จำนวนนักเรียนทั้งหมด

3557

คน
จำนวนนักเรียนที่ตอบแบบสำรวจการรับวัคซีน

3029

คน
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่ตอบแบบสำรวจการรับวัคซีน

528

คน
จำนวนนักเรียนที่รับวัคซีนแล้ว

2984

คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

Responsive image