รายงานการสอนห้อง ม.304 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 6 อ23101 Winta Unit 4 test All are present
พุธ ที่ 06/09/2566 7 ส23101 ชนินทร์ ทดสอบหลังเรียน
พุธ ที่ 06/09/2566 5 อ23101 Winta Class self-study for Unit 4 test and student asked to complete any late assignments
อังคาร ที่ 05/09/2566 8 อ23101 Winta Class review of unit 4
จันทร์ ที่ 04/09/2566 9 อ23213 Samara Missing Work Student 17 (Phoo) is absent (excused).
จันทร์ ที่ 04/09/2566 8 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แผนการเรียนและแฟ้มสะสมงาน -
พุธ ที่ 30/08/2566 7 ส23101 ชนินทร์ ลักษณะประชากรของทวีปอเมริกาใต้
พุธ ที่ 30/08/2566 5 อ23101 Winta Unit 4 grammar context 1 Number 7 was absent
พุธ ที่ 30/08/2566 2 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แบบทดสอบหลังเรียน -
จันทร์ ที่ 28/08/2566 9 อ23213 Samara Elegy Analysis (Poem)
พุธ ที่ 23/08/2566 7 ส23101 ชนินทร์ ภูมิอากาศเขตร้อน แห้งแล้งและอบอุ่นในทวีปอเมริกาใต้
พุธ ที่ 23/08/2566 2 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แผนการเรียนที่ใช่ สถาบันการศึกษาที่ชอบ -
พุธ ที่ 23/08/2566 1 ศ23103 ศศิมา จบบท3ติดตามการแสดง 2 17 ป่วย
อังคาร ที่ 22/08/2566 7 อ23101 Winta Unit 3 Test 2, 28
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 2 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ นักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ณ โรงแรมพรีมา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
อังคาร ที่ 15/08/2566 7 อ23101 Winta Unit 3 Grammar and developing vocabulary review All present
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 6 อ23101 Winta Unit 3 Vocab Quiz All are present
พุธ ที่ 09/08/2566 2 ศ23101 ชนากานต์ ผสมผสานงานทัศนศิลป์
อังคาร ที่ 08/08/2566 7 อ23101 Winta Unit 3 Grammar and context #20 absent
อังคาร ที่ 08/08/2566 2 ส23101 ชนินทร์ ทบทวนลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้ แลกคาบกับครูกุลจิรา
จันทร์ ที่ 07/08/2566 9 อ23213 Samara Limerick / Figurative language
จันทร์ ที่ 07/08/2566 3 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แบบทดสอบการรู้จักตนเอง โดย เว็ปไซต์ https://www.admissionpremium.com -
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 8 ค23101 รมิตา โจทย์ปัญหาสมการกำลังสองตัวแปรเดียว
พุธ ที่ 26/07/2566 2 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ สถาบันการศึกษา -
จันทร์ ที่ 24/07/2566 3 ศ23101 ชนากานต์ งานทัศนศิลป์ไทยและสากล 26
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 8 ค23101 รมิตา การแก้สมการกำลังสองโดยวิธีแยกตัวประกอบ
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 8 ค23221 วัลยา สอบหลังเรียน
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 7 ส23101 ชนินทร์ ทดสอบหลังเรียน
พุธ ที่ 12/07/2566 7 ส23101 ชนินทร์ ทบทวนบทเรียน
พุธ ที่ 12/07/2566 6 ค23101 รมิตา สอบท้ายหน่วย
พุธ ที่ 12/07/2566 3 ค23231 สุธิสา แนวข้อสอบกลางภาค
พุธ ที่ 12/07/2566 2 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ การวางแผนอนาคตด้านการศึกษา ครบ
พุธ ที่ 12/07/2566 1 ศ23103 ศศิมา การแสดงหมู่ ครบ
อังคาร ที่ 11/07/2566 7 อ23101 Winta No absences Completed Unit 2 Lesson 6 Grammar in Context 2 "would" "used to", past states and habits
อังคาร ที่ 11/07/2566 2 ง23102 กุลจิรา สอบเก็บคะแนน -
จันทร์ ที่ 10/07/2566 8 ท23101 ชนะชนม์ วรรณศิลป์ในงานประพันธ์
จันทร์ ที่ 10/07/2566 7 ค23231 สุธิสา แบบฝึกจับคู่ เรียนรู้สถานที่สำคัญ
จันทร์ ที่ 10/07/2566 3 ศ23101 ชนากานต์ ติดตามงาน และแจ้งกำหนดส่งชิ้นงานที่จะใช้เป็นคะแนนปลายภาค
จันทร์ ที่ 10/07/2566 2 ค23101 รมิตา แนะนำสมการกำลังสองตัวแปรดียว
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 8 ค23101 รมิตา เฉลยการแยกตัวประกอบ
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 1 อ23101 Winta Google slides/workbook No absent today but some went for tutoring.
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 1 ท23101 ชนะชนม์ การศึกษาคำประพันธ์พระอภัยมณี
พุธ ที่ 05/07/2566 7 ส23101 ชนินทร์ ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
พุธ ที่ 05/07/2566 6 ค23101 รมิตา การแยกตัวประกอบโดยใช้ ทบ เศษเหลือ
พุธ ที่ 05/07/2566 3 ค22231 สุธิสา การนำพาราโบลาไปใช้แก้ปัญหา
พุธ ที่ 05/07/2566 2 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) ครบ
พุธ ที่ 05/07/2566 1 ศ23103 ศศิมา การแปรแถว
อังคาร ที่ 04/07/2566 7 อ23101 Winta No absences Completed Unit 2 Lesson 2 Reading
อังคาร ที่ 04/07/2566 3 ว23101 นุชนาถ แบบฝึกหัดเรื่องคลื่น
อังคาร ที่ 04/07/2566 2 ง23102 กุลจิรา ความปลอดภัย และเครื่องหมาย -
จันทร์ ที่ 03/07/2566 8 ท23101 ชนะชนม์ การศึกษาคำประพันธ์พระอภัยมณี
จันทร์ ที่ 03/07/2566 7 ท23101 ชนะชนม์ การศึกษาคำประพันธ์พระอภัยมณี
จันทร์ ที่ 03/07/2566 3 ศ23101 ชนากานต์ แบบทดสอบหลังเรียน
จันทร์ ที่ 03/07/2566 2 ค23101 รมิตา ทบทวนตรวจงานการแยกตัวประกอบ
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 6 อ23101 Winta #8 is absent completed Unit 2 Lesson 1 HW
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 3 ว23101 นุชนาถ ทดลองคลื่นกล
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 2 ว23101 นุชนาถ ทดลองคลื่นกล
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 7 ส23101 ชนินทร์ เศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 1 ท23101 ชนะชนม์ ประวัติและที่มาพระอภัยมณี
พุธ ที่ 28/06/2566 7 ส23101 ชนินทร์ ทบทวนบทเรียนภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ
พุธ ที่ 28/06/2566 5 อ23101 Winta no absences completed Unit 2 lesson 1
พุธ ที่ 28/06/2566 2 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แบบทดสอบค้นหาตนเอง ครบ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 8 ท23101 ชนะชนม์ การอ่านตีความและประเมินคุณค่า
จันทร์ ที่ 26/06/2566 3 ศ23101 ชนากานต์ งานทัศนศิลป์ 3 มิติ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 ค23101 รมิตา การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง
จันทร์ ที่ 26/06/2566 1 ส 23103 ทิพวรรณ ประวัติศาสตร์อเมริกาใต้ -
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 8 ค23101 รมิตา การแยกตัวประกอบของพหุนามด้วยสูตรผลบวกและผลต่างของกำลังสาม
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 3 ว23101 นุชนาถ คลื่นกลและทำแบบฝึกหัด
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 2 ว23101 นุชนาถ คลื่นกลและทำแบบฝึกหัด
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 7 ส23101 ชนินทร์ ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ
พุธ ที่ 21/06/2566 6 ค23101 รมิตา สอบเรื่องอสมการ
พุธ ที่ 21/06/2566 5 อ23101 Winta no absences Completed Unit 1 Lesson 8
พุธ ที่ 21/06/2566 3 ค23231 สุธิสา สมการพาราโบลาในรูปทั่วไป
พุธ ที่ 21/06/2566 2 ศ23101 ชนากานต์ ชี้แจงชิ้นงานบูรณาการ
พุธ ที่ 21/06/2566 1 ศ23103 ศศิมา ซ้อมรำและสอบ ครบ
อังคาร ที่ 20/06/2566 8 ค23221 วัลยา แจ้งคะแนน แจกชีใหม่ การประยุกต์กรณฑ์ที่สอง
อังคาร ที่ 20/06/2566 7 อ23101 Winta no absences Completed Unit 1 Quiz
อังคาร ที่ 20/06/2566 5 พ23101 สมพอ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องของความคาดหวังของสังคมต่อวัยรุ่น
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 ง23102 กุลจิรา ค่าไฟฟ้าต้องรู้ -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 ค23231 สุธิสา แบบฝึกหัดสมการพาราโบลา
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ 6 บุคลิกภาพของมนุษย์ กับการเลือกงานและสายอาชีพ ครบ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ค23101 รมิตา แยกตัวประกอบโดยใช้กำลังสองสมบูรณ์
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 8 ท23101 ชนะชนม์ การวิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องที่อ่าน
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 7 ท23101 ชนะชนม์ การประเมินคุณค่าจากเรื่องที่อ่าน
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 อ23101 Winta no absences reviewed previous homework, unit 1 review
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 ว23101 นุชนาถ สอบเก็บคะแนนเรื่องพันธุกรรม
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 ว23101 นุชนาถ สอบเก็บคะแนนเรื่องพันธุกรรม
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 1 ท23101 ชนะชนม์ การอ่านตีความ
พุธ ที่ 14/06/2566 7 ส23101 ชนินทร์ ภูมิอากาศเขตอบอุ่น เขตหนาวและเขตขั้วโลกของทวีปอเมริกาเหนือ
พุธ ที่ 14/06/2566 5 อ23101 Winta no absences Completed Unit 1 Lesson 7 Developing Speaking work
พุธ ที่ 14/06/2566 3 ค23231 สุธิสา สมการพาราโบลา4
พุธ ที่ 14/06/2566 2 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ การทำแบบทดสอบ 16 Personalities ครบ
พุธ ที่ 14/06/2566 1 ศ23103 ศศิมา ปฏิบัติรำวงมาตรฐานเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า
อังคาร ที่ 13/06/2566 7 อ23101 Winta no absences Unit 1 lesson 6 completed
อังคาร ที่ 13/06/2566 2 ง23102 กุลจิรา ค่าไฟฟ้าต้องรู้ ใบงาน 3 -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 8 ท23101 ชนะชนม์ การใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 ท23101 ชนะชนม์ การใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 ค23101 รมิตา การแก้อสมการค่าสัมบูรณ์
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 8 ค23101 รมิตา เฉลยโจทย์ปัญหาอสมการ
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 7 อ23101 Winta State and action verbs All are present
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 5 ค23221 วัลยา การเขียนตัวส่วนไม่ให้ติดกรณฑ์
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 1 ค23221 วัลยา สธป. แนะนำสภานักเรียน 20 ลาป่วยโควิด
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 7 ส23101 ชนินทร์ เขตภูมิอากาศเขตร้อนและเขตแห้งแล้งของทวีปอเมริกาเหนือ
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 อ23209 รวิพล Everything is drowning
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 อ23209 รวิพล Everything is drowning
พุธ ที่ 07/06/2566 7 ส23101 ชนินทร์ ปัจจัยควบคุมภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ
พุธ ที่ 07/06/2566 5 อ23101 Winta no absences Completed Unit 1 Lesson 4 and 5. Had some slight difficulties with the internet in the first 20 minutes that were fixed later on
พุธ ที่ 07/06/2566 3 ค23231 สุธิสา สมการพาราโบลารูปแบบที่ 2
พุธ ที่ 07/06/2566 2 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ การค้นหาตนเอง ครบ
พุธ ที่ 07/06/2566 1 ศ23103 ศศิมา ปฏิบัติรำวงมาตรฐาน เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 ค23221 วัลยา การทำตัวส่วนไม่ให้ติดกรณฑ์
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 อ23101 Winta no absences technical issues that affected the delivery of my lessons and teaching.
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 ง23102 กุลจิรา ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ใบงานที่ 2 หน่วยงานการไฟฟ้าในประเทศ 1
อังคาร ที่ 06/06/2566 1 ส 23103 ทิพวรรณ ประวัติศาสตร์ยุโรป -
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 7 ท23101 ชนะชนม์ คำทับศัพท์
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 อ23101 Winta #27 Natha
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 5 ค23221 วัลยา การบวกและการลบ การคูณและการหารกรณฑ์ที่สอง ใบงานที่ 4 และ 5 ณฐา ลาป่วยโควิด
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 ค23221 วัลยา กิจกรรม สธป. ตรวจระเบียบวินัย ณฐา ลาป่วยโควิด
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 7 ส23101 ชนินทร์ ใบงานที่ 1.2 ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ว20201 ภคพร การหาอัตราเร็วโดยใช้เครื่องเคาะสัญญาณเวลา
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 5 ว20201 ภคพร การหาอัตราเร็วโดยใช้เครื่องเคาะสัญญาณเวลา
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ท23101 ชนะชนม์ คำยืมภาษาจีนและญี่ปุ่น
พุธ ที่ 31/05/2566 8 ค23221 วัลยา การบวกลบกรณฑ์ที่สอง แบบฝึกชุดที่ 3-4
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ส23101 ชนินทร์ ลักษณะภูมิประเทศ เกรตเพลนส์ - เกาะและหมู่เกาะ 27
พุธ ที่ 31/05/2566 6 ค23101 รมิตา การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ค23231 สุธิสา สมการพาราโบลารูปแบบที่2 27
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ง23102 กุลจิรา ทักษะการจัดการ ใบงาน 1 การบริหารจัดการเวลา -
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ อัตลักษณ์สวนกุหลาบ เด็กหญิงณฐา กุลศิรโชติ เลขที่ 27 (ติดโควิด)
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ว23101 นุชนาถ โรคทางพันธุกรรม 2 กลุ่ม มีการบ้านคือ ใบงานที่1-4
จันทร์ ที่ 29/05/2566 9 ศ23103 ศศิมา ประวัติรำวงมาตราฐาน และร้องเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า
อังคาร ที่ 29/05/2566 8 ท23101 ชนะชนม์ แบบฝึกคำยืมภาษาเขมรในภาษาไทย
อังคาร ที่ 29/05/2566 7 ค23231 สุธิสา สมการพาราโบลา
อังคาร ที่ 29/05/2566 3 ศ23101 ชนากานต์ ผลงานของศิลปิน
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 ค23101 รมิตา การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ท23101 ชนะชนม์ คำยืมภาษาเขมรในภาษาไทย
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 5 ค23221 วัลยา การหาค่ารากที่สองโดยวิธีแยกประกอบและวิธีหารสั้น ทำแบบฝึกชุดที่ 2
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ว23101 นุชนาถ กฎของเมลเดล
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ว23101 นุชนาถ กฎของเมลเดล
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ค23221 วัลยา คาบสธป. พบรองผู้บริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 7 ส23101 ชนินทร์ ลักษณะภูมิประเทศ เทือกเขาด้านทิศตะวันตก คะเนเดียนชีลด์
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 ท23101 ชนะชนม์ คำยืมภาษามอญ-พม่า
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ท23101 ชนะชนม์ การยืมคำต่างประเทศในภาษาไทย -
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ส23101 ชนินทร์ ที่ตั้ง อาณาเขตและลักษณะทั่วไปของทวีปอเมริกาเหนือ ใบงานที่ 1.1 ครบ
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ค23231 สุธิสา สมการของพาราโบลา
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แนะนำรายวิชากิจกรรมแนะแนว และทดสอบก่อนเรียน -ครบ-
พุธ ที่ 24/05/2566 1 อ23213 Samara intro
พุธ ที่ 24/05/2566 1 อ23101 Winta all in attendence Had multiple internet issues that caused the delay in teaching. Worked on Unit 1 Topic 1: Personality Profile. Will continue the rest of the lesson next class. Very disciplined and patient class.
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ค23221 วัลยา กรณฑ์ที่สอง แบบฝึกชุดที่ 1
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 พ23102 ธีระศักดิ์ สร้างความคุ้นเคย -
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ว23101 นุชนาถ การแบ่งเซลล์
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ว23101 นุชนาถ การแบ่งเซลล์
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ง23102 กุลจิรา แนะนำรายวิชา การเก็บคะแนน เรียนเรื่องการทำงานร่วมกับผู้อื่น -
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 อ23101 Winta All in attendance no absences. Completed start of diagnostic test and set a deadline for midnight today. And went over syllabus, class expectations and introduction
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 อ23101 Winta All in attendence. Respectful and responsible class. Went over diagnostic test, set a deadline and went over class syllabus and expectations
จันทร์ ที่ 22/05/2566 9 ศ23103 ศศิมา แนะนำรายวิชา| ใบงานที่1 4
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 ว20201 ภคพร หน่วยและการเปลี่ยนหน่วย
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ค23231 สุธิสา แนะนำฟังก์ชัน
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ศ23101 ชนากานต์ ทัศนธาตุ 4
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ค23101 รมิตา ประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 4
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ค23101 รมิตา อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ท23101 ชนะชนม์ แนะนำรายวิชา แบบทดสอบก่อนเรียน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 อ23101 Winta google classroom profiles, received books, and began the diagnostic test.
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 5 ค23221 วัลยา แนะนำรายวิชา แบบทดสอบก่อนเรียนกรณฑ์ที่สองโดยใช้ kahoot -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ว23101 นุชนาถ ลักษณะทางพันธุกรรม -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ว23101 นุชนาถ ลักษณะทางพันธุกรรม -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 ค23221 วัลยา กิจกรรม สธป.ในห้องเรียน คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการห้องเรียน เวรประจำวัน และชี้แจงเรื่องอื่นๆ -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 7 ส23101 ชนินทร์ ปฐมนิเทศรายวิชา ทบทวนเส้นละติจูดที่สำคัญทั้ง 5 เส้นลองจิจูด และทำเลที่ตั้งของทวีปอเมริกาเหนือ -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ว20201 ภคพร ปฐมนิเทศ อธิบายรายวิชา สอนเรื่องหน่วย และปริมาณทางฟิสิกส์ -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 5 ว20201 ภคพร ปฐมนิเทศ อธิบายรายวิชา สอนเรื่องหน่วย และปริมาณทางฟิสิกส์ -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ท23101 ชนะชนม์ ปฐมนิเทศนักเรียน
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ