รายงานการสอนห้อง ม.615 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 1 อ33201 Tammy Finished CW and Unit 4 Book Test
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 1 อ33201 Tammy Google Classroom: Post Test Unit 3 & Completion of CW and Unit 4 Book Test
พุธ ที่ 06/09/2566 7 ว30264 วรรษมล แผนที่อากาศ
พุธ ที่ 06/09/2566 6 ว30264 วรรษมล แผนที่อากาศ
พุธ ที่ 06/09/2566 4 อ33215 รวิพล ทำข้อสอบ Take Home
พุธ ที่ 06/09/2566 3 อ33215 รวิพล ทำข้อสอบ Take Home
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 1 ก33901 จารีรัตน์ นักเรียนไปทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 4 อ33201 Tammy SKR Thai Online English Test
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 1 ก33901 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสมัคร tcas รอบ 3
พุธ ที่ 23/08/2566 4 อ33215 รวิพล ฝึกทำข้อสอบ Sentence completion
พุธ ที่ 23/08/2566 3 อ33215 รวิพล ฝึกทำข้อสอบ Sentence completion
พุธ ที่ 23/08/2566 2 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะชะชะซ่า
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 4 อ33201 Tammy Finish Lesson 3.3 and 3.4 Students 10, 14, 20, 24 are absent
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 3 ส33101 สำเริง ทรัพยากรธรรมชาติ 10, 14, 20, 24
พุธ ที่ 16/08/2566 2 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะรุมบ้า
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 4 อ33201 Tammy Finish Lesson 3.2
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 3 ส33101 สำเริง ธรณีสันฐานประเทศไทย
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 4 อ33201 Tammy CW - English Reading - Exercises Absent: 4, 10, 16, 17, 25
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 1 ก33901 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสมัครสอบ teas รอบ 1-3
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 4 อ33201 Tammy Finish 3.1 start 3.2 Lesson Students 14, 23 and 26 are absent.
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 3 ส33101 สำเริง ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย 14,23,26
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 2 ว30264 วรรษมล LAB การแบ่งชั้นน้ำ
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 1 ว30264 วรรษมล LAB การแบ่งชั้นน้ำ
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 4 อ33201 Tammy Finish 3.1 and start 3.2 Lessons Students 10, 14, 18, 23 and 26 are absent.
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 1 ก33901 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสมัคร TCAS รอบ 2
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 1 ก33901 จารีรัตน์ นร.ร่วมกิจกรรมถวายพระพรในหลวง ร.10
พุธ ที่ 26/07/2566 2 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะรุมบ้า
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 9 ง33102 ณัฐพร การเลี้ยงสัตว์
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 5 ส30102 ปฏิภาณ โลกยุคกลาง part1
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 4 อ33201 Tammy Talk about midterm and prepare for units 3 and 4 Students 4, 7, 10, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 28 and 30 are absent
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 2 ส30102 ปฏิภาณ โลกยุคกลาง part1
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 1 ส30102 ปฏิภาณ โลกยุคกลาง part1
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 9 ว33226 เสาวภา ไฟฟ้าเคมี
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 8 ว33226 เสาวภา ไฟฟ้าเคมี
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 4 อ33201 Tammy Midterm Review
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 7 ง33101 รติพร ทบทวน 13 15 18
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 6 ง33101 รติพร ทบทวน 13 15 18
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 3 อ33201 Tammy Review for Midterm Students 18 and 20 are absent.
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 2 ท33101 นพพล ระดับภาษา
พุธ ที่ 12/07/2566 8 ว33246 ยรรยง สรุปต่อมไร้ท่อ
พุธ ที่ 12/07/2566 7 ว30264 วรรษมล สอบเก็บคะแนน ทบทวนบทเรียน
พุธ ที่ 12/07/2566 6 ว30264 วรรษมล สอบเก็บคะแนน ทบทวนบทเรียน
พุธ ที่ 12/07/2566 2 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะรุมบ้า
จันทร์ ที่ 10/07/2566 4 ว33207 กชพงศ์ กฏข้อ 2 อุณหพลศาสตร์
จันทร์ ที่ 10/07/2566 3 ว33207 กชพงศ์ กฏข้อ 2 อุณหพลศาสตร์
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 8 ว33226 เสาวภา ไฟฟ้าเคมี -
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 4 อ33201 Tammy Finish 2.4 Lesson Student # 19 , 22 and 27 are absent
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 7 ง33101 รติพร ติว 4 10 17 22 27
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 6 ง33101 รติพร ติว 4 10 17 22 27
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 3 ส33101 สำเริง กิจกรรมติวฟรี ให้กับ นร. ม.6 วิชา Alevel (คณิตศาสตร์) และ Tgat 93 วิชาสมรรถนะการทำงาน
พุธ ที่ 05/07/2566 8 ว33246 ยรรยง พฤติกรรม
จันทร์ ที่ 03/07/2566 4 ว33207 กชพงศ์ กฏข้อ 1 อุณหพลศาสตร์
จันทร์ ที่ 03/07/2566 3 ว33207 กชพงศ์ กฏข้อ 1 อุณหพลศาสตร์
จันทร์ ที่ 03/07/2566 2 ว33226 เสาวภา ศักย์ไฟฟ้า -
จันทร์ ที่ 03/07/2566 1 ว33226 เสาวภา ศักย์ไฟฟ้า -
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 9 ว33226 เสาวภา ไฟฟ้าเคมี
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 8 ว33226 เสาวภา ไฟฟ้าเคมี
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 7 ท33101 นพพล เนื้อเรื่อง ขุนช้างขุนแผน
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 4 อ33201 Tammy Finish Lesson 2.3
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 2 ส33101 สำเริง สรุประบบเศรษฐกิจและทำใบงาน
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 1 พ33101 พรชีวัน รายงานระบบต่อมไร้ท่อ ครบมา
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 6 ง33101 รติพร ศิลปะบนโต๊ะอาหาร ครบ
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 4 อ33201 Tammy Begin Lesson 2.2 - 2.3
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 2 ท33101 นพพล เนื้อเรื่อง ขุนช้างถวายฎีกา
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 1 ก33901 จารีรัตน์ การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน
พุธ ที่ 28/06/2566 8 ว33246 ยรรยง พฤติกรรม
พุธ ที่ 28/06/2566 7 ว30264 วรรษมล แบบจำลองอากาศแบบเซลล์เดียว แรงเนื่องจากความแตกต่างของความกดอากาศ แรงคอริออลิส
พุธ ที่ 28/06/2566 6 ว30264 วรรษมล แบบจำลองอากาศแบบเซลล์เดียว แรงเนื่องจากความแตกต่างของความกดอากาศ แรงคอริออลิส
พุธ ที่ 28/06/2566 2 ว33207 กชพงศ์ สมการบารอเมตริก
พุธ ที่ 28/06/2566 1 ว33207 กชพงศ์ สมการบารอเมตริก
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 ว33246 ยรรยง สอบย่อยครั้งที่ 1
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 ว33246 ยรรยง สอบย่อยครั้งที่ 1
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 7 ท33101 นพพล เนื้อเรื่องขุนช้างขุนแผน
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 4 อ33201 Tammy Begin Unit 2 Student # 28 is absent
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 3 ส33101 สำเริง นโยบายการคลัง(ต่อ)
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 6 ง33101 รติพร น้ำปั่นเพื่อสุขภาพ ครบ
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 3 ส33101 สำเริง นโยบายการคลัง
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 ท33101 นพพล เนื้อหาขุนช้างขุนแผน
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 1 ก33901 จารีรัตน์ การคิดเกรดเฉลี่ยสะสมเพื่อการสมัครศึกษาต่อ
พุธ ที่ 21/06/2566 4 ว33207 กชพงศ์ ความร้อน
พุธ ที่ 21/06/2566 3 ว33207 กชพงศ์ ความร้อน
พุธ ที่ 21/06/2566 2 พ.33102 วิเชียร การเต้นลีลาศจังหวะรูมบ้า
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 ว33246 ยรรยง ฮอร์โมน
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 ว33246 ยรรยง ฮอร์โมน
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ว33226 เสาวภา ไฟฟ้าเคมี -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 1 ว33226 เสาวภา ไฟฟ้าเคมี -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 9 ว33207 กชพงศ์ พลังงานจลน์ของแก๊ส 17
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 7 ท33101 นพพล เนื้อเรื่องขุนช้างขุนแผน
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 4 อ33201 Tammy Finish Unit 1
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 ส33101 สำเริง เงินเฟ้อ เงินฝืด
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 4 อ33201 Tammy Finish Unit 1 1.3 - 1.4 Students 1, 20, 22, 27 are absent
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 2 ท33101 นพพล เนื้อเรื่องขุนช้างขุนแผน 1, 20, 22, 27
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 1 ก33901 จารีรัตน์ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู
พุธ ที่ 14/06/2566 8 ว33246 ยรรยง ต่อมหมวกไต
พุธ ที่ 14/06/2566 2 พ.33102 วิเชียร ทดสอบการเต้นลีลาศจังหวะบีกิน
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 ว33246 ยรรยง ฮอร์โมน
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 ว33246 ยรรยง ฮอร์โมน
จันทร์ ที่ 12/06/2566 4 ว33207 กชพงศ์ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 4,8,13
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ว33207 กชพงศ์ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 4,8,13
จันทร์ ที่ 12/06/2566 1 ท33101 นพพล ตัวลเครขุนช้างขุนแผน 4, 8, 13
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 6 พ33101 พรชีวัน แลกคาบสอนกับวิชาวิทยาศาตร์ไปสอนวันจันทร์แทน
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 4 อ33201 Tammy Finish Lesson 1.3 Vocabulary Student # 13, #17, and #20 are absent
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 6 ง33101 รติพร แม่บ้านทันสมัย ครบ
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 4 อ33201 Tammy Classwork: 1.1 Synonyms/ 1.2 Dream Job Grammar in context (page 8) All are present except student no. 19.
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 ท33101 นพพล ที่มาขุนช้างขุนแผน
พุธ ที่ 07/06/2566 9 ว33207 กชพงศ์ แก๊สอุดมคติ ครบ
พุธ ที่ 07/06/2566 2 พ.33102 วิเชียร การเต้นลีลาศจังหวะบีกิย ครบ
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 7 ท33101 นพพล บบวึกทักษะหน่วยที่ 1 การอ่าน _
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 4 อ33201 Tammy Finish Lesson 1.2
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ง33101 รติพร กฎหมายทะเบียนราษฎร์ 26 29
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ส31101 สำเริง แใบงานสถาบันการเงิน 26,29
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ท33101 นพพล แบบฝึกทักษะหน่วยที่ 1 การอ่าน 26, 29
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ก33901 จารีรัตน์ กิจกรรม รู้จักเพื่อน (วงล้อชีวิตของฉัน) -
พุธ ที่ 31/05/2566 9 ว33207 กชพงศ์ การถ่ายโอนความร้อน ครบ
พุธ ที่ 31/05/2566 8 ส33101 สำเริง สถาบันการเงิน
พุธ ที่ 31/05/2566 2 พ.33102 วิเชียร การเต้นลีลาศจังบีกิน
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ว33246 ยรรยง โครงสร้างอวัยยวะที่ผลิตฮอร์โมน
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 ว33246 ยรรยง โครงสร้างอวัยยวะที่ผลิตฮอร์โมน
จันทร์ ที่ 29/05/2566 4 ว33207 กชพงศ์ ความจุความร้อนจำเพาะ ความร้อนแฝง ครบ
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 ว33207 กชพงศ์ ความจุความร้อนจำเพาะ ความร้อนแฝง ครบ
อังคาร ที่ 29/05/2566 2 ว33226 เสาวภา ตัวออกซิไดส์ -
อังคาร ที่ 29/05/2566 1 ว33226 เสาวภา ตัวออกซิไดส์ -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ว33226 เสาวภา ตัวรีดิวซ์ -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ง33102 ณัฐพร กระบวนการปลูกพืช มาครบ
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 4 อ33201 Tammy Diagnostic Test
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ท33101 นพพล แนะนำรายวิชา 4, 10
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ก33901 จารีรัตน์ ทดสอบก่อนเรียน
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 อ33201 Tammy Begin Unit 1 High Hopes Student #4 and #10 were absent.
พุธ ที่ 24/05/2566 9 ว33207 กชพงศ์ โครงสร้างรายวิชา 12
พุธ ที่ 24/05/2566 8 ว33246 ยรรยง การศึกษา การทดลองเกี่ยวกับฮอร์โมน
พุธ ที่ 24/05/2566 8 ว33207 กชพงศ์ โครงสร้างรายวิชา 12
พุธ ที่ 24/05/2566 2 พ.33102 วิเชียร การเต้นลีลาศจังหวะบีกิน
อังคาร ที่ 23/05/2566 9 พ33101 พรชีวัน แนะนำชี้แจงแบ่งกลุ่ม
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ส33101 สำเริง นโยบายการเงิน 15
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 พ33101 พรชีวัน แนะนำรายวิชาและแบ่งกลุ่มนำเสนอสำหรับเนื้อสาระที่ 1
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ว33246 ยรรยง ประวัติฮอร์โมน
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ว33226 เสาวภา ปฏิกิริยารีดอกซ์ 5
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ว33246 ยรรยง ประวัติฮอร์โมน
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ว33226 เสาวภา ปฏิกิริยารีดอกซ์ 5
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ว33226 เสาวภา ปฏิกิริยารีดอกซ์ -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ว33226 เสาวภา ปฏิกิริยารีดอกซ์ -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ง33102 ณัฐพร แนะนำรายวิชา มาเรียนครบ
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 4 ง33102 ณัฐพร แนะนำรายวิชา ขาดเรียน 2คน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ส33101 สำเริง แนะนำรายวิชา _
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 อ33201 Tammy Introductions and Going over Google Classroom, getting books Student #18 and #20 were absent
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ง33101 รติพร ชี้แจงรายละเอียดวิชาการงานอาชีพ 1 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา ครบ
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ก33901 จารีรัตน์ แจกอุปกรณ์การเรียน
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ