จำนวนนักเรียนทั้งหมด

3559

คน
จำนวนนักเรียนที่ตอบแบบสำรวจการรับวัคซีน

2434

คน
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่ตอบแบบสำรวจการรับวัคซีน

1125

คน
จำนวนนักเรียนที่รับวัคซีนแล้ว

2398

คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

Responsive image