สรุปข้อมูลสายรถวันปกติ สกร.

สรุปข้อมูลสายรถ สายที่ 26 ย้อนกลับ

สายที่ ชื่อสายรถ จุดขึ้น-ลง ค่ารถ
26 สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย 3,370 บาท
26 สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) 3,090 บาท
26 สาย26 พฤกลดา พฤกลดา3 3,090 บาท
26 สาย26 พฤกลดา แย้มสะอาด,อยู่เจริญ3 3,090 บาท
26 สาย26 พฤกลดา บุณฑริก 3,370 บาท
26 สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ 3,120 บาท
26 สาย26 พฤกลดา อยู่เจริญ3 3,090 บาท