รายงานการสอนห้อง ม.311 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 2 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ การนำเสนองานบูรณาการ -
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 7 ว23103 ปิยชาติ สอบปลายภาคนอกตาราง
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 6 ว23103 ปิยชาติ สอบปลายภาคนอกตาราง
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 1 อ23201 Adoni TCP Review / ISP2 Review 40
พุธ ที่ 06/09/2566 8 ท23101 วรรณา ทบทวนก่อนสอบ
พุธ ที่ 06/09/2566 7 อ23201 Adoni ISP2 J / TCP P
พุธ ที่ 06/09/2566 6 ศ23102 นรากร อิทธิพลดนตรีต่อบุคคลและสังคม ปัจจัยที่ทำให้ดนตรีได้รับการยอมรับ
พุธ ที่ 06/09/2566 5 ศ23102 นรากร อิทธิพลดนตรีต่อบุคคลและสังคม ปัจจัยที่ทำให้ดนตรีได้รับการยอมรับ
อังคาร ที่ 05/09/2566 2 ท23101 วรรณา ทบทวนก่อนสอบ
จันทร์ ที่ 04/09/2566 8 ท23101 วรรณา แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
จันทร์ ที่ 04/09/2566 7 ส23101 รวิษฎา สอบเก็บคะแนนทวีปอเมริกาใต้
จันทร์ ที่ 04/09/2566 1 ส23103 ลักขณา ทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 4 แจ้งคะแนนเก็บ
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 3 ง23101 ไชยยา นำเสนอโครงงานอาชีพ
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 2 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แบบทดสอบหลังเรียน เลขที่ 2,3,9,12,13,14,23,26,28,32,44
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 7 ว23103 ปิยชาติ เหตุผลวิบัติ
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 6 ว23103 ปิยชาติ เหตุผลวิบัติ
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 1 อ23201 Adoni ISP2 O 2, 3, 9, 11, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 39, 43, 44
พุธ ที่ 30/08/2566 7 อ23201 Adoni ISP2 N / TCP P 2, 10, 13, 14, 24, 44
พุธ ที่ 30/08/2566 6 ศ23102 นรากร การจัดแสดงดนตรีในวาระต่างๆ ,วิวัฒนาการดนตรีไทย+สากล
พุธ ที่ 30/08/2566 5 ศ23102 นรากร การจัดแสดงดนตรีในวาระต่างๆ ,วิวัฒนาการดนตรีไทย+สากล
พุธ ที่ 30/08/2566 1 ท23101 วรรณา การแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาวิจารณ์
อังคาร ที่ 29/08/2566 5 ส23101 รวิษฎา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
จันทร์ ที่ 28/08/2566 8 ท23101 วรรณา การฟังและดูอย่างวิเคราะห์ วิจารณ์
จันทร์ ที่ 28/08/2566 7 ส23101 รวิษฎา สอบท่องทวีปอเมริกาใต้
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 5 ท23101 วรรณา แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 19 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 2 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แฟ้มสะสมผลงาน -
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 7 ว23103 ปิยชาติ thunkable test
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 6 ว23103 ปิยชาติ thunkable test
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 2 ค23201 สุกัญญา ทำแบบฝึกหัดที่ 5
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 1 อ23201 Adoni ISP M
พุธ ที่ 23/08/2566 7 อ23201 Daniel TCP N 19
พุธ ที่ 23/08/2566 6 ศ23102 นรากร การประพันธ์เพลงเบื้องต้น
พุธ ที่ 23/08/2566 5 ศ23102 นรากร การประพันธ์เพลงเบื้องต้น
พุธ ที่ 23/08/2566 1 ท23101 วรรณา การเขียนย่อความ
อังคาร ที่ 22/08/2566 6 ค23201 สุกัญญา ทำแบบฝึกหัดที่ 4
อังคาร ที่ 22/08/2566 5 ส23101 รวิษฎา ประชากร สังคมและวัฒนธรรมอเมริกาใต้
จันทร์ ที่ 21/08/2566 8 ท23101 วรรณา วิเคราะห์คุณค่าเรื่องพระบรมราโชวาท
จันทร์ ที่ 21/08/2566 7 ส23101 รวิษฎา ประชากร สังคมวัฒนธรรมในทวีปอเมริกาใต้
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 8 ง20202 กุลจิรา ออกแบบชิ้นงาน -
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 7 ง20202 กุลจิรา ออกแบบชิ้นงาน -
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 7 ว23103 ปิยชาติ Thunkable app
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 6 ว23103 ปิยชาติ Thunkable app
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 3 ท23101 วรรณา การศึกษาเรื่องพระบรมราโชวาท
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 2 ค23201 สุกัญญา พาราโบลา
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 1 อ23201 Adoni ISP M / ISP J
พุธ ที่ 16/08/2566 7 ศ23102 นรากร การปฎิบัติขลุ่ยเพียงออ
พุธ ที่ 16/08/2566 6 ศ23102 นรากร การปฎิบัติขลุ่ยเพียงออ
พุธ ที่ 16/08/2566 3 ส23103 ลักขณา นักเรียนนำเสนอจากการค้นคว้าเรื่องบทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในรัชกาลที่ 4
พุธ ที่ 16/08/2566 1 ท23101 วรรณา การศึกษาพระบรมราโชวาท
อังคาร ที่ 15/08/2566 5 ส23101 รวิษฎา กิจกรรมกลุ่ม เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติในทวีปอเมริกาใต้ วีรภัทร กิตติวุฒิเจริญกุล
อังคาร ที่ 15/08/2566 2 ท23101 วรรณา ประวัติความเป็นมาเรื่องพระบรมราโชวาท 17 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 2 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ เป้าหมายดี ชีวีสำเร็จ เลขที่ 2,8 และ 9 ไปแข่งขันกีฬา
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 7 ว23103 ปิยชาติ เครื่องมือช่าง
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 6 ว23103 ปิยชาติ เครื่องมือช่าง
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 1 อ23201 Adoni Listening test / TCP L
พุธ ที่ 09/08/2566 7 อ23201 Daniel ISP2 K, TCP L 9
พุธ ที่ 09/08/2566 3 ส23103 ลักขณา นักเรียนนำเสนอจากการค้นคว้าบทบาทของพระมหากษัตริย์ไทย ( ร.1 - ร.3)
อังคาร ที่ 08/08/2566 8 ว20204 ศิริรัตน์ การทดลองกรด-เบส
อังคาร ที่ 08/08/2566 7 ว20204 ศิริรัตน์ การทดลองกรด-เบส
อังคาร ที่ 08/08/2566 2 ท23101 วรรณา การเขียนชีวประวัติ 20
จันทร์ ที่ 07/08/2566 8 ท23101 วรรณา การเขียนโฆษณา
จันทร์ ที่ 07/08/2566 2 ค23201 สุกัญญา สอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 2
จันทร์ ที่ 07/08/2566 1 ส23103 ลักขณา บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทย
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 8 ง20202 กุลจิรา ภาพไอโซเมตริก ใบงานที่ 8 -
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 7 ง20202 กุลจิรา ภาพไอโซเมตริก ใบงานที่ 8 -
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 3 ง23101 ไชยยา โครงงานอาชีพ
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 2 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แบบทดสอบการรู้จักตนเอง โดย เว็ปไซต์ https://www.admissionpremium.com ครบ
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 7 ว23103 ปิยชาติ การเลือกใช้วัสดุ
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 6 ว23103 ปิยชาติ การเลือกใช้วัสดุ
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 1 อ23201 Adoni ISP K /TCP J 21
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 7 ว23103 ปิยชาติ ออกแบบวัสดุ
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 6 ว23103 ปิยชาติ ออกแบบวัสดุ
พุธ ที่ 26/07/2566 1 ท23101 วรรณา การเขียนคำขวัญ คำคม
อังคาร ที่ 25/07/2566 2 ท23101 วรรณา หลักการแต่งโคลงสี่สุภาพ
จันทร์ ที่ 24/07/2566 8 ท23101 วรรณา คัดกรอง “ความสามารถในการอ่านและการเขียน” ม.3 19 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 3 ง23101 ไชยยา ธุรกิจในชีวิต 5 12
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 2 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ กิจกรรมกลุ่ม : พหุปัญญากับการวางแผนการศีกษาต่อ -
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 3 ง23101 ไชยยา ธุรกิจเพื่อชีวิต
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 2 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ การวางแผนอนาคตด้านการศึกษา ครบ
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 7 ว23103 ปิยชาติ สอบเก็บคะแนน
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 6 ว23103 ปิยชาติ สอบเก็บคะแนน
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 2 ค23201 สุกัญญา ทฤษฎีบทเศษเหลือ
พุธ ที่ 12/07/2566 7 อ23201 Adoni Review/Review 18
พุธ ที่ 12/07/2566 3 ส23103 ลักขณา องค์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
พุธ ที่ 12/07/2566 1 ท23101 วรรณา สุนทรียภาพทางวรรณศิลป์
อังคาร ที่ 11/07/2566 8 ว20204 ศิริรัตน์ สอบเก็บคะแนน
อังคาร ที่ 11/07/2566 7 ว20204 ศิริรัตน์ สอบเก็บคะแนน
อังคาร ที่ 11/07/2566 5 ส23101 รวิษฎา ติวก่อนสอบ
จันทร์ ที่ 10/07/2566 8 ท23101 วรรณา การศึกษาคำประพันธ์ 11 ไปแข่งฟุตบอล
จันทร์ ที่ 10/07/2566 5 อ23101 ชูจิตร ทบทวน มาครบ
จันทร์ ที่ 10/07/2566 2 ค23201 สุกัญญา ตรวจแบบฝึกหัดชุดที่ 5
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 8 ง20202 กุลจิรา เรขาคณิต กำหนดขนาด ใบงาน 6 12 ลา
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 7 ง20202 กุลจิรา เรขาคณิต กำหนดขนาด ใบงาน 6 12 ลา
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 7 ว23103 ปิยชาติ ทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 6 ว23103 ปิยชาติ ทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 1 อ23201 Daniel TCP D, ISP2 D
พุธ ที่ 05/07/2566 7 อ23201 Daniel TCP G, ISP2 D 11, 19
พุธ ที่ 05/07/2566 6 ศ23102 นรากร การเปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลง
พุธ ที่ 05/07/2566 5 ศ23102 นรากร การเปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลง
อังคาร ที่ 04/07/2566 5 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) ครบ
อังคาร ที่ 04/07/2566 2 ท23101 วรรณา การศึกษาคำประพันธ์
จันทร์ ที่ 03/07/2566 9 พ23101 วิเชียร ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีจิตอาสาพัฒนาสังคม 1.เหตุผลเชิงจริยธรรม 2.มุ่งอนาคตและการควบคุมตนเอง 3.ความเชื่ออำนาจในตน 4.แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
จันทร์ ที่ 03/07/2566 7 ส23101 รวิษฎา สอบกากบาท เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ 30 ข้อ
จันทร์ ที่ 03/07/2566 6 ค23101 นัฐถพันธ์ การแยกตัวประกอบพหุนามโดยการจัดกลุ่มและการแจกแจง
จันทร์ ที่ 03/07/2566 5 อ23101 ชูจิตร Reading มาครบ
จันทร์ ที่ 03/07/2566 2 ค23201 สุกัญญา ตรวจแบบฝึกหัดชุดที่ 3
จันทร์ ที่ 03/07/2566 1 ส23103 ลักขณา ทวีปแอฟริกา ให้ทำแบบทดสอบทวีปแอฟริกา มาครบ
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 8 ง20202 กุลจิรา ภาพฉาย ใบงาน 4 -
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 7 ง20202 กุลจิรา ภาพฉาย ใบงาน 4 -
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 3 ง23101 ไชยยา ประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ -
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 2 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แบบทดสอบการค้นหาตนเอง -
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 7 ว23103 ปิยชาติ ความปลอดภัยในการทำงาน
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 6 ว23103 ปิยชาติ ความปลอดภัยในการทำงาน
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 3 อ23101 ชูจิตร Fashion trends in the past มารบ
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 2 ค23201 สุกัญญา ทำแบบฝึกชุดที่ 3
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 1 อ23201 Daniel ISP2 H
พุธ ที่ 28/06/2566 6 ศ23102 นรากร ทัศนศึกษาเมืองโบราณ
พุธ ที่ 28/06/2566 5 ศ23102 นรากร ทัศนศึกษาเมืองโบราณ
พุธ ที่ 28/06/2566 1 ท23101 วรรณา นักเรียนไปทัศนศึกษา ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ
อังคาร ที่ 27/06/2566 8 ว20204 ศิริรัตน์ การจัดเรียงอิเล็กตรอน และสอบเก็บคะแนน
อังคาร ที่ 27/06/2566 7 ว20204 ศิริรัตน์ การจัดเรียงอิเล็กตรอน และสอบเก็บคะแนน
อังคาร ที่ 27/06/2566 5 ส23101 รวิษฎา ทัศนศึกษาที่เมืองโบราณ สมุทรปราการ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 9 ท23101 วรรณา การอ่านประเมินความถูกต้อง
จันทร์ ที่ 26/06/2566 8 ท23101 วรรณา การอ่านประเมินความถูกต้อง
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 ค23201 สุกัญญา ทำแบบฝึกหัดชุด 2 เลขที่ 1, 19
จันทร์ ที่ 26/06/2566 1 ส23103 ลักขณา สรุปทวีปอเมริกาเหนือ ขึ้นทวีปอเมริกาใต้ เลขที่ 1 ลากิจ เลขที่ 19 ลากิจ
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 ว23101 อภิชาติ การทดลอง เรื่อง การสะท้อนแสงและการหักเหแสง
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 5 ว23101 อภิชาติ การทดลอง เรื่อง การสะท้อนแสงและการหักเหแสง
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 3 ง23101 ไชยยา บรรจุภัณฑ์ 19 ลากิจ 29 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 2 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ 6 บุคลิกภาพของมนุษย์ กับการเลือกงานและสายอาชีพ 1. เด็กชายสิปปภาส ใจทัศน์กุล เลขที่ 19 (ลาไปแข่งขันวิทยาศาสตร์) 2. เด็กหญิงณัฐธิดา แก่นโคตร เลขที่ 29 (ลาป่วย)
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 7 ว23103 ปิยชาติ การออกแบบขั้นตอน
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 6 ว23103 ปิยชาติ การออกแบบขั้นตอน
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 5 ค23101 นัฐถพันธ์ แบบฝึกทักษะ 2.2
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 3 อ23101 ชูจิตร Clothes 29
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 ค23201 สุกัญญา การแยกตัวประกอบของพหุนาม ทำแบบฝึกชุดที่ 1
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 1 อ23201 Daniel ISP2 G, TCP F 1, 29, 33, 41
พุธ ที่ 21/06/2566 7 อ23201 Adoni TCP H 40
พุธ ที่ 21/06/2566 3 ส23103 ลักขณา ทดสอบก่อนเรียน สอนพัฒนการของทวีปอเมริกาเหนือ -
พุธ ที่ 21/06/2566 2 ค23101 นัฐถพันธ์ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสาม
พุธ ที่ 21/06/2566 1 ท23101 วรรณา การอ่านประเมินคุณค่า
อังคาร ที่ 20/06/2566 8 ว20204 ศิริรัตน์ สัญลักษณ์นิวเคลียร์
อังคาร ที่ 20/06/2566 7 ว20204 ศิริรัตน์ สัญลักษณ์นิวเคลียร์
อังคาร ที่ 20/06/2566 6 ค23201 สุกัญญา ทบทวนการแยกตัวประกอบ เลขที่ 10(ลาป่วย)
อังคาร ที่ 20/06/2566 5 ส23101 รวิษฎา ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 ท23101 วรรณา การอ่านตีความ 10ลาป่วย
อังคาร ที่ 20/06/2566 1 ว23101 อภิชาติ คำนวณ กระจก และเลนส์
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 ส23101 รวิษฎา ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 ค23101 นัฐถพันธ์ การแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปผลบวกและผลต่างกำลังสาม
จันทร์ ที่ 19/06/2566 1 ส23103 ลักขณา นำเสนองาน ทำแบบฝึกหัดทบทวน มาครบ
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 8 ง20202 กุลจิรา ภาพฉาย -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 7 ง20202 กุลจิรา ภาพฉาย -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 ว23101 อภิชาติ คำนวณ เรื่องกระจก และเลนส์ (ต่อ)
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 5 ว23101 อภิชาติ คำนวณ เรื่องกระจก และเลนส์ (ต่อ)
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 ง23101 ไชยยา สอบหลังเรียนหน่วย 1 41 ติดโควิด
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ การทำแบบทดสอบ 16 Personalities เด็กหญิงอนันตดา วิโรจน์จิระพัฒน์ เลขที่ 41 (ติดโควิด)
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 ก23921 ลักขณา การไม่เข้าร่วมกิจกรรม สธป. มีผลการเรียนเป็น มผ. (ไม่ผ่าน) มีการชี้แจ้งการบูรณาการจากทัศนศึกษาของนักเรียนระดับ ม.3 ที่เมืองโบราณ แจ้งเกณฑ์การประเมินชิ้นงานบูรณาการของทุกกลุ่มสาระ เลขที่ 41 ลาป่วย (ติดโควิด-19)
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 7 ว23103 ปิยชาติ แนวคิดเชิงนามธรรม
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 6 ว23103 ปิยชาติ แนวคิดเชิงนามธรรม
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 1 อ23201 Daniel ISP2 G, TCP F 41
พุธ ที่ 14/06/2566 7 อ23201 Daniel Speaking Test 40, 41
พุธ ที่ 14/06/2566 6 ค23201 สุกัญญา ทบทวนบทเรียน
พุธ ที่ 14/06/2566 6 ศ23102 นรากร การเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์บทเพลง
พุธ ที่ 14/06/2566 5 ศ23102 นรากร การเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์บทเพลง
พุธ ที่ 14/06/2566 3 ส23103 ลักขณา กิจกรรมรวมกลุ่มร่วมเล่าเรื่อง นักเรียนรวมกลุ่มเป็นกลุ่มตามยุคสมัยของทวีปยุโรป ร่วมกันเรียงลำดับเหตุการณ์เพื่อสรุปเล่าเรื่องนำไปสู่การทำชิ้นงานของห้อง -
พุธ ที่ 14/06/2566 2 ว23101 อภิชาติ การเขียนทางเดินแสงของเลนส์เว้า และเลนส์นูน
พุธ ที่ 14/06/2566 1 ท23101 วรรณา ศัพท์วิชาการและวิชาชีพ 41 ติดโควิด
อังคาร ที่ 13/06/2566 5 ส23101 รวิษฎา ลักษณะประชากรของทวีปอเมริกาเหนือ
อังคาร ที่ 13/06/2566 2 ท23101 วรรณา การใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 ส23101 รวิษฎา ทรัพยากรธรรมชาติในทวีปอเมริกาเหนือ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 ค23101 นัฐถพันธ์ ทดสอบเก็บคะแนนท้ายหน่วยที่ 1
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 ค23201 สุกัญญา ทำแบบฝึกชุดที่ 7 -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 1 ส23103 ลักขณา กิจกรรมแผ่นภาพเล่าเรื่อง นักเรียนสามรถแบ่งยุคสมัยของทวีปยุโรปจากแผ่นภาพได้ -
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 8 ง20202 กุลจิรา สัญลักษณ์ มาตราส่วนในงานเขียนแบบ ใบงาน 3 มาตราส่วน -
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 7 ง20202 กุลจิรา สัญลักษณ์ มาตราส่วนในงานเขียนแบบ ใบงาน 3 มาตราส่วน -
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 6 ว23101 อภิชาติ สอบเก็บคะแนน เรื่อง พันธุกรรม -
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 5 ว23101 อภิชาติ สอบเก็บคะแนน เรื่อง พันธุกรรม -
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 ง23101 ไชยยา นำเสนอของเก่าเล่าใหม่ -
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ การค้นหาตนเอง ครบ
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 7 ว23103 ปิยชาติ การหารูปแบบ
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 6 ว23103 ปิยชาติ การหารูปแบบ
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 5 ค23101 นัฐถพันธ์ โจทย์ปัญหาอสมการ
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 อ23101 ชูจิตร Writing มาครบ
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 ค23201 สุกัญญา ทำแบบฝึกหัด -
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 อ23201 Daniel ISP2 F
พุธ ที่ 07/06/2566 7 อ23201 Daniel TCP E 10
พุธ ที่ 07/06/2566 3 ส23103 ลักขณา ทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1 ทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2 แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 4 คน เลขที่ 10 ลาป่วย, เลขที่ 21 ลาป่วย
พุธ ที่ 07/06/2566 2 ค23101 นัฐถพันธ์ โจทย์ปัญหาอสมการ
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 ค23201 สุกัญญา การทำส่วนให้เป็นจำนวนตรรกยะ -
อังคาร ที่ 06/06/2566 5 ส23101 รวิษฎา เขตภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 อ23101 ชูจิตร Listening : Challenge activity มาครบ
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 ท23101 วรรณา คำยืมภาษาเขมร
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 8 ง20202 กุลจิรา การเขียนทความหมาย การใช้งานเส้น ใบงาน 2 เส้น ลากิจ 29
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 7 ง20202 กุลจิรา การเขียนทความหมาย การใช้งานเส้น ใบงาน 2 เส้น ลากิจ 29
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 ว23101 อภิชาติ โรคพันธุกรรม
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 5 ว23101 อภิชาติ โรคพันธุกรรม
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ง23101 ไชยยา การลบรอยเปื้อนเสื้อผ้า 29 ลากิจ
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 2 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ อัตลักษณ์สวนกุหลาบ เด็กหญิงณัฐธิดา แก่นโคตร เลขที่ 29 (ลากิจ)
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 7 ว23103 ปิยชาติ การแยกย่อยปัญหา 29
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ว23103 ปิยชาติ การแยกย่อยปัญหา 29
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 5 ค23101 นัฐถพันธ์ การแก้อสมการ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ค23201 สุกัญญา การคูณและการหารกรณฑ์ที่สอง -
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 อ23201 Daniel TPC C, ISP2 B 29
พุธ ที่ 31/05/2566 8 ว20204 ศิริรัตน์ การจำแนกสาร การทดลอง เรื่อง การตกผลึก นักเรียนมาครบทุกคน
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ว20204 ศิริรัตน์ การจำแนกสาร การทดลอง เรื่อง การตกผลึก นักเรียนมาครบทุกคน
พุธ ที่ 31/05/2566 7 อ23201 Daniel TCP C, ISP2 B
พุธ ที่ 31/05/2566 6 ศ23102 นรากร การเปรียบเทียบดนตรีกับศิลปะแขนงอื่น/ใบงาน/รายงานหน้าชั้นเรียน
พุธ ที่ 31/05/2566 5 ศ23102 นรากร การเปรียบเทียบดนตรีกับศิลปะแขนงอื่น/ใบงาน/รายงานหน้าชั้นเรียน
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ส23103 ลักขณา สุ่มใบงานที่ 3 มาอธิบาย นักเรียนนำเสนอใบงานที่ 3 นำเสนอ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ สรุปประวัติจังหวัดปทุมธานีด้วยคลิป VD0 มาครบ
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ค23101 นัฐถพันธ์ การแก้อสมการ
พุธ ที่ 31/05/2566 1 ท23101 วรรณา คำยืมภาษาเขมร
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 ค23201 สุกัญญา การบวกการลบกรณฑ์ที่สอง ทำแบบฝึกชุดที่ 4 -
อังคาร ที่ 30/05/2566 5 ส23101 รวิษฎา ปัจจัยที่ควบคุมภูมิอากาศ
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ท23101 วรรณา คำยืมภาษาเขมร
อังคาร ที่ 30/05/2566 1 ว23101 อภิชาติ พันเนต สแควร์ -
อังคาร ที่ 29/05/2566 8 ท23101 วรรณา คำยืมภาษาเขมร
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ส23101 รวิษฎา ลักษณะภูมิประเทศ เขตเกรตเพลนส์ เขตเทือกเขาแอปปาเลเชียน เขตเกาะและหมู่เกาะ
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 ค23101 นัฐถพันธ์ การแก้อสมการ
จันทร์ ที่ 29/05/2566 5 อ23101 ชูจิตร Tell me about your interests; work in pair (conversation) มาครบ
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 ส23103 ลักขณา สุ่มใบงานที่ 2 ของนักเรียน มาอธิบายถึงข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อจะได้นำข้อมูลในใบงานที่ 2 ไปทำในใบงานที่ 3 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ นำเสนอ ให้นักเรียนทำใบงานที่ 3 มาครบ
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ง20202 กุลจิรา วิวัฒนาการการเขียนแบบ หลักการมาตรฐานตัวอักษร ใบงานที่ 1 ตัวอักษร -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ง20202 กุลจิรา วิวัฒนาการการเขียนแบบ หลักการมาตรฐานตัวอักษร ใบงานที่ 1 ตัวอักษร -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ว23101 อภิชาติ การค้นพบของเมนเดล -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 5 ว23101 อภิชาติ การค้นพบของเมนเดล -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แนะนำรายวิชากิจกรรมแนะแนว และทดสอบก่อนเรียน -ครบ-
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 7 ว23103 ปิยชาติ แนะนำรายวิชาวิทยาการคำนวณ 3
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 ว23103 ปิยชาติ แนะนำรายวิชาวิทยาการคำนวณ 3
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 5 ค23101 นัฐถพันธ์ การแก้อสมการ
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 อ23101 ชูจิตร Vocabulary (activity) มาครบ
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ค23201 สุกัญญา กรณฑ์ที่สอง การทำให้อยู่ในรูปอย่างง่าย ทำแบบฝึกชุดที่ 2 -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 อ23201 Daniel ISP2 A
พุธ ที่ 24/05/2566 7 อ23201 Daniel TCP A
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ส23103 ลักขณา เฉลยใบงานที่ 1 อธิบายการทำใบงานที่ 2 การรวบรวมหลักฐาน ให้นักเรียนทำใบงานที่ 2 โดยนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ เลขที่ 27 (ลาไปพบแพทย์)
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ค23101 นัฐถพันธ์ กราฟแสดงคำตอบของอสมการ
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ท23101 วรรณา คำยืมภาษมอญ 27
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ค23201 สุกัญญา กรณฑ์ที่สอง ทำแบบฝึกหัด 1.1 -
อังคาร ที่ 23/05/2566 5 ส23101 รวิษฎา ลักษณะภูมิประเทศ เขตกลุ่มเทือกเขาทางทิศตะวันตก และ เขตหินฐานทวีปคเนเดียนชิลล์
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 พ23102 ธีระศักดิ์ สร้างความคุ้นเคย -
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ท23101 วรรณา การยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 ท23101 วรรณา การยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ส23101 รวิษฎา ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ ที่ตั้งและอาณาเขต
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ค23201 สุกัญญา แนะนำรายวิชาเนื้อหาที่เรียน และการให้คะแนน -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ส23103 ลักขณา หน่วยที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์ ทดสอบก่อนเรียน เนื้อหา ทำใบงานที่ 1
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ง20202 กุลจิรา แนะนำรายวิชาและการเก็บคะแนน 43
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ง20202 กุลจิรา แนะนำรายวิชาและการเก็บคะแนน 43
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ว23101 อภิชาติ ชี้แจงรายละเอียดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์5 แจกหนังสือเรียน เล่ม 1-2 ครบ
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 5 ว23101 อภิชาติ ชี้แจงรายละเอียดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์5 แจกหนังสือเรียน เล่ม 1-2 ครบ
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ง23101 ไชยยา ทักษะการทำงาน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ ปฐมนิเทศการเรียนกิจกรรมแนะแนว และบทบาททางสังคม เลขที่ 42 เด็กหญิงอภิชญา สารกุล
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 7 ว23103 ปิยชาติ แนะนำรายวิชาวิทยาการคำนวณ 3 แจกหนังสือเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ว23103 ปิยชาติ แนะนำรายวิชาวิทยาการคำนวณ 3 แจกหนังสือเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 5 ค23101 นัฐถพันธ์ แนะนำรายวิชา ทดสอบความรู้พื้นฐาน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 ง23101 ไชยยา นักเรียนรับอุปกรณ์การเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ค23201 สุกัญญา แจกอุปกรณ์การเรียน
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ