สรุปข้อมูลสายรถวันปกติ สกร.

สรุปข้อมูลสายรถ สายที่ 15 ย้อนกลับ

สายที่ ชื่อสายรถ จุดขึ้น-ลง ค่ารถ
15 สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ 4,250 บาท
15 สาย15 ปั้มเอสโซ่ ตลาดสุชาติ 4,250 บาท
15 สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง 4,050 บาท
15 สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานฟ้า 4,050 บาท