รายงานการสอนห้อง ม.405 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 1 ค31201 เทพนรินทร์ สอบเก็บคะแนนเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 3 อ31201 Honey Exam review and quiz 3
พุธ ที่ 06/09/2566 7 ว31285 รุ่งทิวา ทบทวนบทเรียน
พุธ ที่ 06/09/2566 6 ว31285 รุ่งทิวา ทบทวนบทเรียน
พุธ ที่ 06/09/2566 4 ค31201 เทพนรินทร์ ระยะทางระหว่างเส้นตรงกับเส้นตรง
อังคาร ที่ 05/09/2566 6 ก31901 อาศุ กิจกรรมวิชาที่เรียนในชั้น ม4 3,17,27ลาป่วย
อังคาร ที่ 05/09/2566 3 ค31201 เทพนรินทร์ ระยะทางระหว่างเส้นตรงกับเส้นตรง
จันทร์ ที่ 04/09/2566 6 ค31201 เทพนรินทร์ ระยะทางระหว่างจุดกับเส้นตรง เลขที่ 17,20, 27, 40 ลา
จันทร์ ที่ 04/09/2566 3 พ32102 สมพอ ทักษะการแข่งขันประเภทเดี่ยวชาย-หญิง ครบ
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 1 ค31201 เทพนรินทร์ ความสัมพันธ์วฃซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 4 ค31201 เทพนรินทร์ เส้นตั้งฉาก
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 3 อ31201 Honey TCP O
พุธ ที่ 30/08/2566 8 อ31201 Honey ISP J
พุธ ที่ 30/08/2566 6 ว31285 รุ่งทิวา นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
พุธ ที่ 30/08/2566 4 ค31201 เทพนรินทร์ ความชันของเส้นตรง
อังคาร ที่ 29/08/2566 8 พ31101 พรทิพย์ สิทธิผู้บริโภค
อังคาร ที่ 29/08/2566 3 ค31201 เทพนรินทร์ จุดกึ่งกลางของเส้นตรง
จันทร์ ที่ 28/08/2566 6 ค31201 เทพนรินทร์ ระยะทางระหว่างจุดสองจุด
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 4 ว31181 ณัฐพล นำเสนองานบูรณาการ 4
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 3 ว31181 ณัฐพล นำเสนองานบูรณาการ 4
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 1 ค31201 เทพนรินทร์ ระยะทางระหว่างจุดสองจุด
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 4 ค31201 เทพนรินทร์ ระยะทางระหว่างจุดสองจุด
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 3 อ31201 Honey ISP O 9
พุธ ที่ 23/08/2566 8 อ31201 Honey TCP M
พุธ ที่ 23/08/2566 6 ว31285 รุ่งทิวา การเตรียมนำเสนอโครงงาน
พุธ ที่ 23/08/2566 4 ค31201 เทพนรินทร์ สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณสองตัวแปร
อังคาร ที่ 22/08/2566 6 ก31901 อาศุ กิจกรรมกลุ่ม เปิดโลกกว้างอาชีพ ฯ ครบ
อังคาร ที่ 22/08/2566 3 ค31201 เทพนรินทร์ ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณสองตัวแปร
จันทร์ ที่ 21/08/2566 6 ค31201 เทพนรินทร์ ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณสองตัวแปร
จันทร์ ที่ 21/08/2566 3 พ31102 สมพอ การเสริฟ์ลูกแบดมินตัน ครบ
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 4 ว31181 ณัฐพล ทำโครงงาน ครบ
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 3 ว31181 ณัฐพล ทำโครงงาน ครบ
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 1 ค31201 เทพนรินทร์ สอบเก็บคะแนนเรื่อง สมมูล สัจนิรันดร์ และการอ้างเหตุผล
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 3 อ31201 Honey Listening test 3
พุธ ที่ 16/08/2566 6 ว31285 รุ่งทิวา ทำไฟล์นำเสนอ
อังคาร ที่ 15/08/2566 6 ก31901 อาศุ นักเรียนเข้าร่วมเตรียมงานวันวิทยาศาสตร์ ครบ
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 3 อ31201 Honey ISP N
พุธ ที่ 09/08/2566 8 อ31201 Honey TCP L
พุธ ที่ 09/08/2566 6 ว31285 รุ่งทิวา ไฟล์นำเสนอโครงงาน
อังคาร ที่ 08/08/2566 6 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 6 โลกอาชีพ เลขที่ 13 ลาป่วย
อังคาร ที่ 08/08/2566 3 ค31201 เทพนรินทร์ สัจนิรันดร์
จันทร์ ที่ 07/08/2566 6 ค31201 เทพนรินทร์ สัจนิรันดร์
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 4 ว31181 ณัฐพล นำเสนอโครงงานของตนเอง วางแผนการทำโครงงานบูรณาการ ครบ (ไปค่ายคณิต 2 คน)
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 3 ว31181 ณัฐพล นำเสนอโครงงานของตนเอง วางแผนการทำโครงงานบูรณาการ ครบ (ไปค่ายคณิต 2 คน)
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 2 ว30261 อรุณศิริ แผนที่ภูมิประเทศ พิกัดยูทีเอ็ม
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 1 ค31201 เทพนรินทร์ รูปแบบประพจน์ที่สมมูลกัน
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 4 ค31101 สุธิสา เพาเวอร์เซต
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 3 อ31201 Honey ISP M
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 2 อ31101 เฉลิมศรี Past & Past Continuous
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 4 ค31101 สุธิสา สับเซต
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 3 อ31201 Honey ISP K
พุธ ที่ 26/07/2566 8 อ31201 Honey TCP K 17, 35
อังคาร ที่ 25/07/2566 6 ก31901 อาศุ จัดการงานค้าง ติว สอวน. เลขที่ 16,25,36,39 ลาป่วย เลขที่5
อังคาร ที่ 25/07/2566 3 ค31201 เทพนรินทร์ รูปแบบประพจน์ที่สมมูล
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 1 ค31201 เทพนรินทร์ สอบเก็บคะแนนเรื่องสมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ 27 ลาป่วย
พุธ ที่ 12/07/2566 8 อ31201 Honey Quiz TCP ISP 9
พุธ ที่ 12/07/2566 6 ว31285 รุ่งทิวา บทที่ 2 เอกสารอ้างอิง
พุธ ที่ 12/07/2566 4 ค31201 เทพนรินทร์ ทำบัตรแบบฝึกหัด10.3-10.5
พุธ ที่ 12/07/2566 2 ว31122 ศิราณี วิวัตารางธาตุ เลขที่ 9
พุธ ที่ 12/07/2566 1 ว31122 ศิราณี วิวัตารางธาตุ เลขที่ 9
อังคาร ที่ 11/07/2566 8 พ31101 พรทิพย์ การพัฒนาการ
อังคาร ที่ 11/07/2566 6 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 5 ความเครียด ครบ
อังคาร ที่ 11/07/2566 4 ค31101 สุธิสา สับเซต
อังคาร ที่ 11/07/2566 3 ค31101 สุธิสา สับเซต
จันทร์ ที่ 10/07/2566 9 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 5 ความเครียด ครบ
จันทร์ ที่ 10/07/2566 6 ค31201 เทพนรินทร์ อสมการค่าสัมบูรณ์
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 4 ว31181 ณัฐพล กิจกรรมวันสุนทรภู่ ติดตั้งโปรแกรม ครบ
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 3 ว31181 ณัฐพล กิจกรรมวันสุนทรภู่ ติดตั้งโปรแกรม ครบ
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 2 ว30261 อรุณศิริ หินแปร
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 3 อ31201 Honey Exam review
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 2 อ31101 เฉลิมศรี Sheet: present perfect & present perfect continuos
พุธ ที่ 05/07/2566 8 อ31201 Honey ISP D
พุธ ที่ 05/07/2566 4 ค31201 เทพนรินทร์ การแก้สมการค่าสัมบูรณ์
อังคาร ที่ 04/07/2566 8 พ31101 พรทิพย์ ทำใบงาน
อังคาร ที่ 04/07/2566 7 อ31101 เฉลิมศรี Game: Present perfect & Present perfect Continuous
อังคาร ที่ 04/07/2566 4 ค31101 สุธิสา การเท่ากันของเซต ชนิดของเซต
อังคาร ที่ 04/07/2566 3 ค31101 สุธิสา การเท่ากันของเซต ชนิดของเซต
จันทร์ ที่ 03/07/2566 7 ท31101 เจริญ การเขียนจดหมาย
จันทร์ ที่ 03/07/2566 6 ค31201 เทพนรินทร์ การแก้อสมการพหุนามตัวแปรเดียว
จันทร์ ที่ 03/07/2566 3 พ31102 สมพอ ทักษะการตีลูกข้ามตาข่าย ครบ
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 2 ว30261 อรุณศิริ การเกิดหินตะกอน
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 1 ค31101 สุธิสา สอบเก็บคะแนน
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 4 ค31201 เทพนรินทร์ การแก้อสมการพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 3 อ31201 Honey ISP2 Lesson G and H -
พุธ ที่ 28/06/2566 8 อ31201 Honey TCP Lesson E -
พุธ ที่ 28/06/2566 6 ว31285 รุ่งทิวา ใบงานที่ 6 บทที่ 2 และใบงานที่ 7 บทที่ 3
พุธ ที่ 28/06/2566 4 ค31201 เทพนรินทร์ สอบเก็บคะแนนเรื่องการแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม
พุธ ที่ 28/06/2566 3 ค31201 เทพนรินทร์ การแก้อสมการพหุนามตัวแปรเดียว
อังคาร ที่ 27/06/2566 8 พ31101 พรทิพย์ Mindmap
อังคาร ที่ 27/06/2566 7 อ31101 เฉลิมศรี Job interview/curriculum vitae
อังคาร ที่ 27/06/2566 6 ก31901 อาศุ Present กิจกรรม ดูแลใจยังไงก่อน ครบ
อังคาร ที่ 27/06/2566 4 ค31101 สุธิสา การเขียนเซต
อังคาร ที่ 27/06/2566 3 ค31101 สุธิสา เซต
จันทร์ ที่ 26/06/2566 9 ว31102 ภคพร ปฏิบัติการทดลอง เรื่อง การหาอัตราเร็วโดยใช้เครื่องเคาะสัญญาณเวลา
จันทร์ ที่ 26/06/2566 8 ว31102 ภคพร ปฏิบัติการทดลอง เรื่อง การหาอัตราเร็วโดยใช้เครื่องเคาะสัญญาณเวลา
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 ท31101 เจริญ หัวใจชายหนุ่ม
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 ค31201 เทพนรินทร์ การแก้อสมการพหุนามตัวแปรเดียว
จันทร์ ที่ 26/06/2566 3 พ31102 สมพอ การตีลูกข้ามตาข่าย ครบ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 ว31102 ภคพร การหาอัตราเร็วเฉลี่ยและอัตราเร็วขณะหนึ่ง
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 4 ว31181 ณัฐพล การพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย Arduino (ประตูอัตโนมัติ) จับกลุ่ม แจกเล่มโครงงาน ให้นำเสนอครั้งต่อไป นพภัสสร (ขาด)
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 3 ว31181 ณัฐพล การพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย Arduino (ประตูอัตโนมัติ) จับกลุ่ม แจกเล่มโครงงาน ให้นำเสนอครั้งต่อไป นพภัสสร (ขาด)
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 2 ว30261 อรุณศิริ หินอัคนี
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 1 ค31201 เทพนรินทร์ ทำแบบฝึกหัดเรื่อง สมการเศษส่วนของพหุนาม
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 4 ค31201 เทพนรินทร์ สมการเศษส่วนของพหุนาม
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 อ31101 เฉลิมศรี Present simple & Present continuous
พุธ ที่ 21/06/2566 8 อ31201 Honey ISP G
พุธ ที่ 21/06/2566 6 ว31285 รุ่งทิวา ใบงานที่ 5 บทที่ 1 บทนำ
พุธ ที่ 21/06/2566 3 ค31201 เทพนรินทร์ สมการเศษส่วนของพหุนาม
พุธ ที่ 21/06/2566 1 ท31101 เจริญ หัวใจชายหนุ่ม
อังคาร ที่ 20/06/2566 8 พ31101 พรทิพย์ การวางแผนพัฒนาสุขภาพ 2,20,30
อังคาร ที่ 20/06/2566 6 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 4 ดูแลใจยังไงก่อน 2,20,30,39 ลาป่วย
อังคาร ที่ 20/06/2566 4 ค31101 สุธิสา ตารางค่าความจริง
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 ว31102 ภคพร ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็วเฉลี่ย ความเร็วเฉลี่ย ความเร่ง
อังคาร ที่ 20/06/2566 1 ว31102 ภคพร ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็วเฉลี่ย ความเร็วเฉลี่ย ความเร่ง
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 ท31101 เจริญ สอบบทอาขยาน
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 ค31101 สุธิสา แบบฝึกหัดค่าความจริง
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ว31102 ภคพร สอบเก็บคะแนน เรื่อง ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ พลกฤต ไปรายงานตัว รด.
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 4 ว31181 ณัฐพล งานไพทอน กลุ่ม ครบ
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 ว31181 ณัฐพล งานไพทอน กลุ่ม ครบ
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 4 ค31201 เทพนรินทร์ ช่วง
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 2 อ31101 เฉลิมศรี Game: Comparative
พุธ ที่ 14/06/2566 6 ว31285 รุ่งทิวา ใบงานที่ 3 ระบุปัญหาที่จะทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ใบงานที่ 4 แผนปฏิบัติการ
พุธ ที่ 14/06/2566 3 ท31101 เจริญ หัวใจชายหนุ่ม
อังคาร ที่ 13/06/2566 8 พ31101 พรทิพย์ ระบบกล้ามเนื้อ
อังคาร ที่ 13/06/2566 7 อ31101 เฉลิมศรี Lifestyle
อังคาร ที่ 13/06/2566 3 ค31201 เทพนรินทร์ สอบเก็บคะแนนเรื่องการแยกตัวประกอบและสมการพหุนามตัวแปรเดียว
จันทร์ ที่ 12/06/2566 9 ว31142 สาวิณี monosaccharide
จันทร์ ที่ 12/06/2566 8 ว31142 สาวิณี monosaccharide
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 ท31101 เจริญ แบบฝึกหัดบทนมัสการคุณานุคุณ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 ค31201 เทพนรินทร์ สมบัติการไม่เท่ากั
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 พ31102 สมพอ ทักษะการตีลูกหน้ามือสลับหลังมือ 14,34
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 8 ง30201 พันธ์ทิพย์ สัญญาประกันภัย
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 7 ง30201 พันธ์ทิพย์ สัญญาประกันภัย
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 4 ว31181 ณัฐพล การเขียนโปรแกรมไพทอนสร้าง GUI โปรแกรมคำนวณอย่างง่าย สุนัฎฐา (ลากิจ)
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 ว31181 ณัฐพล การเขียนโปรแกรมไพทอนสร้าง GUI โปรแกรมคำนวณอย่างง่าย สุนัฎฐา (ลากิจ)
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 1 ค31101 สุธิสา ค่าความจริงของประพจน์
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 6 ว31122 ศิราณี กิจกรรมกลุ่ม นักเรียนชายไปเรียน รด
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 4 ค31101 สุธิสา ค่าความจริงของตัวเชื่อม
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 อ31201 Honey ISP B
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 อ31101 เฉลิมศรี Summary u1
พุธ ที่ 07/06/2566 8 อ31201 Honey ISP A
พุธ ที่ 07/06/2566 6 ว31285 รุ่งทิวา ใบงานที่ 1 สำรวจโครงงาน และใบงานที่ 2 วิเคราะห์โครงงาน
พุธ ที่ 07/06/2566 4 ค31201 เทพนรินทร์ การบวกลบเศษส่วนของพหุนาม
พุธ ที่ 07/06/2566 2 ว31122 ศิราณี แบบจำลองอะตอม
พุธ ที่ 07/06/2566 1 ว31122 ศิราณี แบบจำลองอะตอม
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 ก31901 อาศุ (ต่อ) กิจกรรมที่ 2 พหุปัญญา..กับการเรียนรู้ที่แตกต่าง ครบ
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 อ31101 เฉลิมศรี Phrasal verb
อังคาร ที่ 06/06/2566 5 อ31201 Honey TCP H 4, 22, 38, 7, 19
อังคาร ที่ 06/06/2566 4 ค31101 สุธิสา สรุปค่าความจริงของตัวเชื่อม
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ค31201 เทพนรินทร์ เศษส่วนของพหุนาม
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 8 ง30201 พันธ์ทิพย์ ประวัติ ประโยชน์ และคำศัพท์เกี่ยวกับการประกันภัย
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 7 ง30201 พันธ์ทิพย์ ประวัติ ประโยชน์ และคำศัพท์เกี่ยวกับการประกันภัย
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 ว31142 สาวิณี Inorganic substances
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 4 ว31181 ณัฐพล การประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณกับภาษาไพทอน ตอนที่ 1 พุฒ นพภัสสร นันท์นภัส
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ว31181 ณัฐพล การประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณกับภาษาไพทอน ตอนที่ 1 พุฒ นพภัสสร นันท์นภัส
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 ค31201 เทพนรินทร์ การแก้สมการของพหุนามตัวแปรเดียว เลขที่ 27 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ว31122 ศิราณี Factor
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 4 ค31101 สุธิสา ตัวเชื่อมประพจน์ (ถ้า…แล้ว ก็ต่อเมื่อ)
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 4 ค31101 สุธิสา ตัวเชื่อมประพจน์
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 อ31201 Honey TCP G 36
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 อ31101 เฉลิมศรี Present simple & Present continuous
พุธ ที่ 31/05/2566 7 อ31201 Honey TCP F 29
พุธ ที่ 31/05/2566 6 ว31285 รุ่งทิวา ใบกิจกรรม สถานการณ์ติดเกาะ จะนำสิ่งของใดบ้างไปที่เกาะ ใบคำถามชวนคิด 1 , 2 , 3 33 ป่วยโควิด
พุธ ที่ 31/05/2566 4 ค31201 เทพนรินทร์ การแยกตัวประกอบของพหุนามตัวแปรเดียว เลขที่ 36
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ค31201 เทพนรินทร์ เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องพหุนาม ให้ทำชุดกิจกรรมที่ 3 เศษเหลือ
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ว31122 ศิราณี lab หาความแม่นยำของอุปกรณ์วัดปริมาตร
พุธ ที่ 31/05/2566 1 ว31122 ศิราณี lab หาความแม่นยำของอุปกรณ์วัดปริมาตร
อังคาร ที่ 30/05/2566 8 พ31101 พรทิพย์ ระบบผิวหนัง -
อังคาร ที่ 30/05/2566 7 อ31101 เฉลิมศรี U1b character & appearance
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 2 แบบสำรวจพหุปัญญา 8 ด้าน วัชรวีร์ ,ศิพิมพ์ (ติดโควิด)
อังคาร ที่ 30/05/2566 5 อ31201 Honey TCP E
อังคาร ที่ 30/05/2566 4 ค31101 สุธิสา ตัวเชื่อมประพจน์
อังคาร ที่ 29/05/2566 9 ว31142 สาวิณี กระบวนการวิทยาศาสตร์
อังคาร ที่ 29/05/2566 8 ว31142 สาวิณี กระบวนการวิทยาศาสตร์
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ท31101 เจริญ ถอดคำประพันธ์
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 ค31201 เทพนรินทร์ กาารคูณและการหารพหุนาม
อังคาร ที่ 29/05/2566 6 ค31101 สุธิสา การเชื่อประพจน์ / ค่าความจริง
จันทร์ ที่ 29/05/2566 4 ส31101 ณัฐพงษ์ สถาบันทางสังคม
อังคาร ที่ 29/05/2566 2 ว31102 ภคพร การเขียนสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เลขนัยสำคัญ การบวก ลบ คูณ หาร เลขนัยสำคัญ
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ง30201 พันธ์ทิพย์ ภัยต่อชีวิต/ทรัพย์สิน
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ง30201 พันธ์ทิพย์ ภัยต่อชีวิต/ทรัพย์สิน
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ว31142 สาวิณี คุณสมบัติสิ่งมีชีวิต
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 4 ว31181 ณัฐพล แนวคิดเชิงคำนวณกับ Scratch และทำงานกลุ่มสร้างเกมด้วย Scratch ส่งใน google classroom ขาด วัชรวีร์ (โควิด)
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ว31181 ณัฐพล แนวคิดเชิงคำนวณกับ Scratch และทำงานกลุ่มสร้างเกมด้วย Scratch ส่งใน google classroom ขาด วัชรวีร์ (โควิด)
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ว30261 อรุณศิริ กิจกรรม การหาสมบัติทางกายภาพของแร่
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ค31201 เทพนรินทร์ พหุนามตัวแปรเดียว เลขที่ 13
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 อ31101 เฉลิมศรี Characters Larger than life
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 อ31101 เฉลิมศรี Characters Larger than life 13
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 อ31201 Honey TCP D 13
พุธ ที่ 24/05/2566 8 ว31285 รุ่งทิวา ชี้แจงรายวิชา ผลการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ความหมายของวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ว31285 ภาคภูมิ - ปฐมนิเทศรายวิชา - 13 ลาป่วย (Covid-19)
พุธ ที่ 24/05/2566 4 ค31201 เทพนรินทร์ สมบัติการบวกและสมบัติการคุณ
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ท31101 เจริญ ความเป็นมา + ประวัติผู้แต่ง + คำครุ คำลหุ
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ว31122 ศิราณี ฉลากเคมี เลขที่ 13 ติดโควิด
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ว31122 ศิราณี ฉลากเคมี เลขที่ 13 ติดโควิด
พุธ ที่ 24/05/2566 1 อ31201 Honey TCP B 13
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 พ31101 พรทิพย์ แนะนำรายวิชา -
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 อ31101 เฉลิมศรี Introduce Myself
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 1 แนะให้แนว ครบ
อังคาร ที่ 23/05/2566 4 ค31101 สุธิสา ประพจน์
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ค31201 เทพนรินทร์ สมบัติการเท่ากัน
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ว31102 ภคพร ธรรมชาติของฟิสิกส์ หน่วยและการเปลี่ยนหน่วย -
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ว31102 ภคพร ธรรมชาติของฟิสิกส์ หน่วยและการเปลี่ยนหน่วย -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ค31201 เทพนรินทร์ จำนวนจริง
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 พ31102 สมพอ แนะนำวิชาเรียนพลศึกษาและโครงสร้างรายวิชา ครบ
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ว31102 ภคพร อธิบายรายวิชา การเก็บคะแนน และเนื้อหาโดยรวม
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ก31931 ธรรม์ธเนศวร์ กฎโรงเรียน ระเบียบวินัย
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ศ30201 ชนากานต์ ปฐมนิเทศชั้นเรียน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ศ30201 ชนากานต์ ปฐมนิเทศชั้นเรียน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ว31142 สาวิณี บทนำชีววิทยา
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 4 ว31181 ณัฐพล ทบทวนแนวคิดเชิงคำนวณ มาครบตั้งใจเรียนดี
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ว31181 ณัฐพล ทบทวนแนวคิดเชิงคำนวณ มาครบ ตั้งใจเรียนดี
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ว30261 อรุณศิริ แบบทดสอบก่อนเรียน -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ว31122 ศิราณี แนะนำรายวิชา -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 4 ค31101 สุธิสา แนะนำบทเรียน การเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ 1 -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 อ31101 เฉลิมศรี แจกอุปกรณ์การเรียน -
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ