จำนวนนักเรียนทั้งหมด

3559

คน
จำนวนนักเรียนที่ตอบแบบสำรวจการรับวัคซีน

2393

คน
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่ตอบแบบสำรวจการรับวัคซีน

1166

คน
จำนวนนักเรียนที่รับวัคซีนแล้ว

2357

คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

Responsive image