รายงานการสอนห้อง ม.201 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 1 อ22207 Daniel some open the booklet as what was instructed and do the review, but some did not open they played games from their gadgets
พุธ ที่ 06/09/2566 6 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่2.5 จ่อยนายแน่มาก 15
อังคาร ที่ 05/09/2566 3 ส20210 Roderick Europe Review for Final Exam Sunfar
จันทร์ ที่ 04/09/2566 1 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่2.5 เรื่อง จ่อยนายแน่มาก -
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 6 ว22205 Annalyn Unit 4 Float or Sink Lab 0
อังคาร ที่ 29/08/2566 6 ศ22102 กัญญ์วรา ประวัติดนตรีไทย 15
อังคาร ที่ 29/08/2566 1 ส22101 เพ็ญพิกา ปัญหาทรัยากรธรรมชาติ ภัยพิบัติในทวีปยุโรป ณิชาภัทร ลาป่วย
จันทร์ ที่ 28/08/2566 8 ว22101 Annalyn Unit 3, Lesson 3. Acceleration 0
จันทร์ ที่ 28/08/2566 7 อ22213 Kate Play Performances
จันทร์ ที่ 28/08/2566 2 ว22205 Annalyn Mousetrap grading 0
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 6 ว22101 Annalyn Mouse Trap car - testing Absent: 29
พุธ ที่ 23/08/2566 3 ว22101 Annalyn Mousetrap Car project final 0
จันทร์ ที่ 21/08/2566 2 ว22205 Annalyn Cover teacher - student will work on mousetrap assignment Students 12 and 26 are absent
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 6 ศ22102 กัญญ์วรา สอบปฏิบัติขับร้อง 1,3
พุธ ที่ 16/08/2566 3 ว22205 Annalyn Unit 3, Lesson 2: Types of Forces class canceled due to science activity
อังคาร ที่ 15/08/2566 5 ท22101 รัชนีวรรณ บทเสภาสามัคคีเสวก
พุธ ที่ 09/08/2566 3 ว22101 Annalyn Class cancelled Class cancelled-M2 camp
อังคาร ที่ 08/08/2566 6 ศ22102 กัญญ์วรา ซ้อมร้องเพลง ตบมือตามค่าโน้ต
จันทร์ ที่ 07/08/2566 8 ว22101 Annalyn Unit 3: Speed and Velocity 11 Deejung, 12 Chongming -,both are sick
จันทร์ ที่ 07/08/2566 7 อ22213 Kate CW3 Change the Play #2 Tang Tang absent
จันทร์ ที่ 07/08/2566 2 ว22205 Annalyn Unit 3: Build a Better Mousetrap Car Brainstorm and Design 02 Tangtang
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 1 อ22101 Daniel Grammar
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 6 ว22205 Annalyn Unit 3: Build a Better Mousetrap Car-Design/sketch 0
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 6 ว22205 Annalyn Unit 3: Build a Better Mousetrap..Car 0
พุธ ที่ 26/07/2566 6 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่2.2 เรื่อง ยาเสพติดให้โทษ -
อังคาร ที่ 25/07/2566 5 ท22101 รัชนีวรรณ สอบคัดกรองภาษาไทย
จันทร์ ที่ 24/07/2566 8 ว22101 Annalyn Unit 3: Forces and Motion, Lesson 1: Describing Motion 0
จันทร์ ที่ 24/07/2566 7 อ22213 Kate Chain Writing Activity
จันทร์ ที่ 24/07/2566 2 ว22205 Annalyn Midterm result 0
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 3 ง22102 ณัฐพร การขยายพันธุ์พืช
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 6 ว22205 Annalyn Science Addition Midterm Exam 0
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 5 ส22101 เพ็ญพิกา กิจกรรมที่ 3.3 นำเสนองานกลุ่ม กิจกรรมปักหมุดทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป / ติวข้อสอบ
พุธ ที่ 12/07/2566 6 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่2.2 เรื่อง ยาเสพติดให้โทษ 18
พุธ ที่ 12/07/2566 3 ว22101 Annalyn Unit 2 Test 0
จันทร์ ที่ 10/07/2566 8 ว22101 Annalyn Unit 2: Reproductive System/Human Development 0
จันทร์ ที่ 10/07/2566 7 อ22213 Kate Presentation: Genre Collection
จันทร์ ที่ 10/07/2566 3 ท22101 รัชนีวรรณ การคัดลายมือ
จันทร์ ที่ 10/07/2566 2 ว22205 Annalyn Unit 2: Human Body System-The Nervous System 0
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 8 ค22101 Steven Review Transversal Line, Triangles, and Angles
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 2 ค22205 Steven We answered the unit test from yesterday.
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 1 ส22101 เพ็ญพิกา หน่วยที่ 4 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
พุธ ที่ 05/07/2566 3 ว22205 Annalyn Edpuzzle Activity about Muscular and Skeletal System 18 New
อังคาร ที่ 04/07/2566 8 ค22101 Steven Use of Pythagorean of Theorem
อังคาร ที่ 04/07/2566 6 ศ22102 กัญญ์วรา สร้างสรรค์บทเพลง
อังคาร ที่ 04/07/2566 1 ส22101 เพ็ญพิกา กิจกรรมกลุ่ม 3.3 ปักหมุดแผนที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป
จันทร์ ที่ 03/07/2566 8 ว22101 Annalyn Unit 2: Human Body System, Lesson 2: The Skeletal System 13 Meen- hospital appointment
จันทร์ ที่ 03/07/2566 2 ว22205 Annalyn Unit 2: Human Body System Model 0
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 5 ส22101 เพ็ญพิกา ลักษณะประชากร สังคมวัฒนธรรมของทวีปยุโรป
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 2 ค22205 Steven Pythagorean Theorem
พุธ ที่ 28/06/2566 6 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่1.6 เรื่อง คุณค่าในตัวเอง
พุธ ที่ 28/06/2566 3 ว22101 Annalyn Unit 2: Human Body System, Lesson 1: Transport and Defense-Excretory/Respiratory 0
อังคาร ที่ 27/06/2566 5 ท22101 รัชนีวรรณ สอบเขียนตารางบาลี สันสกฤต
อังคาร ที่ 27/06/2566 1 ส22101 เพ็ญพิกา ลักษณะประชากรของทวีปยุโรป
จันทร์ ที่ 26/06/2566 9 ว22101 Annalyn Unit 2 - Human Body System - Circulatory System (blood vessels) * students watch video clips (blood vessels) * students answer page 15 of their science notebook * students complete all unfinished and unturned work posted previously in GC - All present
จันทร์ ที่ 26/06/2566 8 ว22101 Annalyn Unit 2 - Human Body System - Circulatory System (blood vessels) * students watch video clips (blood vessels) * students answer page 15 of their science notebook * students complete all unfinished and unturned work posted previously in GC - All present
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 อ22213 Kate Presentation Draft: Genre Collection
จันทร์ ที่ 26/06/2566 3 ว22205 Annalyn Unit 2 - Analyze your system (Homework) Group work - Project discussion Assignment posted in GC (google form) for the students to complete Roll no. 8 - absent
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 8 ค22101 Steven Unit Test (Unit1)
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 3 I20201 วีรวัลย์ ค้นคว้าบทที่2 ครบ
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 2 I20201 วีรวัลย์ ค้นคว้าบทที่2 ครบ
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 6 ว22205 Annalyn Unit 2: Human Body Model, Food Calorie 0
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 5 ส22101 เพ็ญพิกา การแบ่งเขตอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปยุโรป
พุธ ที่ 21/06/2566 6 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดเรียนรู้ที่ 1.5 เรื่อง คิดบวกชีวิตบวก -
พุธ ที่ 21/06/2566 3 ว22101 Annalyn Unit 1 Test 0
พุธ ที่ 21/06/2566 2 ท22101 รัชนีวรรณ สระสนธิ พยัญชนะสนธิ
พุธ ที่ 21/06/2566 1 ค22101 Steven Real Number System
อังคาร ที่ 20/06/2566 6 ศ22102 กัญญ์วรา เครื่องหมายประจุดและเครื่องหมายโยงเสียง -
อังคาร ที่ 20/06/2566 3 ส20210 Roderick Unit Test Review No one was absent
อังคาร ที่ 20/06/2566 1 ส22101 เพ็ญพิกา ปัจจัยที่มีอิทธิต่อลักษณะภูมิอากาศ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 อ22213 Kate HW2 Mix and Match none
จันทร์ ที่ 19/06/2566 1 ค22101 Steven square roots
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 I20201 วีรวัลย์ สืบค้นการเขียนบทที่1 ครบ
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 I20201 วีรวัลย์ สืบค้นการเขียนบทที่1 ครบ
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 5 ส22101 เพ็ญพิกา สอนเรื่องลักษณะภูมิอากาศ
พุธ ที่ 14/06/2566 7 อ22101 Daniel Unit 1 core quiz These numbers are preparing for wai kru downstairs 23, 10, 18, 19, 25, 26, 29, 15, 16, 13
พุธ ที่ 14/06/2566 6 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.4 เรื่อง น้ำใจ -
พุธ ที่ 14/06/2566 5 ท22101 รัชนีวรรณ คำประสม ซ้ำ ซ้อน
พุธ ที่ 14/06/2566 3 ว22101 Annalyn Unit 1: Mixtures and Solutions, Separating Mixtures 0
พุธ ที่ 14/06/2566 2 ส22103 วิภา การปกครองอยุธยาตอนกลาง
อังคาร ที่ 13/06/2566 7 อ22207 Daniel Unit 3 Power of music All students are present
อังคาร ที่ 13/06/2566 3 ส20210 Roderick Finland no
อังคาร ที่ 13/06/2566 1 ส22101 เพ็ญพิกา เนื้อหา ที่ราบสูง เทือกเขา เกาะ (การบ้านกิจกรรมที่ 1.2 อ่านและแปลแผนที่ ส่ง 20/06/66) ครบ ตั้งใจเรียน
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 อ22213 Kate Story Elements
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 อ22207 Daniel Unit 1 test All are present
จันทร์ ที่ 12/06/2566 5 ส22103 วิภา การก่อตั้งกรุงศรีอยุธยา
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ท22101 รัชนีวรรณ นักเรียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่เรียน
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 ว22205 Annalyn Unit 1: Model Molecules- Project Peer Evaluation 0
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 I20201 วีรวัลย์ ตั้งประเด็นปัญหา และ วัตถุประสงค์ ครบ
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 I20201 วีรวัลย์ ตั้งประเด็นปัญหา และ วัตถุประสงค์ ครบ
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 6 ว22205 Annalyn Unit 1: Model Molecules Project Presentation 24 Preawa
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 5 ส22101 เพ็ญพิกา ภูมิประเทศของทวีปยุโรป (จัดกลุ่มจากการจับสลาก) เลขที่ 24 (ลา) ตั้งใจเรียนดีมาก
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 ค22205 Steven Did math games to study for upcoming tests. 201. Preawa
พุธ ที่ 07/06/2566 7 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่1.3 เรื่อง การสะท้อนพฤติกรรม 24(ลากิจ)
พุธ ที่ 07/06/2566 6 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่1.3 เรื่อง การสะท้อนพฤติกรรม 24(ลากิจ)
พุธ ที่ 07/06/2566 3 ว22101 Annalyn Unit 1: Mixtures and Solutions, Lesson 1: Properties of Solution-Solubility Lab Overview 0
พุธ ที่ 07/06/2566 2 ส22103 วิภา กรุงศรีอยุธยา 24
พุธ ที่ 07/06/2566 1 ค22101 Steven Went over how zero and negative exponents as well as how to multiply and divide negative exponents 1, Preawa
อังคาร ที่ 06/06/2566 5 ศ22102 กัญญ์วรา การบันทึกโน้ตดนตรีสากล 24
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ส20210 Roderick Denmark
อังคาร ที่ 06/06/2566 1 ส22101 เพ็ญพิกา สอนเรื่อง ที่ตั้ง ขนาดและอาณาเขตของทวีปยุโรป (การบ้าน แบ่งกลุ่มกลุ่มละ 4-5 คน เล่มเกมออนไลน์แผนที่ทวีปยุโรป ) ลากิจ (24)
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 8 ท22101 รัชนีวรรณ รักการอ่าน
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 2 ค22101 Steven Power of a power and power of a product 0
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ว22205 Annalyn Unit 1: Model Molecules-Brainstorm 0
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 5 ส22101 เพ็ญพิกา เฉลยแบบฝึกหัด การคำนวณระยะทางของแผนที่ ภคพงษ์ ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ค22205 Steven Classwork on how to multiply and divide monomials. 1, Nine
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่1.2 เรื่องรู้จักแนะแนว /ใบงานที่1.2 เลขที่​ 7​( ติดโควิด)
พุธ ที่ 31/05/2566 6 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่1.2 เรื่องรู้จักแนะแนว /ใบงานที่1.2 เลขที่​ 7​( ติดโควิด)
พุธ ที่ 31/05/2566 5 ท22101 รัชนีวรรณ ถอดคำประพันธ์
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ว22101 Annalyn Unit 1: Mixtures and Solutions, Lesson 2: Properties of Solution-Concentration 0
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ส22103 วิภา การประเมินคุณค่า 7
พุธ ที่ 31/05/2566 1 ค22101 Steven Went over how to multiply and divide monomials. 1, Nine
อังคาร ที่ 30/05/2566 8 ค22205 Steven Went over the quiz they took on Monday. 1, Nine
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 ศ22102 กัญญ์วรา ทฤษฎีดนตรี เรื่อง องค์ประกอบของดนตรี 7
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 พ22101 เอกปกรณ์ การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ
อังคาร ที่ 30/05/2566 1 ส22101 เพ็ญพิกา สอนเรื่อง ทิศ สัญลักษณ์ ในแผนที่ (การบ้าน กิจกรรมที่ 1.1 มาตราส่วน ทิศสัญลักษณ์ ส่งวันที่ 6/06/66 ) เลขที่ 7 ลาป่วย ตั้งใจเรียน
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 อ22213 Kate Genre ppt/Kahoot ABSENT: 7, 25
จันทร์ ที่ 29/05/2566 5 ส22103 วิภา วิเคราะห์หลักฐาน 7,25 โควิด
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 ว22205 Annalyn Unit 1: Model Molecules-Build Model Molecules Group Practice 07 Nine, 25 Namfon
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 ค22101 Steven took a quiz on what we learned on the first week 2
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ท22101 รัชนีวรรณ ความเป็นมาและประวัติผู้แต่ง
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ส20210 Roderick Mapping the World No absent
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ง22102 ณัฐพร ความหมายความสำคัญของการเกษตร มาครบ
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ค22101 Steven Taught about how to solve repeating decimals when there are other numbers involved. 1
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 5 ส22101 เพ็ญพิกา เรื่อง มาตราส่วน การคำนวณระยะทางของแผนที่ เลขที่ 15 (ลาป่วย)/(การบ้าน ส่งวันที่ 29/0566)
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.1 เรื่อง นี่คือตัวฉัน แจ้งรายละเอียดรายวิชากิจกรรมแนะแนว เช่น ชื่อและจำนวนหน่วยการเรียนรู้ ชื่อและแผนการจักการเรียนรู้ เกณฑ์การผ่าน ข้อตกลงในห้องเรียน แนะนำตัวเองผ่านในงาน เรื่อง นี่คือตัวฉัน 6 (ติดโควิด)
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ก22901 อภิรักษ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.1 เรื่อง นี่คือตัวฉัน แจ้งรายละเอียดรายวิชากิจกรรมแนะแนว เช่น ชื่อและจำนวนหน่วยการเรียนรู้ ชื่อและแผนการจักการเรียนรู้ เกณฑ์การผ่าน ข้อตกลงในห้องเรียน แนะนำตัวเองผ่านในงาน เรื่อง นี่คือตัวฉัน 6 (ติดโควิด)
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ว22101 Annalyn Unit 1, Lesson 1. Substances and Mixtures (How do compounds and mixtures differ?) 0
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ส22103 วิภา ปทุมธานี
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ค22101 Steven Taught how to turn decimals into fractions. 1
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ค22205 Steven Taught how to turn fractions into decimals. 1
อังคาร ที่ 23/05/2566 5 ท22101 รัชนีวรรณ คัดบทอาขยานและฝึกบทอาขยาน
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 พ22101 เอกปกรณ์ การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 พ22101 เอกปกรณ์ การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 พ22101 เอกปกรณ์ การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ส22101 เพ็ญพิกา หน่วยที่ 1 ทบทวนเรื่องแผนที่ องค์ประกอบของแผนที่ (การบ้านแบบทดสอบก่อนเรียน ส่งภายในวันที่ 25/05/66) เลขที่ 6 (ลาป่วย) เด็กๆ มีส่วนร่วมในกิจกรรมได้ดีมาก
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ศ22102 กัญญ์วรา แนะนำรายวิชา แจกหนังสือเรียน 6
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 อ22213 Kate Syllabus and Introduction ABSENT: 6
จันทร์ ที่ 22/05/2566 5 ส22103 วิภา ประวัติศาสตร์ปทุมธานี ขั้นตอนทางประวัติศาสตร์
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ท22101 รัชนีวรรณ บทอาขยาน
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ว22205 Annalyn Pre Test 06 Ozone
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ค22101 Steven How to write fractions as decimals 1, Pasit was absent.
เสาร์ ที่ 19/05/2566 5 ท22101 รัชนีวรรณ แจกหนังสือ แนะนำรายวิชา
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ง22102 ณัฐพร แนะนำรายวิชาการงานอาชีพ มาเรียนครบ
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ค22101 Steven Did the Pre-Test 0
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ค22101 Steven Did the Pre-Test 0
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 ส20210 Roderick Course discussion and prep for class no
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ว22205 Annalyn Introduction/Syllabus none
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 5 ส22101 เพ็ญพิกา แจกหนังสือ แจ้งโครงสร้างรายวิชา -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ค22205 Steven Took the kids down to get their books in the gym 0
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ส20210 Roderick Course Syllabus, Ice breaker No absent
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ