สรุปข้อมูลสายรถวันปกติ สกร.

สรุปข้อมูลสายรถ สายที่ 8 ย้อนกลับ

สายที่ ชื่อสายรถ จุดขึ้น-ลง ค่ารถ
8 สาย8 คลอง 14 สะพานแป๊กฮก,สะพานมัฆวาลรังสรรค์,ธ.ออมสิน 4,950 บาท
8 สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา 5,250 บาท
8 สาย8 คลอง 14 สะพานปูน ม.ซื่อตรง 5,850 บาท
8 สาย8 คลอง 14 ป้อม(คลอง14) 5,850 บาท
8 สาย8 คลอง 14 ม.ซื่อตรงโคซี่ 3,750 บาท