ระบบรถรับ-ส่งนักเรียน สกร.

ผู้แจ้งความจำนงรถปกติ 487 คน ดูรายชื่อ
ผู้แจ้งความจำนงรถวันเสาร์ 0 คน ดูรายชื่อ
ผู้แจ้งความจำนงรถ รด. 0 คน ดูรายชื่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประชาสัมพันธ์
  ราคาค่าใช้บริการจะปรับลงอีกครั้งหลังวันที่ 24 เพราะรอยอดผู้ใช้บริการที่แน่นอน ส่วนต่างจากการลดราคาจะคืนให้กับผู้ชำระเงิน โดยคิดจากการเดินรถในเดือนกุมภาพันธ์จนถึงวันสอบ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 • กำหนดการเปิดรับสมัครใช้บริการและชำระเงินรอบสุดท้าย


 • กำหนดการเปิดรับสมัครใช้บริการและชำระเงิน


 • ประชาสัมพันธ์
  กำหนดการชำระเงิน

 • การให้บริการรถบัสรับ-ส่งนักเรียน
  ขณะนี้ทางระบบได้จัดสายรถและนักเรียนในสายใหม่ นักเรียนคนใดไม่มีชื่อในระบบแสดงว่าไม่สามารถจัดให้บริการได้ พร้อมประกาศราคาค่าบริการใหม่สำหรับแผนการให้บริการสัปดาห์เว้นสัปดาห์ในเดือนมกราคมจนถึงวันสอบปลายภาค อนึ่งหากนักเรียนคนใดไม่ประสงค์ใช้บริการให้เข้าระบบและกดเมนูยกเลิกการใช้บริการก่อนวันที่ 9 ธันวาคม 2564 หากไม่ยกเลิกถือว่าประสงค์ใช้บริการและยินดีชำระเงินตามที่แจ้ง ส่วนกำหนดการชำระเงินจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 • ตารางสายรถเทอม2/2564


 • ตารางสายรถเทอม2/2564


 • การบริหารจัดการสายรถ
  ขณะนี้ระบบได้ปิดรับการแจ้งความจำนงแล้ว เนื่องจากยอดผู้สมัครบางสายมีน้อยจึงอาจไม่สามารถให้บริการได้ และเนื่องจากต้องดำเนินการตามาตรการโควิด-19 ทางระบบจะบูรณาการสายรถและผู้สมัครใช้บริการใหม่ ซึ่งหากสายใดให้บริการไม่ได้รายชื่่อจะถูกตัดออกจากระบบอัตโนมัติ จะเหลือเพียงนักเรียนตามสายที่สามารถให้บริการได้

 • กำหนดการเปิดรับสมัครใช้บริการและชำระเงิน
  กำหนดการเปิดรับสมัครใช้บริการและชำระเงิน ปิดรับแจ้งความจำนงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 และขอเลื่อนการชำระเงินออกไปโดยไม่มีกำหนด หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ติดต่อสอบถามโทร 02-9049803-5 ต่อ 13 ในเวลาราชการ *การให้บริการจะเป็นรูปแบบสัปดาห์เว้นสัปดาห์(หากโรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดon-siteได้) โดยค่าใช้จ่าย จ่ายตามตารางที่แจ้ง(ได้ปรับลดลงจากเดิมแล้ว)*