สรุปข้อมูลสายรถวันปกติ สกร.

สรุปข้อมูลสายรถ สายที่ 11 ย้อนกลับ

สายที่ ชื่อสายรถ จุดขึ้น-ลง ค่ารถ
11 สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 3,550 บาท
11 สาย11 ศาลธัญบุรี ศาลธัญญะ 3,550 บาท
11 สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี 3,550 บาท
11 สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน 3,550 บาท