รายงานการสอนห้อง ม.515 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พุธ ที่ 06/09/2566 3 ค30213 อำนาจ เวกเตอร์ 3 มิติ
พุธ ที่ 06/09/2566 2 ค30213 อำนาจ เวกเตอร์ 3 มิติ
พุธ ที่ 30/08/2566 2 ค30213 อำนาจ เวกเตอร์
พุธ ที่ 30/08/2566 1 ค30213 อำนาจ เวกเตอร์
พุธ ที่ 23/08/2566 2 ค30213 อำนาจ เวกเตอร์
พุธ ที่ 23/08/2566 1 ค30213 อำนาจ เวกเตอร์
พุธ ที่ 16/08/2566 2 ค30213 อำนาจ เมทริกซ์และการดำเนินการ
พุธ ที่ 16/08/2566 1 ค30213 อำนาจ เมทริกซ์และการดำเนินการ
อังคาร ที่ 15/08/2566 1 พ32102 สมพอ ต่ำแหน่งการยืนเล่นบาสเกตบอล ครบ
พุธ ที่ 09/08/2566 2 ค30213 อำนาจ เมทริกซ์และการดำเนินการ
พุธ ที่ 09/08/2566 1 ค30213 อำนาจ เมทริกซ์และการดำเนินการ
อังคาร ที่ 08/08/2566 9 ค30213 อำนาจ เมทริกซ์แลการดำเนินการ
จันทร์ ที่ 07/08/2566 7 ก32901 ณัฐภัชสร TCAS
จันทร์ ที่ 07/08/2566 4 อ32101 Daniel Vocabulary + Writing Exercise
จันทร์ ที่ 07/08/2566 3 อ32101 Daniel Vocabulary + Writing Exercise
พุธ ที่ 26/07/2566 2 ค30213 อำนาจ เมทริกซ์
พุธ ที่ 26/07/2566 1 ค30213 อำนาจ เมทริกซ์
อังคาร ที่ 25/07/2566 9 ค30213 อำนาจ เมทริกซ์
อังคาร ที่ 25/07/2566 1 พ32102 สมพอ การยิงประตูบาสเกตบอล ครบ
อังคาร ที่ 18/07/2566 9 ค30213 อำนาจ นักเรียนสอบกลางภาคเรียน
พุธ ที่ 12/07/2566 4 ค30214 เบญจวรรณ สอบเก็บคะแนน
พุธ ที่ 12/07/2566 3 ค30214 เบญจวรรณ สอบเก็บคะแนน
พุธ ที่ 12/07/2566 2 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะรุมบ้า
พุธ ที่ 12/07/2566 2 ค30213 อำนาจ การแก้ระบบสมการเชิงเส้น
พุธ ที่ 12/07/2566 1 ค30213 อำนาจ การแก้ระบบสมการเชิงเส้น
อังคาร ที่ 11/07/2566 4 อ32217 คนึงนิจ Story writing
จันทร์ ที่ 10/07/2566 7 ก32901 ณัฐภัชสร วางแผนอาชีพ
อังคาร ที่ 04/07/2566 1 พ32102 สมพอ ทดสอบการเลี้ยงบาสเกตบอล ครบ
จันทร์ ที่ 03/07/2566 9 ว32246 ชื่นจิต ระบบขับถ่าย
จันทร์ ที่ 03/07/2566 8 ว32246 ชื่นจิต ระบบขับถ่าย
จันทร์ ที่ 03/07/2566 4 อ32101 Daniel Review Mid-Term
จันทร์ ที่ 03/07/2566 3 อ32101 Daniel Review Mid-Term
จันทร์ ที่ 03/07/2566 1 พ32101 พรชีวัน นำเสนอเรื่องระบบขับถ่ายงานกลุ่ม
พุธ ที่ 28/06/2566 8 ว32207 ณฐกร การกวัดแกว่งที่มีความหน่วง
พุธ ที่ 28/06/2566 2 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะรุมบ้า
อังคาร ที่ 27/06/2566 7 ค30214 เบญจวรรณ อนุกรมเลขคณิต
อังคาร ที่ 27/06/2566 1 พ32102 สมพอ ทักษะการเลี้ยงบาสเกตบอล ครบ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 9 ว32246 ชื่นจิต ระบบน้ำเหลือง -
จันทร์ ที่ 26/06/2566 8 ว32246 ชื่นจิต ระบบน้ำเหลือง -
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 ก32901 ณัฐภัชสร เกรดเฉลี่ยรายวิชา
จันทร์ ที่ 26/06/2566 4 อ32101 Daniel Writing Exercise + Reading Exercise
จันทร์ ที่ 26/06/2566 3 อ32101 Daniel Writing Exercise + Reading Exercise
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 9 ว32207 ณฐกร การปฏิบัติการทดลอง เรื่อง การแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่าย
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 8 ว32207 ณฐกร การปฏิบัติการทดลอง เรื่อง การแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่าย
พุธ ที่ 21/06/2566 7 ค30214 เบญจวรรณ ลิมิตของลำดับ
พุธ ที่ 21/06/2566 7 ว32246 ชื่นจิต ปฎิบัติการปอด หัวใจหมู -
พุธ ที่ 21/06/2566 6 ว32246 ชื่นจิต ปฎิบัติการปอด หัวใจหมู -
พุธ ที่ 21/06/2566 2 ค30213 อำนาจ ทดสอบเรื่องเมทริกซ์
พุธ ที่ 21/06/2566 1 ค30213 อำนาจ ทดสอบเรื่องเมทริกซ์
อังคาร ที่ 20/06/2566 9 ค30213 อำนาจ ตัวผกผันการคูณของเมทริกซ์
อังคาร ที่ 20/06/2566 4 อ32217 คนึงนิจ Analyze a narrative
อังคาร ที่ 20/06/2566 3 อ32101 Daniel Test
อังคาร ที่ 20/06/2566 1 พ32102 สมพอ การเลี้ยงบาสเกตบอล ครบ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 9 ว32246 ชื่นจิต เลือด
จันทร์ ที่ 19/06/2566 8 ว32246 ชื่นจิต เลือด
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 ก32901 ณัฐภัชสร การคิดเกรดเฉลี่ย GPA
พุธ ที่ 14/06/2566 8 ว32207 ณฐกร แรงกับการกวัดแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่าย / การแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
พุธ ที่ 14/06/2566 7 ว32246 ชื่นจิต คลื่นหัวใจ -
พุธ ที่ 14/06/2566 6 ว32246 ชื่นจิต คลื่นหัวใจ -
พุธ ที่ 14/06/2566 4 ค30214 เบญจวรรณ ลิมิตของลำดับอนันต์
พุธ ที่ 14/06/2566 3 ค30214 เบญจวรรณ ลิมิตของลำดับอนันต์
อังคาร ที่ 13/06/2566 7 ค30214 เบญจวรรณ ลิมิตของลำดับ
อังคาร ที่ 13/06/2566 6 ส32101 ปรัชญา Factor of Productions
อังคาร ที่ 13/06/2566 3 อ32101 Daniel Grammar + Vocabulary
อังคาร ที่ 13/06/2566 1 พ32102 สมพอ ตรวจสุภาพประจำปี ครบ
พุธ ที่ 07/06/2566 4 ค30214 เบญจวรรณ ลำดับอนันต์
พุธ ที่ 07/06/2566 3 ค30214 เบญจวรรณ ลำดับอนันต์
พุธ ที่ 07/06/2566 2 ค30213 อำนาจ ชนิดของเมทริกซ์และการดำเนินการ -
พุธ ที่ 07/06/2566 1 ค30213 อำนาจ ชนิดของเมทริกซ์และการดำเนินการ -
อังคาร ที่ 06/06/2566 9 ค30213 อำนาจ เมทริกซ์ -
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 ว32207 ณฐกร สมการความเร่งของการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย และความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและการกระจัด 28
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 อ32101 Daniel Test
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 ท32101 นพวรรณ สอบเก็บคะเเนนเรื่องการสร้างคำ สอบเก็บคะเเนนเรื่องชนิดของคำ
พุธ ที่ 31/05/2566 9 ค30213 อำนาจ การคูณเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์ -
พุธ ที่ 31/05/2566 9 ว32207 ณฐกร ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย (การกระจัด, ความเร็ว) 29
พุธ ที่ 31/05/2566 8 ว32207 ณฐกร ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย (การกระจัด, ความเร็ว) 29
พุธ ที่ 31/05/2566 4 ค30214 เบญจวรรณ ลำดับเรขาคณิต
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ค30214 เบญจวรรณ ลำดับเรขาคณิต
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ค30213 อำนาจ เมตริกซ์สลับเปลี่ยน -
พุธ ที่ 31/05/2566 1 พ32102 สมพอ ทักษะรับ-ส่งลูกบาสเกตบอล ครบ
พุธ ที่ 31/05/2566 1 ค30213 อำนาจ เมตริกซ์สลับเปลี่ยน -
อังคาร ที่ 30/05/2566 8 ว32207 ณฐกร นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 29
อังคาร ที่ 30/05/2566 7 ค30214 เบญจวรรณ ลำดับเรขาคณิต 29
จันทร์ ที่ 29/05/2566 9 ว32246 ชื่นจิต ระบบหายใจคน
จันทร์ ที่ 29/05/2566 8 ว32246 ชื่นจิต ระบบหายใจคน
อังคาร ที่ 29/05/2566 6 ส32101 ปรัชญา นักคิด นักเศรษฐศาสตร์คนสำคัญและแนวคิดที่นักเรียนควรทราบของอดัม สมิธ
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ว32246 ชื่นจิต ระบบหายใจของสัตว์ -
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ว32246 ชื่นจิต ระบบหายใจของสัตว์ -
พุธ ที่ 24/05/2566 4 ค30214 เบญจวรรณ ลำดับเลขคณิต -
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ค30214 เบญจวรรณ ลำดับเลขคณิต -
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ค30213 อำนาจ การบวก การลบ การคูณเมตริกซ์ -
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ค30213 อำนาจ การบวก การลบ การคูณเมตริกซ์ -
อังคาร ที่ 23/05/2566 9 ว32246 ชื่นจิต ระบบหายใจ -
อังคาร ที่ 23/05/2566 9 ค30213 อำนาจ หน่วยที่ 1 เมทริกซ์ สัญลักษณ์ของเมทริกซ์และการเท่ากันของเมทริกซ์ -
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ว32207 ณฐกร แนะนำรายวิชา คำอธิบายรายวิชา สัดส่วนคะแนนในรายวิชา
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ว32246 ชื่นจิต ระบบหายใจ -
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ค30214 เบญจวรรณ แนะนำรายวิชา -
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ส32101 ปรัชญา ความเป็นมาของวิชาเศรษฐศาสตร์
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 พ32101 พรชีวัน แนะนำรายวิชา ชี้แจง แบ่งกลุ่มนำเสนอสาระที่ 1
อังคาร ที่ 23/05/2566 4 อ32217 คนึงนิจ My Goal
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 อ32101 Daniel Vocabulary Unit 1
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 พ32102 สมพอ แนะนำวิชาเรียนพลศึกษาและโครงสร้างรายวิชา ครบ
จันทร์ ที่ 22/05/2566 9 ว32246 ชื่นจิต ระบบหายใจของสัตว์
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 ว32246 ชื่นจิต ระบบหายใจของสัตว์
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ก32901 ณัฐภัชสร แนะนำรายวิชาและเกณฑ์การเรียนรายวิชากิจกรรมแนะแนว
จันทร์ ที่ 22/05/2566 4 อ32101 Daniel Google Classroom invites & pretest no one was absent
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 อ32101 Daniel Google Classroom invites & pretest no one was absent
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ส32101 ปรัชญา แนะนำรายวิชาสังคมศึกษา3 และแจกหนังสือเรียน
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ