รายงานการสอนห้อง ม.212 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 7 อ22201 Adoni Review 17
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 6 ค22201 สุจินตนา สรุปงาน
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 5 อ 22101 ลภัสรดา ติดตามงานค้าง
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 3 I20201 วีรวัลย์ ทบทวน ครบ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 2 I20201 วีรวัลย์ ทบทวน ครบ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 1 ว22102 นภา ทบทวนเนื้อหาก่อนสอบ -
พุธ ที่ 06/09/2566 6 อ 22101 ลภัสรดา ทบทวนก่อนสอบ ติดตามงานค้าง
พุธ ที่ 06/09/2566 3 ท22101 ดุษณี ทบทวนศิลาจารึกหลักที่1 16 ลาป่วย
พุธ ที่ 06/09/2566 2 อ22201 Adoni No class Activity
อังคาร ที่ 05/09/2566 8 ว22102 นภา ตรวจงานที่ได้รับมอบหมาย เฉลยใบงาน -
อังคาร ที่ 05/09/2566 7 ว22102 นภา ตรวจงานที่ได้รับมอบหมาย เฉลยใบงาน -
อังคาร ที่ 05/09/2566 2 ว22103 พินทิพา final 5,16
อังคาร ที่ 05/09/2566 1 ว22103 พินทิพา final 5,16
จันทร์ ที่ 04/09/2566 7 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่2.5 เรื่อง จ่อยนายแน่มาก 16และ22
จันทร์ ที่ 04/09/2566 6 ค22201 สุจินตนา 16, 22 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 04/09/2566 2 ศ22103 อรรถยา เก็บคะแนนหน่วยที่ 6 นาฏศิลป์และการละครไทย นักเรียนขาดเรียน 16 และ 22
จันทร์ ที่ 04/09/2566 1 ศ22103 อรรถยา เก็บคะแนนหน่วยที่ 6 นาฏศิลป์และการละครไทย นักเรียนขาดเรียน 16 และ 22
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 7 อ22201 Daniel TCP P, ISP2 O 16
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 6 ค22201 สุจินตนา สอบเก็บคะแนน 16 ลากิจ
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 5 ค22201 สุจินตนา สอบเก็บคะแนน 15 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 3 I20201 วีรวัลย์ ทดสอบชิ้นงาน ครบ
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 2 I20201 วีรวัลย์ ทดสอบชิ้นงาน ครบ
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 1 ว22102 นภา ตรวจงานที่ได้รับมอบหมาย -
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 7 ท22101 ดุษณี บทกลอน -
พุธ ที่ 30/08/2566 6 อ 22101 ลภัสรดา Past continuous
พุธ ที่ 30/08/2566 3 ท22101 ดุษณี วิเคราะห์คุณค่าของศิลาจารึกหลักที่1 25
พุธ ที่ 30/08/2566 2 อ22201 Adoni TCP P / ISP2 N 25
อังคาร ที่ 29/08/2566 5 อ 22101 ลภัสรดา Famous work of art
อังคาร ที่ 29/08/2566 2 ว22103 พินทิพา ทบทวนเนื้อหา 22,25
อังคาร ที่ 29/08/2566 1 ว22103 พินทิพา ทบทวนเนื้อหา 22,25
จันทร์ ที่ 28/08/2566 2 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 5 นาฏศิลป์พื้นเมือง (ชิ้นงาน ) นักเรียนขาดเรียน 2 คน เลขที่ 13 25
จันทร์ ที่ 28/08/2566 1 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 5 นาฏศิลป์พื้นเมือง (ชิ้นงาน ) นักเรียนขาดเรียน 2 คน เลขที่ 13 25
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 7 อ22201 Daniel TCP N, ISP2 N 13, 19
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 6 ค22201 สุจินตนา เลขยกกำลัง
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 1 ว22102 นภา ความดันของของเหลว แรงพยุง -
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 7 ท22101 ดุษณี ทดสอบอ่านทำนองเสนาะ บทเสภาสามัคคีเสวก -
พุธ ที่ 23/08/2566 6 อ 22101 ลภัสรดา Favorite places
พุธ ที่ 23/08/2566 3 ท22101 ดุษณี ตกแต่งชิ้นงานบูรณาการ เบญจรงค์5สี -
พุธ ที่ 23/08/2566 2 อ22201 Daniel TCP N, ISP2 M
พุธ ที่ 23/08/2566 1 ค22201 สุจินตนา เลขยกกำลัง
อังคาร ที่ 22/08/2566 5 อ 22101 ลภัสรดา Describe an object
อังคาร ที่ 22/08/2566 3 ค22101 เบญจวรรณ การคูณพหุนาม
จันทร์ ที่ 21/08/2566 8 ท22101 ดุษณี ฝึกเขียนตัวอักษรลายสือไทย -
จันทร์ ที่ 21/08/2566 2 ศ22103 อรรถยา สอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 4 รำวงมาตรฐาน นักเรียนเข้าเรียนครบ
จันทร์ ที่ 21/08/2566 1 ศ22103 อรรถยา สอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 4 รำวงมาตรฐาน นักเรียนเข้าเรียนครบ
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 7 อ22201 Daniel Listening Test, ISP2 M
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 5 อ 22101 ลภัสรดา Make sentences about preproduction of place
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 3 I20201 วีรวัลย์ สืบค้นบทที่ 5 ครบ
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 2 I20201 วีรวัลย์ สืบค้นบทที่ 5 ครบ
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 1 ว22102 นภา กิจกรรม 4.3 -
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 7 ท22101 ดุษณี ศิลาจารึกหลักที่1 -
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 1 ค22101 เบญจวรรณ สธป
พุธ ที่ 16/08/2566 2 อ22201 Adoni Activity, no class
พุธ ที่ 16/08/2566 1 ค22201 สุจินตนา ร่วมกิวันวิทยาศาสตร์
อังคาร ที่ 15/08/2566 8 ค22201 สุจินตนา เลขยกกำลัง
อังคาร ที่ 15/08/2566 6 อ 22101 ลภัสรดา Watch the video and answer the question
อังคาร ที่ 15/08/2566 3 ค22101 เบญจวรรณ เอกนาม
อังคาร ที่ 15/08/2566 2 ว22103 พินทิพา Appscript 14,32
อังคาร ที่ 15/08/2566 1 ว22103 พินทิพา Appscript 14,32
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 7 อ22201 Adoni TCP L 3, 6, 13, 15, 19
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 5 อ 22101 ลภัสรดา Writing directions
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 3 I20201 วีรวัลย์ สืบค้นบทที่5 ครบ
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 2 I20201 วีรวัลย์ สืบค้นบทที่5 ครบ
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 1 ว22102 นภา ร่วมพิธีวันแม่ -
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 7 ท22101 ดุษณี บทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวก 6(ลาป่วย)
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 6 ท22101 ดุษณี บทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกรรมา 6(ลาป่วย)
พุธ ที่ 09/08/2566 2 อ22201 Daniel TCP J, Listening Test 3, 6, 13, 15, 19, 22, 30
พุธ ที่ 09/08/2566 1 ว22102 นภา ใบงาน 4.2 -
อังคาร ที่ 08/08/2566 8 ว22102 นภา กิจกรรม4.2 ใบงาน 4.1 -
อังคาร ที่ 08/08/2566 7 ว22102 นภา กิจกรรม4.2 ใบงาน 4.1 -
อังคาร ที่ 08/08/2566 5 อ 22101 ลภัสรดา เก็บคะแนน
อังคาร ที่ 08/08/2566 2 ว22103 พินทิพา appscript 6,17,30
อังคาร ที่ 08/08/2566 1 ว22103 พินทิพา appscript 6,17,30
จันทร์ ที่ 07/08/2566 7 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่2.3 อบายมุข6 -
จันทร์ ที่ 07/08/2566 6 ค22201 สุจินตนา เลขยกกำลัง 6 ลาป่วย 30 ลากิจ
จันทร์ ที่ 07/08/2566 2 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่4 รำวงมาตรฐาน นักเรียนไปสวนใหญ่ 1 คน เลขที่ 41 และนักเรียนลาเรียน 1 คน เลขที่30 นักเรียนลาป่วยโควิด เลขที่6
จันทร์ ที่ 07/08/2566 1 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่4 รำวงมาตรฐาน นักเรียนไปสวนใหญ่ 1 คน เลขที่ 41 และนักเรียนลาเรียน 1 คน เลขที่30 นักเรียนลาป่วยโควิด เลขที่6
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 7 อ22201 Daniel ISP2 K 9
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 6 ค22201 สุจินตนา เลขยกกำลัง 9 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 5 อ 22101 ลภัสรดา Talk about errands and where to go
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 3 I20201 วีรวัลย์ สืบค้นบทที่4 ครบ
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 2 I20201 วีรวัลย์ สืบค้นบทที่4 ครบ
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 1 ว22102 นภา กิจกรรม 4.2 -
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 7 ท22101 ดุษณี หลักการวิเคราะห์การฟังและดูสื่อในชีวิตประจำวัน 42ป่วย
พุธ ที่ 26/07/2566 5 อ 22101 ลภัสรดา กิจกรรมวันเข้าพรรษา
พุธ ที่ 26/07/2566 2 อ22201 Adoni TCP J / ISP J 1, 13, 28
พุธ ที่ 26/07/2566 1 ค22201 สุจินตนา ปริมาตของทรงกระบอก 1 ลาป่วย
อังคาร ที่ 25/07/2566 5 อ 22101 ลภัสรดา Unit 3 Vocabulary page 36
อังคาร ที่ 25/07/2566 2 ว22103 พินทิพา สอบกลางภาค -
อังคาร ที่ 25/07/2566 1 ว22103 พินทิพา สอบกลางภาค -
จันทร์ ที่ 24/07/2566 8 ท22101 ดุษณี ทดสอบการคัดกรองการอ่านและการเขียน ของสพฐ. 16,18,20
จันทร์ ที่ 24/07/2566 7 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2.2 ยาเสพติดให้โทษ 16,18,20 (ลา)
จันทร์ ที่ 24/07/2566 6 ค22201 สุจินตนา ทรงกระบอก 16 ลากิจ 18,20 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 24/07/2566 3 ค22101 เบญจวรรณ ให้ดูคะแนนและอธิบายข้อสอบกลางภาค
จันทร์ ที่ 24/07/2566 2 ศ22103 อรรถยา สอบเก็บคะแนน กลางภาค หน่วยที่3 สร้างสรรค์การแสดง นักเรียนขาดเรียน 3 คน เลขที่ 16 18 20
จันทร์ ที่ 24/07/2566 1 ศ22103 อรรถยา สอบเก็บคะแนน กลางภาค หน่วยที่3 สร้างสรรค์การแสดง นักเรียนขาดเรียน 3 คน เลขที่ 16 18 20
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 7 อ22201 Adoni ISP J / TCP K 14, 16 42
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 6 ค22201 สุจินตนา ทรงกระบอก 14,16 ลากิจ 42 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 5 อ 22101 ลภัสรดา Compound Words
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 1 ว22102 นภา ระบบประสาท -
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 7 อ22201 Adoni Review/Review
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 6 ค22201 สุจินตนา ทบทวนเนื้อหาก่อนสอบกลาง -
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 5 อ 22101 ลภัสรดา Review unit 1-2
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 3 I20201 วีรวัลย์ สืบค้นบทที่3 ครบ
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 2 I20201 วีรวัลย์ สืบค้นบทที่3 ครบ
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 1 ว22102 นภา ตรวจงานที่ได้รับมอบหมาย -
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 7 ท22101 ดุษณี ทบทวนการสร้างคำและรูปแบบประโยค -
พุธ ที่ 12/07/2566 7 ง22101 บุณย์เรือง สอบกลางภาค -
พุธ ที่ 12/07/2566 3 ท22101 ดุษณี การเขียนรายงานส่วนตอนต้น ส่วนเนื้อหาและส่วนตอนท้าย เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่2 -
พุธ ที่ 12/07/2566 2 อ22201 Adoni Review/Review
พุธ ที่ 12/07/2566 1 ค22201 สุจินตนา ปริซึม -
อังคาร ที่ 11/07/2566 8 ว22102 นภา ระบบขับถ่าย -
อังคาร ที่ 11/07/2566 7 ว22102 นภา ระบบขับถ่าย -
อังคาร ที่ 11/07/2566 2 ว22103 พินทิพา การแก้ปัญหา 3,13,15,18,19,22
อังคาร ที่ 11/07/2566 1 ว22103 พินทิพา การแก้ปัญหา 3,13,15,18,19,22
จันทร์ ที่ 10/07/2566 8 ท22101 ดุษณี การเขียนบรรยายโวหารและการเขียนพรรณนาโวหาร 16,26 (ลากิจ)
จันทร์ ที่ 10/07/2566 6 ค22201 สุจินตนา ปริมาตรของปริซึม 16, 26 ลากิจ
จันทร์ ที่ 10/07/2566 3 ค22101 เบญจวรรณ ซ่อมสอบเก็บคะแนน
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 7 อ22201 Adoni ISP E / ISP review 26, 28
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 6 ค22201 สุจินตนา ปริมาตรของปริซึม 26 ลากิจ
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 5 อ 22101 ลภัสรดา Listening part
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 3 I20201 วีรวัลย์ สืบค้นบทที่3 ครบ
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 2 I20201 วีรวัลย์ สืบค้นบทที่3 ครบ
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 1 ว22102 นภา ระบบหายใจ -
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 7 ท22101 ดุษณี หลักการเขียนเรียงความ 26 ลากิจ
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 5 ค22101 เบญจวรรณ สอบเก็บคะแนน
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 3 ง20201 พงษ์นรินทร์ งานช่างประปาในบ้าน
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 2 ง20201 พงษ์นรินทร์ งานช่างประปาในบ้าน
พุธ ที่ 05/07/2566 7 ง22101 บุณย์เรือง การเตรียมอุปกรณ์ 24 26
พุธ ที่ 05/07/2566 3 ท22101 ดุษณี ฝึกคัดลายมือครึ่งบรรทัดแบบกระทรวงศึกษาธิการ 24,26
พุธ ที่ 05/07/2566 2 อ22201 Daniel TCP D, 24, 26
พุธ ที่ 05/07/2566 1 ค22201 สุจินตนา ปริซึม
อังคาร ที่ 04/07/2566 8 ว22102 นภา กิจกรรมที่3.1 เรื่องเซลล์เม็ดเลือดแดงมีลักษณะอย่างไร -
อังคาร ที่ 04/07/2566 7 ว22102 นภา กิจกรรมที่3.1 เรื่องเซลล์เม็ดเลือดแดงมีลักษณะอย่างไร -
อังคาร ที่ 04/07/2566 6 ส22101 ฐาปนี ลักษณะทางเศรษฐกิจทวีปยุโรป -
อังคาร ที่ 04/07/2566 5 อ 22101 ลภัสรดา National Flags ,unit 3
อังคาร ที่ 04/07/2566 3 ค22101 เบญจวรรณ ให้นักเรียนร่วมกิจกรรม International Day
อังคาร ที่ 04/07/2566 2 ว22103 พินทิพา ภาษาไพทอน -
อังคาร ที่ 04/07/2566 1 ว22103 พินทิพา ภาษาไพทอน -
จันทร์ ที่ 03/07/2566 7 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.6 เรื่อง คุณค่าในตัวเอง 41
จันทร์ ที่ 03/07/2566 6 ค22201 สุจินตนา พื้นที่ผิวของปริซึม 41 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 03/07/2566 3 ค22101 เบญจวรรณ พื้นทผิวของทรงกระบอก
จันทร์ ที่ 03/07/2566 2 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่3 สร้างสรรค์การแสดง ขาดเรียน 1 คน เลขที่ 41 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 03/07/2566 1 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่3 สร้างสรรค์การแสดง ขาดเรียน 1 คน เลขที่ 41 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 7 อ22201 Daniel ISP2 H, ISP2 D
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 6 ค22201 สุจินตนา ปริซึม
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 5 อ 22101 ลภัสรดา Describing people
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 3 I20201 วีรวัลย์ ตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนบทที่1 และ2 ครบ
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 2 I20201 วีรวัลย์ ตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนบทที่1 และ2 ครบ
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 1 ว22102 นภา ระบบหมุนเวียนเลือด -
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 7 ท22101 ดุษณี ฝึกคัดพยัญชนะไทย แบบกระทรวงศึกษาธิการ -
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 6 ท22101 ดุษณี ฝึกลากเส้น พัฒนากล้ามเนื้อมือ -
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 5 ค22101 เบญจวรรณ พื้นที่ผิวของปริซึม
พุธ ที่ 28/06/2566 6 อ 22101 ลภัสรดา แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2
พุธ ที่ 28/06/2566 5 ส22101 ฐาปนี สังคมและวัฒนธรรมของทวีปยุโรป 14 ภูเบศ (ลาป่วย)
พุธ ที่ 28/06/2566 3 ท22101 ดุษณี ประโยคความซ้อน และแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การสร้างคำและรูปแบบประโยค จำนวน 10ข้อ 14
พุธ ที่ 28/06/2566 2 อ22201 Adoni ISP A / TCP G 14
พุธ ที่ 28/06/2566 1 ค22201 สุจินตนา ปริซึม 14 ลาป่วย
อังคาร ที่ 27/06/2566 8 ว22102 นภา ระบบหมุนเวียนเลือด -
อังคาร ที่ 27/06/2566 7 ว22102 นภา ระบบหมุนเวียนเลือด -
อังคาร ที่ 27/06/2566 5 อ 22101 ลภัสรดา Uncover sports
อังคาร ที่ 27/06/2566 3 ค22101 เบญจวรรณ ปริซึม
อังคาร ที่ 27/06/2566 2 ว22103 พินทิพา เลขฐาน -
อังคาร ที่ 27/06/2566 1 ว22103 พินทิพา เลขฐาน -
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.5 เรื่อง คิดบวกชีวิตบวก -
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 ค22201 สุจินตนา สอบเก็บคะแนน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส -
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 ศ22103 อรรถยา สอบเก็บคะแนนหน่วยที่2 นาฏยศัพท์เบื้องต้น นักเรียนเข้าเรียนครบ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 1 ศ22103 อรรถยา สอบเก็บคะแนนหน่วยที่2 นาฏยศัพท์เบื้องต้น นักเรียนเข้าเรียนครบ
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 7 อ22201 Adoni TCP H / TCP D
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 ค22201 สุจินตนา ปริซึม -
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 5 อ22101 รวิพล นักเรียนทำงานตามที่ครูมอบหมาย
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 1 ว22102 นภา แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่องสารละลาย -
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 3 ง20201 พงษ์นรินทร์ การคำนวณค่าไฟฟ้า
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 ง20201 พงษ์นรินทร์ การคำนวณค่าไฟฟ้า
พุธ ที่ 21/06/2566 7 ง22101 บุณย์เรือง ปฏิบัติการออกแบบหน้าปัดนาฬิกา -
พุธ ที่ 21/06/2566 6 อ 22101 ลภัสรดา Writing and replying invitations
พุธ ที่ 21/06/2566 5 ส22101 ฐาปนี ทรัพยากรธรรมชาติทวีปยุโรป -
พุธ ที่ 21/06/2566 3 ค22101 เบญจวรรณ รากที่สอง
พุธ ที่ 21/06/2566 2 อ22201 Adoni TCP H
พุธ ที่ 21/06/2566 1 ค22201 สุจินตนา เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท -
อังคาร ที่ 20/06/2566 8 ว22102 นภา ความเข้มข้นของสารละลาย -
อังคาร ที่ 20/06/2566 7 ว22102 นภา ความเข้มข้นของสารละลาย -
อังคาร ที่ 20/06/2566 5 อ 22101 ลภัสรดา Present continuous
จันทร์ ที่ 19/06/2566 8 ท22101 ดุษณี ส่วนประกอบของประโยค และรูปแบบงานบูรณาการ ม.2 21
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.4 เรื่อง น้ำใจ 21 (ลากิจ)
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 ค22201 สุจินตนา การประยุกต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 21 ลา
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 2 นาฏยศัพท์เบื้องต้น เลขที่ 21
จันทร์ ที่ 19/06/2566 1 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 2 นาฏยศัพท์เบื้องต้น เลขที่ 21
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 7 อ22201 Daniel Speaking Test
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 ส22103 วิภา การปกครองอยุธยา
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 ว22102 นภา ทำงานที่2.3 และแบบฝึกหัดที่ยังค้างส่ง -
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 5 ค22101 เบญจวรรณ ติตตามงานค้าง
พุธ ที่ 14/06/2566 6 อ 22101 ลภัสรดา Present simple , adverbs of frequency 12 (ลากิจ)
พุธ ที่ 14/06/2566 5 ส22101 ฐาปนี เรียนลักษณะภูมิอากาศทวีปยุโรป 12 พลภัทร (ลากิจ)
พุธ ที่ 14/06/2566 3 ท22101 ดุษณี -คำสมาส -ตัวอย่าง 12ลากิจ
พุธ ที่ 14/06/2566 2 อ22201 Daniel ISP2 G, TCP F 5, 41
พุธ ที่ 14/06/2566 1 ค22201 สุจินตนา การประยุกต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 12 ลากิจ
อังคาร ที่ 13/06/2566 8 ว22102 นภา ใบงานที่2.3 -
อังคาร ที่ 13/06/2566 7 ว22102 นภา ใบงานที่2.3 -
อังคาร ที่ 13/06/2566 6 ส22101 ฐาปนี ทบทวนลักษณะภูมิประเทศ และทำแบบฝึกหัด ลักษณะทางกายภาพทวีปยุโรป (ส่งท้ายคาบ) 12 พลภัทร 31 ธนัญญา
อังคาร ที่ 13/06/2566 5 อ 22101 ลภัสรดา Talk about fun activities , make complete sentence. 12 (ลากิจ) 31 (ลาป่วย)
อังคาร ที่ 13/06/2566 3 ค22101 เบญจวรรณ รากที่สอง
จันทร์ ที่ 12/06/2566 9 ส22103 วิภา การสถาปนากรุงศรีอยุธยา
จันทร์ ที่ 12/06/2566 8 ท22101 ดุษณี คำบาลี คำสันสกฤต -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัเรียนรู้ที่1.3 เรื่อง การสะท้อนพฤติกรรม -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 ค22201 สุจินตนา การประยุกต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ค22101 เบญจวรรณ จำนวนอตรรกยะ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 1 นาฏศิลป์บูรณาการ เรื่อง 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสาระอื่นๆกับการแสดง สอบเก็บคะแนนหน่วยที่1 นักเรียนเข้าเรียนครบ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 1 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 1 นาฏศิลป์บูรณาการ เรื่อง 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสาระอื่นๆกับการแสดง สอบเก็บคะแนนหน่วยที่1 นักเรียนเข้าเรียนครบ
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 7 อ22201 Daniel ISP2 F, ISP2 G
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 6 ค22201 สุจินตนา สอบเก็บคะแนนการวัด -
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 1 ว22102 นภา ใบงานที่2.2 -
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 7 ส22103 วิภา กรุงศรีอยุธยา 42
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 5 ค22101 เบญจวรรณ สอบเก็บคะแนน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 42
พุธ ที่ 07/06/2566 7 ง22101 บุณย์เรือง วัสดุอุปกรณ์ในงานประดิษฐ์ -
พุธ ที่ 07/06/2566 6 อ 22101 ลภัสรดา Adverbs of frequency
พุธ ที่ 07/06/2566 5 ส22101 ฐาปนี ลักษณะภูมิประเทศทวีปยุโรป 43 อภิสรา
พุธ ที่ 07/06/2566 3 ท22101 ดุษณี -คำซ้อน คำซ้ำ -แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องการสร้างคำและรูปแบบประโยค 10ข้อ 43 ลาป่วย
พุธ ที่ 07/06/2566 2 อ22201 Daniel TCP E, TCP F 43
พุธ ที่ 07/06/2566 1 ค22201 สุจินตนา การประยุกต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 43 ลาป่วย
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 ว22102 นภา กิจกรรม2.3 -
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 ว22102 นภา กิจกรรม2.3 -
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 ส22101 ฐาปนี ประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปและการแบ่งภูมิภาค (การบ้าน เขียนชื่อประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปพร้อมระบายสีแยกภูมิภาคในแผนที่ที่ครูแจกให้) 38 ภัสสร (ลาป่วย) 43 อภิสรา (ลาป่วย)
อังคาร ที่ 06/06/2566 5 อ 22101 ลภัสรดา Reading test, writing a business plan
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ค22101 เบญจวรรณ จำนวนตรรกยะ 38,43
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 8 ส22103 วิภา วิเคราะห์ สังเคราะห์ 11 , 35 , 37 , 38
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 7 อ22201 Daniel ISP2 F, TCP E 31, 35, 38
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 ค22201 สุจินตนา การหาพื้นที่ 11, 35, 36, 37
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 ว22102 นภา ใบงานที่ 2.1 เรื่ององค์ประกอบของสารละลาย -
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 7 ท22101 ดุษณี -คำประสม -ชี้แจงบันทึกการอ่าน สั่งงานบันทึกการอ่าน2เรื่อง 35,37
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ส22103 วิภา การตีความ 35,37
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 5 ค22101 เบญจวรรณ โจทย์ปัญหาบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส 35,37
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ง20201 พงษ์นรินทร์ การต่อสายไฟ -
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ง20201 พงษ์นรินทร์ การต่อสายไฟ -
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ง22101 บุณย์เรือง การออกแบบงานประดิษฐ์ -
พุธ ที่ 31/05/2566 6 อ 22101 ลภัสรดา Reading, true false questions
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ท22101 ดุษณี ทำแบบทดสอบหลังเรียน เรื่องรามเกียรติ์ตอนนารายณ์ ปราบนนทก จำนวน 10ข้อ พร้อมเฉลย 32,35,37
พุธ ที่ 31/05/2566 2 อ22201 Daniel TCP C, ISP2 B 32, 35, 37
พุธ ที่ 31/05/2566 1 ค22201 สุจินตนา การหาพื้นที่ 32, 35, 37 ลาป่วย
อังคาร ที่ 30/05/2566 8 ว22102 นภา ใบงานที่2.1 และกิจกรรมที่2.1-2.2 -
อังคาร ที่ 30/05/2566 7 ว22102 นภา ใบงานที่2.1 และกิจกรรมที่2.1-2.2 -
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 อ 22101 ลภัสรดา Matches the definition 32,43
อังคาร ที่ 30/05/2566 5 ส22101 ฐาปนี การหามาตราส่วนในแผนที่ (การบ้านการหามาตราส่วนในแผนที่ : ส่งวันพรุ่งนี้ 31-05-2566) 32 นันทัชพร (ลาป่วย) 43 อภิสรา (ลากิจ)
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ค22101 เบญจวรรณ โจทย์ปัญหาบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส 32,43
จันทร์ ที่ 29/05/2566 8 ท22101 ดุษณี - สาธิตท่ารำแม่บท กลุ่มละ1ท่ารำ -วิเคราะห์คุณค่า เรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก -ฝึกท่องบทอาขยาน -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.2 เรื่อง รู้จักแนะแนว /ใบงานท้ายคาบ -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 ค22201 สุจินตนา การวัดปริมาตรและน้ำหนัก -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 ค22101 เบญจวรรณ โจทย์ปัญหาทฤษฎีบทพีทาโกรัส -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 ศ22103 อรรถยา เรียนเนื้อหาหน่วยที่1 นาฏศิลป์บูรณาการ นักเรียนเข้าเรียนครบ
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 ศ22103 อรรถยา เรียนเนื้อหาหน่วยที่1 นาฏศิลป์บูรณาการ นักเรียนเข้าเรียนครบ
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ส22103 วิภา ความจริง ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 อ22201 Daniel ISP2 C, ISP2 B
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ค22201 สุจินตนา การหาพื้นที่ -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 5 อ 22101 ลภัสรดา Gramma, speaking vocab
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ว22102 นภา กิจกรรมที่1.1 เรื่องความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มาอย่างไร -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 7 ท22101 ดุษณี ท่องบทอาขยานเรื่อง รามเกียรติ์ตอน นารายณ์ปราบนนทก -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 ส22103 วิภา หลักฐานทางประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์หลักฐาน
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ง20201 พงษ์นรินทร์ ความหมาย และความสำคัญของงานช่าง อาชีพช่างต่างๆ -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ง20201 พงษ์นรินทร์ ความหมาย และความสำคัญของงานช่าง อาชีพช่างต่างๆ -
พุธ ที่ 24/05/2566 8 ก22911 เบญจวรรณ แบ่งกอง -
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ง22101 บุณย์เรือง ปฐมนิเทศ แจ้งคำอธิบายรายวิชา การวัดผลประเมินผล ภาระงานและข้อตกลงในชั้นเรียน -
พุธ ที่ 24/05/2566 6 อ 22101 ลภัสรดา Role play
พุธ ที่ 24/05/2566 5 ส22101 ฐาปนี แผนที่และองค์ประกอบของแผนที่ -
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ท22101 ดุษณี อ่านบทประพันธ์และถอดคำประพันธ์เรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก ดูวิดีโอ เรื่องรามเกียรติ์ -
พุธ ที่ 24/05/2566 2 อ22201 Daniel TCP A, TCP C
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ค22201 สุจินตนา การหาพื้นที่ -
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ว22101 กินรี ระบบหมุนเวียนเลือด 26
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ว22101 กินรี ระบบหมุนเวียนเลือด 26
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 อ 22101 ลภัสรดา Listening part
อังคาร ที่ 23/05/2566 5 ส22101 ฐาปนี ปฐมนิเทศ แจกหนังสือเรียน ชี้แจงเนื้อหา 25 ณภัสนันท์ (ลากิจ)
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ค22101 เบญจวรรณ บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส 26
จันทร์ ที่ 22/05/2566 9 พ22101 เอกปกรณ์ การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 ท22101 ดุษณี วีดีโอเรื่องรามเกียรติ์ตอนนารายณ์ปราบ นนทก 25(ลากิจ)
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ก22901 อภิรักษ์ แนะนำบทเรียน เกณฑ์การผ่านรายวิชากิจกรรมแนะแนว 1.1 นี่คือตัวฉัน การแนะนำตัวผ่านในงานเรื่อง นี่คือต้วฉัน 25
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ค22201 สุจินตนา การวัดพื้นที่ เลขที่ 25 ลากิจ
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ค22101 เบญจวรรณ ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 25
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ศ22103 อรรถยา แจกหนังสือ อธิบายโครงสร้างรายวิชาศิลปะ6 (นาฏศิลป์) จัดกลุ่มเพื่อทำงาน เลือกหัวหน้ากลุ่ม 25
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ศ22103 อรรถยา แจกหนังสือ อธิบายโครงสร้างรายวิชาศิลปะ6 (นาฏศิลป์) จัดกลุ่มเพื่อทำงาน เลือกหัวหน้ากลุ่ม 25
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ส22103 วิภา เรียนประวัติศาสตร์ผ่านคำขวัญ และดอกไม้ประจำจังหวัดปทุมธานี
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 อ22201 Daniel ISP2 A, TCP A
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ค22201 สุจินตนา แนะนำรายวิชา, การวัดความยาว -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 ว22102 นภา ปฐมนิเทศ/แจ้งเกณฑ์ในการให้คะแนน/ขอบข่ายการเรียน -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ส22103 วิภา การเข้า Classroom , เว็ปไซค์รายวิชา , สำรวจนักเรียน , แจกหนังสือ
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 5 ค22101 เบญจวรรณ อธิบายรายวิชา, แจกหนังสือเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 ง20201 พงษ์นรินทร์ คาบ 2 รับอุปกรณ์การเรียน คาบ 3 แนะนำตัว, ชี้แจงรายละเอียดวิชา-ข้อตกลง, แจ้งเนื้อหารายวิชา -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ง20201 พงษ์นรินทร์ คาบ 2 รับอุปกรณ์การเรียน คาบ 3 แนะนำตัว, ชี้แจงรายละเอียดวิชา-ข้อตกลง, แจ้งเนื้อหารายวิชา -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ค22101 เบญจวรรณ อธิบายรายวิชา,แจกหนังสือเรียน -
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ