รายงานการสอนห้อง ม.609 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 8 ค 33201 พรทิพย์ สอบ เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน -
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 6 อ33201 Eduard ISP2 R 1, 7, 11, 13, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 37, 41
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 4 ว30242 นภา สอบปลายภาค -
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 3 ว30242 นภา สอบปลายภาค -
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 2 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะชะชะซ่า
พุธ ที่ 06/09/2566 3 ค 33201 พรทิพย์ สรุปความรู้และตรวจเอกสารประกอบการเรียน 1, 24
อังคาร ที่ 05/09/2566 8 ว33244 ยรรยง ระบบสืบพันธ์
อังคาร ที่ 05/09/2566 7 ว33244 ยรรยง ระบบสืบพันธ์
อังคาร ที่ 05/09/2566 2 ค 33201 พรทิพย์ สรุปความรู้และให้ส่งเอกสารประกอบการเรียนเรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ของอนุพันธ์
อังคาร ที่ 05/09/2566 1 อ33201 Eduard TCP J 1, 3, 9, 11, 13, 17, 19, 25, 29, 31, 37, 41, 45
จันทร์ ที่ 04/09/2566 2 ค 33201 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกทักษะออนไลน์ชุดที่ 4 เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชัน 18, 28, 33, 37, 38
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 6 อ33201 Eduard Review 1, 11, 31
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 4 ว30242 นภา ระบบสืบพันธุ์ -
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 3 ว30242 นภา ระบบสืบพันธุ์ -
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 2 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะชะชะซ่า
อังคาร ที่ 29/08/2566 4 ค 33201 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 2.7.2 และ 2.7.3 11, 14, 28, 35, 41
อังคาร ที่ 29/08/2566 1 อ33201 Eduard ISP2 J 1, 11, 41
จันทร์ ที่ 28/08/2566 7 ก33901 จารีรัตน์ การสมัครเข้าระบบ TCAS
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 8 ค 33201 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 2.7.1 สอนเรื่อง เส้นสัมผัสเส้นโค้ง และให้ทำแบบฝึกหัด 2.7.2 18, 22
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 6 อ33201 Eduard TCP O 11, 13, 41
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 4 ว30242 นภา การรักษาดุลยภาพ -
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 3 ว30242 นภา การรักษาดุลยภาพ -
พุธ ที่ 23/08/2566 3 ค 33201 พรทิพย์ การเคลื่อนที่แนวตรง และให้ทำแบบฝึกหัด 2.7.1 10, 11
อังคาร ที่ 22/08/2566 2 ค33101 สุริยา แผนภาพจุด 11 , 21
อังคาร ที่ 22/08/2566 1 อ33201 Eduard TCP M 1, 11, 21, 41
จันทร์ ที่ 21/08/2566 4 ค33101 สุริยา ฮิสโทรแกรม 11 25 37
จันทร์ ที่ 21/08/2566 2 ค 33201 พรทิพย์ อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบและอนุพันธ์อันดับสูง และให้ทำแบบฝึกหัด 2.5 และ 2.6 25
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 8 ค 33201 พรทิพย์ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร และให้ทำแบบฝึกหัด 2.4 1, 3, 11, 38, 39, 41
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 7 ค33101 สุริยา ตารางความถี่ของข้อมูลเชิงปริมาณ 1 , 3 , 11 , 38 . 39 . 41 , 46
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 6 อ33201 Eduard TCP K/L 1, 3, 11, 27, 33, 37, 39, 41
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 4 ว30242 นภา งานที่ได้รับมอบหมาย -
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 3 ว30242 นภา งานที่ได้รับมอบหมาย -
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 2 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะรุมบ้า
พุธ ที่ 16/08/2566 3 ค 33201 พรทิพย์ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้บทนิยาม และให้ทำแบบฝึกหัด 2.3 11, 17, 19
อังคาร ที่ 15/08/2566 8 ว33244 ยรรยง การเคลื่อนที่
อังคาร ที่ 15/08/2566 7 ว33244 ยรรยง การเคลื่อนที่
อังคาร ที่ 15/08/2566 2 ค 33201 พรทิพย์ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้บทนิยาม 6
อังคาร ที่ 15/08/2566 1 อ33201 Eduard ISP2 O 1, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 33, 35, 37, 39, 41
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 7 ค33101 สุริยา สอบเก็บคะแนนบทที่ 2
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 6 อ33201 Eduard ISP2 N
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 4 ค30216 สิทธิกร จำนวนจริง
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 3 ค30216 สิทธิกร จำนวนจริง
พุธ ที่ 09/08/2566 8 ง33101 รติพร การออกแบบเสื้อผ้า 2 คน
พุธ ที่ 09/08/2566 3 ค 33201 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 2.2ข -
อังคาร ที่ 08/08/2566 2 ค 33201 พรทิพย์ ความต่อเนื่องบนช่วง และให้ทำแบบฝึกหัด 2.2 ข 35
อังคาร ที่ 08/08/2566 1 อ33201 Eduard ISP2 M 1, 11, 35, 41
จันทร์ ที่ 07/08/2566 7 ก33901 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสมัครสอบ TCAS รอบ 2
จันทร์ ที่ 07/08/2566 4 ค33101 สุริยา เฉลยแบบฝึกหัด 39
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 8 ค 33201 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 2.1 ข, ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน และให้ทำแบบฝึกหัด 2.2 ก 10
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 7 ค33101 สุริยา แบบฝึกหัด 2.2 10
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 6 อ33201 Eduard Listening Test
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 4 ว30242 นภา งานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย -
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 3 ว30242 นภา งานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย -
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 2 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะรุมบ้า 10,37
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 4 ว33205 กชพงศ์ Gas
พุธ ที่ 26/07/2566 8 ง33101 รติพร ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง ครบ
พุธ ที่ 26/07/2566 3 ค 33201 พรทิพย์ ทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิตของฟังก์ชัน และให้ทำแบบฝึกหัด 2.1ข -
อังคาร ที่ 25/07/2566 8 ว33244 ยรรยง Hormone
อังคาร ที่ 25/07/2566 7 ว33244 ยรรยง Hormone
อังคาร ที่ 25/07/2566 2 ค 33201 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 2.1 ก 24
อังคาร ที่ 25/07/2566 1 อ33201 Eduard ISP2 K 1, 11, 37,
จันทร์ ที่ 24/07/2566 7 ก33901 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสมัคร TCAS รอบ 1
จันทร์ ที่ 24/07/2566 6 อ33101 ปิยภัทร แก้คะแนนกลางภาค
จันทร์ ที่ 24/07/2566 4 ค33101 สุริยา แผนภูมิแท่งส่วนประกอบ
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 8 ค 33201 พรทิพย์ ทบทวนความรู้และตรวจเอกสารประกอบการเรียน 10, 11, 27, 33, 34, 36, 38, 43
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 7 ค33101 สุริยา แบบฝึกหัด2.2 10 , 11 , 14 , 18 , 27 , 33 , 34 , 36 , 38 , 43
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 6 อ33201 Eduard TCP P 11, 27, 37, 39, 41, 43
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 4 ว30242 นภา สอบซ่อมกลางภาค
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 3 ว30242 นภา สอบซ่อมกลางภาค
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 2 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะรุมบ้า
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 8 ค 33201 พรทิพย์ ทำแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง อนุกรม 10(ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 6 อ33201 Eduard Review 11, 17, 25, 27, 29, 33, 37
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 4 ว30242 นภา สอบกลางภาคนอกตาราง -
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 3 ว30242 นภา สอบกลางภาคนอกตาราง -
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 2 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะรุมบ้า 10
พุธ ที่ 12/07/2566 8 ง33101 รติพร ทบทวน 29
พุธ ที่ 12/07/2566 7 ว33205 กชพงศ์ หม้อแปลง
พุธ ที่ 12/07/2566 6 ว33205 กชพงศ์ หม้อแปลง
พุธ ที่ 12/07/2566 4 ว33244 ยรรยง สรุประบบประสาท
พุธ ที่ 12/07/2566 3 ค 33201 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกทักษะออนไลน์ชุดที่ 2 เรื่อง อนุกรม 12
พุธ ที่ 12/07/2566 2 อ33101 ปิยภัทร Passive Voice
อังคาร ที่ 11/07/2566 1 อ33201 Eduard Review 11, 17, 23, 31, 37, 41
จันทร์ ที่ 10/07/2566 7 ก33901 จารีรัตน์ นักเรียนทำงานค้างส่ง กิจกรรมที่ 3 - 6
จันทร์ ที่ 10/07/2566 4 ค33101 สุริยา แผนภูมิแท่งพหุคูณ 4 , 11 , 22
จันทร์ ที่ 10/07/2566 3 ว33224 วิภารัตน์ ปฏิกิริยาการฟอกจางสีสารละลายโบรมีน
จันทร์ ที่ 10/07/2566 2 ค 33201 พรทิพย์ ทำใบกิจกรรมกลุ่ม เรื่อง อนุกรม (ตอนที่ 2) 14(ลาป่วย), 23, 46
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 8 ค 33201 พรทิพย์ นำเสนอการทำโจทย์ในใบกิจกกรรมกลุ่ม เรื่อง อนุกรม (ตอนที่ 1 ) และมอบหมายให้ทำใบกิจกกรรมกลุ่ม เรื่อง อนุกรม (ตอนที่ 2 ) -
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 7 ค33101 สุริยา แผนภูมิแท่งเชิงเดียว
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 6 อ33201 Eduard TCP H
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 4 ค30216 สิทธิกร การหาสมาชิกเซตจำกัด
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 3 ค30216 สิทธิกร การหาสมาชิกเซตจำกัด
พุธ ที่ 05/07/2566 8 ง33101 รติพร แม่บ้านทันสมัย 22
พุธ ที่ 05/07/2566 4 ว33244 ยรรยง สอบ
พุธ ที่ 05/07/2566 3 ค 33201 พรทิพย์ ทำใบกิจกรรมกลุ่ม เรื่อง อนุกรม (ตอนที่ 1) -
พุธ ที่ 05/07/2566 2 อ33101 ปิยภัทร Passive Voice -
อังคาร ที่ 04/07/2566 2 ค 33201 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 1.4 14, 18, 22, 23, 33, 34, 35(ลากิจ), 42, 46(ลาป่วย)
อังคาร ที่ 04/07/2566 1 อ33201 Eduard Activity
จันทร์ ที่ 03/07/2566 7 ก33901 จารีรัตน์ ทำใบงานแฟ้มสะสมผลงาน
จันทร์ ที่ 03/07/2566 4 ค33101 สุริยา แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิรูปวงกลม 1 , 24 , 46
จันทร์ ที่ 03/07/2566 3 ค 33201 พรทิพย์ การประยุกต์ของลำดับและอนุกรม และให้ทำแบบฝึกหัด 1.4 1(ลากิจ), 24(ลากิจ), 46(ลากิจ)
จันทร์ ที่ 03/07/2566 2 ค 33201 พรทิพย์ การประยุกต์ของลำดับและอนุกรม และให้ทำแบบฝึกหัด 1.4 1(ลากิจ), 24(ลากิจ), 46(ลากิจ)
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 8 ค 33201 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 1.3.4ข 1(ลากิจ), 46(ลากิจ)
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 6 อ33201 Eduard TCP E 1
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 4 ว30242 นภา นำเสนอเนื้อหาที่ได้รับมอบหมาย -
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 3 ว30242 นภา นำเสนอเนื้อหาที่ได้รับมอบหมาย -
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 2 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะรุมบ้า
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 1 ท33101 นพวรรณ แปลความคำประพันธ์ -
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 6 ง33102 ณัฐพร การขยายพันธ์พืช(การตอนกิ่ง)
พุธ ที่ 28/06/2566 8 ง33101 รติพร ศิลปะบนโต๊ะอาหาร 37 41
พุธ ที่ 28/06/2566 4 ว33244 ยรรยง อวัยะรับสัมผัส
พุธ ที่ 28/06/2566 3 ค 33201 พรทิพย์ อนุกรมผสมระหว่างอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต อนุกรมเทเลสโคป และอนุกรมที่จัดรูปโดยการสังยุค และให้ทำแบบฝึกหัด 1.3.4 ข. 37(ลากิจ), 41(ลากิจ)
อังคาร ที่ 27/06/2566 1 อ33201 Eduard ISP2 C 37, 41
จันทร์ ที่ 26/06/2566 4 ค33101 สุริยา ตารางความถี่
จันทร์ ที่ 26/06/2566 3 ว33224 วิภารัตน์ สอบเก็บคะแนน และสมบัติ aliphatic hydrocarbon
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 ว33224 วิภารัตน์ สอบเก็บคะแนน และสมบัติ aliphatic hydrocarbon
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 8 ค 33201 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 1.3.4 ก 35(ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 7 ค33101 สุริยา สอบเก็บคะแนน 35
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 อ33201 Eduard ISP2 D 31
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 4 ค30216 สิทธิกร สมาชิกเซตจำกัด
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 3 ค30216 สิทธิกร สมาชิกเซตจำกัด
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 2 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะรูมบ้า 24,27,35,41,44
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 4 ว33205 กชพงศ์ ไฟฟ้ากระแสสลับ
พุธ ที่ 21/06/2566 8 ง33101 รติพร แม่บ้านทันสมัย 10 17
พุธ ที่ 21/06/2566 3 ค 33201 พรทิพย์ อนุกรมอนันต์ และให้ทำแบบฝึกหัด 1.3.4 ก 10(ลาป่วย), 17(ลาป่วย)
อังคาร ที่ 20/06/2566 8 ว33244 ยรรยง ระบบประสาท
อังคาร ที่ 20/06/2566 7 ว33244 ยรรยง ระบบประสาท
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 ค 33201 พรทิพย์ อนุกรมอนันต์ -
อังคาร ที่ 20/06/2566 1 อ33201 Eduard ISP2 H 1, 11, 29
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 ก33901 จารีรัตน์ การคิดเกรดเฉลี่ยสะสมเพื่อสมัครศึกษาต่อ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 อ33101 ปิยภัทร S - V agreement -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 4 ค33101 สุริยา การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ค 33201 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 1.3.3 และบทนิยามของอนุกรมอนันต์ -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 8 ค 33201 พรทิพย์ สัญลักษณ์แสดงการบวก และให้ทำแบบฝึกหัด 1.3.3 24(ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 7 ค33101 สุริยา สถิติศาสตร์เชิงพรรณนา สถิติศาสตร์เชิงอนุมาน
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 อ33201 Eduard ISP2 G
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 4 ว30242 นภา มอบหมายงานให้ค้นคว้าทำงานกลุ่ม -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 ว30242 นภา มอบหมายงานให้ค้นคว้าทำงานกลุ่ม -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 พ.33102 วิเชียร ทดสอบการเต้นลีลาศจังหวะบีกิน
พุธ ที่ 14/06/2566 8 ง33101 รติพร แม่บ้านมันสมัย 17
พุธ ที่ 14/06/2566 7 ว33205 กชพงศ์ โมเมนต์แรงคู่ควบ เจณิชา เลขที่ 17
พุธ ที่ 14/06/2566 6 ว33205 กชพงศ์ โมเมนต์แรงคู่ควบ เจณิชา เลขที่ 17
พุธ ที่ 14/06/2566 4 ว33244 ยรรยง สมอง
พุธ ที่ 14/06/2566 3 ค 33201 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 1.3.1 และ 1.3.2 17(ลาป่วย)
พุธ ที่ 14/06/2566 3 ค 33201 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 1.3.1 และ 1.3.2 17(ลาป่วย)
พุธ ที่ 14/06/2566 2 อ33101 ปิยภัทร S-V agreement 17 37
อังคาร ที่ 13/06/2566 2 ค 33201 พรทิพย์ อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต และให้ทำแบบฝึกหัด 1.3.1 และ 1.3.2 -
อังคาร ที่ 13/06/2566 1 อ33201 Eduard Speaking Test
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 ก33901 จารีรัตน์ ทำแบบทดสอบเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 อ33101 ปิยภัทร Word analysis 18
จันทร์ ที่ 12/06/2566 4 ค33101 สุริยา สถิติศาสตร์เชิงพรรณนาและสถิติศาสตร์เชิงอนุมาน 18(ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 8 ค 33201 พรทิพย์ สอบ แบบทดสอบที่ 1 เรื่องลำดับ 24(ลากิจ), 31(ลากิจ)
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 7 ค33101 สุริยา ประเภทของข้อมูล
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 6 อ33201 Eduard TCP G
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 4 ว30242 นภา ระบบหายใจ -
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 ว30242 นภา ระบบหายใจ -
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 พ.33102 วิเชียร การเต้นลีลาศจังหวะบีกิน ครบ
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 6 ง33102 ณัฐพร ปฎิบัติการเพาะเมล็ด ผู้ชายทั้งหมดไป รด.
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 4 ว33205 กชพงศ์ F=ilb นร ชายไป รด
พุธ ที่ 07/06/2566 8 ง33101 รติพร น้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ ครบ
พุธ ที่ 07/06/2566 7 ว33205 กชพงศ์ แรงกระทำต่อประจุสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก
พุธ ที่ 07/06/2566 6 ว33205 กชพงศ์ แรงกระทำต่อประจุสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก
พุธ ที่ 07/06/2566 3 ค 33201 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกทักษะออนไลน์ชุดที่ 1 เรื่อง ลำดับ -
พุธ ที่ 07/06/2566 2 อ33101 ปิยภัทร Word Analysis -
อังคาร ที่ 06/06/2566 4 ว33224 วิภารัตน์ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและหมู่ฟังก์ชัน ทำแบบฝึกหัดหมู่ฟังก์ชัน
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ว33224 วิภารัตน์ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและหมู่ฟังก์ชัน ทำแบบฝึกหัดหมู่ฟังก์ชัน
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 ค 33201 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 1.2 และให้ทำแบบฝึกทักษะออนไลน์ชุดที่ 1 เรื่อง ลำดับ 11(ลาป่วย)
อังคาร ที่ 06/06/2566 1 อ33201 Eduard ISP2 F 11, 41
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 8 ค 33201 พรทิพย์ ลิมิตของลำดับอนันต์โดยใช้ทฤษฎีบท 5-6 และให้ทำแบบฝึกหัด 1.2 4(โควิด), 17(โควิด)
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 7 ค33101 สุริยา เฉลยแบบฝึกหัด 4(ลาป่วย) 17(ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 อ33201 Eduard TCP F 17, 45, 4, 38, 44
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 4 ว30242 นภา การหมุนเวียนเลือด 4
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ว30242 นภา การหมุนเวียนเลือด 4
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ง33102 ณัฐพร การขยายพันธ์ุพืช
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 4 ว33205 กชพงศ์ แรงเข้าสผุ่ศูนย์กลาง 4 17
พุธ ที่ 31/05/2566 8 ง33101 รติพร กฎหมาย ทะเบียนราษฎร 17 ติดโควิด
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ว33205 กชพงศ์ สนามแม่เหล็กเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้า 17
พุธ ที่ 31/05/2566 6 ว33205 กชพงศ์ สนามแม่เหล็กเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้า 17
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ค 33201 พรทิพย์ ลิมิตของลําดับอนันต์ โดยใช้ทฤษฎีบท 2 ถึง 4 17(โควิด), 43(AFS)
พุธ ที่ 31/05/2566 2 อ33101 ปิยภัทร Word Analysis -
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ค 33201 พรทิพย์ ลิมิตของลำดับอนันต์โดยพิจารณากราฟและทฤษฎีบท 1 17(โควิด), 43(AFS)
อังคาร ที่ 30/05/2566 1 อ33201 Eduard ISP2 B 17, 43
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ก33901 จารีรัตน์ ทดสอบก่อนเรียน
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 อ33101 ปิยภัทร Word Analysis -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 4 ค33101 สุริยา คำสำคัญทางสถิติศาสตร์
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 ว33224 วิภารัตน์ สูตรโครงสร้างและทำแบบฝึกหัด
อังคาร ที่ 29/05/2566 2 ค 33201 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 1.1.1 ถึง 1.1.4 43(AFS)
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ค 33201 พรทิพย์ ลำดับเรขาคณิตและลำดับฮาร์มอนิก 43(AFS)
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ค33101 สุริยา ประโยชน์ของสถิติศาสตร์ 43(นักเรียนแลกเปลี่ยน)
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 อ33201 Eduard TCP D 43
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 4 ว30242 นภา การย่อยอาหาร -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 4 ค30216 สิทธิกร พื้นฐานเซต
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ว30242 นภา การย่อยอาหาร -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ค30216 สิทธิกร พื้นฐานเซต
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะบีกิน
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ท33101 นพวรรณ หลักการทำข้อสอบการอ่าน -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 ง33102 ณัฐพร กระบวนการปลูกพืช
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 4 ว33205 กชพงศ์ ฟลักซ์แม่เหล็ก สอบ ครบ
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ส33101 วราวิทย์ ตลาดเงิน ครบ
พุธ ที่ 24/05/2566 8 ง33101 รติพร ชี้แจงคำอธิบายรายวิชา วิธีการเก็บคะแนน ความสัมพันธ์ในครอบครัว ครบ
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ว33205 กชพงศ์ อธิบายโครงสร้างรายวิชา ฟลักซ์แม่เหล็ก ครบ
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ว33205 กชพงศ์ อธิบายโครงสร้างรายวิชา ฟลักซ์แม่เหล็ก ครบ
พุธ ที่ 24/05/2566 4 ว33244 ยรรยง ระบบประสาทสัตว์
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ค 33201 พรทิพย์ ลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต 43(AFS)
พุธ ที่ 24/05/2566 2 อ33101 ปิยภัทร Word Analysis -
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ก33931 สุริยา แนะนำครูในระดับชั้น ระเบียบการตกแต่งร่างกาย 43(นักเรียนแลกเปลี่ยน
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 พ33101 พรชีวัน แนะนำรายวิชา เกณฑ์ การทำงานระเบียบ แบ่งกลุ่มเนื้อหาสาระที่ 1
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 พ33101 พรชีวัน แนะนำรายวิชา เกณฑ์ แบ่งกลุ่มนำเสนอสาระที่ 1
อังคาร ที่ 23/05/2566 4 ว33224 วิภารัตน์ พันธะของคาร์บอนและสูตรโครงสร้าง
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ว33224 วิภารัตน์ พันธะของคาร์บอนและสูตรโครงสร้าง
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ค 33201 พรทิพย์ ลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต 10(ป่วย), 43(AFS)
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 อ33201 Eduard ISP 2 A 10,43
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 พ33101 พรชีวัน แนะนำรายวิชาและแบ่งกลุ่มนำเสนอสำหรับเนื้อสาระที่ 1
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ก33901 จารีรัตน์ เกณฑ์การผ่านกิจกรรม
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 อ33101 ปิยภัทร Introduction -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 4 ค33101 สุริยา ความหมายของสถิติศาสตร์
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ว33224 วิภารัตน์ แนะนำรายวิชา
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ค 33201 พรทิพย์ ความหมายของลำดับ 37, 43(AFS)
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ส33101 วราวิทย์ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ค 33201 พรทิพย์ แนะนำบทเรียนและเข้าระบบห้องเรียนดิจิทัล 43(AFS)
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ค33101 สุริยา ความหมายของสถิติศาสตร์
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 อ33201 Eduard TCP B 31, 43
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 4 ค30216 สิทธิกร แนะนำรายวิชา ทดสอบก่อนเรียน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ค30216 สิทธิกร แนะนำรายวิชา ทดสอบก่อนเรียน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ว30242 นภา ปฐมนิเทศ/การให้คะแนน/จัดกลุ่ม -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ว30242 นภา ปฐมนิเทศ/การให้คะแนน/จัดกลุ่ม -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 ท33101 นพวรรณ แนะนำรายวิชาและอธิบายวิธีการจัดการเรียนรู้ -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ง33102 ณัฐพร เเนะนำรายวิชา การงานอาชีพ2 นักเรียนมาครบ
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 ส33101 วราวิทย์ ปฐมนิเทศรายวิชา
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ส30102 ปฏิภาณ คำอธิบายรายวิชา เนื้อหาวิชาที่เรียนในภาคเรียนที่ 1
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ส30102 ปฏิภาณ คำอธิบายรายวิชา เนื้อหาวิชาที่เรียนในภาคเรียนที่ 1
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ