สรุปข้อมูลสายรถวันปกติ สกร.

สรุปข้อมูลสายรถ สายที่ 5 ย้อนกลับ

สายที่ ชื่อสายรถ จุดขึ้น-ลง ค่ารถ
5 สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ 4,790 บาท
5 สาย 5 ตลาดบางขัน บางขัน 4,790 บาท
5 สาย 5 ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท 4,300 บาท
5 สาย 5 ตลาดบางขัน ร้านช่างเต่า 3,550 บาท
5 สาย 5 ตลาดบางขัน ศุภลักษณ์ 3,550 บาท
5 สาย 5 ตลาดบางขัน โลตัสคลองหลวง 3,550 บาท
5 สาย 5 ตลาดบางขัน แม็คโคร 3,550 บาท
5 สาย 5 ตลาดบางขัน เลียบคลองสี่ 2,680 บาท