รายงานการสอนห้อง ม.602 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 4 ศ33101 ชนิดา ติดตามส่งงาน -
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 3 ศ33101 ชนิดา ติดตามส่งงาน -
อังคาร ที่ 05/09/2566 6 อ33207 Byron Supplemental final exam 12, 13, 20, 22, 23
จันทร์ ที่ 04/09/2566 6 ง33103 มลฤดี หน่วยที่ 6 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบรรจุภัณฑ์/ส่งโครงงานอย่างย่อ/บรรจุภัณฑ์
จันทร์ ที่ 04/09/2566 4 ท33101 สมบุญ การฟังอย่างมีวิจารณญาณ 13 20 22
จันทร์ ที่ 04/09/2566 1 อ33207 Byron Unit 4 supplemental review 1, 11, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 26
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 4 ศ33101 ชนิดา ทบทวน -
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 3 ศ33101 ชนิดา ทบทวน -
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 1 อ33207 Byron Supplemental review 3, 6, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 27
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 4 ส30214 Roderick Business Project Discussion Forecus Chivas Aom Ai-q Aemon Kao
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 2 อ33101 Byron Students will conduct the Unit 4 exam that will be automatically posted in the Google Classroom. 1 Aemon, 2 Mickey, 3 Forecus, 12 AI-Q, 15 Sam, 16 Chivas, 21 Meilin, 22 Kao, 27 Katra
พุธ ที่ 30/08/2566 8 ว33241 Michael PROJECT-MAKING Absent: NONE
พุธ ที่ 30/08/2566 7 ว33241 Michael PROJECT-MAKING Absent: NONE
พุธ ที่ 30/08/2566 6 ท33101 สมบุญ ติวข้อสอบเอเลเวล 3 27
อังคาร ที่ 29/08/2566 1 ว33201 Daryl Quiz Review - Kahoot Absent: 2, 11, 12, 15, 20, 23
จันทร์ ที่ 28/08/2566 8 ก33901 จารีรัตน์ การสมัครเข้าระบบ TCAS
จันทร์ ที่ 28/08/2566 6 ง33103 มลฤดี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค/พ.ร.บ.มาตรฐานอุตสาหกรรม/องค์กรที่รับผิดชอบ พ.ร.บ.เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ หน่วยที่ 6 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบรรจุภัณฑ์
จันทร์ ที่ 28/08/2566 4 ท33101 สมบุญ สามก๊ก 7
จันทร์ ที่ 28/08/2566 3 อ33213 Kate Final Project Interview Reminder/Signup Aemon, Pun, Moss
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 3 ง33104 พันธ์ทิพย์ การประกอบธุรกิจ
พุธ ที่ 23/08/2566 6 ท33101 สมบุญ สามก๊ก
อังคาร ที่ 22/08/2566 1 ว33201 Daryl Score-up Camp
จันทร์ ที่ 21/08/2566 6 ง33103 มลฤดี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ /พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542และแก้ไข (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2557/พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522พร้อมกฎกระทรวง
จันทร์ ที่ 21/08/2566 4 ท33101 สมบุญ สามก๊ก 1 10 28
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 3 ง33104 พันธ์ทิพย์ ทัศนศึกษา ม.6
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 2 อ33101 Byron Unit 3 Core quiz 11, 12 absent
พุธ ที่ 16/08/2566 6 ท33101 สมบุญ สามก๊ก
อังคาร ที่ 15/08/2566 1 ว33201 Daryl Score-up camp presentation details and material receipts
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 8 ว33201 Daryl Gas Law Absent: 17, 19
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 7 ว33201 Daryl Gas Law Absent: 17, 19
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 3 ส33101 สำเริง ธรณีสันฐานประเทศไทย 17,19
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 3 ง33104 พันธ์ทิพย์ เทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 1 อ33101 Byron Unit 3: Listening Warmer Discussion topics Listen to audio and answer question #2 - Task 1&2 pg.38 Review questions and answers Topic discussion with sharing opinions
พุธ ที่ 09/08/2566 1 อ33101 Byron Unit 3: Grammar Narrative Tenses Watch video about grammar rules and example of a story using these narrative tenses. Review/Discuss answers from yesterdays assignment Pg.34 1a & 1b Pg.34 #2 Review and discuss answers.
อังคาร ที่ 08/08/2566 2 ค33205 Helen cover teacher for class
อังคาร ที่ 08/08/2566 1 อ33101 Byron Unit 3: Grammar using narrative tenses Warmer/Review: Practicing grammar Review/discuss grammar references pg. 42 Complete Activity 1a & 1b pg. 34 Check individual student work N/A
จันทร์ ที่ 07/08/2566 8 ก33901 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสมัครสอบ TCAS รอบ 2
จันทร์ ที่ 07/08/2566 4 ท33101 สมบุญ สามก๊ก 15
จันทร์ ที่ 07/08/2566 3 อ33213 Kate CW3 Job Search 11, 15, 20
จันทร์ ที่ 07/08/2566 2 ส30214 Roderick Economic Systems Sam Moss
จันทร์ ที่ 07/08/2566 1 อ33207 Byron Reading Explorer Unit 5A - Energy Choices Warmer Discussing world & Thai energy sources Warmer Discussing advantages & disadvantages of using renewable resources Before you Read: Discussion personal energy consumption & skimming text/predicting Reading/Listening pg.97 - 101 6 Dream - Late 12 AI-Q - Late 15 Sam - Absent
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 8 ว33201 Daryl Thermal Energy Absent: 4, 20
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 7 ว33201 Daryl Thermal Energy Absent: 4, 20
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 6 ส33101 สำเริง ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย 4,20
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 4 ศ33101 ชนิดา อารยธรรมกรีก/วาดหัวเสากรีก1แบบ -
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 3 ศ33101 ชนิดา อารยธรรมกรีก/วาดหัวเสากรีก1แบบ -
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 6 ว33241 Michael Fish Absent: NONE
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 3 ง33104 พันธ์ทิพย์ ตามงาน คะแนนเก็บ
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 6 ว33241 Michael Fishes Absent: 24, 17, 19
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 3 ง33104 พันธ์ทิพย์ สอบกลางภาคนอกตาราง
พุธ ที่ 26/07/2566 7 ว33241 Michael Google classroom assignment 0
พุธ ที่ 26/07/2566 6 ท33101 สมบุญ สอบคัดกรองการอ่าน เขียน คล่อง
อังคาร ที่ 25/07/2566 1 ว33201 Daryl Midterm results + retest Absent: 6
จันทร์ ที่ 24/07/2566 8 ก33901 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสมัคร TCAS รอบ 1
จันทร์ ที่ 24/07/2566 4 ท33101 สมบุญ สอบแก้ตัว 1,20,21
จันทร์ ที่ 24/07/2566 3 อ33213 Kate Chain Writing Activity Student number 20 is absent.
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 4 ศ33101 ชนิดา ตรวจงานสอบปฏิบัติ/แจ้งคะแนน/เคลียร์งาน ขาด2คน
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 3 ศ33101 ชนิดา ตรวจงานสอบปฏิบัติ/แจ้งคะแนน/เคลียร์งาน ขาด2คน
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 4 ศ33101 ชนิดา สอบปฏิบัติวาดภาพแรเงาหุ่นนิ่ง 4
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 3 ศ33101 ชนิดา สอบปฏิบัติวาดภาพแรเงาหุ่นนิ่ง 4
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 6 ว33241 Michael EXAM REVIEW Absent: NONE
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 3 ง33104 พันธ์ทิพย์ ธุรกิจแฟรนไชส์ คะแนนเก็บ นัดหมายสอบนอกตาราง
พุธ ที่ 12/07/2566 7 ท33101 สมบุญ ระดับภาษา _
พุธ ที่ 12/07/2566 6 ท33101 สมบุญ ระดับภาษา _
พุธ ที่ 12/07/2566 1 อ33101 Byron Kahoot Boeing (5) will come late. Sam (15) absent. Meilin (21) exchange student.
อังคาร ที่ 11/07/2566 2 ค33205 Helen Limits to infinity
อังคาร ที่ 11/07/2566 1 ว33201 Daryl Midterm review - Problem Solving Absent: 11, 14
จันทร์ ที่ 10/07/2566 9 ส30102 เจนณรงค์ แนวข้อสอบกลางภาค
จันทร์ ที่ 10/07/2566 8 ก33901 จารีรัตน์ นักเรียนทำงานค้างส่งกิจกรรมที่ 3 - 6
จันทร์ ที่ 10/07/2566 7 ส33101 สำเริง เขตการค้าเสรี
จันทร์ ที่ 10/07/2566 6 ง33103 มลฤดี ระดมสมองทำแผนธุรกิจ Canvas ตามหลัก 5W2H /ออกแบบโลโก้บรรจุภัณฑ์
จันทร์ ที่ 10/07/2566 4 ท33101 สมบุญ ทำแบบทดสอบหลังเรียน _
จันทร์ ที่ 10/07/2566 3 อ33213 Kate Extra Credit Essay
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 8 ว33201 Daryl Notes Project + CW - Electromagnetism
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 7 ว33201 Daryl Notes Project + CW - Electromagnetism
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 4 ศ33101 ชนิดา ส่งโลโก้,เคลียร์งาน/ลักษณะการ์ตูน -
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 3 ศ33101 ชนิดา ส่งโลโก้,เคลียร์งาน/ลักษณะการ์ตูน -
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 2 ค33205 Helen Edpuzzle - Limits and Continuity Absent: 15 Late: 11 Excuse: 1, 20, 22 (Thai Festival)
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 3 ง33104 พันธ์ทิพย์ ติว alevel
พุธ ที่ 05/07/2566 8 ว33241 Michael Endocrine Glands Absent: 1, 12, 15
พุธ ที่ 05/07/2566 7 ว33241 Michael Endocrine Glands Absent: 1, 12, 15
พุธ ที่ 05/07/2566 6 ท33101 สมบุญ ถอดคำประพันธ์ทำแบบทดสอบหลังเรียนขุนช้างขุนแผน 21
จันทร์ ที่ 03/07/2566 8 ก33901 จารีรัตน์ ทำใบงานแฟ้มสะสมผลงาน
จันทร์ ที่ 03/07/2566 6 ง33103 มลฤดี วิเคราะห์การออกแบบบรรจุภัณณ์ตามหลัก 5w2H /มอบหมายงานออกแบบโลโก้บรรจุภัณฑ์เพื่อจัดทำแผนธุรกิจแบบ Canvas
จันทร์ ที่ 03/07/2566 4 ท33101 สมบุญ ถอดคำประพันธ์ขุนช้างขุนแผน 19,21
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 8 ว33201 Daryl EMF + Transformers Problem Solving Absent: 1, 12, 26 Excuse: 5, 8, 14 Late: 11, 15
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 7 ว33201 Daryl EMF + Transformers Problem Solving Absent: 1, 12, 26 Excuse: 5, 8, 14 Late: 11, 15
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 4 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติออกแบบสัญลักษณ์(LOGO)/จดความหมาย 12,26
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 3 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติออกแบบสัญลักษณ์(LOGO)/จดความหมาย 12,26
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 1 ว33241 Michael Balancing Chemical Reaction Absent: 5
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 3 ง33104 พันธ์ทิพย์ คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 1 ค33205 Helen Pictorial
พุธ ที่ 28/06/2566 6 ท33101 สมบุญ สอบเสภา 21
อังคาร ที่ 27/06/2566 1 ว33201 Daryl Transformers Absent: 6 Dream
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 ส33101 สำเริง การจัดทำงบประมาณแผ่นดิน 25,26
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 ง33103 มลฤดี การวางแผนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 5W2H นางสาวพัชชาพาณ์ (ลากิจ) นางสาวพัสราพร (ลาป่วย)
จันทร์ ที่ 26/06/2566 4 ท33101 สมบุญ การขับเสภา 12,21,25,26
จันทร์ ที่ 26/06/2566 3 อ33213 Kate PT2: My Best Year Essay Students number 25 and 26 are absent.
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 ส30214 Roderick Chapter 3 Pun Earth Picha
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 8 ว33201 Daryl Electromotive Force + Score up materials
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 7 ว33201 Daryl Electromotive Force + Score up materials
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 ส33101 สำเริง นโยบายการคลัง
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 4 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติแรเงาน้ำหนัก6น้ำหนัก/จดลักษณะน้ำหนักแสงอาทิตย์ -
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 3 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติแรเงาน้ำหนัก6น้ำหนัก/จดลักษณะน้ำหนักแสงอาทิตย์ -
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 2 ค33205 Helen Chapter test review/Topic Presentation
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 3 ง33104 พันธ์ทิพย์ อาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ
พุธ ที่ 21/06/2566 8 ว33241 Michael Test Absent: 11 and 20
พุธ ที่ 21/06/2566 7 ว33241 Michael Test Absent: 11 and 20
พุธ ที่ 21/06/2566 6 ท33101 สมบุญ ขุนช้างขุนแผน 11,17,20,21
อังคาร ที่ 20/06/2566 1 ว33201 Daryl Score-up camp - Material List Absent: 17 Excuse: 3, 11, 20, 22, 24,
จันทร์ ที่ 19/06/2566 8 ก33901 จารีรัตน์ การคิดเกรดเฉลี่ยสะสม เพื่อสมัครศึกษาต่อ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 ส33101 สำเริง การแก้ปัญหาเงินเฟ้อ เงินฝืด
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 ง33103 มลฤดี หน่วยที่3 การพัฒนาและการออกแบบบรรจุภัณฑ์/ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 3.1 ข้อพิจารณาในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ น.ส.ธนาภา มหาวงษ์ (ขาด)
จันทร์ ที่ 19/06/2566 4 ท33101 สมบุญ ขุนช้างขุนแผน 17,21
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 อ33213 Kate HW2 University Essays, check missing work 6 students excused, camp staff
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ส30214 Roderick Reviewing notes and discussion for test. Make progress for score up camp project 3, 11, 15, 30 are absent
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 8 ว33201 Daryl Quiz day and Score up Project Absent: 17 Aom, 19 Tonnam, 23 Sunya, 26 Pitcha
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 7 ว33201 Daryl Quiz day and Score up Project Absent: 17 Aom, 19 Tonnam, 23 Sunya, 26 Pitcha
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 ส33101 สำเริง เงินเฟ้อ เงินฝืด 21, 26
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 4 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติระบายสีขั้นที่3,วงล้อสี 21,26
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติระบายสีขั้นที่3,วงล้อสี 21,26
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 ค33205 Helen Geometric Infinite Series
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 6 ว33241 Michael Wai Kru NONE
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 3 ง33104 พันธ์ทิพย์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
พุธ ที่ 14/06/2566 8 ว33241 Michael The Senses Absent: 26
พุธ ที่ 14/06/2566 7 ว33241 Michael The Senses Absent: 26
พุธ ที่ 14/06/2566 6 ท33101 สมบุญ ขุนช้างขุนแผน 26
พุธ ที่ 14/06/2566 4 ค33205 Helen Simple Interest
พุธ ที่ 14/06/2566 2 ส30102 เจนณรงค์ ใบงานที่ 1.2
อังคาร ที่ 13/06/2566 2 ค33205 Helen Geometric Infinite series
อังคาร ที่ 13/06/2566 1 ว33201 Daryl Kahoot Review - Unit test
จันทร์ ที่ 12/06/2566 8 ก33901 จารีรัตน์ การทำแบบทดสอบเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 ง33103 มลฤดี นำเสนอหน่วยที่ 2 วัสดุบรรจุภัณฑ์ /เกมทำนายคำ/แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2
จันทร์ ที่ 12/06/2566 4 ท33101 สมบุญ ขุนช้างขุนแผน 21
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 อ33213 Kate CW2 Portfolio Essay Outline none
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 ส30214 Roderick Effects of Price Mickey
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 8 ว33201 Daryl Magnetic Force on single particle charge Absent: 15 Sam
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 7 ว33201 Daryl Magnetic Force on single particle charge Absent: 15 Sam
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 4 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติสีขั้นที่1,2/จดความหมาย 15
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติสีขั้นที่1,2/จดความหมาย 15
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 ค33205 Helen Geometric Series
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 6 ว33241 Michael Nervous System Absent: no. 1
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 4 ส30214 Roderick Group concept explanation All boys gone for military camp
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 ง33104 พันธ์ทิพย์ รูปแบบธุรกิจ
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 ค33205 Helen Geometric series activity
พุธ ที่ 07/06/2566 6 ท33101 สมบุญ ทำแบบทดสอบหลังเรียนการอ่านในชีวิตประจำวัน _
พุธ ที่ 07/06/2566 3 อ33207 Byron Unit test 1 All are present
พุธ ที่ 07/06/2566 2 ส30102 เจนณรงค์ อารยธรรมอียิปต์
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 ว30220 วิภารัตน์ หมู่ฟังก์ชันและไอโซเมอร์ ทำแบบฝึกหัดหมู่ฟังก์ชัน
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 ว30220 วิภารัตน์ หมู่ฟังก์ชันและไอโซเมอร์ ทำแบบฝึกหัดหมู่ฟังก์ชัน
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 ค33205 Helen Arithmetic Series
อังคาร ที่ 06/06/2566 1 ว33201 Daryl Applying Magnetic Force - Filby Absent: 15 Sam
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 4 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติแรเงาน้ำหนัก7ระยะ 6
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติแรเงาน้ำหนัก7ระยะ 6
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 2 ค33205 Helen Score-up Camp Project Preparation (Group Activity)
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ว33241 Michael STRUCTURE OF THE NERVOUS SYSTEM ABSENT: 15842
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ง33104 พันธ์ทิพย์ รูปแบบธุรกิจ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ค33205 Helen Quizizz: PA3: Geometric sequence
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ค33205 Helen Quizizz: PA3: Geometric sequence
พุธ ที่ 31/05/2566 8 ว33241 Michael Structure of the Nervous System Absent: #4
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ว33241 Michael Structure of the Nervous System Absent: #4
พุธ ที่ 31/05/2566 6 ท33101 สมบุญ การอ่านเพื่อประเมินค่า _
พุธ ที่ 31/05/2566 4 ค33205 Helen Geometric Sequence. 0
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ส30102 เจนณรงค์ ใบงานที่1.1
อังคาร ที่ 30/05/2566 4 ว33241 Michael Nature of Science Absent: NONE
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ว33241 Michael Nature of Science Absent: NONE
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ค33205 Helen Quadratic Model of Arithmetic Sequence Sam #15
อังคาร ที่ 30/05/2566 1 ว33201 Daryl Understanding Magnetism - Electromagnetism Absent: 15 Sam
จันทร์ ที่ 29/05/2566 8 ก33901 จารีรัตน์ ทดสอบก่อนเรียน
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 อ33213 Kate Portfolios ppt/Kahoot none
จันทร์ ที่ 29/05/2566 4 ท33101 สมบุญ การแปลความ/ตีความ/ขยายความ 21
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 ง33103 มลฤดี พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์/แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1 /ใบงานที่ 1.2
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 ส30214 Roderick aSSESSMENT OF hOW pRICES WORK none
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ว33201 Daryl Understanding Magnetism Absent: 20 Ming
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ว33201 Daryl Understanding Magnetism Absent: 20 Ming
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ค33205 Helen Arithmetic Sequence
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 อ33101 Byron reading explorer unit 2B 20 Ming
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 ว33241 Michael Structure and Function of Nervous System Absent: #20
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 4 ส30214 Roderick How Prices work One student absent: Ming
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ง33104 พันธ์ทิพย์ เนื้อหารายวิชา/การเก็บคะแนน หน่วยที่ 1 อาชีพ/ธุรกิจที่สนใจ
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ค33205 Helen Arithmetic Sequence
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ท33101 สมบุญ คัดไทย 20(โควิด)
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ว30220 วิภารัตน์ พันธะของคาร์บอนและสูตรโครงสร้าง
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ว30220 วิภารัตน์ พันธะของคาร์บอนและสูตรโครงสร้าง
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ค33205 Helen Lesson 1.1: Introduction to sequences.
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ว33201 Daryl Signatures and Score-up camp Project draft Excuse: 20 Ming Absent: 01 Aemon
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 ก33901 จารีรัตน์ เกณฑ์การผ่านกิจกรรม
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 อ33213 Kate Syllabus and Introduction ABSENT: 15
จันทร์ ที่ 22/05/2566 4 ท33101 สมบุญ แจ้งจุดประสงค์การเรียน/แจกหนังสือ/ข้อตกลงในการเรียน 15
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ง33103 มลฤดี คำอธิบายรายวิชา/แบ่งกลุ่ม/ทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1 / ความสำคัญของรายวิชาเชื่องโยงกับกลยุทธ์ทางการตลาด 5 P เลขที่ 15 นายบารมี (ขาดเรียน)
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ส30214 Roderick Group Reading of Chapter 1/ Group distribution/ Preparation for next class 1- Sam #15
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 อ33101 Byron diagnostic test and summer activity
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ส33101 สำเริง แนะนำรายวิชา ~
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ค33205 Helen Syllabus/classroom Policy Agreement/Introduction activity Numbers 4,15, are absent
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ว33241 Michael Orientation Absent: 15702, 16141, 17620
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 ง33104 พันธ์ทิพย์ แจกอุปกรณ์นักเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 อ33101 Byron syllabus & diagnostic test students were at the morning assembly and the gym collecting their Thai books afterward. No one was in the classroom.
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ค33205 Helen First day School Orientation All students are at the assembly hall.
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ