รายงานการสอนห้อง ม.106 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 3 ว21101 อชิตพน การลำเลียงน้ำและอาหารของพืช
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 2 ว21101 อชิตพน การลำเลียงน้ำและอาหารของพืช
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 1 ค21221 วนัสนันท์ ตรวจสมุด เลขที่ 16,24 ลา
อังคาร ที่ 05/09/2566 8 อ21101 Colin Unit 4 Reading 19, 20, 32
อังคาร ที่ 05/09/2566 6 ค21221 วนัสนันท์ สอบเก็บคะแนนเพิ่มเติมและตรวจงาน เลขที่ 6,20,24 ลา
อังคาร ที่ 05/09/2566 3 ท21201 ประพาฬรัตน์ สอบเก็บคะแนน 1. ด.ช.สิวริศร ชุ่มใจรักษ์ เลขที่ 19 2. ด.ช. อนล คชสาร เลขที่ 20 3. ด.ญ.จรรยภร เจริญรุ่งทรัพย์ เลขที่ 24
อังคาร ที่ 05/09/2566 2 ว21101 อชิตพน การสังเคราะห์ด้วยแสง
จันทร์ ที่ 04/09/2566 5 ง21102 วุฒิศักดิ์ แบบฝึกหัด ค้นหาอาชีพ
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 6 อ21101 Colin All work completed Absentee: #31
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 1 ค21221 วนัสนันท์ ตรวจแบบฝึกหัด เลขที่ 18,31 ลา
พุธ ที่ 30/08/2566 6 อ21101 Colin Missing Work Submission None
อังคาร ที่ 29/08/2566 5 ค21221 วนัสนันท์ สอบเก็บคะแนน
อังคาร ที่ 29/08/2566 2 ว21101 อชิตพน โครงสร้างพืชดอก
จันทร์ ที่ 28/08/2566 5 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 5 อาชีพกับเศรษฐกิจ
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 3 ว21101 อชิตพน การลำเลียงสารเข้าออกเซลล์
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 2 ว21101 อชิตพน การลำเลียงสารเข้าออกเซลล์
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 1 ค21221 วนัสนันท์ โจทย์ปัญหาเศษส่วน
พุธ ที่ 23/08/2566 6 อ21101 Colin Unit 4 Grammar 2 0
อังคาร ที่ 22/08/2566 8 อ21101 Colin Unit 4 Grammar 1 0
อังคาร ที่ 22/08/2566 7 ศ21101 ชัญญา สื่อผสม2มิติ
อังคาร ที่ 22/08/2566 5 ค21221 วนัสนันท์ โจทย์การหารเศษส่วน
อังคาร ที่ 22/08/2566 3 ท21201 ประพาฬรัตน์ การสืบค้นสารสนเทศ/แบบทดสอบก่อนเรียน/แบบฝึกทักษะการสืบค้นสารสนเทศ/แบบทดสอบหลังเรียน -
อังคาร ที่ 22/08/2566 2 ว21101 อชิตพน การลำเลียงสารเข้าและออกเซลล์
จันทร์ ที่ 21/08/2566 5 ง21102 วุฒิศักดิ์ แบบฝึกหัดหน่วยที่ 4 อาชีพกับสังคม
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 3 ว21101 อชิตพน สร้างชิ้นงานอบบจำลองโครงสร้างของเซลล์
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 2 ว21101 อชิตพน สร้างชิ้นงานอบบจำลองโครงสร้างของเซลล์
พุธ ที่ 16/08/2566 6 อ21101 Colin Unit 4 Vocabulary 0
อังคาร ที่ 15/08/2566 8 อ21101 Colin Unit 3 Grammar 2 0
อังคาร ที่ 15/08/2566 5 ค21221 วนัสนันท์ แบบฝึกทักษะโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน
อังคาร ที่ 15/08/2566 3 ท21201 ประพาฬรัตน์ การจัดเรียงหนังสือบนชั้น/แบบทดสอบก่อนเรียน/แบบฝึกทักษะ/แบบทดสอบหลังเรียน -
อังคาร ที่ 15/08/2566 2 ว21101 อชิตพน โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 6 อ21101 Colin Unit 3 Grammar 1 30
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 1 ค21221 วนัสนันท์ แบบฝึกทักษะทศนิยม ข้อ 4-6
อังคาร ที่ 08/08/2566 8 อ21101 Colin Unit 3 Vocabulary / Vocabulary Test 0
อังคาร ที่ 08/08/2566 5 อ21101 Colin Unit 3 Grammar 2 0
อังคาร ที่ 08/08/2566 3 ท21201 ประพาฬรัตน์ สอบเก็บคะแนน -
อังคาร ที่ 08/08/2566 2 ว21101 อชิตพน การใช้กล้องจุลทรรศน์
อังคาร ที่ 08/08/2566 1 ค21101 ประภัสสร หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ
จันทร์ ที่ 07/08/2566 5 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 4 อาชีพกับสังคม
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 7 ว21101 อชิตพน การใช้กล้องจุลทรรศน์
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 6 ว21101 อชิตพน การใช้กล้องจุลทรรศน์
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 3 ว21101 อชิตพน การใช้กล้องจุลทรรศน์
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 2 ว21101 อชิตพน การใช้กล้องจุลทรรศน์
อังคาร ที่ 25/07/2566 8 อ21101 Colin Unit 3 Reading 0
อังคาร ที่ 25/07/2566 5 ค21221 วนัสนันท์ แบบฝึกทักษะที่ 1.8 ข้อ 6-11
จันทร์ ที่ 24/07/2566 5 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 3 ความสำคัญของการสร้างอาชีพ , แบบฝึกหัดหน่วยที่ 3
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 7 ค21101 ประภัสสร สอบปรับคะแนนกลางภาค
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 6 อ21101 Colin Unit 3 Listening 0
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 1 อ21213 Samara .
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 3 ส21101 นารีรัตน์ เศรษฐกิจพอเพียง -
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 1 อ21213 Samara Projects / missing works
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 1 ค21221 วนัสนันท์ ตรวจแบบฝึกทักษะ เลขที่ 7 นอนห้องพยาบาล
พุธ ที่ 12/07/2566 7 ส21101 นารีรัตน์ เศรษฐกิจประเทศไทย -
พุธ ที่ 12/07/2566 6 อ21101 Colin Unit 3 Vocabulary 0
พุธ ที่ 12/07/2566 5 ค21101 ประภัสสร การใช้เลขยกกำลังแก้ปัญหา
อังคาร ที่ 11/07/2566 8 อ21101 Colin Unit 2 Revision 03, 19
อังคาร ที่ 11/07/2566 3 ท21201 ประพาฬรัตน์ แบบฝึกทักษะทรัพยากรสารสนเทศ/ติดตามงานค้าง 1. ด.ช.คณิศร เขื่อนเพชร์ เลขที่3 (ลาป่วย) 2. ด.ช.สิวริศร ชุ่มใจรักษ์ เลขที่ 19 (ลากิจ) 3. ด.ญ.ทิพย์ธารา ภูมินิลรัตน์ เลขที่ 31 (ลาป่วย)
อังคาร ที่ 11/07/2566 2 ว21101 อชิตพน โลหะ กึ่งโลหะ อโลหะ
อังคาร ที่ 11/07/2566 1 ค21101 ประภัสสร การเขียนสัญกรณ์วิทยาศาสตร์แทนจำนวนที่มีค่าน้อย
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 6 อ21101 Colin Unit 2 Writing 08
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 1 อ21213 Samara Projects
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 3 ว21101 อชิตพน การจัดเรียงอิเล็กตรอน
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 2 ว21101 อชิตพน การจัดเรียงอิเล็กตรอน
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 1 อ21101 Colin Un it 2 Writing 0
พุธ ที่ 05/07/2566 6 อ21101 Colin Unit 2 Vocabulary 2 / Unit 2 Test 04
อังคาร ที่ 04/07/2566 8 อ21101 Colin Unit 2 Grammar 2 0
อังคาร ที่ 04/07/2566 7 ศ21101 ชัญญา หลักการออกแบบ(ความเป็นเอกภาพ)​
อังคาร ที่ 04/07/2566 6 ท21201 ประพาฬรัตน์ ทรัพยากรสารสนเทศ/แบบทดสอบก่อนเรียน/แบบฝึกทักษะ/แบบทดสอบหลังเรียน -
อังคาร ที่ 04/07/2566 5 ค21221 วนัสนันท์ การสร้างรูปสามเหลี่ยม
อังคาร ที่ 04/07/2566 3 ท21201 ประพาฬรัตน์ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม SKR Internation day ที่อาคารโดม -
อังคาร ที่ 04/07/2566 2 ว21101 อชิตพน Intanational Day
อังคาร ที่ 04/07/2566 1 ค21101 ประภัสสร เข้าร่วมกิจกรรม
จันทร์ ที่ 03/07/2566 5 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 2 เจตคติค่อการประกอบอาชีพ (ต่อ)
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 3 ว21101 อชิตพน วิวัฒนาการแบบจำลองอะตอม
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 2 ว21101 อชิตพน วิวัฒนาการแบบจำลองอะตอม
พุธ ที่ 28/06/2566 6 อ21101 Colin Unit 2 Grammar 1 0
พุธ ที่ 28/06/2566 2 ว21101 อชิตพน สอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 1
อังคาร ที่ 27/06/2566 8 อ21101 Colin Unit 2 Listening 0
อังคาร ที่ 27/06/2566 6 ศ21101 ชัญญา หลักการออกแบบ
อังคาร ที่ 27/06/2566 5 ค21221 วนัสนันท์ การสร้างเส้นขนาน
อังคาร ที่ 27/06/2566 2 ว21101 อชิตพน สรุปผลการทดลองการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า
อังคาร ที่ 27/06/2566 1 ค21101 ประภัสสร โจทย์ประยุกต์ 18
จันทร์ ที่ 26/06/2566 5 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 2 เจตคติต่อการประกอบอาชีพ
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 5 ส21103 นภัทร หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 6,14
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 3 ส21101 นารีรัตน์ ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม เลขที่ 6 และ 14 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 7 ว21103 อรวิลาสินี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ใบงาน Live work Sheets
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 6 ว21103 อรวิลาสินี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ใบงาน Live work Sheets
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 3 ว21101 อชิตพน การแยกน้ำด้วยไฟฟ้า
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 ว21101 อชิตพน การแยกน้ำด้วยไฟฟ้า
พุธ ที่ 21/06/2566 7 ส21101 นารีรัตน์ ทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่ 6 ลาป่วย
พุธ ที่ 21/06/2566 5 ค21101 ประภัสสร การคูณหารเลขยกกำลัง
พุธ ที่ 21/06/2566 2 ส21103 นภัทร หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 6
อังคาร ที่ 20/06/2566 6 ค21101 ประภัสสร นักเรียนเข้าค่าย Start Up 6
อังคาร ที่ 20/06/2566 5 ค21221 วนัสนันท์ นักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ด.ช ณชรพงษ์ ลาป่วย
อังคาร ที่ 20/06/2566 3 ท21201 ประพาฬรัตน์ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษที่ห้องประชุมแกรนด์ กาล่า โรส -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 5 ง21102 วุฒิศักดิ์ นักเรียนเข้าค่าย Start Up Camp
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 8 ค21101 ประภัสสร ทำการบ้าน
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 7 ค21101 ประภัสสร การบวกลบเลขยกกำลัง
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 อ21101 Colin Unit 1 Assignment completion / Book signature 0
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 ส21101 นารีรัตน์ อุปสงค์ อุปทาน -
พุธ ที่ 14/06/2566 7 ส21101 นารีรัตน์ การบริโภค -
พุธ ที่ 14/06/2566 6 อ21101 Colin Unit 1 Revision 0
พุธ ที่ 14/06/2566 5 ค21101 ประภัสสร ความหมายของเลขยกกำลัง
พุธ ที่ 14/06/2566 2 ส21103 นภัทร นำเสนอวิธีการทางประวัติศาสตร์ -
อังคาร ที่ 13/06/2566 8 อ21101 Colin Unit 1 Writing 0
อังคาร ที่ 13/06/2566 6 ศ21101 ชัญญา หลักการใช้สี
อังคาร ที่ 13/06/2566 3 ท21201 ประพาฬรัตน์ ประเภทและวัตถุประสงค์ของห้องสมุด/แบบทดสอบก่อนเรียน/แบบฝึกทักษะ/แบบทดสอบหลังเรียน -
อังคาร ที่ 13/06/2566 1 ค21101 ประภัสสร สอบเก็บคะแนนบทที่ 1
จันทร์ ที่ 12/06/2566 5 ง21102 วุฒิศักดิ์ ประเภทของอาชีพ,แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 6 อ21101 Colin Student Class presentations 08
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 5 ส21103 นภัทร วิธีการทางประวัติศาสตร์ -
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 ส21101 นารีรัตน์ ค่านิยมการบริโภค -
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 1 อ21213 Samara Missing work and project 0
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 7 พ21101 ชวัลวิทย์ ระบบต่อมไน้ท่อ
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 6 ว21103 อรวิลาสินี แบบทดสอบหลังเรียน / การแก้ปัญหา
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 5 ว21103 อรวิลาสินี แบบทดสอบหลังเรียน / การแก้ปัญหา
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 ค21221 วนัสนันท์ การสร้างเส้นตั้งฉาก
พุธ ที่ 07/06/2566 7 ส21101 นารีรัตน์ ค่านิยมการบริโภค เลขที่ 9 ลากิจ
พุธ ที่ 07/06/2566 5 ค21101 ประภัสสร สมบัติการบวกและการคูณจำนวนเต็ม 10
พุธ ที่ 07/06/2566 2 ส21103 นภัทร วิธีการทางประวัติศาสตร์ 9
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 อ21101 Colin Unit 1 Grammar Present Simple / Prepositions of time 10
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 ศ21101 ชัญญา หลักการใช้สี
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 ค21221 วนัสนันท์ การแบ่งครึ่งมุม เลขที่ 10 ลากิจ
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ท21201 ประพาฬรัตน์ ระเบียบและมารยาทในการเข้าใช้บริการห้องสมุด/แบบทดสอบก่อนเรียน/แบบฝึกทักษะ/แบบทดสอบหลังเรียน ด.ช.ถิรคุณ โศภวิเชียร เลขที่ 9
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 ว21101 อชิตพน จุดหลอมเหลวของสาร ถิรคุณ ลากิจ
อังคาร ที่ 06/06/2566 1 ค21101 ประภัสสร การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ 10
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 7 ค21101 ประภัสสร โจทย์ปัญหาการคูณ-หารจำนวนเต็ม
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 อ21101 Colin Term 1 Project 0
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 5 ส21103 นภัทร การแบ่งช่วงเวลาแบบไทย -
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ส21101 นารีรัตน์ ความหมายพฤติกรรมการบริโภค -
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ส21103 นภัทร การแบ่งช่วงเวลาแบบไทย 27(ลา)
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ว21101 อชิตพน จุดเดือด
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ว21101 อชิตพน จุดเดือด
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ค21221 วนัสนันท์ การสร้างมุม ด.ช ณภัทร เวชพันธ์ ลาป่วย
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ศ21101 ชัญญา สร้างสรรค์งานทัศนธาตุ
พุธ ที่ 31/05/2566 6 อ21101 Colin Unit 1 Vocabulary / Unit 1 Test 7
พุธ ที่ 31/05/2566 5 ค21101 ประภัสสร โจทย์ปัญหาการบวก-ลบจำนวนเต็ม 7
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ส21103 นภัทร การแบ่งช่วงเวลาแบบสากล 7
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 อ21101 Colin Unit 1 Listening 19
อังคาร ที่ 30/05/2566 5 ค21221 วนัสนันท์ การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง เลขที่ 19 (ลาป่วย)
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ท21201 ประพาฬรัตน์ ความหมายของห้องสมุดและสารสนเทศ/แบบทดสอบก่อนเรียน/ใบงานเรื่องความหมายของห้องสมุดและสารสนเทศ/แบบทดสอบหลังเรียน ด.ช.สิวริศร ชุ่มใจรักษ์ เลขที่ 19 ป่วยเป็นโควิด-19
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ว21101 อชิตพน กราฟจุดเดือดสารบริสุทธิ์ สิวริศร ลาป่วย
อังคาร ที่ 30/05/2566 1 ค21101 ประภัสสร การหารจำนวนเต็ม 19
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 ว21103 อรวิลาสินี เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน/ทำแผนผังความคิดจาก Jam board
จันทร์ ที่ 29/05/2566 5 ว21103 อรวิลาสินี เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน/ทำแผนผังความคิดจาก Jam board
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ค21101 ประภัสสร การคูณจำนวนเต็ม 21, 30
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 อ21101 Colin Unit 1 Reading 21, 30
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 5 ส21103 นภัทร ที่มาของศักราช 21 (ลา) ,30(ลา)
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 5 ส21103 นภัทร ที่มาของศักราช 21 (ลา) ,30(ลา)
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ส21101 นารีรัตน์ ปัจจัยการผลิต เลขที่ 21 และเลขที่ 30 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ส21101 นารีรัตน์ ปัจจัยการผลิต เลขที่ 21 และเลขที่ 30 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 อ21213 Samara Intro to Fiction 34 students
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 อ21213 Samara Intro to Fiction 34 students
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ว21101 อชิตพน ทดลองหาจุดเดือดสาร
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ว21101 อชิตพน ทดลองหาจุดเดือดสาร
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ค21221 วนัสนันท์ การสร้างส่วนของเส้นตรงให้มีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้
พุธ ที่ 24/05/2566 6 อ21101 Colin Unit 1 Vocabulary 21
พุธ ที่ 24/05/2566 5 ค21101 ประภัสสร การลบจำนวนเต็ม 16, 21
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ส21103 นภัทร เวลาและช่วงเวลา (Timeline) -
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ศ21101 ชัญญา วัสดุอุกรณ์/เกณฑ์คะแนน/เนื้อหาทัศนธาตุ
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 อ21101 Colin Teacher Introduction / Pre-Test 26
อังคาร ที่ 23/05/2566 5 ค21221 วนัสนันท์ รูปเรขาคณิตพื้นฐาน
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ท21201 ประพาฬรัตน์ แนะนำรายวิชา/แนะนำการใช้ Google Classroom และแนะนำ Google Site -
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ว21101 อชิตพน อธิบายรายวิชา ณัฐกานต์ ลา
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ค21101 ประภัสสร การบวกจำนวนเต็ม 16, 26
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ก21901 สุภาวดี ปฐมนิเทศ แนะนำรายวิชา แนะนำครูผู้สอน / กิจกรรมที่ 1 ฉันคือใคร?
จันทร์ ที่ 22/05/2566 5 ง21102 วุฒิศักดิ์ แนะนำรายวิชา/หน่วยที่ 1
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ว21202 ภาคภูมิ ปฐมนิเทศรายวิชา ทบทวน เรื่อง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทำแบบทดสอบก่อนเรียน
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ว21202 ภาคภูมิ ปฐมนิเทศรายวิชา ทบทวน เรื่อง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทำแบบทดสอบก่อนเรียน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ค21101 ประภัสสร ทำความสะอาดห้อง ทบทวนบทเรียน พุฒิพร, อนล (ลาป่วย), ณัฐฐิรา (ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ค21101 ประภัสสร แจกหนังสือเรียนและแนะนำรายวิชา พุฒิพร, อนล (ลาป่วย), ณัฐฐิรา (ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 อ21101 Colin google classroom profile update, received books, and pretest 3 students were absent
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 5 ส21103 นภัทร ชี้แจงโครงสร้างรายวิชา 16,20,28
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ส21101 นารีรัตน์ แนะนำรายวิชา เลขที่ 16,20,28(ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 อ21213 Samara Introduction to Creative Writing 33
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 ว21101 อชิตพน แจกหนังสือเรียนวันเปิดเทอม
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ว21101 อชิตพน แจกหนังสือเรียนวันเปิดเทอม
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ค21221 วนัสนันท์ กิจกรรมพี่ผูกโบว์ให้น้อง
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ