ระบบรถรับ-ส่งนักเรียน สกร.

ผู้แจ้งความจำนงรถปกติ 433 คน ดูรายชื่อ
ผู้แจ้งความจำนงรถวันเสาร์ 0 คน ดูรายชื่อ
ผู้แจ้งความจำนงรถ รด. 0 คน ดูรายชื่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • กำหนดการเปิดรับสมัครใช้บริการและชำระเงิน
    ภาคเรียนที่1/2564 เปิดสมัครใช้บริการรอบแรก วันที่ 1มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2564 / กำหนดการชำระเงิน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

  • ตารางสายรถเทอม2 ปี2563


  • ตารางสายรถเทอม2 ปี2563