รายงานการสอนห้อง ม.513 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 6 อ32201 Nick REVIEW 21 24 30 36 40
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 3 ท32201 วสุธร ทบทวนก่อนสอบ ~
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 1 ค32101 ธนกร ทบทวนฟังก์ชัน
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 2 ท32201 วสุธร ทบทวนก่อนสอบ ~
อังคาร ที่ 05/09/2566 6 ค32101 ธนกร ทบทวนบทเรียน ติดตามงาน
จันทร์ ที่ 04/09/2566 8 ท32201 วสุธร ตามงาน ~
จันทร์ ที่ 04/09/2566 2 พ32102 สมพอ ทักษะการเล่น3*3 17’25’26
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 6 อ32201 Nick ISP 2 P 11,15,16
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 3 ท32201 วสุธร ฉันท์ ~
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 1 ค32101 ธนกร exponential function
อังคาร ที่ 29/08/2566 6 ค32101 ธนกร โจทย์ปัญหาฟังก์ชันขั้นบันได
จันทร์ ที่ 28/08/2566 7 อ32201 Nick TCP M 2,4,8,14,18,36
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 6 อ32201 Nick ISP 2 JO 0
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 1 ค32101 ธนกร ฟังก์ชันขั้นบันได
อังคาร ที่ 22/08/2566 6 ค32101 ธนกร ฟังก์ชันกำลังสอง
จันทร์ ที่ 21/08/2566 8 ท32201 วสุธร โคลง ~
จันทร์ ที่ 21/08/2566 6 ญ32201 ธิติ ชี้แจงรายละเอียดการทำคลิปวิดีโอสาธิตการทำอาหาร เลขที่ 30 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 21/08/2566 4 ญ30203 ธิติ ทำแบบฝึกหัด よんでみましょう/きいてみましょう/まんがでまとめ บทที่ 14 เลขที่ 30 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 21/08/2566 3 ญ30203 ธิติ ทำแบบฝึกหัด よんでみましょう/きいてみましょう/まんがでまとめ บทที่ 14 เลขที่ 30 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 21/08/2566 2 พ32102 สมพอ การยิงประตูบาสเกตบอล เลขที่30
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 6 อ32201 Nick ISP 2 N 10,21,34
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 3 ท32201 วสุธร กลอนสุภาพ ~
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 6 ญ32201 Tsuruishi Text P145, 165-169 10, 34
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 4 ว30101 อรุณศิริ เฟสของคลื่น 10, 34
อังคาร ที่ 15/08/2566 8 ญ32201 Tsuruishi สอบบทที่ 13 10, 23, 30
อังคาร ที่ 15/08/2566 6 ค32101 ธนกร โดเมน เรนจ์
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 8 ญ32201 Tsuruishi เตรียมสอบบทที่ 13 15, 26
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 7 ญ32201 Tsuruishi เตรียมสอบบทที่ 13 15, 26
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 6 อ32201 Nick Listening test 15,26
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 6 ญ32201 Tsuruishi Text P123-128 15
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 3 อ32205 ฉัตรรวี Before, after
อังคาร ที่ 08/08/2566 8 ญ32201 Tsuruishi Text P121, Work book P50-51 1, 35
อังคาร ที่ 08/08/2566 6 ค32101 ธนกร ความสัมพันธ์
อังคาร ที่ 08/08/2566 4 ว30101 อรุณศิริ เครื่องเคาะสัญญาณเวลา
อังคาร ที่ 08/08/2566 3 ว30101 อรุณศิริ เครื่องเคาะสัญญาณเวลา
จันทร์ ที่ 07/08/2566 9 ค32101 ธนกร ความสัมพันธ์
จันทร์ ที่ 07/08/2566 8 ท32201 วสุธร กลอนสุภาพ -
จันทร์ ที่ 07/08/2566 7 อ32201 Nick TCP L 9,35
จันทร์ ที่ 07/08/2566 6 ญ32201 Tsuruishi Text P133-134 Work book P48-50 9
จันทร์ ที่ 07/08/2566 4 ญ30203 Tsuruishi Text P188, 132-133 Work book P46-48 9
จันทร์ ที่ 07/08/2566 3 ญ30203 Tsuruishi Text P188, 132-133 Work book P46-48 9
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 3 ท32201 วสุธร กลอน ~
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 1 ค32101 ธนกร ผลคูณคาทิเชียล
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 6 ญ32201 Tsuruishi Tokai activity 25
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 4 ว30101 อรุณศิริ พลังงานแสงอาทิตย์
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 6 ญ32201 Tsuruishi Text P118, 132-133 work book P46-47
พุธ ที่ 26/07/2566 4 ญ30207 สุธีราภรณ์ บอกคะแนนกลางภาค,บทที่12 24
พุธ ที่ 26/07/2566 3 ญ30207 สุธีราภรณ์ บอกคะแนนกลางภาค,บทที่12 24
อังคาร ที่ 25/07/2566 8 ญ32201 Tsuruishi Text P117, work book P45-46 31
อังคาร ที่ 25/07/2566 6 ค32101 ธนกร คู่อันดับ
จันทร์ ที่ 24/07/2566 9 อ32205 ฉัตรรวี สอบซ่อมกลางภาค
จันทร์ ที่ 24/07/2566 8 ท32201 วสุธร อธิบายภาพ โดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบและถ้อยคำที่งดงาม ~
จันทร์ ที่ 24/07/2566 7 อ32201 Nick TCP K 0 absent
จันทร์ ที่ 24/07/2566 6 ญ32201 Tsuruishi Text P131, 116 Work book P44-45
จันทร์ ที่ 24/07/2566 4 ญ30203 Tsuruishi สอบพูดบทที่ 13
จันทร์ ที่ 24/07/2566 3 ญ30203 Tsuruishi สอบพูดบทที่ 13
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 8 ญ32201 Tsuruishi บอกคะแนนสอบกลางภาค 1, 14, 15, 23
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 7 ญ32201 Tsuruishi บอกคะแนนสอบกลางภาค 1, 14, 15, 23
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 1 ค32101 ธนกร ติดตามงาน
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 8 ญ32201 Tsuruishi เตรียมสอบกลางภาค
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 7 ญ32201 Tsuruishi เตรียมสอบกลางภาค
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 6 อ32201 Nick Review Lesson 1,8,11
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 3 ท32201 วสุธร เรียงร้อยถ้อยคำกาพย์ ~
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 1 ค32101 ธนกร โจทย์ปัญหาเลขยกกำลัง -
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 6 ญ32201 ธิติ まんがでまとめ และ Workbook บทที่ 12 เลขที่ 6 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 3 อ32205 ฉัตรรวี Post-test Unit 2
อังคาร ที่ 11/07/2566 8 ญ32201 Tsuruishi Text P93-96, Work book P39
อังคาร ที่ 11/07/2566 6 ค32101 ธนกร โจทย์ปัญหาเลขยกกำลัง -
จันทร์ ที่ 10/07/2566 9 อ32205 ฉัตรรวี Supporting Sentences
จันทร์ ที่ 10/07/2566 7 อ32201 Nick ISP H 23
จันทร์ ที่ 10/07/2566 6 ญ32201 Tsuruishi Text P91, Work book P36-38
จันทร์ ที่ 10/07/2566 4 ญ30203 Tsuruishi สอบพูดบทที่ 12 17
จันทร์ ที่ 10/07/2566 3 ญ30203 Tsuruishi สอบพูดบทที่ 12 17
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 8 ญ32201 Tsuruishi Text P102-103, P88-90
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 7 ญ32201 Tsuruishi Text P102-103, P88-90
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 1 ค32101 ธนกร ร่วมกิจกรรมภาษาไทย -
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 6 ญ32201 ธิติ ไวยากรณ์ ~ている -
อังคาร ที่ 04/07/2566 8 ญ32201 Tsuruishi คืนขอสอบบทที่ 11
จันทร์ ที่ 03/07/2566 6 ญ32201 Tsuruishi ฝึกซ้อมการแสดง inter national day 11 ลากิจ
จันทร์ ที่ 03/07/2566 4 ญ30203 Tsuruishi ฝึกซ้อมการแสดง inter national day 11 ลากิจ
จันทร์ ที่ 03/07/2566 3 ญ30203 Tsuruishi ฝึกซ้อมการแสดง inter national day 11 ลากิจ
จันทร์ ที่ 03/07/2566 2 พ32102 สมพอ การเลี้ยงบาสเกตบอลระดับต่างๆ ครบ
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 8 ญ32201 Tsuruishi Text P83-87, 101-102 Work book P33-34 24
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 7 ญ32201 Tsuruishi Text P83-87, 101-102 Work book P33-34 24
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 6 อ32201 Nick ISP H 4,11,24
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 3 ท32201 วสุธร เรียงร้อยถ้อยคำกาพย์ ~
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 1 ค32101 ธนกร สอบเก็บคะแนน -
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 6 ญ32201 Tsuruishi ซ้อมการแสดง Inter national day 4, 10
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 4 ว30101 อรุณศิริ แรงโน้มถ่วง 4 14 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 1 ก32901 ณัฐภัชสร มีกิจกรรมการถ่ายรูปลงระบบ DSCHOOl+
อังคาร ที่ 27/06/2566 8 ญ32201 ธิติ ซ้อมการแสดง International Day เลขที่ 4, 5, 10, 31, 35 ลาป่วย
อังคาร ที่ 27/06/2566 6 ค32101 ธนกร ทบทวนเลขยกกำลังและกรณฑ์ -
จันทร์ ที่ 26/06/2566 9 อ32205 ฉัตรรวี Live a Little
จันทร์ ที่ 26/06/2566 8 ท32201 วสุธร อลังการสรรสร้างคำ ~
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 อ32201 Nick TCP E 4,5,10
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 ญ32201 Tsuruishi สอบบทที่ 11 4, 5, 10, 35
จันทร์ ที่ 26/06/2566 4 ญ30203 Tsuruishi เตรียมการแสดง International Day 4, 5, 10, 35
จันทร์ ที่ 26/06/2566 3 ญ30203 Tsuruishi เตรียมการแสดง International Day 4, 5, 10, 35
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 พ32102 สมพอ การเลี้ยงบาสเกตบอล3ระดับ ไม่มี
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 8 ญ32201 Tsuruishi Text P61-67 Work book P28-32 4 covid 21 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 7 ญ32201 Tsuruishi Text P61-67 Work book P28-32 4 covid 21 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 1 ค32101 ธนกร การแปลงตัวเศษของรากที่ n เนตรอัปสร(ลา)
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 6 ญ32201 Tsuruishi บทที่ 11 14, 16, 19
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 4 ว30101 อรุณศิริ สอบเก็บคะแนน
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 1 ก32901 ณัฐภัชสร มีอบรมทักษะการให้คำปรึกษา
อังคาร ที่ 20/06/2566 8 ญ32201 Tsuruishi Work book P27 23 ไปทำ passport, 28 ไปทำ passport
อังคาร ที่ 20/06/2566 6 ค32101 ธนกร การบวกลบคูณหารรากที่n -
อังคาร ที่ 20/06/2566 4 ว30101 อรุณศิริ Projectile
อังคาร ที่ 20/06/2566 3 ว30101 อรุณศิริ Projectile
จันทร์ ที่ 19/06/2566 9 อ32205 ฉัตรรวี Post Test Unit1
จันทร์ ที่ 19/06/2566 8 ท32201 วสุธร อลังการ สรรสร้างคำ ปรัชญา ปาณิสรา
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 ญ32201 ธิติ よんでみましょう、きいてみましょう เลขที่ 8 ลาป่วย เลขที่ 22 ลากิจ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 4 ญ30203 Tsuruishi สอบสนทนาภาษาญี่ปุ่นของบทที่ 11 อธิบายเส้นทาง 8 ลาป่วย, 22 ลากิจ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 ญ30203 Tsuruishi สอบสนทนาภาษาญี่ปุ่นของบทที่ 11 อธิบายเส้นทาง 8 ลาป่วย, 22 ลากิจ
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 8 ญ32201 Tsuruishi Text P58-59, Work book P23-24 7 covid, 27 ลากิจ
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 7 ญ32201 Tsuruishi Text P58-59, Work book P23-24 7 covid, 27 ลากิจ
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 อ32201 Nick ISP G 1,728
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 ท32201 วสุธร แบบบังคับฉบับร้อยกรอง 7 28
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 อ32101 ดารารัตน์ Expressions for showing personal experience -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 ค32101 ธนกร การบวกลบรากที่สอง 7โควิด 28ป่วย
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 6 ญ32201 Tsuruishi พิธีไหว้ครู 7 covid
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 4 ญ30207 สุพรพันธ์ だい6-7/ふくしゅう1-5
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 3 ญ30207 สุพรพันธ์ だい6-7/ふくしゅう1-5
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 1 ก32901 ณัฐภัชสร GPA
พุธ ที่ 14/06/2566 4 ญ30207 สุธีราภรณ์ บทที่5-7 11 ลากิจ 22 เป็นพิธีกรวันไหว้ครู
พุธ ที่ 14/06/2566 3 ญ30207 สุธีราภรณ์ บทที่5-7 11 ลากิจ 22 เป็นพิธีกรวันไหว้ครู
อังคาร ที่ 13/06/2566 6 ค32101 ธนกร รากที่สองของจำนวนจริงในรูปกำลังสองสมบูรณ์ 7โควิด
อังคาร ที่ 13/06/2566 4 ว30101 อรุณศิริ การหาแรงลัพธ์ 7 ติดโควิด
อังคาร ที่ 13/06/2566 3 ว30101 อรุณศิริ การหาแรงลัพธ์ 7 ติดโควิด
จันทร์ ที่ 12/06/2566 9 อ32205 ฉัตรรวี Worksheet 1
จันทร์ ที่ 12/06/2566 8 ท32201 วสุธร แบบฉบับบังคับรอยกรอง ~
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 อ32201 Nick TCP F 7,9
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 ญ32201 Tsuruishi Text P56-57, 71 Work book P21-22 7 covid, 9 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 12/06/2566 4 ญ30203 Tsuruishi สอบสนทนาบทที่ 10 7 covid, 9 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ญ30203 Tsuruishi สอบสนทนาบทที่ 10 7 covid, 9 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 พพ32102 สมพอ ทักษะการส่งลูกสามคนอ้อมหลัง ครบ
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 8 ญ32201 Tsuruishi บทที่ 11 หน้า 55-56, 69-70, 73-77 4 ลาป่วย, 19 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 7 ญ32201 Tsuruishi บทที่ 11 หน้า 55-56, 69-70, 73-77 4 ลาป่วย, 19 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 ท32201 วสุธร แบบฝึกหัด เรื่อง ถ้อยคำสัมผัสใน 4 (ขาด) 20 (ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 อ32101 ปิยภัทร นักเรียนทำงานที่ได้รับมอบหมาย 21
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 1 ค32101 ธนกร รากที่ n ของจำนวนจริง -
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 6 ญ32201 Tsuruishi เตรียมการแสดงในวัน inter national day
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 อ32205 ฉัตรรวี Joining Compound Sentences
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 ก32901 ณัฐภัชสร แบบวัดHABITSCAN นักเรียนชายไปรายงานตัว รด.
พุธ ที่ 07/06/2566 3 ญ30207 สุพรพันธ์ บทที่ 4-5 23
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 ญ32201 ธิติ สอบเก็บคะแนนท้ายบทที่ 10 -
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 ค32101 ธนกร เก็บคะแนนเลขยกกพลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มและจำนวนตรรกยะ -
อังคาร ที่ 06/06/2566 4 ว30101 อรุณศิริ เครื่องเคาะสัญญาณเวลา
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ว30101 อรุณศิริ เครื่องเคาะสัญญาณเวลา
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 8 ญ32201 Tsuruishi เตรียมสอบบทที่ 10
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 7 ญ32201 Tsuruishi เตรียมสอบบทที่ 10
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 5 ท32201 วสุธร ทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมบทร้อยกรอง ~
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 4 ท32201 วสุธร ทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1 ปฐมบทร้อยกรอง ~
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 ค32101 ธนกร สมการเลขยกกำลัง 15ลากิจ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ญ32201 ธิติ よんでみましょう、きいてみましょう เลขที่ 21 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ญ32201 Tsuruishi text P32-39 21
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 อ32205 ฉัตรรวี Let’s face it
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ก32901 ณัฐภัชสร กิจกรรมที่ 1
พุธ ที่ 31/05/2566 8 ญ32201 ธิติ どうしてですか。 ประโยคเหตุผลから。
พุธ ที่ 31/05/2566 4 ญ30207 สุพรพันธ์ Dictation บทที่ 1 /สอน บทที่ 2-3
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ญ30207 สุพรพันธ์ Dictation บทที่ 1 /สอน บทที่ 2-3
อังคาร ที่ 30/05/2566 8 ญ32201 Tsuruishi คำช่วยで WB P13-16
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 ค32101 ธนกร เลขยกกำลังที่มีเลขยกกำลังเป็นจำนวนตรรกยะ -
อังคาร ที่ 30/05/2566 4 ว30101 อรุณศิริ สมการเคลื่อนที่
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ว30101 อรุณศิริ สมการเคลื่อนที่
จันทร์ ที่ 29/05/2566 9 อ32205 ฉัตรรวี Paragraph
จันทร์ ที่ 29/05/2566 8 ท32201 วสุธร ~ พัฒนาการบทร้อยกรอง ~
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 ญ32201 ธิติ Nがわかる。 เลขที่ 38 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 ญ32201 Tsuruishi P44Nがわかる、~から P29-30 れんしゅう❼❽ WB P12 38 covid
จันทร์ ที่ 29/05/2566 4 ญ30203 ธิติ สอบผันคำกริยารูป て เลขที่ 38 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 29/05/2566 4 ญ30203 Tsuruishi สอบพูด Vて 38 Covid
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 ญ30203 ธิติ สอบผันคำกริยารูป て เลขที่ 38 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 ญ30203 Tsuruishi สอบพูด Vて 38 Covid
อังคาร ที่ 29/05/2566 1 อ32101 ดารารัตน์ ทำแบบฝึกหัด grammar เรื่อง present perfect tense -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ญ32201 ธิติ ไวยากรณ์ ~てくださいませんか。/ V.ます+方 เลขที่ 23, 38 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ญ32201 Tsuruishi Vます+方 23,38
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ญ32201 ธิติ ไวยากรณ์ ~てくださいませんか。/ V.ます+方 เลขที่ 23, 38 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ญ32201 Tsuruishi Vます+方 23,38
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 อ32201 Nick ISP A 23,38
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 4 ท32201 วสุธร ปฐมบทร้อยกรอง ~
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ส32101 พลอยไพลิน 1.1 ต่อ 33,37 โควิด
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ส32101 พลอยไพลิน 1.1 ต่อ 23,38 โควิด
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 อ32101 ดารารัตน์ Unit 1 part A,B -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ค32101 ธนกร เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ 23ป่วย 38ป่วย
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 ญ32201 ธิติ ไวยากรณ์ ~てください。 เลขที่ 23, 38 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 ญ32201 Tsuruishi Text P.26-27, Work book P.8-9 23, 38 (Covid)
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 4 ว30101 อรุณศิริ ความเร่ง 23, 38
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 อ32205 ฉัตรรวี Right Brain, Left Brain
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ท33101 นพวรรณ การสร้างคำในภาษาไทย -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ก32901 ณัฐภัชสร แนะนำรายวิชา เกณฑ์การเรียนกิจกรรมแนะแนว
พุธ ที่ 24/05/2566 4 ญ30207 สุพรพันธ์ 漢字ゲーム/第1課
พุธ ที่ 24/05/2566 4 ญ30207 สุธีราภรณ์ ทบทวนบทเรียน,บทที่ 1 ขาดเลขที่ 34 นางสาวสิริยาพร ตระกูลยิ่ง
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ญ30207 สุพรพันธ์ 漢字ゲーム/第1課
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ญ30207 สุธีราภรณ์ ทบทวนบทเรียน,บทที่ 1 ขาดเลขที่ 34 นางสาวสิริยาพร ตระกูลยิ่ง
พุธ ที่ 24/05/2566 2 arrrcqv ธานี แนะนำรายวิชา
พุธ ที่ 24/05/2566 1 arrrcqv ธานี แนะนำรายวิชา
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ญ32201 Tsuruishi กริยารูปて 10、23,26
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ค32101 ธนกร เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม 10 23 26
อังคาร ที่ 23/05/2566 4 ว30101 อรุณศิริ ระยะทาง การกระจัด
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ว30101 อรุณศิริ ระยะทาง การกระจัด
จันทร์ ที่ 22/05/2566 9 อ32205 ชลทิชา แบบฝึกหัด
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 อ32201 Nick TCP B 11,23
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ท32201 วสุธร กิจกรรม คำคล้องจองร้อยเรื่องราว 11, 23
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ญ32201 ธิติ การแบ่งกลุ่มคำกริยาในภาษาญี่ปุ่น 11 (ลากิจ), 23 (ลาป่วย)
จันทร์ ที่ 22/05/2566 4 ญ30203 Tsuruishi สอบ JLPT N5 (listening) 11, 23
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ญ30203 Tsuruishi สอบ JLPT N5 (listening) 11, 23
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 พ32102 สมพอ แนะนำวิชาเรียนและโครงสร้างรายวิชา 11,23
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 อ31201 ดารารัตน์ Unit 1 That’s Me -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ญ32201 ธิติ สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ญ32201 ธิติ สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 4 ท32201 วสุธร แนะนำรายวิชา ~
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ส32101 พลอยไพลิน ทดสอบก่อนเรียน -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 อ31201 ดารารัตน์ ชี้แจงคำอธิบายรายวิชา เกณฑ์การให้คะแนนและข้อตกลงร่วมกันในชั้นเรียน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 ค32101 ธนกร ทบทวนสมบัติเลขยกกำลัง -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ญ32201 Tsuruishi แจกตำราเรียน - มาครบ
ศุกร์ ที่ 18/05/2566 4 ว30101 อรุณศิริ นักเเรียนรับสมุด
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ท33101 นพวรรณ ชี้แจงรายละเอียดในการจัดการเรียนการสอนแลัคำอธิบายรายวิชา ครบ
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ