รายงานการสอนห้อง ม.603 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 8 ท33101 สมบุญ การฟังอย่างมีวิจารณญาณ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 4 ค33203 จุฑามาศ พื้นที่ปิดล้อมใต้เส้นโค้ง
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 1 อ33213 Kate Creative Writing Students having unfinished and unturned work or assignments were given time to finish everything. Worksheets were also given for those who want to get extra credit for the finals. Roll no. 24
พุธ ที่ 06/09/2566 6 ค33203 จุฑามาศ อินทิกรัลจำกัดเขต
พุธ ที่ 06/09/2566 3 อ33201 Tammy Last Class
พุธ ที่ 06/09/2566 2 ง33104 พันธ์ทิพย์ คะแนนเก็บ แนวข้อสอบปลายภาค
อังคาร ที่ 05/09/2566 7 อ33201 Tammy Post Test Students 4, 12 and 24 are absent
อังคาร ที่ 05/09/2566 6 ง33103 มลฤดี หน่วยที่ 6 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบรรจุภัณฑ์/ส่งโครงงานอย่างย่อ/บรรจุภัณฑ์
อังคาร ที่ 05/09/2566 2 ท33101 สมบุญ การฟังอย่างมีวิจารณญาณ 4 24
จันทร์ ที่ 04/09/2566 2 ว33242 วรวุฒิ ทบทวนการหายใจระดับเซลล์
จันทร์ ที่ 04/09/2566 1 ค33203 จุฑามาศ สอบเก็บคะแนน
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 7 ว33242 วรวุฒิ อธิบายข้อสอบ
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 6 ว33242 วรวุฒิ อธิบายข้อสอบ
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 4 ค33203 จุฑามาศ อินทิกรัลไม่จำกัดเขต
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 3 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะชะชะช่า
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 6 อ33201 Tammy Unit 3 Grammar and vocabulary test
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 4 ก33901 จารีรัตน์ การสมัครเข้าระบบ TCAS
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 3 ค33203 จุฑามาศ ปฏิยานุพันธ์
พุธ ที่ 30/08/2566 3 อ33201 Tammy Finish Unit 4 Students 4 & 13 are absent
อังคาร ที่ 29/08/2566 7 อ33201 Tammy Lesson 4.2 and 4.3 Students 12 & 24 are absent
อังคาร ที่ 29/08/2566 6 ง33103 มลฤดี หน่วยที่ 6 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบรรจุภัณฑ์
อังคาร ที่ 29/08/2566 2 m33101 สมบุญ โวหาร 12 24
จันทร์ ที่ 28/08/2566 2 ว33242 วรวุฒิ osmoregulation
จันทร์ ที่ 28/08/2566 1 ค33203 จุฑามาศ โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด ต่ำสุด
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 8 ท33101 สมบุญ สามก๊ก 12 15
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 4 ค33203 จุฑามาศ ค่าสูงสุด /ต่ำสุด สัมพัทธ์ ค่าสูงสุด/ต่ำสุดสัมบูรณ์ 12
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 1 ท33101 สมบุญ ส่มก๊ก 12 15
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 4 ก33901 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสมัคร tcas รอบ 3
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 3 ค33203 จุฑามาศ ฟังก์ชันเพิ่ม ฟังก์ชันลด ค่าสูงสุด/ ต่ำสุดสัมพัทธ์ 12(ลาป่วย)
พุธ ที่ 23/08/2566 7 ท33101 สมบุญ สามก๊ก
พุธ ที่ 23/08/2566 6 ค33203 จุฑามาศ ความเร็ว ความเร่ง
พุธ ที่ 23/08/2566 2 ง33104 พันธ์ทิพย์ การประกอบธุรกิจ
พุธ ที่ 23/08/2566 1 อ33201 Tammy Take Thai English Department Online Test Students 2, 4, 6 and 9 are absent
อังคาร ที่ 22/08/2566 7 อ33201 Tammy Unit Test 3 Review Student numbers 22, 12 and 24 are absent
อังคาร ที่ 22/08/2566 6 ง33103 มลฤดี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค/พ.ร.บ.มาตรฐานอุตสาหกรรม/องค์กรที่รับผิดชอบ พ.ร.บ.เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
อังคาร ที่ 22/08/2566 2 ท33101 สมบุญ สามก๊ก 12 22 24
จันทร์ ที่ 21/08/2566 1 ว33242 วรวุฒิ mini test
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 8 ส 33101 สำเริง ทรัพยากรธรรมชาติ 1,24
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 7 ว33242 วรวุฒิ osmoregulatory in human
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 6 ว33242 วรวุฒิ osmoregulatory in human
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 3 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะรุมบ้ส
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 1 ส 33101 สำเริง พืชพรรณธรรมชาติในประเทศไทย 1,24
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 6 ค33203 จุฑามาศ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
พุธ ที่ 16/08/2566 4 อ33201 ชลทิชา Noun
พุธ ที่ 16/08/2566 3 อ33201 Tammy Finish Lessons 3.3 and 3.4 Students 17 and 12 are absent
อังคาร ที่ 15/08/2566 7 อ33201 Tammy Start Unit 3.3 and 3.4 Student number 12 is absent
อังคาร ที่ 15/08/2566 6 ง33103 มลฤดี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ /พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542และแก้ไข (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2557/พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522พร้อมกฎกระทรวง
อังคาร ที่ 15/08/2566 2 ท33101 สมบุญ สามก๊ก 12
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 8 ส33101 สำเริง ธรณีสันฐานประเทศไทย
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 7 ว33242 วรวุฒิ lymphatic system
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 6 ว33242 วรวุฒิ lymphatic system
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 4 ค33203 จุฑามาศ อัตราการเปลี่ยนแปลง
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 4 ก33901 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสมัครสอบ TCAS รอบ 3
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 2 อ33213 Kate Assign Final Project, HW3 Interview Questions #24 Genius absent
พุธ ที่ 09/08/2566 6 ค33203 จุฑามาศ ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
พุธ ที่ 09/08/2566 3 อ33201 Tammy Continue Lesson 3.2
พุธ ที่ 09/08/2566 2 ง33104 พันธ์ทิพย์ เทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
อังคาร ที่ 08/08/2566 7 อ33201 Tammy Begin Lesson 3.2
อังคาร ที่ 08/08/2566 6 ง33103 มลฤดี บรรจุภัณฑ์กับสิ่งแวดล้อม/มอบหมายงาน โครงงานอย่างย่อ/แผนคลี่/สร้างบรรจุภัณฑ์ ส่งภายในเดือน ส.ค.66
อังคาร ที่ 08/08/2566 2 m33101 สมบุญ สามก๊ก -
อังคาร ที่ 08/08/2566 1 พ33101 พรชีวัน นำเสนอเรื่องทักษะชีวิต
จันทร์ ที่ 07/08/2566 9 ส30102 ปฏิภาณ การล่าแม่มด
จันทร์ ที่ 07/08/2566 8 ส30102 ปฏิภาณ การล่าแม่มด
จันทร์ ที่ 07/08/2566 2 ว33242 วรวุฒิ หัวใจ
จันทร์ ที่ 07/08/2566 1 ค33203 จุฑามาศ ลิมิตของฟังก์ชัน 24
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 8 ท33101 สมบุญ สามก๊ก 14 18 20 25
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 7 ว33242 วรวุฒิ circulation
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 6 ว33242 วรวุฒิ circulation
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 4 ค33203 จุฑามาศ แคลคูลัส
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 3 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะนุมบ้า
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 1 ท33101 สมบุญ ทำแบบทดสอบความสามารถในการอ่านและเขียนของ สพฐ 14 18 20 25
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 6 อ33201 Tammy Finish 3.1 and begon lesson 3.2 Student #12 is absent
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 4 ก33901 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสมัคร TCAS รอบ 2
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 2 อ33213 Kate CW3 Job Search #31 went to nurse
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 4 ก33901 จารีรัตน์ การศึกษาข้อมูลระบบ tcas รอบ 1 12
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 3 ค33203 จุฑามาศ ลิมิตของฟังก์ชัน
พุธ ที่ 26/07/2566 6 ค33203 จุฑามาศ ลิมิตของฟังก์ชัน
พุธ ที่ 26/07/2566 3 อ33201 Tammy Finish Lesson 3.1
พุธ ที่ 26/07/2566 2 ง33104 พันธ์ทิพย์ สอบกลางภาคนอกตาราง
อังคาร ที่ 25/07/2566 7 อ33201 Tammy Begin Unit 3.1
อังคาร ที่ 25/07/2566 6 ง33103 มลฤดี สอบกลางภาคนอกตาราง
จันทร์ ที่ 24/07/2566 2 ว33242 วรวุฒิ circulation
จันทร์ ที่ 24/07/2566 1 ค33203 จุฑามาศ ลิมิตทางเดียว 12(ลาป่วย) ,24(ลาป่วย) ,26(ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 4 ค33203 จุฑามาศ แคลคูลัสเบื้องต้น
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 3 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะรุมบ้า
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 4 ค33203 จุฑามาศ โจทย์ปัญหาลำดับและอนุกรม
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 6 อ33201 Tammy Review Midterm Student number 12 is absent
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 3 ค33203 จุฑามาศ โจทย์ประยุกต์ลำดับอนุกรม 12
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 2 อ33213 Kate Extra Credit Essay Students 12 and 24 are absent. Student number 24 is sick.
พุธ ที่ 12/07/2566 6 ค33203 จุฑามาศ ดอกเบี้ยทบต้น
พุธ ที่ 12/07/2566 3 อ33201 Tammy Finish Story Writing and Review for Midterm
พุธ ที่ 12/07/2566 2 ง33104 พันธ์ทิพย์ ตามงาน คะแนนเก็บ เนื้อหาเตรียมสอบกลางภาค
อังคาร ที่ 11/07/2566 7 อ33201 Tammy Finish Writing Project & Review for the Midterm
อังคาร ที่ 11/07/2566 6 ง33103 มลฤดี ระดมสมองทำแผนธุรกิจ Canvas ตามหลัก 5W2H /ออกแบบโลโก้บรรจุภัณฑ์
อังคาร ที่ 11/07/2566 2 ท33101 สมบุญ ระดับภาษา _
จันทร์ ที่ 10/07/2566 2 ว33242 วรวุฒิ Bacteria
จันทร์ ที่ 10/07/2566 10 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะรุมบ้า
จันทร์ ที่ 10/07/2566 1 ค33203 จุฑามาศ สอบเก็บคะแนนเรื่องอนุกรมอนันต์
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 8 ท33101 สมบุญ ทำแบบทดสอบหลังเรียนขุนช้างขุนแผน _
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 7 ว33242 วรวุฒิ สอบย่อย
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 6 ว33242 วรวุฒิ สอบย่อย
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 3 ค33203 จุฑามาศ นักเรียนเข้าติว A-Level คณิตศาสตร์
พุธ ที่ 05/07/2566 3 อ33201 Tammy Continue Lesson 2.4 Student # 12 is absent.
พุธ ที่ 05/07/2566 2 ง33104 พันธ์ทิพย์ ธุรกิจแฟรนไชส์
อังคาร ที่ 04/07/2566 7 อ33201 Tammy Start Lesson 2,4 Student #37 is absent.
อังคาร ที่ 04/07/2566 6 ง33103 มลฤดี ระดมสมองทำแผนธุรกิจ Canvas ตามหลัก 5W2H /ออกแบบโลโก้บรรจุภัณฑ์
อังคาร ที่ 04/07/2566 2 ท33101 สมบุญ ถอดคำประพันธ์ขุนช้างขุนแผน 27
อังคาร ที่ 04/07/2566 1 พ33101 พรชีวัน วัยรุ่นกับพฤติกรรมทางเพศ
จันทร์ ที่ 03/07/2566 2 ว33242 วรวุฒิ circulation
จันทร์ ที่ 03/07/2566 1 ค33203 จุฑามาศ สัญลักษณ์แทนการบวก
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 7 อ33201 Tammy Finish Lesson 2.3
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 6 ว33242 วรวุฒิ สอบย่อย digestion
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 4 ค33203 จุฑามาศ อนุกรมอนันต์
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 3 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะรุมบ้า
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 1 ค33203 จุฑามาศ อนุกรมอนันต์
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 6 อ33201 Tammy Finish Lesson 2.3 Student # 27 is absent today.
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 4 ก33901 จารีรัตน์ การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 3 ค33203 จุฑามาศ สอบเก็บคะแนน
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 2 อ33213 Kate PT2: My Best Year Essay
พุธ ที่ 28/06/2566 6 ค33203 จุฑามาศ อนุกรมเทเลสโคป 12
พุธ ที่ 28/06/2566 3 อ33201 Tammy Finish Lesson 2.3
พุธ ที่ 28/06/2566 2 ง33104 พันธ์ทิพย์ คุณสมบัของผู้ประกอบธุรกิจ 12
อังคาร ที่ 27/06/2566 7 อ33201 Tammy Finish lesson 2.2
อังคาร ที่ 27/06/2566 6 ง33103 มลฤดี กระบวนการวางแผนธุรกิจตามหลัก 5 W 2H
อังคาร ที่ 27/06/2566 2 ท33101 สมบุญ นักเรียนถอดคำประพันธ์เรื่องขุนช้างขุนแผน 24
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 ว33242 วรวุฒิ digestion
จันทร์ ที่ 26/06/2566 1 ค33203 จุฑามาศ อนุกรมเทเลสโคป 24(ลากิจ)
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 8 ท33101 สมบุญ สอบขับเสภา -
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 7 ว33242 วรวุฒิ การย่อยอาหาร
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 ว33242 วรวุฒิ การย่อยอาหาร
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 4 ค33203 จุฑามาศ อนุกรมอนันต์
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 3 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะรูมบ้า
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 1 ส33101 สำเริง การจัดทำงบประมาณ
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 6 อ33201 Tammy Begin Unit 2 Student # 12 , # 24 are absent
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 4 ก33901 จารีรัตน์ การคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมเพื่อการสมัครเข้าศึกษาต่อ
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 3 ค33203 จุฑามาศ สอบเก็บคะแนนลำดับอนันต์ 12,24
พุธ ที่ 21/06/2566 6 ค33203 จุฑามาศ อนุกรมอนันต์ 24(ลา)
พุธ ที่ 21/06/2566 3 อ33201 Tammy Begin Unit 2
พุธ ที่ 21/06/2566 2 ง33104 พันธ์ทิพย์ อาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ
อังคาร ที่ 20/06/2566 8 ค33101 จิตลดา การนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ 12
อังคาร ที่ 20/06/2566 7 อ33201 Tammy Finish Lesson 1.4 Begin Lesson 2.1
อังคาร ที่ 20/06/2566 6 ง33103 มลฤดี การวางแผนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 5W2H
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 ท33101 สมบุญ การขับเสภา 12
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ว33242 วรวุฒิ digestion
จันทร์ ที่ 19/06/2566 10 พ.33102 วิเชียร สอบการเต้นลีลาศจังหวะบีกิน
จันทร์ ที่ 19/06/2566 1 ค33203 จุฑามาศ อนุกรมอนันต์ 25(ลากิจ)
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 8 ท33101 สมบุญ ขันช้างขุนแผน _
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 7 ว33242 วรวุฒิ fat and protein digestion
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 ว33242 วรวุฒิ fat and protein digestion
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 4 ค33203 จุฑามาศ อนุกรมอนันต์
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 พ.33102 วิเชียร ทดสอบการเต้นลีลาศจังบีกิน
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 ส 33101 สำเริง นโยบายการคลัง
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 6 อ33201 Tammy Finish Unit 1 - lesson 1.3-1.4
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 4 ก33901 จารีรัตน์ กิจกรรมรู้จักคณะ และอาชีพ
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 3 ค33203 จุฑามาศ อนุกรมเรขาคณิต
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 2 อ33213 Kate CW2 Portfolio Essay Outline Students not back from Wai Kru assembly until end of class, lesson in Google Classroom and on whiteboard
พุธ ที่ 14/06/2566 7 ค33203 จุฑามาศ อนุกรมเลขคณิต
พุธ ที่ 14/06/2566 3 อ33201 Tammy Finish Unit 1: Lessons 1.3 - 1.4
พุธ ที่ 14/06/2566 2 ง33104 พันธ์ทิพย์ ปัจจัยในการดำเนินธุรกิจ
อังคาร ที่ 13/06/2566 7 อ33201 Tammy Finish Unit 1: Lessons 1.3-1.4 Student # 12 absent
อังคาร ที่ 13/06/2566 6 ง33103 มลฤดี สรุปหน่วยที่ 2 วัสดุบรรจุภัณฑ์/หน่วยที่ 3 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์/ใบงานกลุ่มที่ 3.1 ข้อพิจารณาในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
อังคาร ที่ 13/06/2566 2 ท33101 สมบุญ ขุนช้างขุนแผน 12,24
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 ว33242 วรวุฒิ digestion
จันทร์ ที่ 12/06/2566 1 ค33203 จุฑามาศ อนุกรมเลขคณิต
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 8 ท33101 สมบุญ ขุนช้างขุนแผน 24
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 7 ว33242 วรวุฒิ digestion
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 6 ว33242 วรวุฒิ digestion
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 4 ค33203 จุฑามาศ ลำดับอนันต์ 24
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 พ.33102 วิเชียร การเต้นลีลาศจังหวะบีกิน
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 ค33101 จิตลดา สถิติเชิงพรรณนา สถิตเชิงอนุมาน 24
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 6 อ33201 Tammy PARTICIPATION 1.1 Synonyms
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 ค33203 จุฑามาศ ลำดับอนันต์
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 อ33213 Kate Check Portfolio Items Boys at military
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 ว33203 สงขลา แรงที่กระทำต่อขดลวดในสนามแม่เหล็ก ขาด นร.ชาย (ยกเว้นเลขที่ 8,15)
พุธ ที่ 07/06/2566 6 ง33103 มลฤดี นำเสนอหน่วยที่ 2 วัสดุบรรจุภัณฑ์ /เกมส์ทำนายคำ/แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2
พุธ ที่ 07/06/2566 4 อ33201 ชลทิชา Passive voice: exercise 2-3
พุธ ที่ 07/06/2566 3 อ33201 Tammy Gateway: Discovering Vocabulary (Page 9)
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 ค33101 จิตลดา ประเภทของข้อมูล 12, 24
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 อ33201 Tammy Classwork: 1.1 Synonyms/ Dream Job All are present except students no. 12 and 24.
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 ท33101 สมบุญ ทำแบบทดสอบหลังเรียน 12,24
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 8 ท33101 สมบุญ การอ่านเพื่อประเมินค่า 16
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 7 ว33242 วรวุฒิ covid
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 ว33242 วรวุฒิ covid
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 4 ค33203 จุฑามาศ ลำดับอนันต์ 16(ลากิจ)
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 ค33203 จุฑามาศ ลำดับฮาร์มอนิก 16(ลากิจ)
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 อ33201 Tammy Continue Lesson 1.2 Grammar Student #24 is absent
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 4 ก33901 จารีรัตน์ กิจกรรมรู้จักเพื่อน (วงล้อชีวิตของฉัน) -
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ค33203 จุฑามาศ ลำดับฮาร์มอนิก 24(ลาป่วย)
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 อ33213 Kate Assign Midterm Project and HW1 none
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ว33203 สงขลา ทำแบบฝึกหัด แรงแม่เหล็กกระทำต้อประจุ 24 ลาป่วย
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ส33101 สำเริง ธนาคารเฉพาะ
พุธ ที่ 31/05/2566 6 ส33101 สำเริง สถาบันการเงิน
พุธ ที่ 31/05/2566 4 อ33201 ชลทิชา Passive Voice: Exercise 1
พุธ ที่ 31/05/2566 3 อ33201 Tammy Grammar Lesson 1.1
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ง33104 พันธ์ทิพย์ รูปแบบการดำเนินธุรกิจ
อังคาร ที่ 30/05/2566 7 อ33201 Tammy Continue Lesson 1.1 1.2
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 ง33103 มลฤดี พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์/แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1 /ใบงานที่ 1.2
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ท33101 สมบุญ การอ่านเพื่อประเมินค่า 18
อังคาร ที่ 29/05/2566 7 ว33203 สงขลา แรงแม่เหล็กที่กระทำต่อประจุ
อังคาร ที่ 29/05/2566 6 ว33203 สงขลา แรงแม่เหล็กที่กระทำต่อประจุ
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 ว33242 วรวุฒิ covid virus
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 ค33203 จุฑามาศ ลำดับเรขาคณิต
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ท33101 สมบุญ การอ่านในชีวิตประจำวัน(การแปลความ/การตีคว่ม/การขยายความ)​ _
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ว33242 วรวุฒิ ไวรัสเอดส์ การป้องกัน
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ว33242 วรวุฒิ ไวรัสเอดส์ การป้องกัน
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 4 ค33203 จุฑามาศ ลำดับเลขคณิต
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะบีกิน
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ค33101 จิตลดา ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 4 ก33901 จารีรัตน์ ทดสอบก่อนเรียน _
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ค33203 จุฑามาศ ลำดับเลขคณิต 13 (ค่ายสอวน คอม)
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 อ33213 Kate Portfolios ppt/Kahoot ABSENT: #13 Sayhi
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 อ33201 Tammy Unit 1.1 High Hopes/Synonyms Student #13 was absent
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ว33203 สงขลา สนามแม่เหล็กที่เกิดจากขดลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 13 สอบ สอวน.
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ส33101 สำเริง นโยบายการเงิน 13
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ค33203 จุฑามาศ ลำดับเลขคณิต 13 (ไป สอวน. คอม)
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ง33104 พันธ์ทิพย์ เนื้อหารรายวิชา/การเก็บคะแนน หน่วยที่ 1 ธุรกิจหรืออาชีพที่ใฝ่ฝัน 14
พุธ ที่ 24/05/2566 1 อ33201 Tammy Started Unit 1 - High Hopes Student # 13 Absent
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ค33101 จิตลดา ความหมายของสถิติศาสตร์ 13
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ง33103 มลฤดี คำอธิบายรายวิชา/แบ่งกลุ่ม/กลยุทธ์ทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ท33101 สมบุญ คัดไทย 13
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 อ33201 Tammy Diagnostic Test today
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 พ33101 พรชีวัน แนะนำรายวิชาและแบ่งกลุ่มนำเสนอสำหรับเนื้อสาระที่ 1
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ศ30211 กัญญ์วรา แนะนำห้องเรียน วิธีใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรี
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ว33242 วรวุฒิ ชนิดและโครงสร้างของไวรัส ลาเรียน 1 คน วัชรวิศร์
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ค33203 จุฑามาศ ลำดับ , ลำดับเลขคณิต 13(ลากิจ ไปค่าย สอวน)
อาทิตย์ ที่ 21/05/2566 6 ว33242 วรวุฒิ แนะนำครูผุ้สอน แนะนำหลักสูตรชีววิทยาที่สอนในเทอมนี้ อธิบายวิธีการเรียนการสอนสู่ความสำเร็จการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ท33101 สมบุญ แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ / ข้อตกลงในการเรียน _
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 4 ค33203 จุฑามาศ นิยามของลำดับ การหาพจน์ทั่วไปของลำดับ
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ค33101 จิตลดา แนะแนวการสอนเรื่อง สถิติ
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 ค33101 จิตลดา แนะแนวการสอน เรื่องสถิติ 12, 28
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 4 ก33901 จารีรัตน์ นักเรียนรับอุปกรณ์การเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 ค33203 จุฑามาศ แจกบัตรนักเรียน หนังสือเรียน และเอกสารประกอบการเรียน ชี้แจงการเรียนการสอน การเก็บคะแนน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 อ33213 Kate Syllabus and Introduction Students at assembly, not all students returned before end of class. PRESENT: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ABSENT: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ว33203 สงขลา แนะนำรายวิชา
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ