รายงานการสอนห้อง ม.514 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 6 ท32201 วสุธร ทบทวนก่อนสอบ ~
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 3 ค32101 ธนกร ทบทวนฟังก์ชัน
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 4 ค32101 ธนกร ทบทวนฟังก์ชัน
พุธ ที่ 06/09/2566 8 อ32201 Eduard Periods Changed
พุธ ที่ 06/09/2566 6 ท32201 วสุธร ฉันท์ ~
อังคาร ที่ 05/09/2566 3 ว30101 รุ่งทิวา ทบทวนบทเรียนก่อนสอบ
จันทร์ ที่ 04/09/2566 3 อ32201 Eduard ISP2 J 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 27
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 6 ท32201 วสุธร ฉันท์ ~
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 3 ค32101 ธนกร exponential function
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 4 ค32101 ธนกร exponential function
พุธ ที่ 30/08/2566 8 อ32201 Eduard TCP M 1, 3, 5, 13, 19, 27, 29
พุธ ที่ 30/08/2566 6 ท32201 วสุธร ฉันท์ ~
อังคาร ที่ 29/08/2566 3 ว30101 รุ่งทิวา คลื่น
อังคาร ที่ 29/08/2566 2 ท32101 สุภาภรณ์ บูรณาการ
จันทร์ ที่ 28/08/2566 3 อ32201 Eduard TCP K/L 1, 3, 5, 11, 13, 15, 27
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 3 ค32101 ธนกร ฟังก์ชันขั้นบันได
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 4 ค32101 ธนกร โจทย์ปัญหาฟังก์ชันกำลังสอง
พุธ ที่ 23/08/2566 8 อ32201 Eduard Activity
พุธ ที่ 23/08/2566 7 ท32101 สุภาภรณ์ มัทรี
พุธ ที่ 23/08/2566 6 ท32201 วสุธร โคลง ~
อังคาร ที่ 22/08/2566 3 ว30101 รุ่งทิวา คลื่นและส่วนประกอบของคลื่น
จันทร์ ที่ 21/08/2566 3 อ32201 Eduard ISP2 O 1, 3, 17, 19, 21, 27
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 6 ท32201 วสุธร กลอนสุภาพ ~
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 4 ค32101 ธนกร ฟังก์ชันเชิงเส้น
พุธ ที่ 16/08/2566 8 อ32201 Eduard ISP2 N 21
อังคาร ที่ 15/08/2566 3 ว30101 รุ่งทิวา พลังงานนิวเคลียร์
พุธ ที่ 09/08/2566 8 อ32201 Eduard ISP2 M 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
อังคาร ที่ 08/08/2566 3 ว30101 รุ่งทิวา พลังงาน
จันทร์ ที่ 07/08/2566 9 ว30101 รุ่งทิวา แรงนิวเคลียร์
จันทร์ ที่ 07/08/2566 8 ว30101 รุ่งทิวา แรงนิวเคลียร์
จันทร์ ที่ 07/08/2566 4 ท32201 วสุธร กลอนสักวา -
จันทร์ ที่ 07/08/2566 3 อ32201 Eduard Listening Test 13, 17
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 6 ท32201 วสุธร กลอน ~
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 4 อ32101 ชลทิชา Personality Adjectives -
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 3 อ32101 ชลทิชา Personality Adjectives -
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 4 ค32101 ธนกร การเท่ากันของคู่อันดับ
พุธ ที่ 26/07/2566 8 อ32201 Eduard Activity
อังคาร ที่ 25/07/2566 4 อ32205 ฉัตรรวี Key vocabulary : Tihar
อังคาร ที่ 25/07/2566 3 ว30101 รุ่งทิวา แรงแม่เหล็ก
จันทร์ ที่ 24/07/2566 4 อ32205 ฉัตรรวี สอบซ่อมกลางภาค
จันทร์ ที่ 24/07/2566 3 อ32201 Eduard ISP2 K
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 3 ค32101 ธนกร ติดตามงาน
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 6 ท32201 วสุธร เรียงร้อยถ้อยคำกาพย์ ~
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 3 ค32101 ธนกร โจทย์ปัญหาเลขยกกำลัง -
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 2 จ30215 วีรภัทร ทบทวนแบบฝึกหัด และอธิบายแนวข้อสอบ กลางภาค -
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 1 จ30215 วีรภัทร ทบทวนแบบฝึกหัด และอธิบายแนวข้อสอบ กลางภาค -
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 4 ค32101 ธนกร โจทย์ปัญหาเลขยกกำลัง -
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 2 ศ32101 อนันท์ ละครสากล
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 1 ศ32101 อนันท์ ละครสากล
พุธ ที่ 12/07/2566 8 อ32201 Eduard Review 1, 5
พุธ ที่ 12/07/2566 2 จ32201 โสรยา ทบทวนเนื้อหา ตามงาน
พุธ ที่ 12/07/2566 1 จ32201 โสรยา ทบทวนเนื้อหา ตามงาน
อังคาร ที่ 11/07/2566 4 อ32205 ฉัตรรวี Post-test Unit 2
อังคาร ที่ 11/07/2566 3 ว30101 รุ่งทิวา สอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 1 การเคลื่อนที่และแรง
อังคาร ที่ 11/07/2566 2 ท32101 สุภาภรณ์ สอบเก็บคะแนน
จันทร์ ที่ 10/07/2566 9 ว30101 รุ่งทิวา แรงทางไฟฟ้า
จันทร์ ที่ 10/07/2566 8 ว30101 รุ่งทิวา แรงทางไฟฟ้า
จันทร์ ที่ 10/07/2566 4 อ32205 ฉัตรรวี Supporting Sentences
จันทร์ ที่ 10/07/2566 3 อ32201 Eduard Review 1, 3, 5, 11, 13, 15
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 3 ค32101 ธนกร สมการกรณฑ์ -
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 2 ศ32101 อนันท์ ละครไทย โขน
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 1 ศ32101 อนันท์ ละครไทย โขน
พุธ ที่ 05/07/2566 8 อ32201 Eduard Activity
อังคาร ที่ 04/07/2566 4 อ32205 ฉัตรรวี นักเรียนเก็บของงาน International Day
อังคาร ที่ 04/07/2566 3 ว30101 รุ่งทิวา แรงดึงดูดระหว่างมวล
อังคาร ที่ 04/07/2566 2 ท32101 สุภาภรณ์ กิจกรรมวันอินเตอร์เนชั่นเนล
จันทร์ ที่ 03/07/2566 9 ว30101 รุ่งทิวา แรงในธรรมชาติ
จันทร์ ที่ 03/07/2566 8 ว30101 รุ่งทิวา แรงในธรรมชาติ
จันทร์ ที่ 03/07/2566 3 อ32201 Eduard ISP2 H 5, 13, 19
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 6 ท32201 วสุธร เรียงร้อบถ้อยคำกาพย์ ~
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 3 ค32101 ธนกร สอบเก็บคะแนน -
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 4 ค32101 ธนกร ทบทวนเลขยกกำลังและกรณฑ์ -
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 2 ศ32101 อนันท์ ละครไทย
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 1 ศ32101 อนันท์ ละครไทย
พุธ ที่ 28/06/2566 8 อ32201 Eduard ISP2 G 1, 5, 11, 13, 15, 21
พุธ ที่ 28/06/2566 6 ท32201 วสุธร อลังการสรรสร้างคำ ~
อังคาร ที่ 27/06/2566 4 อ32205 ฉัตรรวี Tasty dishes
อังคาร ที่ 27/06/2566 3 ว30101 รุ่งทิวา การเคลื่อนที่แบบวงกลมและการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
อังคาร ที่ 27/06/2566 2 ท32101 สุภาภรณ์ มัทนพาธา
จันทร์ ที่ 26/06/2566 9 ว30101 รุ่งทิวา ทำการทดลองเรื่อง การหาแรงลัพธ์จากแรง 3 แรง
จันทร์ ที่ 26/06/2566 8 ว30101 รุ่งทิวา ทำการทดลองเรื่อง การหาแรงลัพธ์จากแรง 3 แรง
จันทร์ ที่ 26/06/2566 4 อ32205 ฉัตรรวี Paragraph Writing
จันทร์ ที่ 26/06/2566 1 อ32101 ชลทิชา Action verbs / Stative verbs
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 3 ค32101 ธนกร การแปลงตัวส่วนของรากที่สอง -
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 7 ท32101 สุภาภรณ์ มัทนพาธา
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 6 ก32901 ณัฐภัชสร การคิดเกรดเฉลี่ย GPA
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 4 ค32101 ธนกร การบวกลบคูณหารรากที่n 30 6
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 ศ32101 อนันท์ แบบทดสอบท้ายบทเรียน เรื่อง ระบำ รำ ฟ้อน นาฏศิลป์พื้นเมือง ภาคต่างๆ
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 1 ศ32101 อนันท์ แบบทดสอบท้ายบทเรียน เรื่อง ระบำ รำ ฟ้อน นาฏศิลป์พื้นเมือง ภาคต่างๆ
พุธ ที่ 21/06/2566 8 อ32201 Eduard Activity
พุธ ที่ 21/06/2566 6 ท32201 วสุธร อลังการ สรรสร้างคำ ~
อังคาร ที่ 20/06/2566 4 อ32205 ฉัตรรวี Vocabulary Building
อังคาร ที่ 20/06/2566 3 ว30101 รุ่งทิวา การเคลื่อนที่แบบวงกลม
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 ท32101 สุภาภรณ์ สอบเก็บคะแนนการสร้างคำ 1=(ลาป่วยโควิด) ขาด=4,5,13,15
จันทร์ ที่ 19/06/2566 5 อ32205 ฉัตรรวี Live a little: Eat Potatoes!
จันทร์ ที่ 19/06/2566 4 อ32205 ฉัตรรวี Live a little: Eat Potatoes!
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 อ32201 Eduard TCP G 1, 3, 13
จันทร์ ที่ 19/06/2566 1 อ32101 ชลทิชา Speaking
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 ท32201 วสุธร แบบบังคับฉบับร้อยกรอง -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 4 ค32101 ธนกร พิธีไหว้ครู -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 ค32101 ธนกร รากที่สองในรูปกำลังสองสมบูรณ์ -
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 6 ก32901 ณัฐภัชสร กิจกรรมวันไหว้ครู
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 2 ศ32101 อนันท์ นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคต่างๆ
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 1 ศ32101 อนันท์ นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคต่างๆ
พุธ ที่ 14/06/2566 8 อ32201 Eduard Activity
พุธ ที่ 14/06/2566 6 จ32201 โสรยา คำศัพท์บทใหม่ อ่านแปลคำศัพท์ 13
อังคาร ที่ 13/06/2566 4 อ32205 ฉัตรรวี Post-test Unit 1
อังคาร ที่ 13/06/2566 3 ว30101 รุ่งทิวา การหาแรงลัพธ์
จันทร์ ที่ 12/06/2566 4 อ32205 ฉัตรรวี Worksheet 1
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 อ32201 Eduard Speaking Test
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 8 จ32201 โสรยา แบบฝึกหัดหลังเรียน/แปลสนทนา 13
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 7 จ32201 โสรยา แบบฝึกหัดหลังเรียน/แปลสนทนา 13
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 6 ท32201 วสุธร แบบฝึกหัด เรื่อง ถ้อยคำสัมผัสใน 13 (ลากิจ)
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 ค32101 ธนกร รากที่ n ของจำนวนจริง -
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 6 ก32901 ณัฐภัชสร กิจกรรมที่ 1 นักเรียนชายรายงานตัว รด.
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 4 ค32101 ธนกร รากที่ n -
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 ศ32101 อนันท์ นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคต่างๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 ศ32101 อนันท์ นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคต่างๆ
พุธ ที่ 07/06/2566 6 จ32201 โสรยา ทบทวนบทสนทนา _
พุธ ที่ 07/06/2566 2 จ32201 โสรยา เก็บคะแนนสอบศัพท์ -
พุธ ที่ 07/06/2566 1 จ32201 โสรยา เก็บคะแนนสอบศัพท์ -
อังคาร ที่ 06/06/2566 4 อ32205 ฉัตรรวี Joining Compound Sentences
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ว30101 รุ่งทิวา การเคลื่อนที่แนวดิ่ง
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 ท32101 สุภาภรณ์ คำสมาส (บาลี สันสกฤต) -
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 ท32201 วสุธร ทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1 ปฐมบทร้อยกรอง ~
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 4 ศ32101 อนันท์ นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคต่างๆ
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ค32101 ธนกร สมการเลขยกกำลัง 3โควิด
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ก32901 ณัฐภัชสร แบบวัดบุคลิกภาพ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 4 ค32101 ธนกร เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ 3
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ศ32101 อนันท์ ระบำ รำ ฟ้อน
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ศ32101 อนันท์ ระบำ รำ ฟ้อน
พุธ ที่ 31/05/2566 8 ndr26yy ธานี ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก
พุธ ที่ 31/05/2566 8 อ32201 Eduard ISP2 B 1, 3, 5, 11, 13, 15, 27, 2, 4, 8, 14
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ndr26yy ธานี ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ท32101 สุภาภรณ์ การสร้างคำ -
พุธ ที่ 31/05/2566 6 ท32201 วสุธร พัฒนาการร้อยกรองสมัยรัตนโกสินทร์ ~
พุธ ที่ 31/05/2566 4 ส32101 ปรัชญา ที่มาของวิชาเศรษฐศาสตร์ และแนวคิดของอดัม สมิธ
พุธ ที่ 31/05/2566 2 จ32201 โสรยา อ่านบทสนทนา -
พุธ ที่ 31/05/2566 1 จ32201 โสรยา อ่านบทสนทนา -
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 จ32201 โสรยา อ่านและแปลบทสนทนา -
อังคาร ที่ 30/05/2566 4 อ32205 ฉัตรรวี Let’s face it
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ว30101 รุ่งทิวา การหาอัตราเร็ว ความเร็ว และความเร่ง โจทย์แก้ปัญหา 9 ป่วยโควิด
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ท32101 สุภาภรณ์ คำซ้ำ คำซ้อน -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 9 ว30101 รุ่งทิวา อัตราเร็วและความเร็ว ทำแบบฝึกหัด เลขที่ 9 ป่วยโควิด
จันทร์ ที่ 29/05/2566 8 ว30101 รุ่งทิวา อัตราเร็วและความเร็ว ทำแบบฝึกหัด เลขที่ 9 ป่วยโควิด
จันทร์ ที่ 29/05/2566 4 อ32205 ฉัตรรวี Reading Comprehension
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 อ32201 Eduard TCP D 3, 7, 13, 2,4,6,8,24
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ท32201 วสุธร ปฐมบทร้อยกรอง ขาด 3 (ธนภัทร) 13 (ภูริศ) ป่วย 9 ศุภวิชญ์
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ค32101 ธนกร เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ 9 30
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 จ30215 วีรภัทร 1.结构助词 2.状态助词
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 จ30215 วีรภัทร 1.结构助词 2.状态助词
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 ก32901 ณัฐภัชสร กิจกรรมที่1
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 4 ค32101 ธนกร เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นบวก
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ศ32101 อนันท์ แจกหนังสือ อธิบายโครงสร้างรายวิชา ครูแจ้งอัตราส่วนคะแนน แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ไทยและสากล
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ศ32101 อนันท์ แจกหนังสือ อธิบายโครงสร้างรายวิชา ครูแจ้งอัตราส่วนคะแนน แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ไทยและสากล
พุธ ที่ 24/05/2566 8 อ32201 Eduard ISP2 A 1, 3, 5, 11, 13, 15, 2,4,6,8,14,30
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ท32101 สุภาภรณ์ อาขยาน -
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ท32201 วสุธร ปฐมบทร้อยกรอง -
พุธ ที่ 24/05/2566 4 ส32101 ปรัชญา ความเป็นมาของวิชาเศรษฐศาสตร์
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ndr26yy ธานี แนะนำรายวิชา
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ndr26yy ธานี แนะนำรายวิชา
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 จ32201 โสรยา สอนอ่านคำศัพท์ 0
อังคาร ที่ 23/05/2566 4 อ32205 พลอยนภัส ภาระงานตามที่ครูมอบหมาย (แทน)
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ว30101 รุ่งทิวา ตำแหน่ง ระยะทาง การกระจัด
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ท32101 สุภาภรณ์ คัดลายมือ -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 9 ว30101 รุ่งทิวา ชี้แจงรายวิชา ตัวชี้วัด เนื้อหา
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 ว30101 รุ่งทิวา ชี้แจงรายวิชา ตัวชี้วัด เนื้อหา
จันทร์ ที่ 22/05/2566 4 อ32205 ลภัสรดา ทำแบบฝึกหัดตามที่ครูมอบหมาย
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 อ32201 Eduard TCP B
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ส32101 ปรัชญา แนะนำรายวิชาสังคมศึกษา3 และแจกหนังสือเรียน
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 อ32101 ชลทิชา My holiday/ my dream job
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 จ32201 โสรยา แนะนำเนื้อหาจุดประสงค์ในภาคเรียนนี้ สร้างขอตกลงร่วมกัน -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 จ32201 โสรยา แนะนำเนื้อหาจุดประสงค์ในภาคเรียนนี้ สร้างขอตกลงร่วมกัน -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ท32201 วสุธร แนะนำรายวิชา 19 (ณัฐกาญจน์) ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 4 ศ32101 อนันท์ แจกหนังสือแจกโครงสร้างรายวิชาพร้อมบอกอัตราส่วนของคะแนนเก็บ แบบทดสอบก่อรเรียนเรื่อง นาฏศิลป์ไทยและสากล 42
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ศ32101 อนันท์ แจกหนังสือแจกโครงสร้างรายวิชาพร้อมบอกอัตราส่วนของคะแนนเก็บ แบบทดสอบก่อรเรียนเรื่อง นาฏศิลป์ไทยและสากล 42
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 จ30215 วีรภัทร 1.การเก็บคะแนน 2.助词的定义和种类 6 ขาด 7 เเละ 27 ติดโควิด
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 จ30215 วีรภัทร 1.การเก็บคะแนน 2.助词的定义和种类 6 ขาด 7 เเละ 27 ติดโควิด
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ก32901 ณัฐภัชสร แนะนำรายวิชาและเกณฑ์การผ่านรายวิชากิจกรรมแนะแนว 2, 10
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 4 ค32101 ธนกร แจกหนังสือเรียน อธิบายโครงสร้างรายวิชา -
ศุกร์ ที่ 18/05/2566 3 อ32101 ชลทิชา แจกหนังสือเรียนประจำวิชา แนะนำรายวิชา 19(ลาป่วย)
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ศ32101 อนันท์ แจกอุปกรณืการเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ศ32101 อนันท์ แจกอุปกรณืการเรียน
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ