รายงานการสอนห้อง ม.413 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 4 ญ31201 อรวรรณ สอบปลายภาค 16
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 3 ง30201 พันธ์ทิพย์ ติดตามงานค้าง
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 2 ง30201 พันธ์ทิพย์ ติดตามงานค้าง
พุธ ที่ 06/09/2566 4 I30201 ธนกร รวมเล่มบท 1 - 3
พุธ ที่ 06/09/2566 3 I30201 ธนกร รวมเล่มบท 1 - 3
พุธ ที่ 06/09/2566 2 ก31901 อาศุ นักเรียนร่วมงานมุทิตาจิต ที่บริเวณโดม
อังคาร ที่ 05/09/2566 2 พ31101 พรทิพย์ ทบทวน 6,16,32,40
อังคาร ที่ 05/09/2566 1 ญ31201 อรวรรณ 話して、読んで、書いてみましょう。まんが 6,16,32,40
จันทร์ ที่ 04/09/2566 9 ญ31201 อรวรรณ บทที่ 4 練習2ー6 6, 16
จันทร์ ที่ 04/09/2566 8 ญ31201 อรวรรณ บทที่ 4 練習2ー6 6, 16
จันทร์ ที่ 04/09/2566 6 อ 31101 ลภัสรดา ใบงาน
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 8 ว31181 พินทิพา ทบทวน 3
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 7 ว31181 พินทิพา ทบทวน 3
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 3 ง30201 พันธ์ทิพย์ สอบปลายภาค นอกตาราง
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 2 ง30201 พันธ์ทิพย์ สอบปลายภาค นอกตาราง
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 1 อ31201 Nick ISP 2 P number 3 is absent
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 6 ว30121 เบญจวรรณ สามกัมมันตรังสี
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 2 อ 31101 ลภัสรดา Work sheet
พุธ ที่ 30/08/2566 1 ญ31201 อรวรรณ คันจิ คำศัพท์ 練習1 บทที่ 4
อังคาร ที่ 29/08/2566 2 พ31101 พรทิพย์ ทำโปสเตอร์รณรงค์สารเสพติด
อังคาร ที่ 29/08/2566 1 ญ31201 อรวรรณ สอบท้ายบท 3 14
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 1 อ31201 Nick ISP JO 1,17,30
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 6 ว30121 เบญจวรรณ chemical reaction
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 4 ญ30205 ธิติ คันจิบทที่ 9 (大、小、犬、王)
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 3 ญ30205 ธิติ คันจิบทที่ 9 (大、小、犬、王)
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 2 อ 31101 ลภัสรดา Articles and presentations
พุธ ที่ 23/08/2566 4 I30201 ธนกร การสร้างแบบสอบถาม
พุธ ที่ 23/08/2566 3 I30201 ธนกร การสร้างแบบสอบถาม
พุธ ที่ 23/08/2566 2 ก31901 อาศุ ทดสอบก่อนเรียน+แบบสำรวจคุณลักษณะอาชีพ เลขที่ 40
พุธ ที่ 23/08/2566 1 ญ31201 อรวรรณ บทที่ 3 練習4-7 40
อังคาร ที่ 22/08/2566 4 อ31201 Nick TCP M 27,40
จันทร์ ที่ 21/08/2566 7 พ31102 สมพอ การเสริฟ์ลูกแบดมินตัน ครบ
จันทร์ ที่ 21/08/2566 6 อ 31101 ลภัสรดา Key word for exercixe 4-5
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 8 ว31181 พินทิพา โครงงานบูรณาการ 20,26,36
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 7 ว31181 พินทิพา โครงงานบูรณาการ 20,26,36
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 1 อ31201 Nick ISP 2 N 21,26,36
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 5 ว30121 เบญจวรรณ โปรตีน
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 2 อ 31101 ลภัสรดา Talk about the feeling , exercise 3-4
พุธ ที่ 16/08/2566 2 ก31901 อาศุ นักเรียนร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
อังคาร ที่ 15/08/2566 7 ญ30201 Tsuruishi สอบบทที่ 2 16, 29
อังคาร ที่ 15/08/2566 6 ญ30201 Tsuruishi สอบบทที่ 2 16, 29
อังคาร ที่ 15/08/2566 2 พ31101 พรทิพย์ การใช้ยา
อังคาร ที่ 15/08/2566 1 ญ31201 อรวรรณ บทที่ 2 よんで、書いてみましょう。まんがでまとめ 29
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 4 ญ31201 อรวรรณ บทที่ 2 れんしゅう7-8、はなしてみましょう。 7, 38
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 3 ง30201 พันธ์ทิพย์ ประเภทของการประกันวินาศภัย
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 2 ง30201 พันธ์ทิพย์ ประเภทของการประกันวินาศภัย
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 1 อ31201 Nick Activity 0 absent
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 2 อ 31101 ลภัสรดา About feeling
พุธ ที่ 09/08/2566 4 I30201 ธนกร แนวทางการประเมินชิ้นงาน
พุธ ที่ 09/08/2566 3 I30201 ธนกร แนวทางการประเมินชิ้นงาน
พุธ ที่ 09/08/2566 2 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 5 แบบทดสอบความเครียด เลขที่ 11,40 ขาดเรียน
พุธ ที่ 09/08/2566 1 ญ31201 อรวรรณ บทที่ 2 แบบฝึกหัด 5
อังคาร ที่ 08/08/2566 7 ญ30201 Tsuruishi สอบพูดบทที่ 2
อังคาร ที่ 08/08/2566 6 ญ30201 Tsuruishi สอบพูดบทที่ 2
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 8 ว31181 พินทิพา โครงงานบูรณาการ 19,37
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 7 ว31181 พินทิพา โครงงานบูรณาการ 19,37
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 4 ญ31201 อรวรรณ แนะนำนักเรียนญี่ปุ่นเล่นเครื่องดนตรีไทย
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 6 ว30121 เบญจวรรณ สารอาหาร
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 2 อ 31101 ลภัสรดา Moment in Life
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 6 ว30121 เบญจวรรณ สารอาหาร
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 4 ญ30205 ธิติ คันจิบทที่ 6 (目、耳、手、口) เลขที่ 5 ลาป่วย เลขที่ 29 ขาดเรียน
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 3 ญ30205 ธิติ คันจิบทที่ 6 (目、耳、手、口) เลขที่ 5 ลาป่วย เลขที่ 29 ขาดเรียน
พุธ ที่ 26/07/2566 4 I30201 ธนกร สอบเก็บคะแนน
พุธ ที่ 26/07/2566 3 I30201 ธนกร สอบเก็บคะแนน
พุธ ที่ 26/07/2566 2 ก31901 อาศุ Present โรคทางใจ/จัดการงานค้างส่ง 26 ลาป่วย, 12 ติว สอวน.
พุธ ที่ 26/07/2566 1 ญ31201 อรวรรณ ตัวอักษรคาตาคานะ วรรค ア、カ 25
อังคาร ที่ 25/07/2566 7 ญ30201 Tsuruishi สอบพูดสอบกลางภาค
อังคาร ที่ 25/07/2566 6 ญ30201 Tsuruishi สอบพูดสอบกลางภาค
อังคาร ที่ 25/07/2566 2 พ31101 พรทิพย์ ค่านิยมเรื่องเพศ
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 8 ว31181 พินทิพา สอบกลางภาค -
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 7 ว31181 พินทิพา สอบกลางภาค -
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 4 ญ31201 อรวรรณ คันจิบทที่ 2
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 3 ง30201 พันธ์ทิพย์ สอบกลางภาคนอกตาราง
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 2 ง30201 พันธ์ทิพย์ สอบกลางภาคนอกตาราง
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 4 ญ31201 อรวรรณ สอบท้ายบท 1 26
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 1 อ31201 Nick Review lesson 26
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 6 ว30121 เบญจวรรณ สรุปเนื้อหาก่อนสอบกลางภาค
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 4 ญ30205 ธิติ สอบกลางภาค -
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 3 ญ30205 ธิติ สอบกลางภาค -
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 2 อ 31101 ลภัสรดา Grammar activity
พุธ ที่ 12/07/2566 8 ว30121 เบญจวรรณ สรุปก่อนสอบกลางภาค
พุธ ที่ 12/07/2566 7 ว30121 เบญจวรรณ สรุปก่อนสอบกลางภาค
พุธ ที่ 12/07/2566 2 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 6 โลกอาชีพ เลขที่ 3 ฟุตบอล, เลขที่ 23 ขาดเรียน
พุธ ที่ 12/07/2566 1 ญ31201 อรวรรณ まんがでまとめ เฉลยแบบฝึกหัด 3,23
อังคาร ที่ 11/07/2566 7 ญ30201 Tsuruishi สอบกลางภาค
อังคาร ที่ 11/07/2566 6 ญ30201 Tsuruishi สอบกลางภาค
อังคาร ที่ 11/07/2566 2 พ31101 พรทิพย์ การพัฒนาการ
อังคาร ที่ 11/07/2566 1 ญ31201 อรวรรณ れんしゅう7-8、話して、よんで、書いて、聞いてみましょう。
จันทร์ ที่ 10/07/2566 9 ญ31201 อรวรรณ れんしゅう1ー7 3
จันทร์ ที่ 10/07/2566 8 ญ31201 อรวรรณ れんしゅう1ー7 3
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 3 ญ31201 อรวรรณ คันจิ บทที่ 1 10
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 3 ง30201 พันธ์ทิพย์ สัญญาประกันภัย
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 2 ง30201 พันธ์ทิพย์ สัญญาประกันภัย
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 6 ว30121 เบญจวรรณ สารประกอบโควาเลนต์
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 4 ญ30205 ธิติ คันจิบทที่ 5 (木、林、森) เลขที่ 16 ลาป่วย เลขที่ 40 ขาด
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 3 ญ30205 ธิติ คันจิบทที่ 5 (木、林、森) เลขที่ 16 ลาป่วย เลขที่ 40 ขาด
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 2 อ 31101 ลภัสรดา Present perfect , present perfect continuous
พุธ ที่ 05/07/2566 4 I30201 ธนกร เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา -
พุธ ที่ 05/07/2566 3 I30201 ธนกร เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา -
พุธ ที่ 05/07/2566 2 ก31901 อาศุ Present เรื่องโรคทางใจ ขาดเรียน2คน อภิโชค/ณัฐกานต์
พุธ ที่ 05/07/2566 1 ญ31201 อรวรรณ บทที่ 1 คำศัพท์ 16,26
อังคาร ที่ 04/07/2566 7 ญ30201 Tsuruishi เก็บของ Inter national day
อังคาร ที่ 04/07/2566 6 ญ30201 Tsuruishi เก็บของ Inter national day
อังคาร ที่ 04/07/2566 4 อ31201 Nick Activity 0 absent
อังคาร ที่ 04/07/2566 2 พ31101 พรทิพย์ ร่วมกิจกรรมวันอินเตอร์
จันทร์ ที่ 03/07/2566 7 พ31102 สมพอ ทักษะการตีลูกข้ามตาข่าย ครบ
จันทร์ ที่ 03/07/2566 6 อ 31101 ลภัสรดา International Day Perform
จันทร์ ที่ 03/07/2566 4 ท33101 เจริญ แบบฝึกหัดหัวใจชายหนุ่ม
จันทร์ ที่ 03/07/2566 3 ค31101 นัฐถพันธ์ ทดสอบหน่วยที่ 1
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 4 ญ31201 อรวรรณ ซ้อมการแสดงวัน International day
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 1 อ31201 Nick ISP H 32
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 2 อ 31101 ลภัสรดา Comparison activity
พุธ ที่ 28/06/2566 8 ว30121 เบญจวรรณ Covalent bond
พุธ ที่ 28/06/2566 7 ว30121 เบญจวรรณ Covalent bond
พุธ ที่ 28/06/2566 4 I30201 ธนกร เอกสารท่เกี่ยวข้อง -
พุธ ที่ 28/06/2566 3 I30201 ธนกร เอกสารท่เกี่ยวข้อง -
พุธ ที่ 28/06/2566 2 ก31901 ธิติ ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย เลขที่ 32 ลาป่วย
อังคาร ที่ 27/06/2566 2 พ31101 พรทิพย์ การวางแผนพัฒนาสุขภาพ 9
อังคาร ที่ 27/06/2566 1 ญ31201 สุพรพันธ์ カタカナ 9ลาป่วย
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 พ31102 สมพอ ตีลูกข้ามตาข่าย ไม่มี
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 อ31101 รวิพล นักเรียนทำงานตามที่ครูประจำวิชามอบหมาย
จันทร์ ที่ 26/06/2566 4 ท33101 เจริญ หัวใจชายหนุ่ม
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 4 ญ31201 อรวรรณ เสียงพิเศษคาตาคานะ 3,31
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 3 ง30201 พันธ์ทิพย์ สัญญาประกันภัย
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 2 ง30201 พันธ์ทิพย์ สัญญาประกันภัย
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 1 อ31201 Nick SPEAKING TEST 3, 31
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 4 I30201 ธนกร ความเป็นมาของประเด็นที่ศึกษา -
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 3 I30201 ธนกร ความเป็นมาของประเด็นที่ศึกษา -
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 อ 31101 ลภัสรดา Unit test
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 1 ท33101 เจริญ หัวใจชายหนุ่ม
พุธ ที่ 21/06/2566 8 ว30121 เบญจวรรณ สารประกอบไอออนิก
พุธ ที่ 21/06/2566 7 ว30121 เบญจวรรณ สารประกอบไอออนิก
พุธ ที่ 21/06/2566 2 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 4 ดูแลใจยังไงดี ครบ
พุธ ที่ 21/06/2566 1 ญ31201 สุพรพันธ์ KATAKANA アーン
อังคาร ที่ 20/06/2566 8 อ31205 ดารารัตน์ Writing 2 Adjective -
อังคาร ที่ 20/06/2566 7 ญ30201 Tsuruishi สอบอ่าน しゃしん-にんぎょう -
อังคาร ที่ 20/06/2566 6 ญ30201 Tsuruishi สอบอ่าน しゃしん-にんぎょう -
อังคาร ที่ 20/06/2566 4 อ31201 Nick TCP E 0 asbent
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 พ31101 พรทิพย์ ระบบกล้ามเนื้อ -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 อ 31101 ลภัสรดา Present continues, comparative 3
จันทร์ ที่ 19/06/2566 4 ท33101 เจริญ สอบบทอาขยาน
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 ค31101 นัฐถพันธ์ การหาค่าความจริงของประพจน์
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 8 ว31181 พินทิพา แนวคิดเชิงคำนวณ 3,39
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 7 ว31181 พินทิพา แนวคิดเชิงคำนวณ 3,39
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 4 ญ31201 อรวรรณ คาตาคานะ วรรค ア、カ、サ เลขที่ 3, 39
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 ง30201 พันธ์ทิพย์ ประเภทของสัญญาประกันภัย
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 ง30201 พันธ์ทิพย์ ประเภทของสัญญาประกันภัย
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 อ31201 Nick ISP F 3,39
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 8 ว30121 เบญจวรรณ สารประกอบไอออนิก
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 7 ว30121 เบญจวรรณ สารประกอบไอออนิก
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 6 ว30121 เบญจวรรณ สารประกอบไอออนิก
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 4 I30201 ธนกร ที่มาและความสำคัญของประเด็นศึกษา -
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 3 I30201 ธนกร ที่มาและความสำคัญของประเด็นศึกษา -
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 1 ญ31201 สุพรพันธ์ Hiragana Test 2
พุธ ที่ 14/06/2566 2 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 3 หน้าต่างหัวใจ ครบ
พุธ ที่ 14/06/2566 1 ญ31201 อรวรรณ สอบท้ายบทตัวอักษรฮิระงะนะ
อังคาร ที่ 13/06/2566 4 อ31201 Nick TCP G 9
อังคาร ที่ 13/06/2566 2 พ31101 พรทิพย์ นร.ตรวจสุขภาพ 9ไปรด.
อังคาร ที่ 13/06/2566 1 ญ31201 อรวรรณ ทบทวนเสียงพิเศษตัวอักษรฮิระงะนะ 9
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 อ 31101 ลภัสรดา Present continous ,making sentenses
จันทร์ ที่ 12/06/2566 4 ง30201 พันธ์ทิพย์ สัญญาประกันภัย
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ง30201 พันธ์ทิพย์ สัญญาประกันภัย
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 4 ญ31201 สุพรพันธ์ เสียงยาว 9,17
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 ง30201 พันธ์ทิพย์ ประเภทของสัญญาประกันภัย
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 ง30201 พันธ์ทิพย์ ประเภทของสัญญาประกันภัย
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 1 อ31201 Nick ISP F 9 17
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 6 ว30121 เบญจวรรณ ตารางธาตุ
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 4 ญ30205 ธิติ ซ้อมการแสดงวันอินเตอร์เนชั่นแนล
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 ญ30205 ธิติ ซ้อมการแสดงวันอินเตอร์เนชั่นแนล
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 อ 31101 ลภัสรดา Giving answer for unit 1 exercises 3,9(ลาป่วย)
พุธ ที่ 07/06/2566 8 ว30121 เบญจวรรณ ตารางธาตุ
พุธ ที่ 07/06/2566 7 ว30121 เบญจวรรณ ตารางธาตุ
พุธ ที่ 07/06/2566 6 อ31205 ดารารัตน์ Writing2 unit1 -
พุธ ที่ 07/06/2566 4 I30201 ธนกร การเลือกประเด็นศึกษาค้นคว้า -
พุธ ที่ 07/06/2566 3 I30201 ธนกร การเลือกประเด็นศึกษาค้นคว้า -
พุธ ที่ 07/06/2566 2 ก31901 อาศุ (ต่อ) กิจกรรมที่ 2 พหุปัญญา..กับการเรียนรู้ที่แตกต่าง ชินภัทร (ขาดเรียน) , พีรวิชญ์ (ติดโควิด)
พุธ ที่ 07/06/2566 1 ญ31201 อรวรรณ เสียงพิเศษ つ เล็ก 3, 9
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 อ31205 ดารารัตน์ Writing 2 how to write essay 3,9
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 ญ30201 Tsuruishi สอบอ่าน がか-さんぽ 9 covid
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 ญ30201 Tsuruishi สอบอ่าน がか-さんぽ 9 covid
อังคาร ที่ 06/06/2566 4 อ31201 Nick TCP F 9
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ค31101 นัฐถพันธ์ ตัวเชื่อมประพจน์ “ถ้า…แล้ว”
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 พ31101 พรทิพย์ ระบบกระดูก 9(โควิด)
อังคาร ที่ 06/06/2566 1 ญ31201 สุพรพันธ์ Dictation คำศัพพท์วรรค がーぽ/ เสียง ん 9(ลาป่วย Covid)
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 8 ว31181 พินทิพา แนวคิดเชิงคำนวณ 10,19,20,29,30,40
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 7 ว31181 พินทิพา แนวคิดเชิงคำนวณ 10,19,20,29,30,40
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 4 ญ31201 สุพรพันธ์ เสียง てんてん まる/คำศัพท์
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ง30201 พันธ์ทิพย์ ประเภท ประวัติ และคำศัพท์เกี่ยวกับการประกันภัย 9,13,40
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 2 ง30201 พันธ์ทิพย์ ประเภท ประวัติ และคำศัพท์เกี่ยวกับการประกันภัย 9,13,40
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 อ31201 Nick ISP B 10 14 40
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ว30121 เบญจวรรณ ไอโซโทปของธาตุ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 4 ญ30205 ธิติ คันจิบทที่ 2 (六、七、八、九、十) เลขที่ 10 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ญ30205 ธิติ คันจิบทที่ 2 (六、七、八、九、十) เลขที่ 10 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 อ 31101 ลภัสรดา Adjective with preposition
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ท33101 เจริญ บันทึกการอ่าน
พุธ ที่ 31/05/2566 6 อ31205 ดารารัตน์ Reading 2 -
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 2 แบบสำรวจพหุปัญญา 8 ด้าน ครบ
พุธ ที่ 31/05/2566 1 ญ31201 อรวรรณ สอบฮิรางานะ 46 ตัว เลขที่ 10 ป่วยโควิด
พุธ ที่ 31/05/2566 1 ญ31201 สุพรพันธ์ Hiragana Test 1 นักเรียนชาย ประชุม รด.
อังคาร ที่ 30/05/2566 7 ญ30201 Tsuruishi สอบอ่านคำศัพ あし-ほし
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 ญ30201 Tsuruishi สอบอ่านคำศัพ あし-ほし
อังคาร ที่ 30/05/2566 4 อ31201 Nick TCP D Zero absent
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ค31101 นัฐถพันธ์ ตัวเชื่อม "และ"
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 พ31101 พรทิพย์ ระบบผิวหนัง -
อังคาร ที่ 30/05/2566 1 ญ31201 อรวรรณ คำศัพท์ くるま~さん
อังคาร ที่ 30/05/2566 1 ญ31201 สุพรพันธ์ Dictation คำศัพท์ วรรค まーん ตรวจ workbook
อังคาร ที่ 29/05/2566 9 ญ31201 อรวรรณ ตัวอักษร และคำศัพท์ วรรค た~ん たこ~さん เลขที่ 3 ลากิจ
อังคาร ที่ 29/05/2566 9 ญ31201 สุพรพันธ์ ตัวอักษรวรรค ま-ん/Dictation คำศัพท์ วรรค た-は เลขที่ 3 ลากิจ /น.ส.ปรีณาภา นอนห้องพยาบาล
อังคาร ที่ 29/05/2566 8 ญ31201 อรวรรณ ตัวอักษร และคำศัพท์ วรรค た~ん たこ~さん เลขที่ 3 ลากิจ
อังคาร ที่ 29/05/2566 8 ญ31201 สุพรพันธ์ ตัวอักษรวรรค ま-ん/Dictation คำศัพท์ วรรค た-は เลขที่ 3 ลากิจ /น.ส.ปรีณาภา นอนห้องพยาบาล
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 อ 31101 ลภัสรดา Match adj. to the opposite, character adj 3
จันทร์ ที่ 29/05/2566 4 ท33101 เจริญ ถอดคำประพันธ์
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 ค31101 นัฐถพันธ์ ตัวเชื่อม "และ"
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 ส31101 ณัฐพงษ์ สถาบันทางสังคม
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 4 ญ31201 อรวรรณ สอบ Dictation คำศัพท์ あし~そこ เรียนฮิรางานะ วรรค た~は
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 4 ญ31201 สุพรพันธ์ Dictation คำศัพท์ วรรค あかさ/ ตัวอักษร วรรค たなは 3,9
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ง30201 พันธ์ทิพย์ ความหมายของการประกันภัย ภัยต่อชีวิต/ทรัพย์สิน
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ง30201 พันธ์ทิพย์ ความหมายของการประกันภัย ภัยต่อชีวิต/ทรัพย์สิน
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ท33101 เจริญ ความเป็นมาบนมัสการคุณานุคุณ
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 อ31201 Nick ISP A 3,9
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 ว30121 เบญจวรรณ atomic model นักเรียนชายประชุมงานรักษาดินแดน
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 4 ญ30205 ธิติ คันจิบทที่ 1 (一、二、三、四、五) เลขที่ 1 ลากิจ เลขที่ 29 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ญ30205 ธิติ คันจิบทที่ 1 (一、二、三、四、五) เลขที่ 1 ลากิจ เลขที่ 29 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 อ 31101 ลภัสรดา Characters Larger than life 1 (ลากิจ) 29 (ลาป่วย)
พุธ ที่ 24/05/2566 8 ว30121 เบญจวรรณ ธาตุและสารประกอบ
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ว30121 เบญจวรรณ ธาตุและสารประกอบ
พุธ ที่ 24/05/2566 6 อ31205 ดารารัตน์ Unit 1 reading 1 Festival -
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 1 แนะให้แนว เลขที่ 13(ถ่ายรูป รด) ,16 ขาดเรียน
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 1 แนะให้แนว เลขที่ 13(ถ่ายรูป รด) ,16 ขาดเรียน
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ญ31201 อรวรรณ ตัวอักษรฮิรางานะ วรรค あ、か、さ ขาดเลขที่ 13, 16, 20
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ญ31201 สุพรพันธ์ ตัวอักษร วรรค あかさ 13
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 อ31205 ดารารัตน์ แจกหนังสือและชี้แจงรายวิชา -
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ญ30201 Tsuruishi แนะนำตัวเองด้วยภาษาญี่ปุ่น
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ญ30201 สุธีราภรณ์ แนะนำตนเอง -
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ญ30201 Tsuruishi แนะนำตัวเองด้วยภาษาญี่ปุ่น
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ญ30201 สุธีราภรณ์ แนะนำตนเอง -
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ญ30201 สุธีราภรณ์ แนะนำตนเอง -
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ค31101 นัฐถพันธ์ ประพจน์
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ส31101 ณัฐพงษ์ สังคมมนุษย์
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 พ31101 พรทิพย์ แนะนำรายวิชา -
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ญ31201 สุพรพันธ์ あいさつ・教室のことば
จันทร์ ที่ 22/05/2566 9 ญ31201 สุพรพันธ์ บทนำภาษาญี่ปุ่น คำทักทาย
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 ญ31201 สุพรพันธ์ บทนำภาษาญี่ปุ่น/คำทักทาย
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 พ31102 สมพอ แนะนำวิชาเรียนพลศึกษาและโครงสร้างรายวิชา ครบ
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 อ 31101 ลภัสรดา Unit 1 Vocab
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ว31181 พินทิพา ปฐมนิเทศรายวิชา, แนวคิดเชิงคำนวณ กิจกรรม Elsa 3
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ว31181 พินทิพา ปฐมนิเทศรายวิชา, แนวคิดเชิงคำนวณ กิจกรรม Elsa 3
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 4 ญ31201 สุพรพันธ์ นักเรียนแนะนำตัว 3
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ง30201 พันธ์ทิพย์ แนำนำรายวิชา/การเก็บคะแนน 3
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ง30201 พันธ์ทิพย์ แนำนำรายวิชา/การเก็บคะแนน 3
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 อ31201 Nick Intro 3
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ว30121 เบญจวรรณ แจกหนังสือเรียน
ศุกร์ ที่ 18/05/2566 4 ญ30205 ธิติ แจกอุปกรณ์การเรียน / พบครูที่ปรึกษา เลขที่ 3 ลากิจ
ศุกร์ ที่ 18/05/2566 3 ญ30205 ธิติ แจกอุปกรณ์การเรียน / พบครูที่ปรึกษา เลขที่ 3 ลากิจ
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 อ 31101 ลภัสรดา แจกหนังสือ คำอธิบายรายวิชา ทำความรู้จักนักเรียน เกณฑ์คะแนน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ท33101 เจริญ กิจกรรมพี่ผูกโบว์ให้น้อง -
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ