ข้อมูลสายรถรับ-ส่งนักเรียน สกร.

ข้อมูลสายรถ

สายที่ ชื่อสายรถ พนักงานขับรถ/โทร. ที่นั่งคงเหลือ จุดขึ้น-ลง/ค่ารถ
1 สาย1 ม.ธนินธร นายมนตรี การรุ่งเรือง
0961377715
61 จุดขึ้นลง
2 สาย2 แยกลำลูกกา นายกิตติศักดิ์ มากสวาสดิ์
0899888872
59 จุดขึ้นลง
3 สาย3 ไทยธานี นายสิงห์ อิ่มสมบูรณ์
0891671128
54 จุดขึ้นลง
4 สาย4 วไลย์ นายแอ็ด
087126768
47 จุดขึ้นลง
5 สาย 5 ตลาดบางขัน นายนันทิวา เชยจันทร์
0627514899
61 จุดขึ้นลง
6 สาย6 หงสกุล นายแฮ็ก
0959077184
48 จุดขึ้นลง
7 สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ นายทิฆัมพร วรรณกาล
0955418023
51 จุดขึ้นลง
8 สาย8 คลอง 14 นายประเสริฐ นุตคำแหง
0929241907
59 จุดขึ้นลง
9 สาย9 คลอง 8 นายหน่อง
0902948312
56 จุดขึ้นลง
10 สาย10 ราชมงคล นายทรงกลด สุขเจริญ
0994192121
46 จุดขึ้นลง
11 สาย11 ศาลธัญบุรี นายตุ๋ย ประกอบ
0851651589
52 จุดขึ้นลง
12 สาย12 บ้านฟ้า นายวิชาญ บัวกล่ำ
0818476572
49 จุดขึ้นลง
13 สาย13 ม.รัตนะ นายเบิ้ม
0954762834
48 จุดขึ้นลง
14 สาย14 คลอง10 นายเอ็กซ์
0616968118
44 จุดขึ้นลง
15 สาย15 ปั้มเอสโซ่ นายหนุ่ย
0947275849
58 จุดขึ้นลง
16 สาย16 ปตท.ค.2 นายพรศักดิ์ ใจวงศ์
0825307689
51 จุดขึ้นลง
17 สาย17 ฟ้าคราม 1 นายฟู
0863327955
50 จุดขึ้นลง
18 สาย18 มาลีวัลย์ นายวราภันต์
0909017923
57 จุดขึ้นลง
19 สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา น.ส.วรัญญา พันธุแก้ว
0922745828
55 จุดขึ้นลง
20 สาย20 บ้านฟ้า นายบุญสร้าง โพธิ์งาม
0814381016
56 จุดขึ้นลง
21 สาย21 ฟ้าคราม 2 นายทิ้ง
0927471622
59 จุดขึ้นลง
22 สาย22 ตลาดAC นายชินวุฒิ พันธุ์อำพัน
0839883396
62 จุดขึ้นลง
23 สาย23 วัดกลางค.4 นายณเร หะจงกุล
0909582585
46 จุดขึ้นลง
24 สาย24 อยู่เจริญ1 นายพิทักษ์ แสงคำ
0642965849
55 จุดขึ้นลง
25 สาย25 วัดหัตถสาร นายนพฤทธิ์ พลเสน
0875806798
62 จุดขึ้นลง
26 สาย26 พฤกลดา นายกิตติโชค พูนผล
0948735566
46 จุดขึ้นลง