ระบบรถรับ-ส่งนักเรียน สกร.

ผู้แจ้งความจำนงรถปกติ 825 คน
ผู้แจ้งความจำนงรถวันเสาร์ 0 คน
ผู้แจ้งความจำนงรถ รด. 0 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประชาสัมพันธ์รถบัสรับ-ส่งช่วงปรับพื้นฐาน
  สายที่บริการรถรับ-ส่งนักเรียน


 • การสมัครใช้บริการ • ตารางสายรถ
  ตารางสายรถที่เปิดให้แจ้งความจำนงสมัครใช้บริการบริการ ปีการศึกษา2566 หากสายใดจำนวนนักเรียนสมัครน้อยจนไม่สามารถให้บริการใด **ขอสงวนสิทธิ์ในการยุบสายหรือปรับรวมสายเพื่อความเหมาะสม**


 • ตารางสายรถ
  ตารางสายรถที่เปิดให้แจ้งความจำนงสมัครใช้บริการบริการ ปีการศึกษา2566 หากสายใดจำนวนนักเรียนสมัครน้อยจนไม่สามารถให้บริการใด **ขอสงวนสิทธิ์ในการยุบสายหรือปรับรวมสายเพื่อความเหมาะสม**


 • สถานะการชำระเงิน
  สถานะการชำระเงินจะขึ้นในวันถัดไป หากตรงกับวันหยุดราชการ จะขึ้นในวันแรกของวันทำการ