สรุปข้อมูลสายรถวันปกติ สกร.

สรุปข้อมูลสายรถ สายที่ 24 ย้อนกลับ

สายที่ ชื่อสายรถ จุดขึ้น-ลง ค่ารถ
24 สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) 2,980 บาท
24 สาย24 อยู่เจริญ1 สราญธร 2,980 บาท
24 สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ 2,980 บาท
24 สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ 2,980 บาท
24 สาย24 อยู่เจริญ1 ม.วรางกูล 3,090 บาท