รายงานการสอนห้อง ม.616 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 2 ว30264 วรรษมล แหนที่อากาศ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 1 ว30264 วรรษมล แหนที่อากาศ
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 1 อ33201 Tammy Google Classroom: Post Test Unit 3 and CW
พุธ ที่ 06/09/2566 6 อ33201 Tammy Last Class
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 2 ก33901 จารีรัตน์ นักเรียนไปทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 3 อ33201 Tammy SKR Online Thai English Department Test
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 2 ก33901 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสมัคร tcas รอบ 3
พุธ ที่ 23/08/2566 6 อ33201 Tammy Unit 3 Test Review Students 7 and 31 are absent
พุธ ที่ 23/08/2566 2 ว33102 สำเริง พืชพรรณธรรมชาติ 7, 31
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 1 ว30264 วรรษมล การหมุนเวียนน้ำผิวหน้า,กระแสน้ำลึก
พุธ ที่ 16/08/2566 6 อ33201 Tammy Lessons 3.3 and 3.4 Students 25 and 3 are absent
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 2 ว30264 วรรษมล กิจกรรมวันแม่ นักเรียนทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 1 ว30264 วรรษมล กิจกรรมวันแม่ นักเรียนทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 3 อ33201 Tammy Google Classroom CW 3.1 / 3.2 07, 15, 17, 28, 29
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 2 ก33901 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสอบ teas รอบ 1-3
พุธ ที่ 09/08/2566 8 ศ33101 ชนิดา วาดหัวเสากรีก -
พุธ ที่ 09/08/2566 7 ศ33101 ชนิดา วาดหัวเสากรีก -
พุธ ที่ 09/08/2566 6 อ33201 Tammy Begin Lesson 3.2 Student number 11 is absent
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 3 อ33201 Tammy Finish 3.1 and start 3.2 Student # 17 is absent
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 2 ก33901 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสมัครสอบ TCAS รอบ 2
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 2 ก33901 จารีรัตน์ การศึกษาข้อมูลระบบ tcas รอบ 1
พุธ ที่ 26/07/2566 8 ศ33101 ชนิดา เคลียร์งาน..วิจารณ์ผลงานสอบปฏิบัติ -
พุธ ที่ 26/07/2566 7 ศ33101 ชนิดา เคลียร์งาน..วิจารณ์ผลงานสอบปฏิบัติ -
พุธ ที่ 26/07/2566 6 อ33201 Tammy Begin Lesson 3.1
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 4 ง33102 ณัฐพร การเลี้ยงสัตว์
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 2 ว30264 วรรษมล ทบทวนบทเรียน สอบเก็บคะแนน
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 1 ว30264 วรรษมล ทบทวนบทเรียน สอบเก็บคะแนน
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 6 ท33101 นพพล ระดับภาษา
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 4 ส33101 สำเริง เขตการค้าเสรี
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 3 อ33201 Tammy Review Midterm Student 8, 9 and 26 are absent.
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 1 ง33101 รติพร ทบทวน 8 9 26
พุธ ที่ 12/07/2566 9 ว33226 เสาวภา ไฟฟ้าเคมี
พุธ ที่ 12/07/2566 6 อ33201 Tammy Finish Writing Project and Midterm Review
พุธ ที่ 12/07/2566 10 ว33226 เสาวภา ไฟฟ้าเคมี
จันทร์ ที่ 10/07/2566 2 ว33207 กชพงศ์ กฏข้อ 2 อุณหพลศาสตร์
จันทร์ ที่ 10/07/2566 1 ว33207 กชพงศ์ กฏข้อ 2 อุณหพลศาสตร์
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 8 ว33246 ยรรยง การนำเสนองาน
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 2 ว30264 วรรษมล จบหน่วยที่3ทำแบบฝึกหัด
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 1 ว30264 วรรษมล จบหน่วยที่3ทำแบบฝึกหัด
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 4 ส33101 สำเริง กิจกรรมติวฟรี ได้แก่ วิชา Alevel (คณิตศาสตร์) และ Tgat 93 วิชาสมรรถนะการทำงาน
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 1 ง33101 รติพร ติว 2 4 5 17 19 23 24 29
พุธ ที่ 05/07/2566 8 ศ33101 ชนิดา ส่งงานโลโก้/บรรยายประวัติศาสตร์ไทย,ศิลปินไทยและเทศ -
พุธ ที่ 05/07/2566 7 ศ33101 ชนิดา ส่งงานโลโก้/บรรยายประวัติศาสตร์ไทย,ศิลปินไทยและเทศ -
พุธ ที่ 05/07/2566 6 อ33201 Tammy Start :Eason 2.4 Students 17 & 25 are absent.
พุธ ที่ 05/07/2566 4 อ33215 รวิพล ฝึกทำข้อสอบ Error : Subjects and verbs agreement
พุธ ที่ 05/07/2566 3 อ33215 รวิพล ฝึกทำข้อสอบ Error : Subjects and verbs agreement
จันทร์ ที่ 03/07/2566 7 ว33226 เสาวภา ศักย์ไฟฟ้า -
จันทร์ ที่ 03/07/2566 6 ว33226 เสาวภา ศักย์ไฟฟ้า -
จันทร์ ที่ 03/07/2566 2 ว33207 กชพงศ์ กฏข้อ 1 อุณหพลศาสตร์
จันทร์ ที่ 03/07/2566 1 ว33207 กชพงศ์ กฏข้อ 1 อุณหพลศาสตร์
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 9 ว33207 กชพงศ์ สอบ
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 4 ว33226 เสาวภา ไฟฟ้าเคมี -
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 3 ว33226 เสาวภา ไฟฟ้าเคมี -
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 2 ว30264 วรรษมล แรงเนื่องจากความแตกต่างของความกดอากาศ แรงคอลิออริส 17
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 1 ว30264 วรรษมล แรงเนื่องจากความแตกต่างของความกดอากาศ แรงคอลิออริส 17
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 4 ท33101 นพพล เนื้อเรื่อง ขุนช้างถวายฎีกา
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 3 อ33201 Tammy Finish Lesson 2.3 Student #’s 12, 21, 22 & 27 are absent.
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 2 ก33901 จารีรัตน์ การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 1 ง33101 รติพร ศิลปะบนโต๊ะอาหาร 12 21 22 27
พุธ ที่ 28/06/2566 6 อ33201 Tammy Start Lesson 2.2 - 2.3 Student # 4 and # 24 are absent
พุธ ที่ 28/06/2566 2 ว33207 กชพงศ์ สมการบารอเมทริก
พุธ ที่ 28/06/2566 1 ว33207 กชพงศ์ สมการบารอเมทริก
จันทร์ ที่ 26/06/2566 4 ว33246 ยรรยง สอบย่อยครั้งที่ 1
จันทร์ ที่ 26/06/2566 3 ว33246 ยรรยง สอบย่อยครั้งที่ 1
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 3 ท33101 นพพล เนื้อเรื่องขุนช้างขุนแผน
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 6 ท33101 นพพล เนื้อเรื่องขุนช้างขุนแผน
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 4 ส33101 สำเริง นโยบายการคลัง
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 3 อ33201 Tammy Begin Unit 2 Students #6, # 14, #30 are absent.
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 ก33901 จารีรัตน์ เรียนวิชาเคมี
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 1 ง33101 รติพร อาหารเช้า ครบ
พุธ ที่ 21/06/2566 8 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติระบายสีขั้นที่3,วงล้อ12สี (ครั้งที่2) 17
พุธ ที่ 21/06/2566 7 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติระบายสีขั้นที่3,วงล้อ12สี (ครั้งที่2) 17
พุธ ที่ 21/06/2566 6 อ33201 Tammy Finish 1.4 and begin 2.1 Student # 17 is Absent
พุธ ที่ 21/06/2566 3 อ33215 รวิพล Error detection
พุธ ที่ 21/06/2566 2 ว33207 กชพงศ์ ความร้อน
พุธ ที่ 21/06/2566 1 ว33207 กชพงศ์ ความร้อน
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 ว33226 เสาวภา ไฟฟ้าเคมี -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 4 ว33246 ยรรยง ฮอร์โมน
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 ว33246 ยรรยง ฮอร์โมน
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 ท33101 นพพล ตัวละครขุนช้างขุนแผน 30
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 ว30264 วรรษมล จบบทที่2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรังสี 30
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 ว30264 วรรษมล จบบทที่2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรังสี 30
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 3 อ33201 Tammy Finish Unit 1 lessons 1.3 - 1.4
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 2 ก33901 จารีรัตน์ นักเรียนตรวจสุขภาพ
พุธ ที่ 14/06/2566 8 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติสีขั้นที่3,วงล้อสี 22,27
พุธ ที่ 14/06/2566 7 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติสีขั้นที่3,วงล้อสี 22,27
พุธ ที่ 14/06/2566 6 อ33201 Tammy Finish Unit 1 Lessons 1.3-1.4 Student # 22 and Student # 27 are absent
จันทร์ ที่ 12/06/2566 4 ว33246 ยรรยง ฮอร์โมน
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ว33246 ยรรยง ฮอร์โมน
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 ว33207 กชพงศ์ กฏรวมแก๊ส
จันทร์ ที่ 12/06/2566 1 ว33207 กชพงศ์ กฏรวมแก๊ส
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 ว30264 วรรษมล จบธรณีประวัติ มีงานส่งบทที่ 1 สัปดาห์หน้า เลขที่ 12 ปุญญพัฒน์
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 1 ว30264 วรรษมล จบธรณีประวัติ มีงานส่งบทที่ 1 สัปดาห์หน้า เลขที่ 12 ปุญญพัฒน์
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 6 ท33101 นพพล ที่มาขุนช้างขุนแผน
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 อ33201 Tammy QUIZ/PARTICIPATION: 1.1 Synonyms All are except student no. 28 and 29.
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 ง33101 รติพร แม่บ้านทันสมัย 28 29
พุธ ที่ 07/06/2566 9 ว33226 เสาวภา ดุลปฏิกิริยารีดอกซ์ _
พุธ ที่ 07/06/2566 8 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติระบายสี ขั้นที่1,2/จดความหมาย -
พุธ ที่ 07/06/2566 7 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติระบายสี ขั้นที่1,2/จดความหมาย -
พุธ ที่ 07/06/2566 6 อ33201 Tammy Classwork: 1.1 Synonyms/ 1.2 Dream Job
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ท33101 นพพล หน่วยที่ 1 แบบฝึกทักษะการอ่าน -
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ท33101 นพพล แบบฝึกทักษะที่ 1 การอ่าน _
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 4 อ33201 Tammy Finish Unit 1.1 - Begin 1.2 Student # 26 and #29 are absent
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 4 ส33101 สำเริง นโยบายการเงิน
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 อ33201 Tammy Continue Grammar Lesson 1.2
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ก33901 จารีรัตน์ กิจกรรมรู้จักเพื่อน (วงล้อชีวิตของฉัน) -
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ง33101 รติพร กฎหมายทะเบียนราษฎร ครบ
พุธ ที่ 31/05/2566 6 อ33201 Tammy Continue Unit 1 Lesson 1.1 ans start Lesson 1.2
พุธ ที่ 31/05/2566 4 อ33215 รวิพล ฝึกทำแนวข้อสอบ A Level
พุธ ที่ 31/05/2566 3 อ33215 รวิพล ฝึกทำแนวข้อสอบ A Level
อังคาร ที่ 29/05/2566 7 ว33226 เสาวภา ตัวออกซิไดส์ -
อังคาร ที่ 29/05/2566 6 ว33226 เสาวภา ตัวออกซิไดส์ -
อังคาร ที่ 29/05/2566 6 ว33226 เสาวภา ตัวออกซิไดส์ -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 4 ว33246 ยรรยง โครงสร้างอวัยวะที่ผลิตฮอร์โมน
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 ว33246 ยรรยง โครงสร้างอวัยวะที่ผลิตฮอร์โมน
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 ว33207 กชพงศ์ ความจุความร้อนจำเพาะ ความร้อนแฝง ครบ
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 ว33207 กชพงศ์ ความจุความร้อนจำเพาะ ความร้อนแฝง ครบ
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 9 ว33207 กชพงศ์ แนะนำรายวิชา 17
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ว33246 ยรรยง การศึกษาการทดลองฮอร์โมน
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 4 ง33102 ณัฐพร กระบวนการปลูกพืช เลขที่ขาดเรียน 17 31 เลขที่ 8 ไปแข่งขัน
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ว30264 วรรษมล หิน แร่ โครงสร้างโลก อายุเปรียบเทียบ/ไม่มีส่งงาน
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ว30264 วรรษมล หิน แร่ โครงสร้างโลก อายุเปรียบเทียบ/ไม่มีส่งงาน
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 ท33101 นพพล เเนะนำรายวิชา 8
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ก33901 จารีรัตน์ ทดสอบก่อนเรียน
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 อ33201 Tammy Unit 1 .1 High Hopes Student #8 was absent
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ง33101 รติพร ชี้แจงรายละเอียดกคำอธิบายรายวิชา วิธีการเก็บคะแนน ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 8 31
พุธ ที่ 24/05/2566 9 ว33226 เสาวภา ปฏิกิริยารีดอกซ์ 8
พุธ ที่ 24/05/2566 8 ศ33101 ชนิดา วัสดุอุปกรณ์,หนังสือทัศนศิลป์,เกณฑ์/ปฏิบัติแรเงา7ระยะ 8,17
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ศ33101 ชนิดา วัสดุอุปกรณ์,หนังสือทัศนศิลป์,เกณฑ์/ปฏิบัติแรเงา7ระยะ 8,17
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ส33101 สำเริง แนะนำรายวิชา 8,17
พุธ ที่ 24/05/2566 1 อ33201 Tammy Diagnostic Test Student #17 and #8 are absent
จันทร์ ที่ 22/05/2566 4 ว33246 ยรรยง ประวัติฮอร์โมน
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ว33246 ยรรยง ประวัติฮอร์โมน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ว33246 ยรรยง แนะนำรายวิชา
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 4 ง33102 ณัฐพร แนะนำรายวิชา การงานอาชีพ2
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ว30264 วรรษมล แนะนำรายวิชา แจกหนังสือและเอกสารประกอบการเรียน ทำกิจกรรมสำรวจหิน ครบ
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 ว30264 วรรษมล แนะนำรายวิชา แจกหนังสือและเอกสารประกอบการเรียน /ทำกิจกรรมสำรวจหินส่งในห้อง เลขที่ 11 ปิติวัฒน์ มีแสง
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ว33226 ยรรยง แก๊สและสมบัติของแก๊ส -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ก33901 จารีรัตน์ แจกอุปกรณ์การเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 อ33201 Tammy Syllabus & Diagnostic Test - Just did Introductions instead Students late from assembly and no internet in classroom.
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ