รายงานการสอนห้อง ม.110 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 8 ว21101 กินรี ทบทวนบทเรียน
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 7 ว21101 กินรี ทบทวนบทเรียน
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 6 ค21101 ธนกร ทบทวนรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 2 อ21201 Oliver REV 0
อังคาร ที่ 05/09/2566 5 ว21101 กินรี ติดตามงานค้าง
อังคาร ที่ 05/09/2566 2 ค21101 ธนกร ทบทวนบทเรียน ติดตามงาน
จันทร์ ที่ 04/09/2566 7 ค21101 ธนกร มุมมองของรูปเรขาคณิตสามมิติ
จันทร์ ที่ 04/09/2566 2 อ21201 Oliver TCP-O 0
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 6 ค21101 ธนกร มุมมองของรูปเรขาคณิตสามมิติ
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 2 อ21201 Oliver ISP2-P 25
พุธ ที่ 30/08/2566 5 ง21101 วรรณี อาหาร -
พุธ ที่ 30/08/2566 2 ท21101 อุมาพร นำเสนองานบูรณาการ
อังคาร ที่ 29/08/2566 5 ว21101 กินรี การขยายพันธุ์พืช
อังคาร ที่ 29/08/2566 2 ค21101 ธนกร มุมมองของรูปเรขาคณิตสามมิติ
จันทร์ ที่ 28/08/2566 7 ค21101 ธนกร หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ
จันทร์ ที่ 28/08/2566 2 อ21201 Oliver TCP-P 6
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 8 ว21101 กินรี การสืบพันธุ์ของพืชดอก
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 7 ว21101 กินรี การสืบพันธุ์ของพืชดอก
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 6 ค21101 ธนกร สอบเก็บคะแนนเลขยกกำลัง
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 7 ท21101 อุมาพร แบบฝึกทักษะ เสียงในภาษาไทย
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 3 ท21201 ประพาฬรัตน์ ห้องสมุดอัจฉริยะ/แบบทดสอบก่อนเรียน/แบบฝึกทักษะ/แบบทดสอบหลังเรียน -
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 2 อ21201 Oliver ISP2-O 0
พุธ ที่ 23/08/2566 5 ง.21101 วรรณี ติดกะดุ ม -
พุธ ที่ 23/08/2566 2 ท21101 อุมาพร อักษรไตรยางศ์
อังคาร ที่ 22/08/2566 5 ว21101 กินรี ทดสอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 3 หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
อังคาร ที่ 22/08/2566 2 ค21101 ธนกร โจทย์ปัญหาเลขยกกำลัง
จันทร์ ที่ 21/08/2566 7 ค21101 ธนกร โจทย์ปัญหาเลขยกกำลัง
จันทร์ ที่ 21/08/2566 2 อ21201 Oliver TCP-N 13,24,36
จันทร์ ที่ 21/08/2566 1 ท21101 อุมาพร ตรวจแบบฝึกทักษะ
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 8 ว21101 กินรี การลำเลียงสารผ่านเซลล์
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 7 ว21101 กินรี การลำเลียงสารผ่านเซลล์
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 7 ท21101 อุมาพร เสียงในภาษาไทย
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 3 ท21201 ประพาฬรัตน์ การสืบค้นสารสนเทศ/แบบทดสอบก่อนเรียน/แบบฝึกทักษะ/แบบทดสอบหลังเรียน -
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 2 อ21201 Oliver ISP2-N 0
พุธ ที่ 16/08/2566 2 ท21101 อุมาพร แบบฝึกทักษะ ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา
อังคาร ที่ 15/08/2566 5 ว21101 กินรี โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
อังคาร ที่ 15/08/2566 2 ค21101 ธนกร สมบัติของเลขยกำลัง
อังคาร ที่ 15/08/2566 1 อ21101 พระเอก Unit3: Writing
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 8 ว21101 กินรี โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 7 ว21101 กินรี โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 7 ท21101 อุมาพร แต่งกาพย์ยานี 11
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 2 อ21201 Oliver ISP2-M 30,39
พุธ ที่ 09/08/2566 2 ท21101 อุมาพร นักเรียนไปร่วมกิจกรรมที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า
อังคาร ที่ 08/08/2566 5 ท21201 ประพาฬรัตน์ สอบเก็บคะแนน -
อังคาร ที่ 08/08/2566 2 ค21101 ธนกร การหารเลขยกกำลัง
จันทร์ ที่ 07/08/2566 7 ค21101 ธนกร เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง
จันทร์ ที่ 07/08/2566 5 อ21101 พระเอก Unit3: Vocabulary (Preposition of place)
จันทร์ ที่ 07/08/2566 2 อ21201 Oliver TCP-L 0
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 8 ว21101 กินรี โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 7 ว21101 กินรี โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 6 ค21101 ธนกร เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 7 ท21101 อุมาพร แบบคัดกรองการอ่าน เขียน
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 2 อ21201 Oliver Listening test 26
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 7 ท21101 อุมาพร ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา (ต่อ)
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 3 ท21201 ประพาฬรัตน์ เลขเรียกหนังสือ/แบบทดสอบก่อนเรียน/แบบฝึกทักษะ/แบบทดสอบหลังเรียน -
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 2 อ21201 Oliver ISP2-J,K
พุธ ที่ 26/07/2566 5 ง21101 วรรณี ดูบอล -
พุธ ที่ 26/07/2566 2 ท21101 อุมาพร กิจกรรมหล่อเทียน
อังคาร ที่ 25/07/2566 5 ว21101 กินรี การศึกษาเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์
อังคาร ที่ 25/07/2566 2 ค21101 ธนกร เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง
อังคาร ที่ 25/07/2566 1 อ21101 พระเอก Unit3: Speaking (Room and furniture)
จันทร์ ที่ 24/07/2566 7 ค21101 ธนกร เลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปการคูณ
จันทร์ ที่ 24/07/2566 2 อ21201 Oliver TCP-J 0
จันทร์ ที่ 24/07/2566 1 ท21101 อุมาพร บทนำราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 6 ค21101 ธนกร ติดตามงาน
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 8 ว21101 กินรี ทบทวนบทเรียน
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 7 ว21101 กินรี ทบทวนบทเรียน
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 6 ค21101 ธนกร การเขียนจำนวนในรูปเลขยกกำลัง -
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 5 ส21101 นารีรัตน์ เศรษฐกิจพอเพียง -
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 7 ท21101 อุมาพร ตามงานค้าง แจ้งคะแนนเก็บ
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 3 ท21201 ประพาฬรัตน์ หนังสือและการระวังรักษาหนังสือ,ติดตามงานค้าง -
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 2 อ21201 Oliver review 0
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 1 ส21103 นภัทร ติวแนวข้อสอบ
พุธ ที่ 12/07/2566 6 อ21101 พระเอก Unit2: wrap up
พุธ ที่ 12/07/2566 5 ง21101 วรรณี การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า -
พุธ ที่ 12/07/2566 2 ท21101 อุมาพร ทบทวนบทเรียน
อังคาร ที่ 11/07/2566 5 ว21101 กินรี ทบทวนบทเรียน
อังคาร ที่ 11/07/2566 3 ส21101 นารีรัตน์ สถาบันการเงิน -
อังคาร ที่ 11/07/2566 2 ค21101 ธนกร การคูณเลขยกกำลัง -
จันทร์ ที่ 10/07/2566 7 ค21101 ธนกร การเขียนเลขยกกำลังแทนจำนวนที่กำหนดให้ -
จันทร์ ที่ 10/07/2566 5 อ21101 พระเอก Unit2 : writing
จันทร์ ที่ 10/07/2566 3 ส21103 นภัทร อาณาจักรโบราณภาคใต้+อีสาน -
จันทร์ ที่ 10/07/2566 2 อ21201 Oliver review 0
จันทร์ ที่ 10/07/2566 1 ท21101 อุมาพร สรุปบทเรียนการสร้างคำ
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 8 ว21101 กินรี ธาตุกัมมันตรังสี
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 7 ว21101 กินรี ธาตุกัมมันตรังสี
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 6 ค21101 ธนกร ทบทวนจำนวนเต็ม -
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 2 ศ21101 ชัญญา หลักการออกแบบ/ความกลมกลืน
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 7 ท21101 อุมาพร เฉลยแบบฝึกทักษะการสร้างคำ
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 3 ท21201 ประพาฬรัตน์ ทรัพยากรสารสนเทศ/แบบทดสอบก่อนเรียน/แบบฝึกทัก ทรัพยากรสารสนเทศ/แบบทดสอบก่อนเรียน/แบบฝึกทักษะ/แบบทดสอบหลังเรียน -
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 2 อ21201 Oliver ISP2-H 0
พุธ ที่ 05/07/2566 5 ง21101 วรรณี ส่งถนอมอาหาร -
พุธ ที่ 05/07/2566 2 ท21101 อุมาพร แบบฝึกทักษะการสร้างคำ
อังคาร ที่ 04/07/2566 8 ว21103 อรวิลาสินี นำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้
อังคาร ที่ 04/07/2566 7 ว21103 อรวิลาสินี นำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้
อังคาร ที่ 04/07/2566 5 ว21101 กินรี การจำแนกธาตุและการนำไปใช้ประโยชน์
จันทร์ ที่ 03/07/2566 8 ว 21204 ไปรยา การทดลองการแยกชั้นของของเหลว
จันทร์ ที่ 03/07/2566 7 ค21101 ธนกร ทบทวนการดำเนินการของจำนวนเต็ม -
จันทร์ ที่ 03/07/2566 2 อ21201 Oliver TCP-G 0
จันทร์ ที่ 03/07/2566 1 ท21101 อุมาพร คำพ้อง
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 6 ค21101 ธนกร ทัศนศึกษา -
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 6 ท20206 ประพาฬรัตน์ หนังสือทำมือหน้าที่ 4-5 -
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 5 ท20206 ประพาฬรัตน์ หนังสือทำมือหน้าที่ 4-5 -
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 3 ท21201 ประพาฬรัตน์ สอบท่องการจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ -
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 2 อ21201 Oliver isp2-g 0
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 1 ส21103 นภัทร ละโว้ -
พุธ ที่ 28/06/2566 5 ง.21101 วรรณี การทำความสะอาดห้อง 3
พุธ ที่ 28/06/2566 2 ท21101 อุมาพร เกมการสร้างคำ
อังคาร ที่ 27/06/2566 5 ว21101 กินรี โครงสร้างอะตอม
อังคาร ที่ 27/06/2566 3 ส21101 นารีรัตน์ ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม เลขที่ 1 ลาป่วย
อังคาร ที่ 27/06/2566 2 ค21101 ธนกร การดำเนินการของเลขยกกำลัง -
อังคาร ที่ 27/06/2566 1 อ21101 พระเอก Pre test : present simple tense
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 ค21101 ธนกร การดำเนินการของเลขยกกำลัง -
จันทร์ ที่ 26/06/2566 5 อ21101 พระเอก Pre test : present simple tense
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 อ21201 Oliver TCP-H 1,21
จันทร์ ที่ 26/06/2566 1 ท21101 อุมาพร คำซ้อน
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 8 ว21101 กินรี Lab การแยกน้ำด้วยไฟฟ้า
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 7 ว21101 กินรี Lab การแยกน้ำด้วยไฟฟ้า
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 ค21101 ธนกร การแปลงฐานของเลขยกกำลัง -
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 5 ส21101 นารีรัตน์ แก้ไขงานอุปสงค์ อุปทาน -
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 2 ศ21101 ชัญญา หลักการออกแบบ
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 7 ท21101 อุมาพร สอบท่องจำบทอาขยาน
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 3 ท21201 ประพาฬรัตน์ การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้/แบบทดสอบก่อนเรียน/ท่องการจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ -
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 อ21201 Oliver ISP2-D 0
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 1 ส21103 นภัทร นำเสนอวิธีการทางประวัติศาสตร์
พุธ ที่ 21/06/2566 6 อ21101 พระเอก Unit 2 : listening
พุธ ที่ 21/06/2566 5 ง21101 วรรณี อุปกรณ์ทำความสะอาด 1
พุธ ที่ 21/06/2566 2 ท21101 อุมาพร การสร้างคำในภาษาไทย
อังคาร ที่ 20/06/2566 7 ว21103 อรวิลาสินี การใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศอย่างปลอดภัย 1
อังคาร ที่ 20/06/2566 6 ว21103 อรวิลาสินี การใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศอย่างปลอดภัย 1
อังคาร ที่ 20/06/2566 5 ว21101 กินรี สารประกอบ
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 ค21101 ธนกร การเขียนเลขยกกำลัง 1
อังคาร ที่ 20/06/2566 1 อ21101 พระเอก Verb to be and possessive adjective/pronouns
จันทร์ ที่ 19/06/2566 9 ว 21204 ไปรยา เฉลยแบบฝึกหัด
จันทร์ ที่ 19/06/2566 8 ว 21204 ไปรยา เฉลยแบบฝึกหัด
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 ค21101 ธนกร โจทย์ปัญหาจำนวนเต็ม -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 5 อ21101 พระเอก Test Unit 1
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 ส21103 นภัทร นำเสนอวิธีการทางประวัติศาสตร์ 36
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ท21101 อุมาพร แบบฝึกทักษะ นิราศภูเขาทอง
จันทร์ ที่ 19/06/2566 1 อ21201 Oliver TCP-F 0
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 8 ว21101 กินรี ธาตุและสารประกอบ 2 3
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 7 ว21101 กินรี ธาตุและสารประกอบ 2 3
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 ค21101 ธนกร โจทย์ปัญหาจำนวนเต็ม 2
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 5 ส21101 นารีรัตน์ อุปสงค์ อุปทาน เลขที่ 2 ลาป่วย เลขที่ 3 ลากิจ
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 ศ21101 ชัญญา หลักการใช้สี
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 7 ท21101 อุมาพร รักการอ่าน
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 3 ท21201 ประพาฬรัตน์ ประเภทและวัตถุประสงค์ของห้องสมุด/แบบทดสอบก่อนเรียน/แบบฝึกทักษะ/แบบทดสอบหลังเรียน ด.ช.ฐปนรรฆ์ พรหมขันธ์ เลขที่ 2
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 2 ท21101 อุมาพร บทวิเคราะห์นิราศภูเขาทอง
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 1 ส21103 นภัทร ไหว้ครู 2
พุธ ที่ 14/06/2566 7 ว21103 อรวิลาสินี หน่วยที่ 2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย กิจกรรม ตะลุย Interland 25
พุธ ที่ 14/06/2566 6 ว21103 อรวิลาสินี หน่วยที่ 2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย กิจกรรม ตะลุย Interland 25
พุธ ที่ 14/06/2566 5 ง21101 วรรณี วาดภาพ 25
อังคาร ที่ 13/06/2566 5 ว21101 กินรี สารบริสุทธิ์ เรื่องธาตุ 25
อังคาร ที่ 13/06/2566 3 ส21101 นารีรัตน์ อุปสงค์ อุปทาน เลขที่ 25 ลากิจ
อังคาร ที่ 13/06/2566 2 ค21101 ธนกร โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนเต็ม 25
อังคาร ที่ 13/06/2566 1 อ21101 พระเอก Project
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 ค21101 ธนกร โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนเต็ม 25
จันทร์ ที่ 12/06/2566 5 อ.21101 พระเอก Writing (Adjective)
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ส21103 นภัทร วิธีการทางประวัติศาสตร์ 25 (ลากิจ)
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 อ21201 Oliver TCP-E 25
จันทร์ ที่ 12/06/2566 1 ท21101 อุมาพร เนื้องเรื่องนิราศภูเขาทอง
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 6 ค21101 ธนกร ทบทวนการดำเนินการของจำนวนเต็ม 25 30
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 5 ส21101 นารีรัตน์ ค่านิยมการบริโภค เลขที่ 25,30 และ 39 ลากิจ
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 ศ21101 ชัญญา หบักการใช้สี
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 7 ท21101 อุมาพร เนื้อเรื่องนิราศภูเขาทอง
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 ท21201 ประพาฬรัตน์ ระเบียบและมารยาทในการเข้าใช้บริการห้องสมุด/แบบทดสอบก่อนเรียน/ใบงาน/แบบทดสอบหลังเรียน -
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 อ21201 Oliver ISP2-F 38
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 ส21103 นภัทร วิธีการทางประวัติศาสตร์ 39(ลากิจ)
พุธ ที่ 07/06/2566 7 ค21201 จิตลดา การสร้างมุม
พุธ ที่ 07/06/2566 6 อ.21101 พระเอก Speaking
พุธ ที่ 07/06/2566 5 ง21101 วรรณี บ้าน 16 39
พุธ ที่ 07/06/2566 3 พ21101 ชวัลวิทย์ ต่อมไร้ท่อ
พุธ ที่ 07/06/2566 2 ท21101 อุมาพร บันทึกรักการอ่าน
อังคาร ที่ 06/06/2566 5 ว21101 กินรี ความหนาแน่น 25 39
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ส21101 นารีรัตน์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภค เลขที่ 24,38 ลากิจ
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 ค21101 ธนกร สมบัติเกี่ยวกับจำนวนเต็ม 25 39
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 8 ว21101 กินรี จุดเดือดและจุดหลอมเหลว 30
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 7 ว21101 กินรี จุดเดือดและจุดหลอมเหลว 30
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 ค21101 ธนกร การหารจำนวนเต็ม 30 โควิด
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 5 ส21101 นารีรัตน์ ความหมายของพฤติกรรมการบริโภค เลขที่ 29 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 7 ท21101 อุมาพร ประวัติความเป็นมานิราศภูเขาทอง
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ท21201 ประพาฬรัตน์ ความหมายของห้องสมุดและสารสนเทศ/เฉลยใบงานความหมายของห้องสมุดและสารสนเทศ/ทำแบบทดสอบหลังเรียน ด.ญ.ปัญจรัตน์ สุขสินอนันต์เดช เลขที่ 29
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 อ21201 Oliver ISP2-B 0
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 อ21201 Oliver ISP2-B 30
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ส21103 นภัทร การแบ่งช่วงเวลาแบบสากล 30(ลาป่วย)
พุธ ที่ 31/05/2566 6 อ21101 พระเอก Unit 1 Listening
พุธ ที่ 31/05/2566 5 ง21101 วรรณี ครอบครัว 10
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ท21101 อุมาพร หลักวรรณคดีเบื้องต้น (กวีโวหาร)
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 ก21901 สุภาวดี แบบทดสอบพหุปัญญา
อังคาร ที่ 30/05/2566 5 ว21101 กินรี หน่วยที่ 2 สารบริสุทธิ์ สมบัติของสาร และสถานะของสาร 30
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ส21101 นารีรัตน์ ความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจ เลขที่ 29 ลาป่วย
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ค21101 ธนกร การคูณจำนวณเต็ม 30โควิด
อังคาร ที่ 30/05/2566 1 อ21101 พระเอก Family
จันทร์ ที่ 29/05/2566 9 ว 21204 ไปรยา วิธีการทางวิทยาศาสตรฺ์
จันทร์ ที่ 29/05/2566 8 ว 21204 ไปรยา วิธีการทางวิทยาศาสตรฺ์
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ค21101 ธนกร ทดสอบย่อยการบวกและการลบจำนวนเต็ม 36มีนญาดา 40อภิสรารัชต์
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 ส21103 นภัทร ที่มาของศักราช 35(ลา)
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 อ21201 Oliver TCP-C 36
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 ท21101 อุมาพร ฝึกคัดลายมือ
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ว21101 กินรี เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ว21101 กินรี เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ค21101 ธนกร การลบจำนวนเต็ม -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 5 ส21101 นารีรัตน์ ปัจจัยการผลิต ครบ
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 5 ง21101 วรรณี ครอบครัว -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 7 ท21101 อุมาพร หลักวรรณคดีเบื้องต้น
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 ท20206 ประพาฬรัตน์ เรียนรู้จากภาพทราบเรื่องราว -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 5 ง20283 มลฤดี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขาย/ระดมสมองสินค้าที่สนใจ
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 5 ท20206 ประพาฬรัตน์ เรียนรู้จากภาพทราบเรื่องราว -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ท21201 ประพาฬรัตน์ ความหมายของห้องสมุดและสารสนเทศ/แบบทดสอบก่อนเรียน/ใบงานความหมายของห้องสมุดและสารสนเทศ -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 อ21201 Oliver ISP2-A 3,16
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ส21103 นภัทร Timeline ช่วงเวลา -
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ค21201 จิตลดา การสร้างส่วนของเส้นตรง
พุธ ที่ 24/05/2566 5 ง21101 วรรณี การเก็บคะแนน ครอบครัวของฉัน -
พุธ ที่ 24/05/2566 3 พ21101 ชวัลวิทย์ แนะนำรายวิชา
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ท21101 อุมาพร การคัดลายมือ
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ก21901 สุภาวดี ปฐมนิเทศ แนะนำรายวิชา แนะนำครูผู้สอน / กิจกรรมที่ 1 ฉันคือใคร?
อังคาร ที่ 23/05/2566 5 ว21101 กินรี กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ _
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ส21101 นารีรัตน์ ความหมาย ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ -
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ค21101 ธนกร การบวกจำนวนเต็ม -
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ว21103 อรวิลาสินี แนะนำวิชา/เทคโนดลยีกับชีวิตประจำวัน
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ว21103 อรวิลาสินี แนะนำวิชา /เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
จันทร์ ที่ 22/05/2566 9 ว 21204 ไปรยา แนะนำวิชา แบ่งกลุ่ม
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 ว 21204 ไปรยา แนะนำวิชา แบ่งกลุ่ม
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ค21101 ธนกร จำนวนตรงข้ามและค่าสัมบูรณ์ -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ค21201 จิตลดา รูปเขาคณิตพื้นฐาน _
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ส21103 นภัทร ชี้แจงโครงสร้างรายวิชา -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ส21103 นภัทร ชี้แจงโครงสร้างรายวิชา -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 อ21201 Oliver TCP A 12,14,20,40
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ท21101 อุมาพร ฝึกการอ่านท่องจำบทอาขยาน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ว21101 กินรี แนะนำรายวิชา เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ว21101 กินรี แนะนำรายวิชา เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ค21101 ธนกร ชนิดของจำนวนเต็ม -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 5 ส21101 นารีรัตน์ แนะนำรายวิชา เลขที่ 12,40
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 7 ท21101 อุมาพร แจกหนังสือเรียน/แนะนำรายวิชา
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ท20206 ประพาฬรัตน์ แนะนำรายวิชาสนุกอ่านสำราญเขียน/เข้าห้องเรียน google classroom -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 5 ท20206 ประพาฬรัตน์ แนะนำรายวิชาสนุกอ่านสำราญเขียน/เข้าห้องเรียน google classroom -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 ท21201 ประพาฬรัตน์ แจกอุปกรณ์การเรียน -
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ