ระบบรถรับ-ส่งนักเรียน สกร.

ผู้แจ้งความจำนงรถปกติ 1101 คน ดูรายชื่อ
ผู้แจ้งความจำนงรถวันเสาร์ 0 คน ดูรายชื่อ
ผู้แจ้งความจำนงรถ รด. 0 คน ดูรายชื่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • กำหนดการเปิดรับสมัครใช้บริการและชำระเงิน • ประชาสัมพันธ์
  สถานะชำระเงินแล้ว จะอัพเดทวันถัดไปของวันที่ชำระเงิน เนื่องจากรอทางธนาคารสรุปยอดส่งให้กับทางโรงเรียน หากผู้ปกครองชำระวันนี้สถานะจะขึ้นในระบบวันพรุ่งนี้ หรือและหากตรงกับวันศุกร์จะขึ้นสถานะในวันจันทร์ เว้นวันหยุดราชการ


 • การบริหารจัดการสายรถ • กำหนดการเปิดรับสมัครใช้บริการและชำระเงิน • ตารางสายรถเทอม1ปี2565
  ตารางสายรถเทอม1ปี2565


 • ตารางสายรถเทอม1ปี2565
  ตารางสายรถเทอม1ปี256