รายงานการสอนห้อง ม.611 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 1 อ33201 Eduard Review 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 39, 41
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 3 ท 33205 ณัฐพงศ์ เตรียมตัวสอบ
อังคาร ที่ 05/09/2566 7 ท 33205 ณัฐพงศ์ test
จันทร์ ที่ 04/09/2566 9 อ33201 Eduard ISP2 J 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 39, 41
จันทร์ ที่ 04/09/2566 4 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะชะชพซ่า 23,40
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 1 อ33201 Eduard TCP O 1, 3, 5, 7, 9, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 39, 41
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 3 ท 33205 ณัฐพงศ์ ทบทวนก่อนสอบปลายภาค/เฉลยแบบฝึก
อังคาร ที่ 29/08/2566 7 ท 33205 ณัฐพงศ์ เฉลยแบบทดสอบ
จันทร์ ที่ 28/08/2566 9 อ33201 Eduard TCP M 1, 5, 7, 15, 23, 25
จันทร์ ที่ 28/08/2566 4 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะชะชะซ่า
จันทร์ ที่ 28/08/2566 4 ง33101 รติพร พิซ่าหน้าต่างๆ ครบ
จันทร์ ที่ 28/08/2566 3 ง33101 รติพร พิซ่าหน้าต่างๆ ครบ
จันทร์ ที่ 28/08/2566 2 ก33901 จารีรัตน์ การสมัครเข้าระบบ tcas
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 3 ท 33205 ณัฐพงศ์ เฉลยแบบฝึกสามัญพาเพลิน
พุธ ที่ 23/08/2566 2 ค33201 สุริยา อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 2 , 13 , 15 , 23 , 24 , 29 , 32 , 33 , 34 , 38 , 40
อังคาร ที่ 22/08/2566 7 ท 33205 ณัฐพงศ์ 9สามัญกับไทยเพลิน
อังคาร ที่ 22/08/2566 6 อ33101 ชุติมา Another, Other, The others
อังคาร ที่ 22/08/2566 4 ค33201 สุริยา อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 15 , 24
อังคาร ที่ 22/08/2566 2 ค33101 สุกัญญา ตารางความถี่
อังคาร ที่ 22/08/2566 1 ท 33205 ณัฐพงศ์ Homeroom
จันทร์ ที่ 21/08/2566 9 อ33201 Eduard ISP2 A 1, 3, 5, 7, 9, 15, 19, 23, 25, 39
จันทร์ ที่ 21/08/2566 6 ค33201 สุริยา อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
จันทร์ ที่ 21/08/2566 4 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะชะชะซ่า
จันทร์ ที่ 21/08/2566 2 ท 33205 ณัฐพงศ์ การเขียนประกาศในclassroom
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 8 ว33282 ฐิติมนต์ ทบทวนบทเรียน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของเมนเดล
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 7 ว33282 ฐิติมนต์ ทบทวนบทเรียน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของเมนเดล
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 4 อ33101 ชุติมา Word List Unit 3-4
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 1 อ33201 Eduard ISP2 M 1, 3, 7, 9, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 39, 41, 43
พุธ ที่ 16/08/2566 2 ค33201 สุริยา อัตราการเปลี่ยนแปลง 2 , 3 , 5 , 9 , 10 , 12 , 14 , 15 , 19 , 21 , 23 , 31 , 33 , 38 , 42 , 43
อังคาร ที่ 15/08/2566 7 ท 33205 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะ
อังคาร ที่ 15/08/2566 6 อ33101 ชุติมา เฉลย Exercise Paralellism หน้า 3
อังคาร ที่ 15/08/2566 4 ค33201 สุริยา อัตราการเปลี่ยนแปลง 12 , 23
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 1 อ33201 Eduard Activity
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 3 ท 33205 ณัฐพงศ์ แบบฝึกรหัส19พร้อมเฉลย
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 2 ค33201 สุริยา อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 1 , 9 , 19 , 23 , 24 , 34 , 36 , 38 , 39
พุธ ที่ 09/08/2566 2 ค33201 สุริยา ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
อังคาร ที่ 08/08/2566 7 ท 33205 ณัฐพงศ์ สารโน้มน้าวใจพร้อมแบบฝึก
อังคาร ที่ 08/08/2566 4 ค33201 สุริยา สอบเก็บคะแนน
จันทร์ ที่ 07/08/2566 9 อ33201 Eduard Listening Test 1, 3, 5, 7, 23, 29, 33, 39
จันทร์ ที่ 07/08/2566 6 ค33201 สุริยา ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
จันทร์ ที่ 07/08/2566 4 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจะงหวะรถมบ้า
จันทร์ ที่ 07/08/2566 2 ก33901 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสมัคร TCAS รอบ 2 12 ,25
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 4 อ33101 ชุติมา แก้คะแนนสอบกลางภาค
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 1 อ33201 Eduard ISP2 N 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 39, 41
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 3 ท 33205 ณัฐพงศ์ ทดสอบย่อย
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 2 ค33201 สุริยา ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 2 , 7 , 23 , 36 , 39
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 3 ท 33205 ณัฐพงศ์ การอ่านสารโน้มน้าวใจอย่างมีวิจารณญาณพร้อมเฉลย
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 2 ค33201 สุริยา ลิมิตของฟังก์ชัน 2 , 9 , 25
พุธ ที่ 26/07/2566 2 ค33201 สุริยา ลิมิตของฟังก์ชัน 25
อังคาร ที่ 25/07/2566 7 ท 33205 ณัฐพงศ์ อ่านสารโน้มน้าวใจอย่างมีวิจารณญาณ
อังคาร ที่ 25/07/2566 4 ค33201 สุริยา ลิมิตของฟังก์ชัน 2
อังคาร ที่ 25/07/2566 2 ค33101 สุกัญญา แผนภูมแท่งส่วนประกอบ
จันทร์ ที่ 24/07/2566 9 อ33201 Eduard ISP2 K 2, 14, 36
จันทร์ ที่ 24/07/2566 6 ค33201 สุริยา ลิมิตของฟังก์ชัน
จันทร์ ที่ 24/07/2566 4 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะรุมบ้า
จันทร์ ที่ 24/07/2566 3 อ33203 ปิยภัทร แก้คะแนนกลางภาค
จันทร์ ที่ 24/07/2566 2 ก33901 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสมัคร TCAS รอบ 1
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 4 อ33101 ชุติมา บอกคะแนนกลางภาค เลขที่ 1,3,9,15,18,19,21,23,24,25,29,30,32,33,34,36,38,40 ลา
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 1 อ33201 Eduard Test Review
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 8 ว33282 ฐิติมนต์ ระบบหมุนเวียนเลือด ผิวหนัง การสื่อสารระหว่างเซลล์ และสอบเก็บคะแนน -
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 7 ว33282 ฐิติมนต์ ระบบหมุนเวียนเลือด ผิวหนัง การสื่อสารระหว่างเซลล์ และสอบเก็บคะแนน -
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 4 อ33101 ชุติมา เฉลย Passive Voice เลขที่ 4,35,56 ลา
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 1 อ33201 Eduard Review 1, 5, 7, 9, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 33, 35, 39, 41, 2, 8, 14, 18, 22, 24, 26, 32, 38, 40, 42
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 3 ท 33205 ณัฐพงศ์ แบบฝึกพร้อมเฉลย
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 2 ค33201 สุริยา ตรวจงานเก็บคะแนน 15 , 24 , 36
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 1 ส30216 เจนณรงค์ สอบกลางภาค
พุธ ที่ 12/07/2566 2 ค33201 สุริยา ผลบวกอนุกรมอนันต์ 2 ,9 , 15 , 24 , 33 , 34 , 38 , 39
อังคาร ที่ 11/07/2566 7 ท 33205 ณัฐพงศ์ เฉลยแบบฝึก
อังคาร ที่ 11/07/2566 4 ค33201 สุริยา ผลบวกอนุกรมอนันต์ 1 , 8 , 15 , 24
อังคาร ที่ 11/07/2566 1 ท 33205 ณัฐพงศ์ สาระเพิ่มเติม
จันทร์ ที่ 10/07/2566 9 อ33201 Eduard Review 1, 3, 5, 7, 9, 15, 19, 23, 25, 29, 31, 39, 8, 22
จันทร์ ที่ 10/07/2566 7 ส30216 เจนณรงค์ รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน
จันทร์ ที่ 10/07/2566 6 ค33201 สุริยา ผลบวกอนุกรมอนันต์ 8 , 15 , 23
จันทร์ ที่ 10/07/2566 4 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะรุมบ้า
จันทร์ ที่ 10/07/2566 2 ก33901 จารีรัตน์ นักเรียนทำงานค้างส่งกิจกรรมที่ 3 - 6
จันทร์ ที่ 10/07/2566 1 พ33101 พรชีวัน วัยรุ่นกับพฤติกรรมทางเพศ ชี้แจงช่องทางการส่งงานกลางภาค 8, 15,24,2,23,12,3,
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 2 ค33101 สุกัญญา ทำกิจกรรมวันภาษาไทย
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 1 อ33201 Eduard ISP2 C 2, 12, 14, 18, 22, 24, 28, 32, 34, 38, 40,42
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 3 ท 33205 ณัฐพงศ์ TGAT
พุธ ที่ 05/07/2566 2 ค33201 สุริยา ผลบวกอนุกรมอนันต์ 24 , 32 , 33 , 36
อังคาร ที่ 04/07/2566 7 ท 33205 ณัฐพงศ์ ระดับภาษาพร้อมแบบฝึก
อังคาร ที่ 04/07/2566 4 ค33201 สุริยา นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม International day
จันทร์ ที่ 03/07/2566 9 อ33201 Eduard Activity
จันทร์ ที่ 03/07/2566 6 ค33201 สุริยา สอบเก็บคะแนนลิมิตของลำดับ
จันทร์ ที่ 03/07/2566 4 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะรุมบ้า
จันทร์ ที่ 03/07/2566 2 ก33901 จารีรัตน์ ทำใบงานแฟ้มสะสมผลงาน
จันทร์ ที่ 03/07/2566 1 พ33101 พรชีวัน พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมไทยของวัยรุ่น
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 6 ท33101 นพพล เนื้อเรื่อง ขุนช้างขุนแผน
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 3 ง33101 รติพร แม่บ้านทันสมัย ขาด 2 คน
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 1 อ33201 Eduard Activity
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 2 ค33201 สุริยา ผลบวกอนุกรมอนันต์ 34
พุธ ที่ 28/06/2566 2 ค33201 สุริยา สัญลักณษ์แทนการบวก 2
อังคาร ที่ 27/06/2566 7 ท 33205 ณัฐพงศ์ สอบ
อังคาร ที่ 27/06/2566 6 อ33101 ชุติมา เตรียมอุปกรณ์วัน International Day เลขที่ 2 ขาดเรียน
อังคาร ที่ 27/06/2566 4 ค33201 สุริยา อนุกรมอนันต์ 36
อังคาร ที่ 27/06/2566 2 ค33101 สุกัญญา แผนภูมิแท่งเชิงเดี่ยว
อังคาร ที่ 27/06/2566 1 ท 33205 ณัฐพงศ์ ทบทวนเนื้อหา
จันทร์ ที่ 26/06/2566 9 อ33201 Eduard ISP2 D 1, 3, 9, 23, 39, 18, 36
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 ส30216 เจนณรงค์ ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 ค33201 สุริยา อนุกรมอนันต์ 2
จันทร์ ที่ 26/06/2566 4 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะรูมบ้า
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 ก33901 จารีรัตน์ การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 8 ว33282 ฐิติมนต์ ระบบขับถ่ายของมนุษย์ โครงสร้างของไต และทำใบงานที่ 1 ไต ลา: 1, 15, 24, 33, 35, 36, 38
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 7 ว33282 ฐิติมนต์ ระบบขับถ่ายของมนุษย์ โครงสร้างของไต และทำใบงานที่ 1 ไต ลา: 1, 15, 24, 33, 35, 36, 38
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 ท33101 นพพล เนื้อเรื่ิองขุนช้างขุนแผน
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 4 อ33101 ชุติมา โครงสร้าง Active Voice เลขที่ 2 ขาดเรียน
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 3 ง33101 รติพร ศิลปะบนโต๊ะอาหาร 1 2 15 24 33 35 36
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 3 ท 33205 ณัฐพงศ์ ธรรมชาติของภาษา
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 ค33201 สุริยา ลิมิตของลำดับ 33(ลาป่วย) 35 (ลากิจ)
พุธ ที่ 21/06/2566 2 ค33201 สุริยา ลิมิตของลำดับ 5 , 23 , 30 , 33(ลาป่วย) , 35(ลากิจ)
อังคาร ที่ 20/06/2566 7 ท 33205 ณัฐพงศ์ ธรรมชาติกับภาษาพร้อมแบบฝึก
อังคาร ที่ 20/06/2566 6 อ33101 ชุติมา Write sentences using correct subject and verb agreement form. เลขที่ 15, 30, 33, 35 ลาป่วย
อังคาร ที่ 20/06/2566 4 ค33201 สุริยา ลิมิตของลำดับ 15 , 30 , 33(ลาป่วย) , 35(ลากิจ)
อังคาร ที่ 20/06/2566 3 ท33101 นพพล เนื้อเรื่องขุนช้างขุนแผน 30, 33, 35
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 ค33101 สุกัญญา ตารางความถี่จำแนกสองทาง เลขที่30,33,35
จันทร์ ที่ 19/06/2566 9 อ33201 Eduard ISP2 G 3, 7, 23, 33, 35, 39, 30, 36
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 ค33201 สุริยา ลิมิตของลำดับ 2 , 5 , 24 , 30 , 33 (ลาป่วย) , 35(ลากิจ) , 36
จันทร์ ที่ 19/06/2566 4 พ.33102 วิเชียร สอบการเต้าลีลาศจังหวะบีกิน 5,30,33,35,36
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 อ33203 ปิยภัทร Unit 1: exercise
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ก33901 จารีรัตน์ การคิดเกรดเฉลี่ยสะสม เพื่อสมัครศึกษาต่อ
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 8 ว33282 ฐิติมนต์ ทำใบงานที่ 2-4 เกี่ยวกับออร์แกเนลล์ -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 7 ว33282 ฐิติมนต์ ทำใบงานที่ 2-4 เกี่ยวกับออร์แกเนลล์ -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 ท33101 นพพล เนื้อเรื่อง ขุนช้างขุนแผน 35 (ลา), 36 (ลา)
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 4 อ33101 ชุติมา เฉลย Exercise Unit 2 Subject - Verb Agreement เลขที่ 3 และ 23 ขาดเรียน
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 ค33101 สุกัญญา ตารางความถี่จำแนกทางเดียว เลขที่ 33(ลาป่วย), 35(ลากิจ),36
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 อ33201 Eduard TCP G 1, 5, 7, 15, 23, 33, 2, 14, 18, 22, 36
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 3 ท 33205 ณัฐพงศ์ ธรรมชาติของภาษา 2
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 2 ค33201 สุริยา พิธีไหว้ครู
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 1 ส30216 เจนณรงค์ พิธีไหว้ครู
พุธ ที่ 14/06/2566 2 ค33201 สุริยา เฉลยแบบฝึกหัด 2 , 5 , 7 , 33 , 35 , 36 , 42
อังคาร ที่ 13/06/2566 7 ท 33205 ณัฐพงศ์ ธรรมชาติของภาษาพร้อมแบบฝึก 33 35 36 42
อังคาร ที่ 13/06/2566 6 อ33101 ชุติมา Subject - Verb Agreement เลขที่ 24 ขาดเรียน เลขที่ 33 35 36 42 ลา
อังคาร ที่ 13/06/2566 4 ค33201 สุริยา ลิมิตของลำดับ 33(ลาป่วย)
อังคาร ที่ 13/06/2566 3 ท33101 นพพล เนื้อเรื่อง ขุนช้างขุนแผน
อังคาร ที่ 13/06/2566 2 ค33101 สุกัญญา สอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 1 เลขที่ 33(ลาป่วย), 35(ลากิจ),36(ลากิจ),43(ลากิจ)
อังคาร ที่ 13/06/2566 1 ท 33205 ณัฐพงศ์ กิจกรรมการเรียนการสอน ภาระงาน 2 7 15 33 35 42
จันทร์ ที่ 12/06/2566 9 อ33201 Eduard Speaking Test 1, 11, 15, 23, 33, 2, 12, 24
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 ส30216 เจนณรงค์ ทฤษฏีประชากร
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 ค33201 สุริยา สอบเก็บคะแนนเรื่องลำดับและอนุกรม 2 , 24
จันทร์ ที่ 12/06/2566 4 พ.33201 วิเชียร ลีลาศจังหวะบีกิน 2,3,5,7,14,1523,33,35
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 อ33203 ปิยภัทร Unit 1: exercise 15 23 33
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 ก33901 จารีรัตน์ การทำแบบทดสอบเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 4 อ33101 ชุติมา Subject - Verb agreement เลขที่ 33, 35, 36 ลา
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 ง33101 รติพร น้ำปั่นเพื่อสุขภาพ 33 35 36
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 ค33101 สุกัญญา ตรวจแบบฝึกหัด เลขที่ 31,36
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 1 อ33201 Eduard ISP2 F 1, 3, 7, 15, 23, 33, 35, 39, 12, 36
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 6 อ33203 ปิยภัทร เตรียมงาน international day นร.ชายไปรด.
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 ท 33205 ณัฐพงศ์ ทบทวนบทเรียนเรื่องธรรมชาติของภาษา
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 ค33201 สุริยา เฉลยแบบฝึกหัด
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 ส30216 เจนณรงค์ ทฤษฏีประชากร
พุธ ที่ 07/06/2566 8 อ33203 ปิยภัทร TGAT Reading #3 -
พุธ ที่ 07/06/2566 2 ค33201 สุริยา ลิมิตของลำดับ 2 , 15 , 23 , 32 , 33 , 35(ลากิจ)
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 ท33101 นพพล ตัวละคร ขุนช้างขุนแผน 9, 12, 18, 19, 24, 25, 27, (open house), 35 (ลาอ่านหนังสือ), 36, 40 (Covid)
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 ท 33205 ณัฐพงศ์ Classroom เรื่อง ธรรมชาติกันภาษา1 24 27 35 40
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 อ33101 ชุติมา เฉลย Exercise หน้า 7 เลขที่ 2, 12
อังคาร ที่ 06/06/2566 4 ค33201 สุริยา เฉลยแบบฝึกหัด 12 , 24 , 27 , 35 (ลากิจ) , 40(ลาป่วย)
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 ค33101 สุกัญญา สถิติศาสตร์เชิงพรรณนาและสถิติศาสตร์เชิงอนุมาน เลขที่ 24,27(ลากิจ),35(ลากิจ),36,41
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 ท33101 นพพล แบบฝึกทักษะหน่วยที่ 1 การอ่าน 9
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 4 อ33101 ชุติมา เฉลย Exercise หน้า 5-6 เลขที่ 9 ลาป่วย เลขที่ 21 ขาดเรียน
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 2 ค33101 สุกัญญา ตรวจแบบฝึกหัดที่ 1.2,1.3 เลขที่ 9
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 อ33201 Eduard TCP F
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ท 33205 ณัฐพงศ์ ธรรมชาติของภาษาพร้อมเฉลย
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ค33201 สุริยา ลิมิตของลำดับ 2 , 36(ลา)
พุธ ที่ 31/05/2566 8 อ33203 ปิยภัทร TGAT Reading #1
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ค33201 สุริยา ลิมิตของลำดับโดยกราฟ 2 , 36(ลา)
อังคาร ที่ 30/05/2566 8 ง33102 ณัฐพร กระบวนการปลูกพืช
อังคาร ที่ 30/05/2566 7 ท 33205 ณัฐพงศ์ ธรรมชาติของภาษาพร้อมแบบฝึก
อังคาร ที่ 30/05/2566 4 ค33201 สุริยา อนุกรมเรขาคณิต 15
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ท33101 ชัยยุทธ ทำใบงาน
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ค33101 สุกัญญา ประเภทของข้อมูล -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 9 อ33201 Eduard ISP2 B 1, 11, 39,40
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 ค33201 สุริยา ทบทวนอนุกรมเรขาคณิต
จันทร์ ที่ 29/05/2566 4 พ.33102 วิเชียร การเต้นลีลาศจังหวะบีกิน ครบ
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 อ33203 ปิยภัทร TGAT READING #1 -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 ก33901 จารีรัตน์ ทดสอบก่อนเรียน
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 4 อ33101 ชุติมา Prefix and Suffix เลขที่ 2 ขาดเรียน
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ง33101 รติพร ความสัมพันธ์ในครอบครัว ครบ
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ค33101 สุกัญญา คำสำคัญในสถิติศาสตร์ เลขที่ 2
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 อ33201 Eduard TCP D 3, 5, 23, 39,2,12
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 อ33203 ปิยภัทร Unit 1: Vocabulary Preview
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 4 ส33101 วราวิทย์ ตลาดเงิน ครบ
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ท 33205 ณัฐพงศ์ ธรรมชาติของภาษา พร้อมแบบฝึก ครบ
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ค33201 สุริยา เฉลยแบบฝึกหัดชุดที่ 3
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ส30216 เจนณรงค์ การเพิ่มประชากร
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ค33201 สุริยา ลำดับฮาร์โมนิก 6,36
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ง33102 ณัฐพร แนะนำรายวิชาการฃานอาชีพ2 ขาดเรียน 2 คน
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ท 33205 ณัฐพงศ์ ธรรมชาติขอภาษา แบบฝึกพร้อมเฉลย 6
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 อ33101 ชุติมา Word Analysis เลขที่ 6 ลาป่วย
อังคาร ที่ 23/05/2566 4 ค33201 สุริยา ลำดับเรขาคณิต
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ท33101 นพพล แนะนำรายวิชา 6 (ประสบอุบัติเหตุ)
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ค33101 สุกัญญา สถิติศาสตร์ เลขที่ 6(ลาป่วยตกรถ), 39(ไปห้องพยาบาล)
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ท 33205 ณัฐพงศ์ สอนเสริมทักษะทางภาษา 6 15
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 พ33101 พรชีวัน แนะนำรายวิชาและแบ่งกลุ่มนำเสนอสำหรับเนื้อสาระที่ 1
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 พ33101 พรชีวัน แนะนำรายวิชา ชี้แจง ข้อตกลง แบ่งกลุ่มนำเสนอ เรื่องที่ 1
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 พ33101 พรชีวัน แนะนำ ชี้แจง แบ่งกฃลุ่ม
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 พ33101 พรชีวัน แบ่งกลุ่ม แนะนำวิชา ชี้แจง
จันทร์ ที่ 22/05/2566 9 อ33201 Eduard ISP 2 23
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 ส33101 วราวิทย์ ปฐมนิเทศรายวิชา
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ค33201 สุริยา ทบทวนลำดับเลขคณิต
จันทร์ ที่ 22/05/2566 4 พ33102 วิเชียร แนะนำวิชาเรียนพลศึกษว ครบ
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 อ33203 ปิยภัทร 1st Writing Task -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ก33901 จารีรัตน์ เกณฑ์การผ่านกิจกรรมแนะแนว ปาลิตา (ลาป่วย)
เสาร์ ที่ 19/05/2566 8 ว33282 ฐิติมนต์ แนะนำตัวผู้สอน ภาพรวมของรายวิชา และนักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เลขที่ 16, 36 ติดโควิด เลขที่ 40, 42 ลา (ข้อมูลวันที่ 19 พฤษภาคม 2566)
เสาร์ ที่ 19/05/2566 7 ว33282 ฐิติมนต์ แนะนำตัวผู้สอน ภาพรวมของรายวิชา และนักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เลขที่ 16, 36 ติดโควิด เลขที่ 40, 42 ลา (ข้อมูลวันที่ 19 พฤษภาคม 2566)
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 4 อ33101 ชุติมา Introduction เลขที่ขาดเรียน: 16, 36, 40, 42
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ง33101 รติพร อธิบายรายวิชาและวิธีการเก็บคะแนนเก็บ 16 , 36 , 42
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ค33101 สุกัญญา แนะนำรายวิชา และการให้คะแนน เลขที่ 16,36,42
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 อ33201 Eduard TCP B 36,40
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 อ33203 ปิยภัทร Introduction 23, 24, 33, 40
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 4 ส33101 วราวิทย์ แจกอุปกรณ์การเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 ท 33205 ณัฐพงศ์ ปฐมนิเทศ แจกเอกสานประกอบการสอน ทำแบบฝึก
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ค33201 สุริยา แจกหนังสือ แนะนำการเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ส30216 เจนณรงค์ แจกอุปกรณ์การเรียน
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ