รายงานการสอนห้อง ม.501 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
อังคาร ที่ 05/09/2566 3 อ32207 Byron Supplemental exam all are present
อังคาร ที่ 05/09/2566 2 ว32221 Annalyn missing assignments 0
จันทร์ ที่ 04/09/2566 7 อ32207 Byron Unit 5 and 6 Supplemental review 30
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 8 อ32207 Byron Unit 4 test 4
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 7 ว32221 Annalyn Unit 3: Chemical Equilibrium 04 Ik-q was sick
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 6 อ32101 Byron Students will take the Unit 4 Kahoots review that will be automatically posted in the Google Classroom. They should upload a screenshot of having completed the review to the Google Classroom. The remainder of the class can be used to complete any missing assignments for Units 3 and 4. 2 Touch, 3 Ping, 4 Ik-q, 6 Kin, 7 Boeing, 8 Sky, 10 Plus, 16 New, 17 Mook, 19 Fern, 20 Nicha, 21 Eye, 22 View, 26 Pan, 27 Thungpang, 28 Hana, 30 Yok
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 1 ส30212 Roderick Business Project discussion with each group View- Late
พุธ ที่ 30/08/2566 4 ว32201 Daryl Quiz review - Kahoot + Score-up Project Absent: 4
พุธ ที่ 30/08/2566 3 ว32201 Daryl Quiz review - Kahoot + Score-up Project Absent: 4
อังคาร ที่ 29/08/2566 8 ว30161 วรรษมล การแปรสัณแผ่นธรณี
อังคาร ที่ 29/08/2566 7 ว30161 วรรษมล การแปรสัณแผ่นธรณี
อังคาร ที่ 29/08/2566 6 พ32101 พรทิพย์ ทบทวนเนื้อหา
อังคาร ที่ 29/08/2566 2 ว32221 Annalyn class canceled due to activity class canceled due to buranakan activity
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 7 ว32221 Annalyn Unit 2 Test 0
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 1 ท32101 อุมาพร การเขียน
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 3 ว32201 Daryl Score-up Project Absent: 4
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 2 ท32101 อุมาพร เฉลยแบบฝึกทักษะร่ายยาว กัณฑ์มัทรี
พุธ ที่ 23/08/2566 8 ว32221 Annalyn Unit 2 Review 0
พุธ ที่ 23/08/2566 4 ว32201 Daryl Refraction + Score-up project
พุธ ที่ 23/08/2566 3 ว32201 Daryl Refraction + Score-up project
อังคาร ที่ 22/08/2566 2 ว32221 Annalyn Unit 2, Lesson 3: Reaction Order 0
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 1 ท32101 อุมาพร เฉลยแบบฝึกทักษะ ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 6 อ32207 Byron Unit 3 Quiz 7, 12
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 3 ว32201 Daryl Light Refraction Absent: 12
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 2 ท32101 อุมาพร แบบฝึกทักษะ ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก
อังคาร ที่ 15/08/2566 6 พ32101 พรทิพย์ การปฐมพยาบาล
อังคาร ที่ 15/08/2566 2 ว32221 Annalyn Unit 2: Lesson 3: Rate Law 12 Four
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 1 ท32101 อุมาพร กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 3 ว32201 Daryl Curve Mirror - Problem Solving Absent: 19
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 2 ท32101 อุมาพร ตามรอยพระเวสสันดร
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 1 อ32207 Byron Reading Unit 5a: The DNA Trail pg.79-85 Warm Up discussion on topic Before you read (Understanding Maps & Skimming) Reading and listening to story (The DNA Trail) Reading Comprehension (HW if incomplete) Reading Skills (HW if incomplete) 19 Fern - Absent
พุธ ที่ 09/08/2566 8 ว32221 Annalyn Unit 2: Factors Affecting Reaction Rates 04 Ik-q
พุธ ที่ 09/08/2566 4 ว32201 Daryl Curved Mirrors Absent: 4
พุธ ที่ 09/08/2566 3 ว32201 Daryl Curved Mirrors Absent: 4
พุธ ที่ 09/08/2566 1 อ32101 Byron Unit 3: Listening (Mindfulness) Warmer discussing what mindfulness is. Watch video about mindfulness. Listen to audio and answer questions Pg.38 #2 task 1&2 Review and discuss answers. Topic discussion with partner. 4 Ik-q - absent
อังคาร ที่ 08/08/2566 2 ว32221 Annalyn Unit 2: Collision Theory 0
อังคาร ที่ 08/08/2566 1 อ32101 Byron Warmer/Review: Practicing grammar Review/discuss grammar references pg. 42 Review questions and answers: Activity 4 & 5 pg.34 Discussion/Speaking: Activity #6 pg.34 N/A
จันทร์ ที่ 07/08/2566 4 ก32901 ณัฐภัชสร TCAS
จันทร์ ที่ 07/08/2566 3 อ32213 Samara Elevator pitch / project
จันทร์ ที่ 07/08/2566 1 อ32101 Byron Unit 3: Brain Waves Warmer: review sentences and spot correct/incorrect grammar. Flipped classroom video - Gerund & Infinitives Lecture/Discussion: Grammar in context - Gerunds & Infinitives 1 Review Grammar: Grammar Reference pg.42 Activities #4 & #5 pg.34 N/A
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 2 พ32102 สมพอ การยิงประตูบาสเกตบอล ครบ
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 1 ท32101 อุมาพร มหาชาติ/การแต่งร่าย
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 2 ท32101 อุมาพร มหาชาติคำหลวง
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 2 ท32101 อุมาพร แบบคัดกรองการอ่าน เขียน
อังคาร ที่ 25/07/2566 8 ว30161 วรรษมล 4.1 กล้องโทรทรรศน์หลายช่วงคลื่น
อังคาร ที่ 25/07/2566 7 ว30161 วรรษมล 4.1 กล้องโทรทรรศน์หลายช่วงคลื่น
อังคาร ที่ 25/07/2566 6 พ32101 พรทิพย์ โรคทางพันธุกรรม นักเรียนบางส่วนไปติว สอวน.
อังคาร ที่ 25/07/2566 2 ว32221 Annalyn Project Presentation 01 Prem, 03 Ping, 06 Kin, 07 Boeing, 11 Gun, 19 Fern, 20 Nicha, 21 Eye, 27 Thungpang, 28 Hana
จันทร์ ที่ 24/07/2566 4 ก32901 ณัฐภัชสร ทดสอบก่อนเรียน TCAS
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 1 ท32101 อุมาพร สอบซ่อม
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 6 ค32205 Helen Score Up Camp Infographics
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 3 ว32201 Daryl Midterm Review Absent: 4, 27
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 2 ท32101 อุมาพร ภาษาบาลี สันสกฤต
พุธ ที่ 12/07/2566 8 ว32221 Annalyn Science Project: Inforgraphic 0
พุธ ที่ 12/07/2566 4 ว32201 Daryl Midterm review
พุธ ที่ 12/07/2566 3 ว32201 Daryl Midterm review
พุธ ที่ 12/07/2566 1 อ32207 Byron Kahoot Students 1,7,19,21 went outside for project
อังคาร ที่ 11/07/2566 8 ว30161 วรรษมล 1.โครงสร้างดวงอาทิตย์ 2.สอบเก็บคะแนนหน่วยที่1-2
อังคาร ที่ 11/07/2566 7 ว30161 วรรษมล 1.โครงสร้างดวงอาทิตย์ 2.สอบเก็บคะแนนหน่วยที่1-2
อังคาร ที่ 11/07/2566 6 พ32101 พรทิพย์ โรคไม่ติดต่อ 4
อังคาร ที่ 11/07/2566 2 ว32221 Annalyn Project Peer Evaluation 04 Ik-q, 29 Nancy
จันทร์ ที่ 10/07/2566 4 ก32901 ณัฐภัชสร วางแผนอาชีพ
จันทร์ ที่ 10/07/2566 1 ค32205 Helen Edpuzzle activity Student 7 (Boeing) absent
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 3 ว32201 Daryl Illuminance of light Absent: 12, 17, 22
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 2 ท32101 อุมาพร แบบฝึกทักษะการสร้างคำ
อังคาร ที่ 04/07/2566 6 พ32101 พรทิพย์ ทำใบงาน
อังคาร ที่ 04/07/2566 5 ว30161 วรรษมล ส่งเอกสารบทที่2
อังคาร ที่ 04/07/2566 4 ว30161 วรรษมล ส่งเอกสารบทที่2
อังคาร ที่ 04/07/2566 2 ว32221 Annalyn Score Up camp project International day
จันทร์ ที่ 03/07/2566 6 ค32205 Helen Sinusoidal Model
จันทร์ ที่ 03/07/2566 2 ว32285 พีระพงษ์ ออกแบบภาพ ประเภท Double Exposure
จันทร์ ที่ 03/07/2566 1 ว32285 พีระพงษ์ ออกแบบภาพ ประเภท Double Exposure
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 7 ว32221 Annalyn Score Up Camp Project 06 Kin - International Day Practice (Fashion Show)
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 1 ท32101 อุมาพร คำซ้อน
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 4 ค32205 Helen Chapter test Review
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 3 ว32201 Daryl Doppler Effect - Problem Solving
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 2 ว32201 Daryl Doppler Effect - Problem-Solving Absent: 4, 15, 19 Excuse: 16
พุธ ที่ 28/06/2566 8 ว32221 Annalyn Unit 1: Gases, Lesson 2. Ideal Gas Law 8 Sky, 19 Fern
พุธ ที่ 28/06/2566 4 ว32201 Daryl Doppler Effect + Beats
พุธ ที่ 28/06/2566 3 ว32201 Daryl Doppler Effect + Beats Absent: 29 Nancy
อังคาร ที่ 27/06/2566 8 ว30161 วรรษมล กิจกรรม 2.3 และ3.1
อังคาร ที่ 27/06/2566 7 ว30161 วรรษมล กิจกรรม 2.3 และ3.1
อังคาร ที่ 27/06/2566 6 พ32101 พรทิพย์ อาหารแต่ละช่วงวัย
อังคาร ที่ 27/06/2566 2 ว32221 Annalyn Unit 1: Gases, Ideal Gas Law-Density The class was schedules to take photos at the Gym
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 ค32205 Helen Law of Sine
จันทร์ ที่ 26/06/2566 4 ก32901 ณัฐภัชสร กิจกรรมตุ๊กตาขนมปัง
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 7 ว32221 Annalyn Unit 1: Gases, Lesson 2: Ideal Gas Law, Fire Extinguisher Lab 4 Ik-q, 14 Grace, 18 Panghom, 26 Pan
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 ค32205 Helen Unit Circle
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 2 พ32102 สมพอ การเลี้ยงบาสเกตบอลี 4,26,29,30
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 1 ท32101 อุมาพร คำมูล การสร้างคำประสม
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 4 ว32201 Daryl Quiz day + score up material
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 3 ว32201 Daryl Quiz day + score up material
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 ท32101 อุมาพร เฉลยแบบฝึกทักษะ มัทนะพาธา
พุธ ที่ 21/06/2566 8 ว32221 Annalyn Unit 1: Gases, Lesson 1: Ideal Gas Law 0
อังคาร ที่ 20/06/2566 8 ว30161 วรรษมล โชติมาตร สี อุณหภูมิผิว สเปกตรัมของดาวฤกษ์
อังคาร ที่ 20/06/2566 7 ว30161 วรรษมล โชติมาตร สี อุณหภูมิผิว สเปกตรัมของดาวฤกษ์
อังคาร ที่ 20/06/2566 6 พ32101 พรทิพย์ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 4
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 ว32221 Annalyn Unit 1: Gases,Lesson 2: Ideal Gas Law 04 Ik-q
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 ค32205 Helen Heron’s formula
จันทร์ ที่ 19/06/2566 4 ก32901 ณัฐภัชสร การคิดเกรดเฉลี่ย GPA
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ว32285 พีระพงษ์ เครื่องรีทัชรูปภาพ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 1 ว32285 พีระพงษ์ เครื่องรีทัชรูปภาพ
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 พ32102 สมพอ การเลี้ยงบาสเกตบอล นักเรียนลาป่วย2คนเลขที่4,21
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 ท32101 อุมาพร แบบฝึกทักษะ มัทนะพาธา
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 3 ว32201 Daryl Unit review Note: Wai kru day
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 2 ท32101 อุมาพร กิจกรรมวันไหว้ครู
พุธ ที่ 14/06/2566 8 ว32221 Annalyn Unit 1: Gases, Lesson 2: Ideal Gas Law problem 1,3,7,9,11,15,16,19,20,21 - Wai Kru flower making, 25-absent
พุธ ที่ 14/06/2566 7 ค32205 Helen Cosine Law
พุธ ที่ 14/06/2566 4 ว32201 Daryl Wave Behaviour Absent: 25, Excuse: 6, 26
พุธ ที่ 14/06/2566 3 ว32201 Daryl Wave Behaviour Absent: 25, Excuse: 6, 26
อังคาร ที่ 13/06/2566 8 ว30161 วรรษมล กิจกรรม2.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสว่าง
อังคาร ที่ 13/06/2566 7 ว30161 วรรษมล กิจกรรม2.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสว่าง
อังคาร ที่ 13/06/2566 6 พ32101 พรทิพย์ ระบบไหลเวียนโลหิต
อังคาร ที่ 13/06/2566 2 ว32221 Annalyn Unit 1: Gases, Lesson 2: Ideal Gas Law 0
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 ค32205 Helen Special Right Triangle Absent: 8,27
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 6 ค32205 Helen Trigonometry: DMS to degree and vise versa
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 1 ท32101 อุมาพร บทวิเคราะห์มัทนะพาธา
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 4 ค32205 Helen Trigonometry: DMS to degree form
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 ว32201 Daryl Score-up Project - Updating Note: Boys went to military
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 ท32101 อุมาพร เนื้อเรื่องมัทนะพาธา
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 ส30212 Roderick Chapter 1 review Nancy Eye
พุธ ที่ 07/06/2566 8 ว32221 Annalyn Score Up Camp Project 4 Ik-q, 21 Eye Boys were on the military meeting for almost half of the period
พุธ ที่ 07/06/2566 6 อ32207 Byron Unit test 1 4, 21 absent
พุธ ที่ 07/06/2566 4 ว32201 Daryl Wave Properties Absent: 4, 21
พุธ ที่ 07/06/2566 3 ว32201 Daryl Wave Properties Absent: 4, 21
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 ว30161 วรรษมล กฎของฮับเบิล กาแล็กซี รูปร่างของกาแล็กซี
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 ว30161 วรรษมล กฎของฮับเบิล กาแล็กซี รูปร่างของกาแล็กซี
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 พ32101 พรทิพย์ ระบบหายใจ -
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 7 ว32221 Annalyn Unit 1: Gases, Lesson 1: Gas Law-Gay-Lussacs Law 21 Eye (hospital due to a medical condition)
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 ค32205 Helen Quizizz:CW3: Angles in Radian and Degree/Arclength/Sector All are present except for Students numbers 9 and 21.
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 ท32101 อุมาพร บทนำ บทละครพูดคำฉันท์มัทนะพาธา
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 4 ค32205 Helen Edpuzzle: Arc Length and Sector Area in Radians
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ท32101 อุมาพร หลักวรรณคดีเบื้องต้น
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ค32205 Helen M5/1-M5/2: Edpuzzle: Angles in Radians and Degree.
พุธ ที่ 31/05/2566 4 ว32201 Daryl Periodic Motion - Problem Solving Absent (3rd period) 23 View
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ว32201 Daryl Periodic Motion - Problem Solving Absent (3rd period) 23 View
อังคาร ที่ 30/05/2566 8 ว30161 วรรษมล ทำกิจกรรม1.2 การขยายตัวของเอกภพ /ส่งงานบันทึกผลการทดลองในคาบ เลขที่27
อังคาร ที่ 30/05/2566 7 ว30161 วรรษมล ทำกิจกรรม1.2 การขยายตัวของเอกภพ /ส่งงานบันทึกผลการทดลองในคาบ เลขที่27
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 พ32101 พรทิพย์ ระบบย่อยอาหาร 27(ป่วยโควิด)
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ว32221 Annalyn Unit 1: Gases, Lesson 1: A virtual Lab on Student Exploration on Boyles and Charles Law 0
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 ค32205 Helen RIGHT TRIANGLE TRIGONOMETRY WORD PROBLEM
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 ว32285 พีระพงษ์ ความหมายของกราฟิก / องค์ประกอบงานกราฟิก / ใบงานที่ 1.1 ตอบคำถามและทำ Mind Mapping ลาป่วยCovid(27)
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 ว32285 พีระพงษ์ ความหมายของกราฟิก / องค์ประกอบงานกราฟิก / ใบงานที่ 1.1 ตอบคำถามและทำ Mind Mapping ลาป่วยCovid(27)
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 อ32213 Samara Intro to Speeches 2
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ค32205 Helen Right Triangle Trigonometry
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 4 ส30212 Roderick Scarcity 3 students
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 พ32102 สมพอ ทักษะการรับ-ส่งลูกบาสเกตบอล 18,26
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ส32101 พลอยไพลิน 1.1 ต่อ 27
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ท32101 อุมาพร ฝึกการคัดลายมือ
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 4 ว32201 Daryl Periodic Motion Absent: 27 Thungpang
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 4 ค32205 Helen Right Triangle Trigonometry
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ท32101 อุมาพร ฝึกการอ่านท่องจำบทอาขยาน
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ส30212 Roderick Scarcity One student was absent... number 27
พุธ ที่ 24/05/2566 8 ว32221 Annalyn Unit 1 Gases, Lesson 1 Charles Law 0
พุธ ที่ 24/05/2566 5 ว32221 Annalyn Unit 1, Lesson 1: Substances and Mixtures 22 View-covid
พุธ ที่ 24/05/2566 4 ว32201 Daryl Class Dojo - Periodic Motion activity and Score-up Camp project draft Absent: 11 Gun, 27 Thungpang
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ว32201 Daryl Class Dojo - Periodic Motion activity and Score-up Camp project draft Absent: 27 Thungpang
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ค32205 Helen Lesson 1.1: Right Triangle Trigonometry
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ว30161 วรรษมล แจกเอกสารประกอบการเรียน/ทำกิจกรรม1.1 ขาดเลขที่22
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ว30161 วรรษมล แจกเอกสารประกอบการเรียน/ทำกิจกรรม1.1 ขาดเลขที่22
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 พ32101 พรทิพย์ แนะนำรายวิชา 22
จันทร์ ที่ 22/05/2566 9 ว30241 ภาคภูมิ ปฐมนิเทศรายวิชา วัฏจักรชีวิตของพืชดอก
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 ว30241 ภาคภูมิ ปฐมนิเทศรายวิชา วัฏจักรชีวิตของพืชดอก
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ค32205 Helen Lesson1.1: Trigonometric ratios
จันทร์ ที่ 22/05/2566 4 ก32901 ณัฐภัชสร แนะนำรายวิชาและเกณฑ์การเรียนรายวิชากิจกรรมแนะแนว
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ว32285 พีระพงษ์ แนะนำรายวิชา / การใช้งาน Classroom / นักเรียนออกแบบCanvaแนะนำตัวเอง
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ว32285 พีระพงษ์ แนะนำรายวิชา / การใช้งาน Classroom / นักเรียนออกแบบCanvaแนะนำตัวเอง
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 อ32213 Samara Intro to class 1
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 อ32207 Byron diagnostic test student 02 was absent
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ว32221 Annalyn Introduction/Syllabus 02 Touch, 22 View, 29 Nancy
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ค32205 Helen Introduction Absent: 2,22,29
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ท32101 อุมาพร แนะนำรายวิชา /แจกหนังสือเรียน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ส32101 พลอยไพลิน ทดสอบก่อนเรียน 2,22,29
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 ส30212 Roderick course syllabus, showcase of projects 22
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 4 ค32205 Helen Syllabus/Classroom Policy Agreement
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 ว32201 Daryl Introduction/Course Syllabus Absent: 18 Panghom
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ท32101 อุมาพร แจกอุปกรณ์การเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 อ32101 Byron Conduct diagnostic test 28
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ