksheets handed for those who wanted to have extra credits for the finals. Roll no. 2
พุธ ที่ 06/09/2566 8 ว33242 วรวุฒิ สอบเรื่อง osmoregulation
พุธ ที่ 06/09/2566 7 ว33242 วรวุฒิ สอบเรื่อง osmoregulation
พุธ ที่ 06/09/2566 4 ค33203 จุฑามาศ อินทิกรัลจำกัดเขต พื้นที่ปิดล้อมบนแกน x
พุธ ที่ 06/09/2566 2 อ33201 Tammy Last Class Term 1 Student 2 is absent
อังคาร ที่ 05/09/2566 8 ค33203 จุฑามาศ อินทิกรัล
อังคาร ที่ 05/09/2566 6 ค33203 จุฑามาศ อินทิกรัลไม่จำกัดเขต
อังคาร ที่ 05/09/2566 4 ศ33101 ชนิดา ส่งงาน/ทบทวน -
อังคาร ที่ 05/09/2566 3 ศ33101 ชนิดา ส่งงาน/ทบทวน -
จันทร์ ที่ 04/09/2566 7 ว33242 วรวุฒิ ทบทวนเรื่องไต
จันทร์ ที่ 04/09/2566 6 อ33201 Tammy Unit 4 Test Students
จันทร์ ที่ 04/09/2566 2 ค33203 จุฑามาศ สอบเก็บคะแนน
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 8 ง33103 มลฤดี หน่วยที่ 6 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบรรจุภัณฑ์
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 7 ค33203 จุฑามาศ โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด ต่ำสุด
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 4 ก33901 จารีรัตน์ การสมัครเข้าระบบ tcas
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 2 อ33201 Tammy Post Tes Student 27 is absent
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 6 ท33101 สมบุญ ติวเอเลเวล
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 4 ค33203 จุฑามาศ โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด ต่ำสุด
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 1 ส33101 ชนินทร์ แนวข้อสอบปลายภาค
พุธ ที่ 30/08/2566 8 ว33242 วรวุฒิ lymphatic system
พุธ ที่ 30/08/2566 7 ว33242 วรวุฒิ lymphatic system
พุธ ที่ 30/08/2566 2 อ33201 Tammy Finish Unit 4 Student 4 is absent
อังคาร ที่ 29/08/2566 8 ท33101 สมบุญ โวหาร 17
อังคาร ที่ 29/08/2566 7 ง33104 ไชยยา นำเสนอแผนธุรกิจ
อังคาร ที่ 29/08/2566 6 ค33203 จุฑามาศ ค่าสูงสุด ต่ำสุด สัมพัทธ์ สัมบูรณ์
จันทร์ ที่ 28/08/2566 7 ว33242 วรวุฒิ osmoregulatory system
จันทร์ ที่ 28/08/2566 6 อ33201 Tammy Lessons 4.2 & 4.3
จันทร์ ที่ 28/08/2566 2 ค33203 จุฑามาศ ฟังก์ชันเพิ่ม ฟังก์ชันลด ค่าวิกฤต
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 7 ค33203 จุฑามาศ ความเร็ว ความเร่ง
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 6 ท33101 สมบุญ สามก๊ก 28 32 34
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 4 ง33103 มลฤดี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ /พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542และแก้ไข (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2557/พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522พร้อมกฎกระทรว
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 3 ส33101 ชนินทร์ ลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 4 ค33203 จุฑามาศ ความชัน เส้นสัมผัสเส้นโค้ง
พุธ ที่ 23/08/2566 8 ว33242 วรวุฒิ ไต
พุธ ที่ 23/08/2566 7 ว33242 วรวุฒิ ไต
พุธ ที่ 23/08/2566 2 อ33201 Tammy Unit 3 test Students 22 and 19 are absent
อังคาร ที่ 22/08/2566 8 ง33104 ไชยยา การเขียนโครงงาน 19
อังคาร ที่ 22/08/2566 7 ง33104 ไชยยา การเขียนบทสรุปผู้บริหาร/แผนธุรกิจ 28
อังคาร ที่ 22/08/2566 6 ค33203 จุฑามาศ ความชันของเส้นโค้ง สมการเส้นสัมผัส
จันทร์ ที่ 21/08/2566 7 ว33242 วรวุฒิ minitest circulation
จันทร์ ที่ 21/08/2566 6 อ33201 Tammy Unit 3 Test Review
จันทร์ ที่ 21/08/2566 2 ค33203 จุฑามาศ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 4 ค33203 จุฑามาศ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 3 อ33213 Kate CW4 Resume and HW4 Cover Letter instructions #25 Momo
พุธ ที่ 16/08/2566 8 ว33242 วรวุฒิ osmoregulatory system
พุธ ที่ 16/08/2566 7 ว33242 วรวุฒิ osmoregulatory system
พุธ ที่ 16/08/2566 3 อ33201 ชลทิชา Noun
พุธ ที่ 16/08/2566 2 อ33201 Tammy Lesson 3.3 and 3.4 Student number 4, 20 and 27 are absent
อังคาร ที่ 15/08/2566 8 ท33101 สมบุญ สามก๊ก _
อังคาร ที่ 15/08/2566 6 ค33203 จุฑามาศ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
อังคาร ที่ 15/08/2566 4 ศ33101 ชนิดา ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก
อังคาร ที่ 15/08/2566 3 ศ33101 ชนิดา ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 8 ง33103 มลฤดี การออกแบบบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก /วิธีการเลือกวัสดุ/ประโยชน์ของการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 7 ค33203 จุฑามาศ อัตราการเปลี่ยนแปลง
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 6 ค33203 จุฑามาศ อัตราการเปลี่ยนแปลง
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 4 ก33901 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสมัครสอบ tcas รอบ 1-2
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 3 ส33101 ชนินทร์ ลักษณะภูมิประเทศภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงลักษณะทางธรณีวิทยา
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 2 อ33201 Tammy Finish Lesson 3.2
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 3 อ33213 Kate Assign Final Project and HW3 Interview Questions
พุธ ที่ 09/08/2566 8 ว33242 วรวุฒิ lymph
พุธ ที่ 09/08/2566 7 ว33242 วรวุฒิ lymph
พุธ ที่ 09/08/2566 2 อ33201 Tammy Continue Lesson 3.2
อังคาร ที่ 08/08/2566 8 ท33101 สมบุญ สามก๊ก
อังคาร ที่ 08/08/2566 6 ค33203 จุฑามาศ ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
จันทร์ ที่ 07/08/2566 9 ว33242 วรวุฒิ plant c 3 c 4
จันทร์ ที่ 07/08/2566 8 ว33242 วรวุฒิ plant c 3 c 4
จันทร์ ที่ 07/08/2566 7 ว33242 วรวุฒิ blood clotting
จันทร์ ที่ 07/08/2566 6 อ33201 Tammy Begin Lesson 3.2 Students 14 and 20 are absent
จันทร์ ที่ 07/08/2566 2 ค33203 จุฑามาศ ลิมิตของฟังก์ชัน 20
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 7 ค33203 จุฑามาศ แคลคูลัส
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 6 ท33101 สมบุญ สามก๊ก 28
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 4 ก33901 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสมัคร TCAS รอบ 2
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 3 ส33101 ชนินทร์ อาณาเขตประเทศไทย
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 2 อ33201 Tammy Start lesson 3.1 and then 3.2 Students 17, 28 and 34 are absent.
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 4 ท33101 สมบุญ ทำแบบคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน 28
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 3 อ33213 Kate CW3 Job Search none
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 1 ส33101 ชนินทร์ ทดสอบก่อนเรียน ภูมิมิติ ทำเลที่ตั้งของประเทศไทย
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 4 ค33203 จุฑามาศ ลิมิตของฟังก์ชัน
พุธ ที่ 26/07/2566 8 ว33242 วรวุฒิ circulation
พุธ ที่ 26/07/2566 7 ว33242 วรวุฒิ circulation
พุธ ที่ 26/07/2566 2 อ33201 Tammy Finish Lesson 3.1 Student # 35 is absent
อังคาร ที่ 25/07/2566 6 ค33203 จุฑามาศ มูลค่าของเงิน
อังคาร ที่ 25/07/2566 4 ศ33101 ชนิดา เคลียร์งาน /วิจารณ์รูปปิรามิดที่สอบวาด -
อังคาร ที่ 25/07/2566 3 ศ33101 ชนิดา เคลียร์งาน /วิจารณ์รูปปิรามิดที่สอบวาด -
จันทร์ ที่ 24/07/2566 6 อ33201 Tammy Begin Lesson 3.1 Students 22 and 43 are absent
จันทร์ ที่ 24/07/2566 2 ค33203 จุฑามาศ ลิมิตทางเดียว 22(ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 8 ง33103 มลฤดี สอบกลางภาคนอกตาราง
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 7 ค33203 จุฑามาศ แคลคูลัสเบื้องต้น
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 2 อ33201 Tammy Talk about midterm and prepare for units 3 and 4 Students 12, 28 and 31 are absent
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 8 ง33103 มลฤดี ระดมสมองทำแผนธุรกิจ Canvas ตามหลัก 5W2H /ออกแบบโลโก้บรรจุภัณฑ์
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 7 ค33203 จุฑามาศ โจทย์ปัญหาลำดับและอนุกรม
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 4 ก33901 จารีรัตน์ ทบทวนติดตามงานค้าง
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 2 อ33201 Tammy Review for Midterm
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 6 ส30102 เจนณรงค์ แนะแนวข้อสอบ
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 4 ค33203 จุฑามาศ โจทย์ประยุกต์ลำดับอนุกรม
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 3 อ33213 Kate Extra Credit Essay
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 1 ส33101 ชนินทร์ แจ้งคะแนนสอบ สอบซ่อม
พุธ ที่ 12/07/2566 8 ว33242 วรวุฒิ เฉลยข้อสอบ
พุธ ที่ 12/07/2566 7 ว33242 วรวุฒิ เฉลยข้อสอบ
พุธ ที่ 12/07/2566 2 อ33201 Tammy Finish Writing Project and Review midterm Students 19 and 31 are absent
อังคาร ที่ 11/07/2566 8 ท33101 สมบุญ ระดับภาษา _
อังคาร ที่ 11/07/2566 7 ง33104 ไชยยา นำเสนอธุรกิจที่ชื่นชอบ
อังคาร ที่ 11/07/2566 6 ค33203 จุฑามาศ ดอกเบี้ย
อังคาร ที่ 11/07/2566 4 ศ33101 ชนิดา สอบวาดภาพแรเงา/ร่างภาพ1ชม.,ถ่ายรูปติดบัตรคาบ4 -
อังคาร ที่ 11/07/2566 3 ศ33101 ชนิดา สอบวาดภาพแรเงา/ร่างภาพ1ชม.,ถ่ายรูปติดบัตรคาบ4 -
จันทร์ ที่ 10/07/2566 7 ว33242 วรวุฒิ test
จันทร์ ที่ 10/07/2566 6 อ33201 Tammy Midterm Review and Finish Writing Project
จันทร์ ที่ 10/07/2566 2 ค33203 จุฑามาศ สอบเก็บคะแนนเรื่องอนุกรมอนันต์
จันทร์ ที่ 10/07/2566 1 ส30102 เจนณรงค์ แนวข้อสอบกลางภาค
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 8 ง33103 มลฤดี วิเคราะห์การออกแบบบรรจุภัณณ์ตามหลัก 5w2H /มอบหมายงานออกแบบโลโก้บรรจุภัณฑ์เพื่อจัดทำแผนธุรกิจแบบ Canvas
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 6 ท33101 สมบุญ แบบทดสอบหลังเรียน _
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 4 ก33901 จารีรัตน์ ทำใบงานการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 3 ส33101 ชนินทร์ ทดสอบหลังเรียน
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 2 อ33201 Tammy Finish Lesson 2.4
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 4 ค33203 จุฑามาศ นักเรียนเข้าติว A-Level คณิตศาสตร์
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 1 ส33101 ชนินทร์ ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
พุธ ที่ 05/07/2566 8 ว33242 วรวุฒิ circulation
พุธ ที่ 05/07/2566 7 ว33242 วรวุฒิ circulation
พุธ ที่ 05/07/2566 6 ว33242 วรวุฒิ circulation
พุธ ที่ 05/07/2566 2 อ33201 Tammy Continue Lesson 2.4 Student # 31 is absent.
อังคาร ที่ 04/07/2566 8 ท33101 สมบุญ ถอดคำประพันธ์ขุนช้างขุนแผน 12
อังคาร ที่ 04/07/2566 7 ง33104 ไชยยา แนวทางการประกอบธุรกิจ 12
อังคาร ที่ 04/07/2566 6 ค33203 จุฑามาศ อนุกรมอนันต์ 12
อังคาร ที่ 04/07/2566 4 ศ33101 ชนิดา ส่งงานโลโก้/บรรยายประวัติศาสตร์ไทย -
อังคาร ที่ 04/07/2566 3 ศ33101 ชนิดา ส่งงานโลโก้/บรรยายประวัติศาสตร์ไทย -
จันทร์ ที่ 03/07/2566 7 ว33242 วรวุฒิ สอบย่อยโครงสร้างพืชและการลำเลียง
จันทร์ ที่ 03/07/2566 6 อ33201 Tammy Start Lesson 2.4
จันทร์ ที่ 03/07/2566 2 ค33203 จุฑามาศ อนุกรมอนันต์ 12
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 7 ค33203 จุฑามาศ อนุกรมอนันต์
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 6 ง33104 ไชยยา การสมัครงาน
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 4 ก33901 จารีรัตน์ นักเรียนถ่ายรูปเพื่อใช้งานระบบ Dschool
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 3 ส33101 ชนินทร์ วิวัฒนาการการค้าเสรีของไทย
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 2 อ33201 Tammy Finish Lesson 2.3
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 4 ค33203 จุฑามาศ สอบเก็บคะแนน
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 3 อ33213 Kate PT2: My Best Year Essay
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 1 ส33101 ชนินทร์ วิวัฒนาการการค้าเสรีในไทย
พุธ ที่ 28/06/2566 2 อ33201 Tammy Finish Lesson 2.3
อังคาร ที่ 27/06/2566 8 ท33101 สมบุญ ถอดคำประพันธ์ขุนช้างขุนแผน 15
อังคาร ที่ 27/06/2566 7 ท33101 สมบุญ ถอดความเสภาขุนช้างขุนแผน 15
อังคาร ที่ 27/06/2566 6 ค33203 จุฑามาศ อนุกรมอนันต์ 15(ลาป่วย)
อังคาร ที่ 27/06/2566 4 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติแรเงาน้ำหนัก 6 น้ำหนัก/รูปทรงกลม 15
อังคาร ที่ 27/06/2566 3 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติแรเงาน้ำหนัก 6 น้ำหนัก/รูปทรงกลม 15
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 อ33201 Tammy Begin Lesson 2.2 - 2.3
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 ค33203 จุฑามาศ อนุกรมเทเลสโคป
จันทร์ ที่ 26/06/2566 1 ส30102 เจนณรงค์ อารยธรรมโรมัน
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 7 ค33203 จุฑามาศ อนุกรมอนันต์
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 ท33101 สมบุญ สอบขับเสภา _
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 3 ส33101 ชนินทร์ การแก้ปัญหาเงินฝืดโดยนโยบายการคลังและการว่างงาน ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ GDP
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 2 อ33201 Tammy Begin Unit 2 Student # 20 is absent
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 4 ค33203 จุฑามาศ สอบเก็บคะแนนลำดับอนันต์ 3(โควิด)
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 1 ส33101 ชนินทร์ นโยบายการคลังแบบหดตัวและขยายตัว การแก้ปัญหาเงินเฟ้อด้วยนโยบายการคลัง
พุธ ที่ 21/06/2566 8 ว33242 วรวุฒิ digestion
พุธ ที่ 21/06/2566 7 ว33242 วรวุฒิ digestion
พุธ ที่ 21/06/2566 2 อ33201 Tammy Begin Unit 2 Student # 3 is absent
อังคาร ที่ 20/06/2566 8 ท33101 สมบุญ การขับเสภา 3,11
อังคาร ที่ 20/06/2566 7 ง33104 ไชยยา การเตรียมตัวสู่อาชีพ 3 11
อังคาร ที่ 20/06/2566 6 ค33203 จุฑามาศ อนุกรมอนันต์ 3(โควิด) ,11(ลาป่วย)
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 อ33201 Tammy Lesson 1.4 and start Unit 2 Student # 3 is absent
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ค33203 จุฑามาศ อนุกรมอนันต์ 20(ลา)
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 8 ง33103 มลฤดี สรุปหน่วยที่ 2 วัสดุบรรจุภัณฑ์/หน่วยที่ 3 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์/ใบงานกลุ่มที่ 3.1 ข้อพิจารณาในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 7 ค33203 จุฑามาศ อนุกรมอนันต์
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 ท33101 สมบุญ ขุนช้างขุนแผน _
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 4 ก33901 จารีรัตน์ -การคิดเกรดเฉลี่ยสะสมเพื่อใช้สมัครเข้าศึกษาต่อ
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 ส33101 ชนินทร์ นโยบายการคลัง รายรับของรัฐบาล
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 อ33201 Tammy Finish Unit 1
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 6 ส30102 เจนณรงค์ อารยธรรมกรีก
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 4 ค33203 จุฑามาศ อนุกรมเรขาคณิต
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 3 อ33213 Kate CW2 Portfolio Essay Outline
พุธ ที่ 14/06/2566 2 อ33201 Tammy Finish Unit 1 Lessons 1.3-1.4 Student # 12 is absent
อังคาร ที่ 13/06/2566 8 ท33101 สมบุญ ขุนช้างขุนแผน -
อังคาร ที่ 13/06/2566 7 ง33104 ไชยยา นำเสนอประเภทธุรกิจ -
อังคาร ที่ 13/06/2566 6 ค33203 จุฑามาศ อนุกรมเลขคณิต
อังคาร ที่ 13/06/2566 4 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติระบายสีขั้นที่3,วงล้อสี -
อังคาร ที่ 13/06/2566 3 อ33201 Tammy Finish Unit 1 lessons 1.3-1.4 Student # 6, 29, and 36 have COVID
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 อ33201 Tammy Unit 1 Finish Lesson 1.3 and start 1.4
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 ค33203 จุฑามาศ อนุกรมเลขคณิต 12
จันทร์ ที่ 12/06/2566 1 ส30102 เจนณรงค์ ใบงาน 1.2
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 8 ง33103 มลฤดี นำเสนอหน่วยที่ 2 วัสดุบรรจุภัณฑ์ /เกมทำนายคำ/แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 7 ค33203 จุฑามาศ ลำดับอนันต์ 5(โควิด) , 31
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 6 ท33101 สมบุญ ขุนช้างขุนแผน 5,31
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 4 ก33901 จารีรัตน์ แบบทดสอบเพื่อการเลือกศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 ส33101 ชนินทร์ แบบทดสอบหลังเรียน นโยบายการคลัง
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 อ33201 Tammy Finish Unit 1.3 Vocabulary Student # 5 and # 31 are absent
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 1 ค33101 จิตลดา สถิติเชิงพรรณนา สถิตเชิงอนุมาน 5 (ลาป่วย), 12, 31
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 6 ส30102 เจนณรงค์ อารยธรรมอียิปต์
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 4 ค33203 จุฑามาศ ลำดับอนันต์
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 อ33213 Kate Check Portfolio Items Boys at military
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 ว33203 สงขลา แรงที่กระทำต่อขดลวดในสนามแม่เหล็ก ขาด นร.ชาย (ยกเว้นเลขที่ 1,8) และ เลขที่ 19 (ลา)
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 ส33101 ชนินทร์ นโยบายการเงินกับการแก้ไขปัญหาเงินฝืด เฉลยใบงานที่ 1.1
พุธ ที่ 07/06/2566 8 ว33242 วรวุฒิ Prokartote and N cycle
พุธ ที่ 07/06/2566 7 ว33242 วรวุฒิ Prokartote and N cycle
พุธ ที่ 07/06/2566 4 ค33101 จิตลดา ประเภทของข้อมูล 5(ลาป่วย)
พุธ ที่ 07/06/2566 3 อ33201 ชลทิชา Passive voice: exercise 2-3
พุธ ที่ 07/06/2566 2 อ33201 Tammy Classwork: 1.1 Synonyms/ 1.2 Dream Job All are present except student no. 1. Student no. 1 has COVID.
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 ท33101 สมบุญ ทำแบบทดสอบหลังเรียนการอ่านในชีวิตประจำวัน 1,5
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 ง33104 ไชยยา นำเสนอประเภทธุรกิจ 1 , 5
อังคาร ที่ 06/06/2566 4 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติระบายสีขั้นที่1,2/จดความหมาย 1,5
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติระบายสีขั้นที่1,2/จดความหมาย 1,5
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 7 ค33203 จุฑามาศ ลำดับอนันต์
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 ท33101 สมบุญ การอ่านเพื่อประเมินค่า _
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ส33101 ชนินทร์ นโยบายการเงินในการแก้ปัญหาเงินเฟ้อ สาเหตุของเงินฝืด
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 2 อ33201 Tammy Finish Grammar 1.2
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 4 ค33203 จุฑามาศ ลำดับฮาร์มอนิก 34(ลาป่วย)
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 อ33213 Kate Assign Midterm Project and HW1 none
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ว33203 สงขลา ทำแบบฝึกหัด แรงแม่เหล็กกระทำต้อประจุ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ส33101 ชนินทร์ ความเป็นมาของนโยบายการเงินของไทย นโยบายการเงินของไทย และเงินเฟ้อ 34
พุธ ที่ 31/05/2566 8 ว33242 วรวุฒิ covid virus
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ว33242 วรวุฒิ covid virus
พุธ ที่ 31/05/2566 3 อ33201 ชลทิชา Passive Voice
พุธ ที่ 31/05/2566 2 อ33201 Tammy Grammar in Context 1 1.2
อังคาร ที่ 30/05/2566 8 ท33101 สมบุญ การอ่านเพื่อประเมินค่า _
อังคาร ที่ 30/05/2566 7 ง33104 ไชยยา เปิดโลกธุรกิจ -
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 ค33203 จุฑามาศ ลำดับเรขาคณิต
อังคาร ที่ 30/05/2566 4 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติแรเงา7ระยะ -
อังคาร ที่ 30/05/2566 4 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติแรเงา7ระยะ -
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติแรเงา7ระยะ -
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติแรเงา7ระยะ -
อังคาร ที่ 29/05/2566 9 ว33203 สงขลา แรงแม่เหล็กที่กระทำต่อประจุ 12 โควิด
อังคาร ที่ 29/05/2566 8 ว33203 สงขลา แรงแม่เหล็กที่กระทำต่อประจุ 12 โควิด
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ว33242 วรวุฒิ ไวรัสโควิด กลไก อาการ การป้องกัน
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 อ33201 Tammy Lesson 1.1 Student # 12 is absent with COVID
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 ค33203 จุฑามาศ ลำดับเรขาคณิต 12(ติดโควิด)
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ง33103 มลฤดี พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์/แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1 /ใบงานที่ 1.2 เลขที่ 12,28,34 ลาป่วยโควิคและเสี่ยง
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ค33203 จุฑามาศ ลำดับเลขคณิต 12(โควิด) , 28(กักตัวเสี่ยงสูง) ,34 (กักตัวเสี่ยงสูง)
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ท33101 สมบุญ การอ่านในชีวิตประจำวัน(การแปลความ/การตีความ/การขยายความ)​ 12,28,34
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 4 ก33901 จารีรัตน์ ทดสอบก่อนเรียน ยศวีร์ (ลาป่วย) , วรัมพร (ลา) , ภัณฑิลา (ลา)
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 อ33201 Tammy Continue with Unit 1, lesson 1.1 Student #12, #28 and #34 were absent.
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ค33101 จิตลดา ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล _
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 ส30102 เจนณรงค์ ยุคก่อนประวัติศาสตร์
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 4 ค33203 จุฑามาศ ลำดับเลขคณิต 31(โควิด)
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 อ33213 Kate Portfolios ppt/Kahoot ABSENT: #31 Tong
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ว33203 สงขลา สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดตัวนำ 31 ติดโควิด
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ส33101 ชนินทร์ ตลาดเงิน ตลาดทุน สถาบันทางการเงิน 31
พุธ ที่ 24/05/2566 8 ว33242 วรวุฒิ ไวรัส เอดส์ กลไก การป้องกัน ขาด พริริสากร
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ว33242 วรวุฒิ ไวรัส เอดส์ กลไก การป้องกัน ขาด พริริสากร
พุธ ที่ 24/05/2566 4 ค33101 จิตลดา ความหมายของสถิติศาสตร์
พุธ ที่ 24/05/2566 1 อ33201 Tammy Starting Unit 1: High Hopes Student #28 & 31 are absent.
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ท33101 สมบุญ คัดไทย 12,31
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ง33104 ไชยยา เปิดโลกอาชีพ 12,31
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ค33203 จุฑามาศ ลำดับเลขคณิต 12(ลาป่วย) , 31 (ลาป่วย)
อังคาร ที่ 23/05/2566 4 ศ33101 ชนิดา วัสดุอุปกรณ์ศิลปะ,หนังสือทัศนศิลป์,เกณฑ์ -
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ศ33101 ชนิดา วัสดุอุปกรณ์ศิลปะ,หนังสือทัศนศิลป์,เกณฑ์ -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ว33242 วรวุฒิ แนะนำอาจารย์ผู้สอน แนะนำสาระการสอนชั้น ม6 วิธีการเรียนและการสอบ การวัดสัมฤทธิผลการเรียน ส่ง ppt สำหรับการเรียนเรื่อง ไวรัา ยศวีร์ อดิสรสุวรรณ พริริสากร โลณานุรักษ์ ลาป่วย
จันทร์ ที่ 22/05/2566 4 ศ30211 กัญญ์วรา แนะนำห้องเรียน วิธีใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรี
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ศ30211 กัญญ์วรา แนะนำห้องเรียน วิธีใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรี
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ค33203 จุฑามาศ ลำดับ , ลำดับเลขคณิต 31(ลาป่วย)
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 อ33201 Tammy Diagnostic Test today Student #31 Absent today
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ง33103 มลฤดี คำอธิบายรายวิชา/ทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1 /แบ่งกลุ่ม เลขที่ 12,28 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ค33203 จุฑามาศ นิยามของลำดับ การหาพจน์ทั่วไปของลำดับ 12 , 28
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ท33101 สมบุญ แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ / ข้อตกลงในการเรียน 12, 28
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 4 ก33901 จารีรัตน์ เกณฑ์การผ่านกิจกรรม , การเข้ากลุ่มกิจกรรมเพื่อรับทราบข่าวสาร
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ส33101 ชนินทร์ ปฐมนิเทศรายวิชา หน้าที่ของเงิน ความหมายของเงิน ตลาดเงิน ตลาดทุน ยศวีร์, วรัมพร
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 อ33201 Tammy Introductions - Got their books. Students #12 and #28 were absent
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ส30102 เจนณรงค์ แนะนำรายวิชา
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 4 ค33203 จุฑามาศ แจกอุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียนและเอกสารประกอบการเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 อ33213 Kate Syllabus ands Introduction ABSENT: 12 Vee
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ว33203 สงขลา แนะนำรายวิชา
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ