รายงานการสอนห้อง ม.205 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 6 ค22101 อำไพ การบวกลบเศษส่วนของพหุนาม ไม่มี
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 3 ว22201 เบญจวรรณ สอบปลายภาค การนำเสนอโครงร่างโครงงานวิทยาศาสตร์
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 2 ว22201 เบญจวรรณ สอบปลายภาค การนำเสนอโครงร่างโครงงานวิทยาศาสตร์
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 1 อ22213 Kate Creative Writing - Extra Credit - Students were asked to write a paragraph from the picture give for their extra credit for their finals. No absent
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 2 ก22901 อภิรักษ์ แบบทดสอบหลังเรียน -
พุธ ที่ 06/09/2566 8 อ22101 Colin Unit 4 Reading 0
พุธ ที่ 06/09/2566 6 ว22101 สราวีย์ สนามของแรง -
พุธ ที่ 06/09/2566 2 ค22101 อำไพ นักเรียนร่วมกิจกรรม ร้อยดวงใจ สวนฯรังสิต มุทิตาจิต กษิณาลัย ปี 2566 ไม่มี
จันทร์ ที่ 04/09/2566 9 อ22101 Colin Missing Work 0
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 6 ค22101 อำไพ การคุณเศษส่วนของพหุนาม ไม่มี
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 5 อ22101 Colin All work completed Absentee: None
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 3 ว22201 อชิตพน เตรียมนำเสนอโครงงาน
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 2 ว22201 อชิตพน เตรียมนำเสนอโครงงาน
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 7 ท22101 สุภาภรณ์ การฟังดูพูด
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 2 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2.5 จ่อยนายแน่มาก -
พุธ ที่ 30/08/2566 6 ว22101 สราวีย์ โมเมนต์ของแรง 34
พุธ ที่ 30/08/2566 2 อ22101 Colin Missing Work Submission
อังคาร ที่ 29/08/2566 5 ศ22102 กัญญ์วรา ประเภทวงดนตรีไทย/จังหวะในดนตรีไทย -
อังคาร ที่ 29/08/2566 3 ท22101 สุภาภรณ์ ศิลาจารึก
จันทร์ ที่ 28/08/2566 1 ท22101 สุภาภรณ์ สรุปเนื้อหา
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 6 ค22101 อำไพ การบวกเอกนาม 6
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 3 ว22201 เบญจวรรณ โครงร่างโครงงานบทที่1-3
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 2 ว22201 เบญจวรรณ โครงร่างโครงงานบทที่1-3
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 2 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2.4 บุคลิกเสี่ยง -
พุธ ที่ 23/08/2566 7 ว22101 สราวีย์ แรง 31
พุธ ที่ 23/08/2566 6 ค22221 สุจินตนา เลขยกกำลัง
พุธ ที่ 23/08/2566 5 ท22101 สุภาภรณ์ ศิลาจารึก
พุธ ที่ 23/08/2566 2 ค22101 อำไพ เอกนาม ไม่มี
พุธ ที่ 23/08/2566 1 อ22101 Colin Unit 4 Grammar 0
อังคาร ที่ 22/08/2566 6 ว22101 สราวีย์ ความเร่ง -
อังคาร ที่ 22/08/2566 5 ว22101 สราวีย์ ความเร่ง -
จันทร์ ที่ 21/08/2566 9 อ22101 Colin Unit 3 Grammar 2 23
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 5 อ22101 Colin Unit 3 and 4 Classwork/Homework completion 26, 34 absent
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 3 ว22201 อชิตพน บทที่ 1
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 2 ว22201 อชิตพน บทที่ 1
พุธ ที่ 16/08/2566 7 ว22101 สราวีย์ อัตราเร็ว ความเร็ว 25 27
พุธ ที่ 16/08/2566 6 ค22221 สุจินตนา เลขข
พุธ ที่ 16/08/2566 2 ค22101 อำไพ นักเรียนร่วมกิจกรรมวันวิทย์
อังคาร ที่ 15/08/2566 6 ว22101 สราวีย์ การเคลื่อนที่ 12 25 27 31
อังคาร ที่ 15/08/2566 5 ว22101 สราวีย์ การเคลื่อนที่ 12 25 27 31
อังคาร ที่ 15/08/2566 2 ค22101 อำไพ การสะท้อน(ต่อ) 12 25 27 31
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 6 ค22101 อำไพ นักเรียนเข้าค่ายภาษาไทย ไม่มี
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 3 ว22201 อชิตพน นักเรียนไปเข้าค่าย
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 2 ว22201 อชิตพน นักเรียนไปเข้าค่าย
พุธ ที่ 09/08/2566 2 ค22101 อำไพ นักเรียนเข้าค่ายรักษ์การอ่าน 8
อังคาร ที่ 08/08/2566 7 ค22221 สุจินตนา เลขยกกำลัง -
อังคาร ที่ 08/08/2566 6 ว22101 สราวีย์ ระบบสืบพันธุ์ -
อังคาร ที่ 08/08/2566 5 ว22101 สราวีย์ ระบบสืบพันธุ์ -
อังคาร ที่ 08/08/2566 2 ค22101 อำไพ การสะท้อน(ต่อ) ไม่มี
จันทร์ ที่ 07/08/2566 9 อ22101 Colin Unit 3 Grammar 1 29
จันทร์ ที่ 07/08/2566 6 ศ22102 กัญญ์วรา ซ้อมร้องเพลงและตบมือตามจังหวะ เลขที่29ไปทัศนศึกษาที่สวนฯใหญ่
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 5 อ22101 Colin Missing Work Assignment 0
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 1 อ22213 Kate Shakespeare ppt and CW3 Change the Play none
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 2 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่2.3 เรื่อง อบายมุข6 -
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 2 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่2.1 เรื่อง ความหมายและการแบ่งประเภทยาเสพติดตามลักษณะ 4
พุธ ที่ 26/07/2566 7 ว22101 สราวีย์ ระบบประสาท ไม่มี
พุธ ที่ 26/07/2566 6 ค22221 สุจินตนา ปริซึมและทรงกระบอก -
พุธ ที่ 26/07/2566 2 ค22101 อำไพ การเลื่อนขนาน(ต่อ) ไม่มี
พุธ ที่ 26/07/2566 1 อ22101 Colin Unit 3 Vocabulary / Unit Test 0
อังคาร ที่ 25/07/2566 7 ค22221 สุจินตนา ทรงกระบอก -
อังคาร ที่ 25/07/2566 6 ว22101 สราวีย์ ระบบประสาท 20
อังคาร ที่ 25/07/2566 5 ว22101 สราวีย์ ระบบประสาท 20
อังคาร ที่ 25/07/2566 2 ค22101 อำไพ การเลื่อนขนาน 20 24
จันทร์ ที่ 24/07/2566 9 อ22101 Colin Unit 3 Listeing 0
จันทร์ ที่ 24/07/2566 6 ศ22102 กัญญ์วรา จังหวะและการขับร้องสากล
จันทร์ ที่ 24/07/2566 1 ท22101 สุภาภรณ์ งานบูรณาการ
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 5 อ22101 Colin Midterm Markup Exam 0
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 3 ว22201 อชิตพน วัตถุประสงค์ สมมติฐาน
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 2 ว22201 อชิตพน วัตถุประสงค์ สมมติฐาน
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 1 อ22213 Kate Chain Writing Activity
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 8 ว22101 สราวีย์ ระบบขับถ่าย ไม่มี
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 6 ค22101 อำไพ ปริมาตรของทรงกระบอก 32 35
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 5 อ22101 Colin Unit 3 0
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 3 ว22201 เบญจวรรณ การกำหนดหัวข้อโครงงาน
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 2 ว22201 เบญจวรรณ การกำหนดหัวข้อโครงงาน
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 2 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.6เรื่อง คุณค่าในตัวฉัน _
พุธ ที่ 12/07/2566 7 ว22101 สราวีย์ ระบบขับถ่าย ไม่มี
พุธ ที่ 12/07/2566 6 ค22221 สุจินตนา ทฤษฎีบทพีทาโกรัส -
พุธ ที่ 12/07/2566 2 ค22101 อำไพ พื้นที่ผิวของทรงกระบอก ไม่มี
พุธ ที่ 12/07/2566 1 อ22101 Colin Unit 3 Vocabulary 0
อังคาร ที่ 11/07/2566 6 ว22101 สราวีย์ ระบบขับถ่าย 31
อังคาร ที่ 11/07/2566 5 ว22101 สราวีย์ ระบบขับถ่าย 31
อังคาร ที่ 11/07/2566 3 ท22101 สุภาภรณ์ ประโยครวม
อังคาร ที่ 11/07/2566 2 ค22101 อำไพ สอบเก็บคะแนนเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง 31
จันทร์ ที่ 10/07/2566 9 อ22101 Colin Midterm Exam Prep 20
จันทร์ ที่ 10/07/2566 6 ศ22102 กัญญ์วรา สอบปฏิบัติการสร้างสรรค์บทเพลง
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 6 ค22101 อำไพ ปริมาตรของปริซึม 20 31
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 5 อ22101 Colin Missing Work 20, 31
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 3 ว22201 อชิตพน เสนอหัวข้อโครงงาน
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 2 ว22201 อชิตพน เสนอหัวข้อโครงงาน
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 1 อ22213 Kate Presentation: Genre Collection Student numbers 20 and 31 are absent.
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 2 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.5 เรื่อง คิดบวกชีวิตบวก 20 (ลาป่วย)
พุธ ที่ 05/07/2566 7 ว22101 สราวีย์ ระบบหมุนเวียนเลือด ไม่มี
พุธ ที่ 05/07/2566 6 ค22221 สุจินตนา ปริมาตรของปริซึม 31 ลาป่วย
พุธ ที่ 05/07/2566 3 ส22101 เพ็ญพิกา หน่วยที่ 4 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
พุธ ที่ 05/07/2566 2 ค22101 อำไพ พื้นที่ของปริซึม 31
พุธ ที่ 05/07/2566 1 อ22101 Colin Unit 2 Revision 31, 32
อังคาร ที่ 04/07/2566 6 ว22101 สราวีย์ เลือดในมนุษย์ 31
อังคาร ที่ 04/07/2566 5 ว22101 สราวีย์ เลือดในมนุษย์ 31
อังคาร ที่ 04/07/2566 3 ท22101 สุภาภรณ์ ประโยคซ้อน
จันทร์ ที่ 03/07/2566 9 อ22101 Colin Unit 2 Test 31
จันทร์ ที่ 03/07/2566 8 ส22103 นภัทร สังคมในสมัยอยุธยา 31
จันทร์ ที่ 03/07/2566 7 ส22101 เพ็ญพิกา กิจกรรมกลุ่ม 3.3 ปักหมุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของยุโรป (เก็บคะแนนในสมุด)
จันทร์ ที่ 03/07/2566 6 ศ22102 กัญญ์วรา เครื่องหมายประจุด เครื่องหมายโยงเสียง 31
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 7 ท22201 เจริญ การเขียนจุดประสงค์
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 6 ค22101 อำไพ รากที่สาม 20
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 5 อ22101 Colin Unit 2 Grammar 2 20
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 3 ง22102 ณัฐพร การขยายพันธ์พืช(การเพาะเมล็ด) ครบ
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 2 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.4 เรื่อง น้ำใจ -
พุธ ที่ 28/06/2566 6 ค22221 สุจินตนา ปริซึม 23 ลาป่วย
พุธ ที่ 28/06/2566 5 ส22103 นภัทร สังคมอยุธยา 23
พุธ ที่ 28/06/2566 3 ส22101 เพ็ญพิกา ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของทวีปยุโรป
พุธ ที่ 28/06/2566 2 ค22101 อำไพ โจทย์ปัญหาเรื่องรากที่สอง 23
พุธ ที่ 28/06/2566 1 อ22101 Colin Unit 2 Grammar 1 23
อังคาร ที่ 27/06/2566 7 ค22221 สุจินตนา ปริซึม
อังคาร ที่ 27/06/2566 6 ว22101 สราวีย์ ระบบหมุนเวียนเลือด ไม่มี
อังคาร ที่ 27/06/2566 5 ว22101 สราวีย์ ระบบหมุนเวียนเลือด ไม่มี
อังคาร ที่ 27/06/2566 3 ท22101 สุภาภรณ์ ประโยค
จันทร์ ที่ 26/06/2566 9 อ22101 Colin Unit 2 Writing 0
จันทร์ ที่ 26/06/2566 8 ส22103 นภัทร เศรษฐกิจสมัยอยุธยา -
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 ส22101 เพ็ญพิกา ลักษณะประชากรของทวีปยุโรป (การบ้าน สรุปทรัพยากร กิจกรรมที่ 2.2)
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 ศ22102 กัญญ์วรา ตบมือตามค่าโน้ตและสร้างสรรค์บทเพลง
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 7 ท22201 เจริญ การเขียนย่อหน้า
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 ค22101 อำไพ การหารากที่สองโดยการแยกตัวประกอบ/ทำแบบฝึกหัด2.3 ข ข้อ 1 ไม่มี
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 5 อ22101 Colin Unit 2.3 Listening 0
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 3 ว22201 อชิตพน นักสืบงานวิจัย
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 2 ว22201 อชิตพน นักสืบงานวิจัย
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ทที่ 1.3 เรื่อง สะท้อนพฟติกรรม -
พุธ ที่ 21/06/2566 7 ว22101 สราวีย์ สอบย่อยสารละลาย เลขที่ 31 ลาป่วย
พุธ ที่ 21/06/2566 6 ค22221 สุจินตนา ปริซึม 31 ลาป่วย
พุธ ที่ 21/06/2566 5 ส22103 นภัทร ชิ้นงานอาณาจักรโบราณ 31
พุธ ที่ 21/06/2566 3 ส22101 เพ็ญพิกา การแบ่งเขตลักษณะภูมิอากาศของทวีปยุโรป
พุธ ที่ 21/06/2566 2 ค22101 อำไพ รากที่สอง / ทำแบบฝึกหัด 2.3 ก 31
อังคาร ที่ 20/06/2566 8 ท22201 เจริญ การเขียนโครงเรื่อง
อังคาร ที่ 20/06/2566 7 ค22221 สุจินตนา สอบเก็บคะแนน -
อังคาร ที่ 20/06/2566 6 ว22101 สราวีย์ สารละลาย การทดลองบูรณาการ -
อังคาร ที่ 20/06/2566 5 ว22101 สราวีย์ สารละลาย การทดลองบูรณาการ -
อังคาร ที่ 20/06/2566 3 ท22101 สุภาภรณ์ คำสมาสวิธีสมาส
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 ค22101 อำไพ จำนวนอตรรกยะ / ทำแบบฝึกหัดที่ 2.2 ไม่มี
จันทร์ ที่ 19/06/2566 9 อ22101 Colin Unit 2.1 Vocabulary 0
จันทร์ ที่ 19/06/2566 8 ส22103 นภัทร การเมืองการปกครองอยุธยาตอนต้น กลาง ปลาย -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 ส22101 เพ็ญพิกา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลักษณะภูมิอากาศ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 ศ22102 กัญญ์วรา เครื่องหมายแปลงเสียง -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 ง20250 บุณย์เรือง การติดลาย -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ง20250 บุณย์เรือง การติดลาย -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 1 ท22101 สุภาภรณ์ ป.,ส. -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 7 ท22201 เจริญ การเขียนบันทึกประจำวัน
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 ค22101 อำไพ จำนวนตรรกยะ (ให้ทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติม) และทำแนวข้อสอบข้อ 1 - 53 ไม่มี
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 5 อ22101 Colin Unit 1 Revision 23
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 อ22213 Kate CW2 Story Elements
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 3 ก22901 อภิรักษ์ เข้าร่วมกิวิธีไหว้ครู -
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 2 ก22901 อภิรักษ์ เข้าร่วมกิวิธีไหว้ครู -
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 1 ก22921 สราวีย์ ร่วมกิจกรรมวันครู -
พุธ ที่ 14/06/2566 7 ว22101 สราวีย์ ความเข้มข้นของสาร +งานในหนังสือหน้า 45-47 -
พุธ ที่ 14/06/2566 5 ส22103 นภัทร การเมืองการปกครองตอนต้น -
พุธ ที่ 14/06/2566 3 ส22101 เพ็ญพิกา ลักษณะภูมิอากาศ
พุธ ที่ 14/06/2566 2 ค22101 อำไพ การหาตัวเลขตำแหน่งทศนิยมไม่รู้จบแบบซ้ำ ไม่มี
พุธ ที่ 14/06/2566 1 อ22101 Colin Unit 1 Writing 0
อังคาร ที่ 13/06/2566 8 ท22201 เจริญ แบบฝึกหัดการเขียน
อังคาร ที่ 13/06/2566 6 ว22101 สราวีย์ ความเข้มข้นของสารหน่วยร้อยละ ใบงาน 2.3 ตอนที่ 2 ไม่มี
อังคาร ที่ 13/06/2566 5 ว22101 สราวีย์ ความเข้มข้นของสารหน่วยร้อยละ ใบงาน 2.3 ตอนที่ 2 ไม่มี
อังคาร ที่ 13/06/2566 2 ค22101 อำไพ การเขียนทศนิยมซ้ำให้เป็นเศษส่วน / ทำแบบฝึกหัด 2.1 ข้อ 2 ใหญ่ ไม่มี
จันทร์ ที่ 12/06/2566 8 ส22103 นภัทร การสถาปนาอยุธยา -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 ส22101 เพ็ญพิกา ลักษณะภูมิประเทศทวีปยุโรป (การบ้าน กิจกรรมที่ 1.2)
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 ศ22102 กัญญ์วรา การบันทึกโน้ตสากล -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ง20250 บุณย์เรือง เตรียมอุปกรณ์ออกแบบชิ้นงาน -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 ง20250 บุณย์เรือง เตรียมอุปกรณ์ออกแบบชิ้นงาน -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 1 ท22101 สุภาภรณ์ ท่องบทอาขยาน -
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 ว22201 เบญจวรรณ นักเรียนเข้าค่ายคอมพิวเตอร์
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 ว22201 เบญจวรรณ นักเรียนเข้าค่ายคอมพิวเตอร์
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 1 อ22213 Kate Cancel
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 ก22901 อภิรักษ์ นักเรียนเข้าค่าย อบรม ที่แกรนต์กาล่าโรส -
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 ก22901 อภิรักษ์ นักเรียนเข้าค่าย อบรม ที่แกรนต์กาล่าโรส -
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 ก22921 สราวีย์ แนะนำตัวแทนสภานักเรียน เข้าร่วมค่ายหุ่นยนต์ 24 27
พุธ ที่ 07/06/2566 7 ว22101 สราวีย์ ความเข้มข้นในหน่วยร้อยละ ใบงาน 2.3 24 27
พุธ ที่ 07/06/2566 6 ค22221 สุจินตนา การประยุกต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 24 ลาป่าย 27 ลากิจ
พุธ ที่ 07/06/2566 5 ส22103 นภัทร การประเมินคุณค่าของหลักฐาน 24,27
พุธ ที่ 07/06/2566 3 ส22101 เพ็ญพิกา สอนเรื่อง ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปยุโรป (การบ้าน จัดกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน ฝึกเล่นเกมแผนที่ออนไลน์) 24,27 ลา ตั้งใจเรียน
พุธ ที่ 07/06/2566 2 ค22101 อำไพ การเขียนเศษส่วนเป็นทศนิยม ทำแบบฝึกหัด 2.1 ข้อ 1 ใหญ่ 24 27
พุธ ที่ 07/06/2566 1 อ22101 Colin Unit 1 Grammar Present simple / Present Continuous / Articles 0
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 ท22201 เจริญ เขียนเล่าประสบการณ์
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 ค22221 สุจินตนา การประยุกต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 23, 24, 27 ลาป่วย
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ท22101 สุภาภรณ์ แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องรามเกียรติ์ตอนนารายณ์ปราบนนทก -
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 ค22101 อำไพ ทำแบบฝึกหัดท้ายบท และแนวข้อสอบ 23 24 27
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 ค22101 อำไพ บทกลับของทฤษีบทพีทาโกรัส ทำแบบฝึกหัด 1.2 ข้อ 3 - 6 ไม่มี
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 5 อ22101 Colin Term 1 Presentation 0
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ว22201 อชิตพน ฝึกการตั้งปัญหา
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 2 ว22201 อชิตพน ฝึกการตั้งปัญหา
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 อ22213 Kate Assign Midterm Project/HW1 none
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.2 เรื่อง รู้จักแนะแนว /ใบงานที่1.2 -
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ง22102 ณัฐพร ประเภทของสัตว์
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.2 เรื่อง รู้จักแนะแนว /ใบงานที่1.2 -
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ก22921 สราวีย์ สธป. -
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ว22101 สราวีย์ สภาพละลายได้ของสาร ไม่มี
พุธ ที่ 31/05/2566 6 ค22221 สุจินตนา การหาพื้นที่ -
พุธ ที่ 31/05/2566 5 ส22103 นภัทร นำเสนอหลักฐานทางประวัติศาสตร์ -
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ส22101 เพ็ญพิกา สอนเรื่อง ทิศ สัญลักษณ์ในแผนที่ (การบ้าน กิจกรรมที่ 1.1 เรื่อง ทิศ มาตราส่วนของแผนที่) มาครบ ตั้งใจเรียนดีมาก
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ค22101 อำไพ บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส ทำแบบฝึกหัด 1.2 ข้อ 1-2 ไม่มี
พุธ ที่ 31/05/2566 1 อ22101 Colin Unit 1 Vocabulary / Unit 1 Test 0
พุธ ที่ 31/05/2566 1 ท22101 สุภาภรณ์ สรุปรามเกียรติ์
อังคาร ที่ 30/05/2566 8 ท22201 เจริญ บันทึกการอ่าน
อังคาร ที่ 30/05/2566 7 ค22221 สุจินตนา การหาพื้นที่ -
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 ว22101 สราวีย์ การทดลอง สภาพการละลายได้ของสาร ไม่มี
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 ท22101 สุภาภรณ์ รามเกียรติ์ -
อังคาร ที่ 30/05/2566 5 ว22101 สราวีย์ การทดลอง สภาพการละลายได้ของสาร ไม่มี
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ง20250 บุณย์เรือง ความเป็นมาของงานเดคูพาจ -
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ค22101 อำไพ ทำแบบฝึกหัด 1.1 ข ข้อ 3-9 32
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ง20250 บุณย์เรือง ความเป็นมาของงานเดคูพาจ -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 9 อ22101 Colin Unit 1 Listening 32
จันทร์ ที่ 29/05/2566 8 ส22103 นภัทร นำเสนอหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 32
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ส22101 เพ็ญพิกา เรื่อง มาตราส่วน/การคำนวณระยะทางของแผนที่ (การบ้าน ฝึกคำนวณระยะทางของแผนที่ 3 ข้อ ส่งวันที่ 1/05/66) มาครบ ตั้งใจเรียน (ห้อง 205 มีปัญหาการเชื่อม TV)
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 ศ22102 กัญญ์วรา ทฤษฎีดนตรีสากล เรื่อง องค์ประกอบดนตรี 32
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ท22201 เจริญ ความหมายการเขียน
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ค22101 อำไพ ทำแบบฝึกหัดที่ 1.1 ข ข้อ 1 - 4 ไม่มี
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 5 อ22101 Colin Unit 1 Reading 30
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 อ22213 Kate Genre ppt and Kahoot ABSENT: #30 Proud
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ง22102 ณัฐพร ความหมายความสำคัญของการเกษตร มาเรียนครบ
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่1.1เรื่อง นี่คือตัวฉัน -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ก22921 สราวีย์ กิจกรรม สธป.ระเบียบวินัย การสแกนหน้า ไม่มี
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ว22101 สราวีย์ องค์ประกอบของสารละลาย กิจกรรม 2.1 ใบงาน 2.1 35
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ค22221 สุจินตนา การวัดพื้นที่ -
พุธ ที่ 24/05/2566 5 ส22103 นภัทร หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 35
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ส22101 เพ็ญพิกา สอนเนื้อหาหน่วยที่ 1 ทบทวนเรื่องความหมายของแผนที่ ประเภท องค์ประกอบของแผนที่ (ส่งงานแบบทดสอบก่อนเรียน) มาครบ เด็กๆ มีความตั้งใจเรียน ให้ความร่วมมือในการตอบคถาม ร่วมกิจกรรม
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ค22101 อำไพ ทำแบบฝึกหัด 1.1 ก ข้อ 3-5 ใหญ่ 35
พุธ ที่ 24/05/2566 1 อ22101 Colin Unit 1.1 Vocabulary 35
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ท22201 เจริญ ใบงานที่ 1
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ค22221 สุจินตนา การวัด -
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ว22101 สราวีย์ ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ใบงาน 1.1 ไม่มี
อังคาร ที่ 23/05/2566 5 ว22101 สราวีย์ ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ใบงาน 1.1 ไม่มี
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ค22101 อำไพ ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ทำแบบฝึกหัด 1.1 ก ข้อ 1-3 ไม่มี
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ท22101 สุภาภรณ์ รามเกียรติ์ -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 9 อ22101 Colin Teacher Introduction / Pre-Test 0
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 ส22103 นภัทร ชี้แจงโครงสร้างรายวิชา -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ส22101 เพ็ญพิกา แจกหนังสือ อธิบายโครงสร้างรายวิชา/แจ้งข้อตกลงในการเรียน (การบ้าน โครงสร้างรายวิชาติดสมุด) มาครบ ตั้งใจเรียนดี
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ศ22102 กัญญ์วรา แจกหนังสือเรียน แนะนำรายวิชา
จันทร์ ที่ 22/05/2566 5 พ22101 เอกปกรณ์ การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ง20250 บุณย์เรือง เลือกวิชา ปฐมนิเทศ แนะนำอธิบายคำอธิบายรายวิชา -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ท22101 สุภาภรณ์ อาขยาน -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ท22201 เจริญ แนะนำรายวิชา
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ค22101 อำไพ แนะนำบทเรียน/ทำข้อตกลงเกี่ยวกับรูปแบบการเรียน การเก็บคะแนน มาครบ
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 5 อ22101 Colin pretest, receiving books, and google classroom profile update
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ว22201 เบญจวรรณ แบ่งกลุ่ม/เลือกครูที่ปรึกษา
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ว22201 เบญจวรรณ แบ่งกลุ่ม/เลือกครูที่ปรึกษา
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 อ22213 Kate Syllabus and Introduction none
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 7 ท22101 สุภาภรณ์ จกหนังสือเรียนภาษาไทย -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 5 ก22901 อภิรักษ์ แจ้งรายละเอียดเเนื้อหาที่เรียนในภาคเรียนที่1/2566 เกณฑ์การผ่านรายวิชากิจกรรมแนะแนวในภาคเรียนที่1/2566 ทำความรู้จักกับนักเรียน ทำใบงานนี่คือตัวฉัน -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 ง22102 ณัฐพร แนะนำรายวิชา การงานอาชีพ 4 มาเรียนครบ
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ก22901 อภิรักษ์ รับสมุดและหนังสือเรียน -
ศุกร์ ที่ 18/05/2566 1 ก22921 สราวีย์ กิจกรรมพี่ผูกโบว์ให้น้อง รับอุปกรณ์การเรียน -
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ