รายงานการสอนห้อง ม.605 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 8 ค33203 จุฑามาศ พื้นที่ปิดล้อมใต้เส้นโค้ง
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 6 ค33203 จุฑามาศ พื้นที่ปิดล้อมใต้เส้นโค้ง
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 2 ง33103 มลฤดี หน่วยที่ 6 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบรรจุภัณฑ์/ส่งโครงงานอย่างย่อ/บรรจุภัณฑ์
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 1 อ33201 Tammy Google Classroom: Completion of CW and HW in Unit 3 and 4 Students number 6 and 15 are absent due to sickness, and student number 3 is absent without any reason.
พุธ ที่ 06/09/2566 6 ว33242 วรวุฒิ ทบทวนเพื่อเตรียมสอบ
พุธ ที่ 06/09/2566 2 ท33101 สมบุญ ทบทวน
อังคาร ที่ 05/09/2566 4 ค33203 จุฑามาศ อินทิกรัล
อังคาร ที่ 05/09/2566 2 อ33201 Tammy Post Test Students 6 and 28 are absent.
อังคาร ที่ 05/09/2566 1 ก33901 จารีรัตน์ ทดสอบหลังเรียน ภาค 1/66
จันทร์ ที่ 04/09/2566 7 ท33101 สมบุญ การฟังอย่างมีวิจารณญาณ 6
จันทร์ ที่ 04/09/2566 6 ค33203 จุฑามาศ สอบเก็บคะแนน
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 8 ค33203 จุฑามาศ อินทิกรัลไม่จำกัดเขต
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 4 ง33104 ไชยยา นำเสนอแผนธุรกิจ
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 3 ว33242 วรวุฒิ อธิบายข้อสอบ
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 2 ว33242 วรวุฒิ อธิบายข้อสอบ
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 6 ค33203 จุฑามาศ โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด ต่ำสุด
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 2 ง33103 มลฤดี หน่วยที่ 6 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบรรจุภัณฑ์
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 1 อ33201 Tammy Unit 4 Classwork 13, 20
พุธ ที่ 30/08/2566 8 อ33201 Tammy Finish Unit 4 Students 13 and 14 are absent
พุธ ที่ 30/08/2566 6 ว33242 วรวุฒิ lymphatic system
พุธ ที่ 30/08/2566 2 ท33101 สมบุญ ติวสอบ 13 14
อังคาร ที่ 29/08/2566 4 ค33203 จุฑามาศ ค่าสูงสุด ต่ำสุด สัมพัทธ์ สัมบูรณ์
อังคาร ที่ 29/08/2566 2 อ33201 Tammy Lesson 4.2 & 4.3 Students 13, 14, 18, 33 are absent
อังคาร ที่ 29/08/2566 1 ก33901 จารีรัตน์ การสมัครเข้าระบบ myTcas
จันทร์ ที่ 28/08/2566 7 ท33101 สมบุญ สามก๊ก 13,14
จันทร์ ที่ 28/08/2566 6 ค33203 จุฑามาศ ฟังก์ชันเพิ่ม ฟังก์ชันลด ค่าวิกฤต
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 8 ค33203 จุฑามาศ ความชัน สมการเส้นสัมผัส เส้นตั้งฉาก ความเร็ว ความเร่ง
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 2 ง33103 มลฤดี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ /พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542และแก้ไข (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2557/พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522พร้อมกฎกระทรวง
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 1 อ33201 Tammy Departmental Online English Test Student #33 is absent
พุธ ที่ 23/08/2566 8 อ33201 Tammy Unite Test 3
พุธ ที่ 23/08/2566 6 ว33242 วรวุฒิ สอบย่อย
พุธ ที่ 23/08/2566 2 ท33101 สมบุญ สามก๊ก
อังคาร ที่ 22/08/2566 4 ค33203 จุฑามาศ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน / ความชันของเส้นโค้ง 18,33, 35(ลาป่วย), 36
อังคาร ที่ 22/08/2566 2 อ33201 Tammy Review for Unit 3 test Students 18, 33 and 34 are absent
อังคาร ที่ 22/08/2566 1 ก33901 จารีรัตน์ การสมัคร tcas รอบ 3
จันทร์ ที่ 21/08/2566 6 ค33203 จุฑามาศ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 3 ว33242 วรวุฒิ osmoregulation
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 2 ว33242 วรวุฒิ osmoregulation
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 5 ง33103 มลฤดี นักเรียนไปทัศนศึกษา
พุธ ที่ 16/08/2566 8 อ33201 Tammy Finish Lessons 3.3 and 3.4
พุธ ที่ 16/08/2566 6 ว33242 วรวุฒิ osmoregulatory system
พุธ ที่ 16/08/2566 2 ท33101 สมบุญ สามก๊ก
อังคาร ที่ 15/08/2566 4 ท33101 สมบุญ สามก๊ก 18 33
อังคาร ที่ 15/08/2566 2 อ33201 Tammy Begin Lesson 3.3 and 3.4 Students 18 and 33 are absent
อังคาร ที่ 15/08/2566 1 ก33901 จารีรัตน์ ระบบ tcas รอบ 2
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 8 ค33203 จุฑามาศ อัตราการเปลี่ยนแปลง
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 7 อ33213 Kate Assign Final Project, assign HW3 interview questions
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 3 ว33242 วรวุฒิ lymphatic system
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 2 ว33242 วรวุฒิ lymphatic system
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 2 ง33103 มลฤดี การออกแบบบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก /วิธีการเลือกวัสดุ/ประโยชน์ของการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 1 อ33201 Tammy Workbook page 38, exercises 3 and 4 36 Jaonai
พุธ ที่ 09/08/2566 7 อ33201 Tammy Finish Lesson 3.2 Student 23 is absent
พุธ ที่ 09/08/2566 6 ว33242 วรวุฒิ Blood cotting
พุธ ที่ 09/08/2566 2 ค33203 จุฑามาศ ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
อังคาร ที่ 08/08/2566 4 ค33203 จุฑามาศ คงามต่อเนื่องของฟังก์ชัน
อังคาร ที่ 08/08/2566 2 อ33201 Tammy Start Lesson 3.2
อังคาร ที่ 08/08/2566 1 ก33901 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสมัคร TCAS รอบ 2
จันทร์ ที่ 07/08/2566 7 ท33101 สมบุญ ทำแบบทดสอบคัดกรองความสาราถในการอ่านการเขียน 6
จันทร์ ที่ 07/08/2566 6 ค33203 จุฑามาศ ลิมิตของฟังก์ชัน 6
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 8 ค33203 จุฑามาศ แคลคูลัส
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 4 ง33104 ไชยยา เทคโนโลยีกับอาชีพ
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 3 ว33242 วรวุฒิ circulation
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 2 ว33242 วรวุฒิ circulation
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 2 ง33103 มลฤดี บรรจุภัณฑ์กับสิ่งแวดล้อม/มอบหมายงาน โครงงานอย่างย่อ/แผนคลี่/สร้างบรรจุภัณฑ์ ส่งภายในเดือน ส.ค.66
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 1 อ33201 Tammy Finish Lesson 3.1 and move to 3.2 Student 18 is absent
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 6 ค33203 จุฑามาศ ลิมิตของฟังก์ชัน
พุธ ที่ 26/07/2566 8 อ33201 Tammy Lesson 3.1 continued Student 27 is absent
พุธ ที่ 26/07/2566 6 ว33242 วรวุฒิ circulation
พุธ ที่ 26/07/2566 2 ท33101 สมบุญ สามก๊ก 27
อังคาร ที่ 25/07/2566 4 ค33203 จุฑามาศ ลิมิตของฟังก์ชัน
อังคาร ที่ 25/07/2566 2 อ33201 Tammy Begin Unit 3 - Lesson 3.1 Student 27 is absent
อังคาร ที่ 25/07/2566 1 ก33901 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสมัครสอบ -TCAS รอบ 1
จันทร์ ที่ 24/07/2566 7 ท33101 สมบุญ สอบแก้ตัวกลางภาค _
จันทร์ ที่ 24/07/2566 6 ค33203 จุฑามาศ ลิมิตทางเดียว
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 8 ค33203 จุฑามาศ แคลคูลัสเบื้องต้น
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 7 อ33213 Kate Chain Writing Activity Students number 1, 2, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 23, 26, 33 and 34 are absent.
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 4 ง33104 ไชยยา นำเสนอธุรกิจที่ชื่นชอบ 1,2 9 10 12 13 14 15 16 18 20 23 26 34
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 3 ว33242 วรวุฒิ เฉลยข้อสอบ
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 2 ว33242 วรวุฒิ เฉลยข้อสอบ
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 8 ค33203 จุฑามาศ โจทย์ปัญหาลำดับและอนุกรม
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 4 ง33104 ไชยยา นำเสนอธุรกิจที่ชื่นชอบ
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 3 ว33242 วรวุฒิ ทบทวน digestion
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 2 ว33242 วรวุฒิ ทบทวน digestion
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 6 ค33203 จุฑามาศ โจทย์ประยุกต์ลำดับอนุกรม
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 4 ท33101 สมบุญ แบบทดสอบระดับภาษา -
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 2 ง33103 มลฤดี วิเคราะห์การออกแบบบรรจุภัณณ์ตามหลัก 5w2H /มอบหมายงานออกแบบโลโก้บรรจุภัณฑ์เพื่อจัดทำแผนธุรกิจแบบ Canvas
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 1 อ33201 Tammy Review for Exam Student #18 is absent.
พุธ ที่ 12/07/2566 8 อ33201 Tammy Finish Story Writing and Midterm Review
พุธ ที่ 12/07/2566 6 ว33242 วรวุฒิ เฉลยข้อสอบ
พุธ ที่ 12/07/2566 2 ท33101 สมบุญ ระดับภาษา _
อังคาร ที่ 11/07/2566 4 ค33203 จุฑามาศ ดอกเบี้ยทบต้น
อังคาร ที่ 11/07/2566 2 อ33201 Tammy Finish Writing Project - Midterm Review
อังคาร ที่ 11/07/2566 1 ก33901 จารีรัตน์ -นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายรูปของงานทะเบียน
จันทร์ ที่ 10/07/2566 7 ท33101 สมบุญ ถอดคำประพันธ์ขุนช้างขุนแผน _
จันทร์ ที่ 10/07/2566 6 ค33203 จุฑามาศ สอบเก็บคะแนนเรื่องอนุกรมอนันต์
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 3 ว33242 วรวุฒิ สอบย่อย
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 2 ว33242 วรวุฒิ สอบย่อย
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 1 อ33201 Tammy Lesson 2.4 Student # 21 is not absent - but late
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 6 ค33203 จุฑามาศ นักเรียนเข้าติว TGAT
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 2 ง33103 มลฤดี กิจกรรมติว นร. ม.6 ทั้งระดับได้แก่ วิชา Alevel (คณิตศาสตร์) และ Tgat 93 วิชาสมรรถนะการทำงาน ที่ห้องแกรนด์ กาล่า โรส
พุธ ที่ 05/07/2566 8 อ33201 Tammy Finish Lesson 2.3
พุธ ที่ 05/07/2566 2 ท33101 สมบุญ ขุนช้างขุนแผน _
อังคาร ที่ 04/07/2566 4 ค33203 จุฑามาศ อนุกรมอนันต์
อังคาร ที่ 04/07/2566 1 ก33901 จารีรัตน์ แบบฝึกหัดการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน
จันทร์ ที่ 03/07/2566 7 ท33101 สมบุญ ถอดคำประพันธ์ขุนช้างขุนแผน -
จันทร์ ที่ 03/07/2566 6 ค33203 จุฑามาศ อนุกรมอนันต์
จันทร์ ที่ 03/07/2566 10 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะรถมบ้า
จันทร์ ที่ 03/07/2566 1 พ33101 พรชีวัน พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทยของวัยรุ่น
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 8 ค33203 จุฑามาศ อนุกรมอนันต์
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 7 อ33213 Kate PT2: My Best Year Essay Student number 3 is absent.
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 4 ง33104 ไชยยา เส้นทางสู่การประกอบธุรกิจ 3 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 3 ว33242 วรวุฒิ สอบย่อย digestion
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 2 ว33242 วรวุฒิ สอบย่อย digestion
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 6 ค33203 จุฑามาศ สอบเก็บคะแนน
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 2 ง33103 มลฤดี การวางแผนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 5W2H
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 1 อ33201 Tammy Begin Unit 2.3 Student # 33 is absent
พุธ ที่ 28/06/2566 8 อ33201 Tammy Finish Unit 2.3
พุธ ที่ 28/06/2566 3 ท33101 สมบุญ ถอดคำประพันธ์ขุนช้างขุนแผน 33
พุธ ที่ 28/06/2566 2 ท33101 สมบุญ ถอดคำประพันธ์ขุนช้างขุนแผน 33
อังคาร ที่ 27/06/2566 4 ค33203 จุฑามาศ อนุกรมอนันต์
อังคาร ที่ 27/06/2566 2 อ33201 Tammy Finish Lesson 2.2 Student # 29 is absent
อังคาร ที่ 27/06/2566 1 ก33901 จารีรัตน์ การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 ท33101 สมบุญ สอบขับเสภา _
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 ค33203 จุฑามาศ อนุกรมเทเลสโคป
จันทร์ ที่ 26/06/2566 10 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะรุมบ้า
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 8 ค33203 จุฑามาศ อนุกรมอนันต์
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 4 ง33104 ไชยยา บุคลิกภาพกับอาชีพ 9 ลาป่วย 33 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 3 ว33242 วรวุฒิ การย่อยอาหาร
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 2 ว33242 วรวุฒิ การย่อยอาหาร
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 6 ค33203 จุฑามาศ สอบเก็บคะแนนลำดับอนันต์
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 ง33103 มลฤดี หน่วยที่ 3 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์/ใบงานกลุ่มที่ 3.1 ข้อพิจารณาในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ นายนัธทวัฒน์ (ป่วยโควิด)
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 1 อ33201 Tammy Started Unit 2 lesson 2.1
พุธ ที่ 21/06/2566 8 อ33201 Tammy Begin Unit 2
พุธ ที่ 21/06/2566 6 ว33242 วรวุฒิ digestion
พุธ ที่ 21/06/2566 2 m33101 สมบุญ ขุนช้างขุนแผน 9
อังคาร ที่ 20/06/2566 4 ค33203 จุฑามาศ อนุกรมอนันต์ 5(โควิด) , 9(โควิด)
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 อ33201 Tammy Finish Lesson 1.4 Begin Unit 2 Srydent # 5 and # 9 are out with Covid
อังคาร ที่ 20/06/2566 1 ก33901 จารีรัตน์ การคิดเกรดเฉลี่ยสะสมเพื่อสมัครศึกษาต่อ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 ท33101 สมบุญ ขุนช้างขุนแผน 3,5,9
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 ค33203 จุฑามาศ อนุกรมอนันต์ 3(ลากักตัว) , 5(โควิด) ,7(ลาหาหมอ) ,9(โควิด)
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 8 ค33203 จุฑามาศ อนุกรมอนันต์ 33(ลากิจ)
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 7 อ33213 Kate CW2: Portfolio Essay Outline
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 4 ง33104 ไชยยา นำเสนอประเภทธุรกิจ สอบหลังเรียนหน่วย 1 33 ลากิจ
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 ว33242 วรวุฒิ การย่อยอาหารที่ลำไส้เล็ก
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 ว33242 วรวุฒิ การย่อยอาหารที่ลำไส้เล็ก
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 6 ค33203 จุฑามาศ อนุกรมเรขาคณิต 18 , 33(ลากิจ)
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 2 ง33103 มลฤดี เข้าร่วมพิธีไหว้ครู
พุธ ที่ 14/06/2566 8 อ33201 Tammy Finish Unit 1 lesson 1.3-1.4 Student # 33 is absent
พุธ ที่ 14/06/2566 2 ท33101 สมบุญ ขุนช้างขุนแผน 33
อังคาร ที่ 13/06/2566 4 ค33203 จุฑามาศ อนุกรมเลขคณิต
อังคาร ที่ 13/06/2566 2 อ33201 Tammy Finish Unit 1 lessons 1.3 - 1.4
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 ค33203 จุฑามาศ อนุกรมเลขคณิต 18
จันทร์ ที่ 12/06/2566 10 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะบีกิน ครบ
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 8 ค33203 จุฑามาศ ลำดับอนันต์ 26 , 34 , 36 (ไปร่วมกิจกรรมของโรงเรียน)
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 7 อ33213 Kate Review portfolio items
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 4 ง33104 ไชยยา นำเสนอประเภทธุรกิจ -
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 ว33242 วรวุฒิ digestion
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 ว33242 วรวุฒิ digestion
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 6 ค33203 จุฑามาศ ลำดับอนันต์
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 ว33203 สงขลา แรงที่กระทำต่อขดลวดในสนามแม่เหล็ก ขาด นร.ชาย (ยกเว้นเลขที่ 1,5 )
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 ง33103 มลฤดี นำเสนอหน่วยที่ 2 วัสดุบรรจุภัณฑ์ /เกมส์ทำนายคำ/แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 อ33201 Tammy QUIZ/PARTICIPATION: 1.1 Synonyms
พุธ ที่ 07/06/2566 8 อ33201 Tammy Gateway: Discovering Vocabulary (Page 9) All are present except student no. 35.
พุธ ที่ 07/06/2566 2 ท33101 สมบุญ ทำแบบทดสอบหลังเรียน 5
อังคาร ที่ 06/06/2566 4 ค33203 จุฑามาศ ลำดับอนันต์
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 อ33201 Tammy Classwork: 1.1 Synonyms and 1.2 Dream Job
อังคาร ที่ 06/06/2566 1 ก33901 จารีรัตน์ กิจกรรมวงล้อชีวิตของฉัน
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 8 ค33203 จุฑามาศ ลำดับอนันต์ 1(ลากิจ) , 6(ลาป่วย) , 33 (ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 7 อ33213 Kate Assign Midterm Project/HW1 none
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ว33242 วรวุฒิ immunity
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 2 ว33242 วรวุฒิ immunity
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 อ33201 Tammy Unit 1 1.2 lesson Grammar Finish Student # 10 and # 1 absent
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ค33203 จุฑามาศ ลำดับฮาร์มอนิก
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ว33203 สงขลา ทำแบบฝึกหัด แรงแม่เหล็กกระทำต้อประจุ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ง33103 มลฤดี พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์/แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1 /ใบงานที่ 1.2/มอบหมายงานนำเสนอหน่วยที่ 2 วัสดุบรรจุภัณฑ์
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 อ33201 Tammy Finish Grammar lesson 1.2
พุธ ที่ 31/05/2566 8 อ33201 Tammy Unit 1 Lesson 1.2
พุธ ที่ 31/05/2566 6 ว33242 วรวุฒิ covid virus
พุธ ที่ 31/05/2566 3 อ33201 ชลทิชา Passive Voice: exercise 1
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ท33101 สมบุญ การอ่านเพื่อประเมินค่า _
อังคาร ที่ 30/05/2566 4 ค33203 จุฑามาศ ลำดับเรขาคณิต 18 , 36(ลาป่วย)
อังคาร ที่ 30/05/2566 1 ก33901 จารีรัตน์ ทดสอบก่อนเรียน
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ท33101 สมบุญ การแปลความ/ตีความ/ขยายความ _
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 ค33203 จุฑามาศ ลำดับเรขาคณิต
อังคาร ที่ 29/05/2566 2 ว33203 สงขลา แรงแม่เหล็กที่กระทำต่อประจุ
อังคาร ที่ 29/05/2566 1 ว33203 สงขลา แรงแม่เหล็กที่กระทำต่อประจุ
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ค33203 จุฑามาศ ลำดับเลขคณิต 27(กักตัวเสี่ยงสูง)
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 อ33213 Kate Portfolios ppt/Kahoot none
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ค33101 จิตลดา ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล 27
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ว33242 วรวุฒิ ไวรัสเอดส์ การป้องกัน
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ว33242 วรวุฒิ ไวรัสเอดส์ การป้องกัน
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ส33101 วราวิทย์ ตลาดเงิน ตลาดทุน เลขที่ 27 ลา
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 ค33203 จุฑามาศ ลำดับเลขคณิต 27(ลาป่วย)
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 4 ค33101 จิตลดา ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล 27
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ท33101 สมบุญ การอ่านในชีวิตประจำวัน(ตีความ/แปลความ/ขยายความ)​ 26,31
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ท33101 สมบุญ การอ่านในชีวิตประจำวัน(ตีความ/แปลความ/ขยายความ)​ 26,31
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ว33203 สงขลา สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดตัวนำ 27 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ง33103 มลฤดี คำอธิบายรายวิชา/แบ่งกลุ่ม/กลยุทธ์การตลาด 4 P เชื่อมโยงกับรายวิชา เลขที่ 27 (พิรัชญา) ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 อ33201 Tammy Unit 1 High Hopes - Review and continue lesson Student #27 absent
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ว33242 วรวุฒิ ไวรัส เอดส์ กลไก การป้องกัน เลขที่ 18 พุฒิธร
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ท33101 สมบุญ คัดไทย 18
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 พ33101 พรชีวัน แบ่งกลุ่มรายงาน สาระที่ 1 ชี้แจงรายวิชา แนะนำ
อังคาร ที่ 23/05/2566 5 ค33101 จิตลดา การสร้างส่วนของเส้นตรง
อังคาร ที่ 23/05/2566 4 ค33203 จุฑามาศ ลำดับเลขคณิต 34 (ลาป่วย)
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 อ33201 ชลทิชา แนะนำรายวิชา
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 อ33201 Tammy Diagnostic Test Student #34 Absent
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ส33101 วราวิทย์ การเงิน 34
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ก33901 จารีรัตน์ เกณฑ์การผ่านกิจกรรม _
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 พ33101 พรชีวัน แนะนำรายวิชาและแบ่งกลุ่มนำเสนอสำหรับเนื้อสาระที่ 1
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 พ33101 พรชีวัน แนะนำรายวิชาและแบ่งกลุ่มนำเสนอสำหรับเนื้อสาระที่ 1
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 พ33101 พรชีวัน แนะนำรายวิชาและแบ่งกลุ่มนำเสนอสำหรับเนื้อสาระที่ 1
จันทร์ ที่ 22/05/2566 9 พ.33102 วิเชียร แนะนำเนื้อหาการเรียนวิชาพลศกึษา ครบ
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ค33203 จุฑามาศ ลำดับ , ลำดับเลขคณิต
จันทร์ ที่ 22/05/2566 4 ศ30211 กัญญ์วรา แนะนำห้องเรียน วิธีใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรี
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ศ30211 กัญญ์วรา แนะนำห้องเรียน วิธีใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรี
อาทิตย์ ที่ 21/05/2566 2 ว33242 วรวุฒิ แนะนำครูผู้สอน แนะนำหลักสูตรชีววิทยาที่สอนในเทอมนี้ อธิบายวิธีการเรียนการสอนสู่ความสำเร็จการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ค33203 จุฑามาศ นิยามของลำดับ การหาพจน์ทั่วไปของลำดับ
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 อ33213 Kate Syllabus and Introduction ABSENT: 33
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ค33101 จิตลดา แนะแนวการสอน เรื่องสถิติ 33
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 4 ง33104 ไชยยา เปิดโลกอาชีพ
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 ส33101 วราวิทย์ ปฐมนิเทศรายวิชา
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ค33203 จุฑามาศ แจกหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการเรียน ชี้แจงการเรียนการสอน การเก็บคะแนน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 4 ค33101 จิตลดา รับอุปกรณ์การเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ง33103 มลฤดี แจกอุปกรณ์นักเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 อ33201 Tammy Syllabus & Diagnostic Test Kids at assembly - classroom empty.
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ