รายงานการสอนห้อง ม.613 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 8 ก33901 จารีรัตน์ ทดสอบหลังเรียน
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 2 ญ30209 อรวรรณ สอบปลายภาค 9
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 1 ญ30209 อรวรรณ สอบปลายภาค 9
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 4 อ33201 Eduard TCP J 3, 5, 9, 11, 19, 23, 27, 29, 31, 33
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 3 ท33101 สมบุญ การฟังอย่างมีวิจารณญาณ
พุธ ที่ 06/09/2566 6 อ33201 Eduard Review 11, 23, 31
อังคาร ที่ 05/09/2566 8 ท 33205 ณัฐพงศ์ แบบฝึก
จันทร์ ที่ 04/09/2566 6 ท 33205 ณัฐพงศ์ สอบ
จันทร์ ที่ 04/09/2566 2 พ.33102 วิเชียร ลัลาศจังหวะชะชะซ่า
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 4 อ33201 Eduard TCP P 11, 23, 29, 31, 33
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 3 ท33101 สมบุญ ติวเอเลเวล
พุธ ที่ 30/08/2566 6 อ33201 Eduard ISP2 J 13, 17, 23, 31, 33
อังคาร ที่ 29/08/2566 8 ท 33205 ณัฐพงศ์ เฉลยแบบทดสอบ
จันทร์ ที่ 28/08/2566 6 ท 33205 ณัฐพงศ์ เฉลยแบบทดสอบ
จันทร์ ที่ 28/08/2566 2 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะชะชะซ่า
จันทร์ ที่ 28/08/2566 1 ท33101 สมบุญ สามก๊ก 8 , 9
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 4 อ33201 Eduard TCP O 31
พุธ ที่ 23/08/2566 8 ญ30211 Tsuruishi PAT7.3 19 กค 2552 ข้อที่ 76-85 19, 25, 26, 32
พุธ ที่ 23/08/2566 7 ญ30211 Tsuruishi PAT7.3 19 กค 2552 ข้อที่ 76-85 19, 25, 26, 32
พุธ ที่ 23/08/2566 6 อ33201 Eduard TCP M 19, 25, 31
อังคาร ที่ 22/08/2566 8 ท 33205 ณัฐพงศ์ 9สามัญกับไทยเพลิน
อังคาร ที่ 22/08/2566 6 ค33101 สุริยา ตารางแจกแจงความถี่
จันทร์ ที่ 21/08/2566 6 ท 33205 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะพร้อมเฉลย
จันทร์ ที่ 21/08/2566 2 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะชะชะซ่า
จันทร์ ที่ 21/08/2566 1 ท33101 สมบุญ ส่มก๊ก
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 4 ว33282 ฐิติมนต์ นักเรียนไปทัศนศึกษา ณ เมืองโบราณ
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 3 ว33282 ฐิติมนต์ นักเรียนไปทัศนศึกษา ณ เมืองโบราณ
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 4 อ33201 Eduard TCP K/L 9, 31
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 2 ญ33201 Tsuruishi สอบบทที่ 24 9, 26
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 1 ญ33201 Tsuruishi สอบบทที่ 24 9, 26
พุธ ที่ 16/08/2566 8 ญ30211 Tsuruishi PAT7.3 19 ก.ค. 2552 ข้อ 66-75 9, 18, 26
พุธ ที่ 16/08/2566 7 ญ30211 Tsuruishi PAT7.3 19 ก.ค. 2552 ข้อ 66-75 9, 18, 26
พุธ ที่ 16/08/2566 6 อ33201 Eduard ISP2 O 11
อังคาร ที่ 15/08/2566 8 ท 33205 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะ
อังคาร ที่ 15/08/2566 6 ค33101 สุริยา ตารางความถี่ 14 , 16 , 27
อังคาร ที่ 15/08/2566 4 ญ33201 Tsuruishi เตรียมสอบบทที่ 24 14, 16, 26, 27
อังคาร ที่ 15/08/2566 3 ญ33201 Tsuruishi เตรียมสอบบทที่ 24 14, 16, 26, 27
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 8 ก33901 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสอบ ระบบ tcas รอบ 2
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 6 ญ33201 Tsuruishi Text P101-103, Work book P39-40 26, 30
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 4 ว33282 ฐิติมนต์ Dihybrid cross, Law of independent assortment 30 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 3 ว33282 ฐิติมนต์ Dihybrid cross, Law of independent assortment 30 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 2 ญ30209 อรวรรณ กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2566 คันจิ บท 13 30
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 1 ญ30209 อรวรรณ กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2566 คันจิ บท 13 30
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 6 ค33101 สุริยา สอบเก็บคะแนนบทที่ 2
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 4 อ33201 Eduard ISP2 N 21, 25, 31
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 3 ท33101 สมบุญ ครูไปราชการ _
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 2 ญ33201 Tsuruishi Text P97, 111-112 Work book P37-39 26
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 1 ญ33201 Tsuruishi Text P97, 111-112 Work book P37-39 26
พุธ ที่ 09/08/2566 8 ญ30211 Tsuruishi PAT7.3 19 ก.ค. 2552 ข้อ35-65 9, 26
พุธ ที่ 09/08/2566 7 ญ30211 Tsuruishi PAT7.3 19 ก.ค. 2552 ข้อ35-65 9, 26
พุธ ที่ 09/08/2566 6 อ33201 Eduard Listening Test 9
พุธ ที่ 09/08/2566 4 ง33101 รติพร การออกแบบเสื้อผ้า 1 คน
อังคาร ที่ 08/08/2566 8 ท 33205 ณัฐพงศ์ สารโน้มน้าวใจพร้อมแบบฝึก
อังคาร ที่ 08/08/2566 6 ค33101 สุริยา เฉลยแบบฝึกหัด 12 17
อังคาร ที่ 08/08/2566 4 ญ33201 Tsuruishi Text P95-96, 108-110 Work book P35-37 12, 17, 26
อังคาร ที่ 08/08/2566 3 ญ33201 Tsuruishi Text P95-96, 108-110 Work book P35-37 12, 17, 26
จันทร์ ที่ 07/08/2566 6 ท 33205 ณัฐพงศ์ แบบทดสอบการใช้สารโน้มน้าวใจในสื่อฯ
จันทร์ ที่ 07/08/2566 2 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะรุมบ้า
จันทร์ ที่ 07/08/2566 1 ท33101 สมบุญ สามก๊ก 5 9 11
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 2 ญ30209 อรวรรณ แนะนำวัฒนธรรมไทยให้นักเรียนญี่ปุ่นจากโรงเรียนมัธยมโทไคสุวะ
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 1 ญ30209 อรวรรณ แนะนำวัฒนธรรมไทยให้นักเรียนญี่ปุ่นจากโรงเรียนมัธยมโทไคสุวะ
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 6 ค33101 สุริยา แผนภูมิแท่งส่วนประกอบ
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 4 อ33201 Eduard Activity
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 3 ท33101 สมบุญ สอบซ่อม 18,25
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 2 ญ33201 Tsuruishi Tokai activity 3, 18, 25, 26,
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 1 ญ33201 Tsuruishi Tokai activity 3, 18, 25, 26,
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 6 ค33101 สุริยา แผนภูมิแท่งพหุคูณ
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 4 อ33201 Eduard ISP2 M 5, 9, 31
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 2 ญ33201 Tsuruishi นำเสนอ animation 9, 26
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 1 ญ33201 Tsuruishi นำเสนอ animation 9, 26
พุธ ที่ 26/07/2566 8 ญ30211 Tsuruishi นำเสนอโครงงานสร้างอนิเมชั่น 26, 33
พุธ ที่ 26/07/2566 7 ญ30211 Tsuruishi นำเสนอโครงงานสร้างอนิเมชั่น 26, 33
พุธ ที่ 26/07/2566 6 อ33201 Eduard ISP2 K 7, 11, 19, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43
พุธ ที่ 26/07/2566 4 ง33101 รติพร ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง 33
อังคาร ที่ 25/07/2566 8 ท 33205 ณัฐพงศ์ อ่านสารโน้มน้าวใจอย่างมีวิจารณญาณ
อังคาร ที่ 25/07/2566 6 ค33101 สุริยา สรุปบทที่ 1
อังคาร ที่ 25/07/2566 4 ญ33201 Tsuruishi Text P91-93, 108-109, 113-117 Work book P33-34 9, 19, 26
อังคาร ที่ 25/07/2566 3 ญ33201 Tsuruishi Text P91-93, 108-109, 113-117 Work book P33-34 9, 19, 26
จันทร์ ที่ 24/07/2566 9 อ33101 ปิยภัทร แก้คะแนนกลางภาค
จันทร์ ที่ 24/07/2566 6 ท 33205 ณัฐพงศ์ แบบฝึกพร้อมเฉลยและอธิบาย
จันทร์ ที่ 24/07/2566 4 ง33102 ณัฐพร ทดสอบ
จันทร์ ที่ 24/07/2566 2 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะรุมบ้า
จันทร์ ที่ 24/07/2566 1 ท33101 สมบุญ สามก๊ก 25
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 6 ญ33201 Tsuruishi บอกคะแนนสอบกลางภาค 5, 12, 13, 16, 18, 26, 27, 28, 34
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 4 ว33282 ฐิติมนต์ ความหมายของพันธุศาสตร์ พันธุกรรม การศึกษาของเมนเดล 5, 12, 13, 16, 18, 27, 28, 34
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 3 ว33282 ฐิติมนต์ ความหมายของพันธุศาสตร์ พันธุกรรม การศึกษาของเมนเดล 5, 12, 13, 16, 18, 27, 28, 34
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 2 ญ30209 อรวรรณ บอกคะแนนกลางภาค, สอบแก้คะแนนกลางภาค, เรียนบทที่ 12 5,12,13,16,18,26,27,28,34
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 1 ญ30209 อรวรรณ บอกคะแนนกลางภาค, สอบแก้คะแนนกลางภาค, เรียนบทที่ 12 5,12,13,16,18,26,27,28,34
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 8 ก33901 จารีรัตน์ ทบทวนกิจกรรมและติดตามงาน
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 6 ญ33201 Tsuruishi เตรียมสอบกลางภาค 26
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 4 ว33282 ฐิติมนต์ ระบบหมุนเวียนเลือด ผิวหนัง การสื่อสารระหว่างเซลล์ และสอบเก็บคะแนน -
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 3 ว33282 ฐิติมนต์ ระบบหมุนเวียนเลือด ผิวหนัง การสื่อสารระหว่างเซลล์ และสอบเก็บคะแนน -
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 2 ญ30209 อรวรรณ สอบกลางภาค 26
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 1 ญ30209 อรวรรณ สอบกลางภาค 26
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 6 ค33101 สุริยา แผนภูมิแท่ง
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 4 อ33201 Eduard Review
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 3 ท33101 สมบุญ แบบทดสอบระดับภาษา 26
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 2 ญ33201 Tsuruishi สอบบทที่ 23 26
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 1 ญ33201 Tsuruishi สอบบทที่ 23 26
พุธ ที่ 12/07/2566 8 ญ30211 Tsuruishi PAT7.3 19 ก.ค. 2552 ข้อที่1-36 9, 11, 17, 26
พุธ ที่ 12/07/2566 7 ญ30211 Tsuruishi PAT7.3 19 ก.ค. 2552 ข้อที่1-36 9, 11, 17, 26
พุธ ที่ 12/07/2566 6 อ33201 Eduard Review 9, 11, 17
พุธ ที่ 12/07/2566 4 ง33101 รติพร ทบทวน ขาด 1
อังคาร ที่ 11/07/2566 8 ท 33205 ณัฐพงศ์ เฉลยแบบฝึก
อังคาร ที่ 11/07/2566 6 ค33101 สุริยา แผนภูมิาวงกลม 23
อังคาร ที่ 11/07/2566 4 ญ33201 Tsuruishi Text P69-75, เตรียมสอบบทที่ 23 23, 26
อังคาร ที่ 11/07/2566 3 ญ33201 Tsuruishi Text P69-75, เตรียมสอบบทที่ 23 23, 26
อังคาร ที่ 11/07/2566 1 อ33101 ปิยภัทร Passive Voice
จันทร์ ที่ 10/07/2566 6 ท 33205 ณัฐพงศ์ ระดับภาษา
จันทร์ ที่ 10/07/2566 3 ส30102 เจนณรงค์ แนวข้อสอบกลางภาค
จันทร์ ที่ 10/07/2566 2 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะรุมบ้า
จันทร์ ที่ 10/07/2566 1 ท33101 สมบุญ ทำแบบทดสอบหลังเรียน _
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 8 ก33901 จารีรัตน์ ทำใบงานเรื่องแฟ้มสะสมผลงาน
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 6 ญ33201 Tsuruishi Text P80 Work book P27-28 9, 11, 22, 26, 34
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 4 ว33282 ฐิติมนต์ การแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์ ระบบหายใจของมนุษย์ ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ 5, 21
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 3 ว33282 ฐิติมนต์ การแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์ ระบบหายใจของมนุษย์ ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ 5, 21
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 2 ญ30209 อรวรรณ บทที่ 11 5,9,21,22,26 34
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 1 ญ30209 อรวรรณ บทที่ 11 5,9,21,22,26,34
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 4 อ33201 Eduard Activity
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 3 ท33102 สมบุญ ติวออนดีมาน _
พุธ ที่ 05/07/2566 8 ญ30211 Tsuruishi PAT7.3 15 มค 2552 ขอ 86-100 4, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 23, 24, 26, 27, 33, 34
พุธ ที่ 05/07/2566 7 ญ30211 Tsuruishi PAT7.3 15 มค 2552 ขอ 86-100 4, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 23, 24, 26, 27, 33, 34
พุธ ที่ 05/07/2566 6 อ33201 Eduard ISP2 C 9, 11, 13, 15, 17, 23, 27, 33
พุธ ที่ 05/07/2566 4 ง33101 รติพร แม่บ้านทันสมัย ลา 1 คน
อังคาร ที่ 04/07/2566 8 ท 33205 ณัฐพงศ์ ระดับภาษาพร้อมแบบฝึก
อังคาร ที่ 04/07/2566 6 ค33101 สุริยา นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม International day
อังคาร ที่ 04/07/2566 4 ญ33201 Tsuruishi Inter national day 12, 26
อังคาร ที่ 04/07/2566 3 ญ33201 Tsuruishi Inter national day 12, 26
อังคาร ที่ 04/07/2566 1 พ33101 พรชีวัน วัยรุ่นกับเรื่องเพศ วันนี้มีกิจกรรม International
จันทร์ ที่ 03/07/2566 2 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะรุมบ้า
จันทร์ ที่ 03/07/2566 1 ท33101 สมบุญ ถอดคำประพันธ์ขุนช้างขุนแผน 12,15
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 6 ญ33201 Tsuruishi ซ้อมการแสดง Inter national day 12, 16, 26, 32
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 2 ญ30209 อรวรรณ Dictation 漢字 บทที่ 8-9 เรียน บทที่ 10 11,16,26,32
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 1 ญ30209 อรวรรณ Dictation 漢字 บทที่ 8-9 เรียน บทที่ 10 11,16,26,32
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 6 ค33101 สุริยา แผนภูมิรูปภาพ มีนักเรียนบางส่วนขออนุญาตไปเตรียมงานวันนานาชาติ
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 4 อ33201 Eduard Activity
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 2 ญ33201 Tsuruishi TEXT P79-80 Work book P26-27 16, 26, 31, 32
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 1 ญ33201 Tsuruishi TEXT P79-80 Work book P26-27 16, 26, 31, 32
พุธ ที่ 28/06/2566 8 ญ30211 Tsuruishi PAT 7.3 ข้อ 56-85 16, 26, 31, 32
พุธ ที่ 28/06/2566 7 ญ30211 Tsuruishi PAT 7.3 ข้อ 56-85 16, 26, 31, 32
พุธ ที่ 28/06/2566 6 อ33201 Eduard ISP2 D 31
พุธ ที่ 28/06/2566 4 ง33101 รติพร อาหารพร้อมปรุง ขาด 4
อังคาร ที่ 27/06/2566 8 ท 33205 ณัฐพงศ์ เฉลยแบบฝึก
อังคาร ที่ 27/06/2566 6 ค33101 สุริยา นักเรียนไปถ่ายรูปที่อาคาร อบจ.
อังคาร ที่ 27/06/2566 1 อ33101 ปิยภัทร S - V agreement -
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 ท 33205 ณัฐพงศ์ เฉลยแบบฝึก
จันทร์ ที่ 26/06/2566 4 ง33102 ณัฐพร ปฏิบัติตัดต้นอ่อนทานตะวัน
จันทร์ ที่ 26/06/2566 3 ส30102 เจนณรงค์ อารยธรรมโรมัน
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะรูมบ้า 9,11,17,29,32
จันทร์ ที่ 26/06/2566 1 ท33101 สมบุญ การขับเสภา 9,11,18,26,29,32
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 ญ33201 Tsuruishi Text P62, 78 Work book P25 7, 10, 16, 26, 29, 31, 34
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 4 ว33282 ฐิติมนต์ ระบบขับถ่ายของมนุษย์ โครงสร้างของไต และทำใบงานที่ 1 ไต -
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 3 ว33282 ฐิติมนต์ ระบบขับถ่ายของมนุษย์ โครงสร้างของไต และทำใบงานที่ 1 ไต -
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 2 ญ30209 อรวรรณ คันจิบทที่ 8-9 7,10,16,29,31,34
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 1 ญ30209 อรวรรณ คันจิบทที่ 8-9 7,10,16,29,31,34
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 6 ค33101 สุริยา การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ 13 , 15 , 16 , 17 , 23 , 33
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 4 อ33201 Eduard ISP2 H 13, 15, 17, 23, 29, 31, 33
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 3 ท33101 สมบุญ ขุนช้างขุนแผน 13,15,16,17,23,33
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 ญ33201 Tsuruishi Text P61, 78 Work book P23-24 13, 15, 16, 17, 23, 26, 33
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 1 ญ33201 Tsuruishi Text P61, 78 Work book P23-24 13, 15, 16, 17, 23, 26, 33
พุธ ที่ 21/06/2566 8 ญ30211 Tsuruishi PAT 7.3 15 มีค 2552 ข้อ 46-55 26 พักการเรียน
พุธ ที่ 21/06/2566 7 ญ30211 Tsuruishi PAT 7.3 15 มีค 2552 ข้อ 46-55 26 พักการเรียน
พุธ ที่ 21/06/2566 6 อ33201 Eduard ISP2 G
พุธ ที่ 21/06/2566 4 ง33101 รติพร แม่บ้านทันสมัย ครบ
อังคาร ที่ 20/06/2566 8 ท 33205 ณัฐพงศ์ สอบ
อังคาร ที่ 20/06/2566 6 ค33101 สุริยา สอบเก็บคะแนน
อังคาร ที่ 20/06/2566 4 ญ33201 Tsuruishi Text P59-60, 76-77 Work book P21-23 26 พักการเรียน
อังคาร ที่ 20/06/2566 3 ญ33201 Tsuruishi Text P59-60, 76-77 Work book P21-23 26 พักการเรียน
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 ส30102 เจนณรงค์ สอบหลังเรียน
จันทร์ ที่ 19/06/2566 9 อ33101 ปิยภัทร กิจกรรมต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานญี่ปุ่น
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 ท 33205 ณัฐพงศ์ ธรรมชาติของภาษา พร้อมแบบฝึก
จันทร์ ที่ 19/06/2566 4 ง33102 ณัฐพร การปลูกต้นอ่อนทานตะวัน
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 พ.33102 วิเชียร สอบการเต้นลีลาศจังหวะบีกิน
จันทร์ ที่ 19/06/2566 1 ท33101 สมบุญ ขุนช้างขุนแผน
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 8 ก33901 จารีรัตน์ การคิดเกรดเฉี่ลบสะสมเพื่อสมัครศึกษาต่อ 9
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 ญ33201 Tsuruishi แจกคืนสอบบทที่ 22 9 ลากิจ, 26 พักการเรียน, 33 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 4 ว33282 ฐิติมนต์ ทำใบงานที่ 2-4 เกี่ยวกับออร์แกเนลล์ -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 ว33282 ฐิติมนต์ ทำใบงานที่ 2-4 เกี่ยวกับออร์แกเนลล์ -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 ญ30209 อรวรรณ คันจิบทที่ 6-7 9, 33
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 ญ30209 อรวรรณ คันจิบทที่ 6-7 9, 33
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 8 ญ30211 B สุพรพันธ์ ข้อสอบ ภาษาญี่ปุ่น PAT
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 7 ญ30211 B สุพรพันธ์ ข้อสอบ ภาษาญี่ปุ่น PAT
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 6 ค33101 สุริยา เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1.4 8
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 4 อ33201 Eduard TCP G 21
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 2 ญ33201 Tsuruishi พิธีไหว้ครู 8, 26
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 1 ญ33201 Tsuruishi พิธีไหว้ครู 8, 26
พุธ ที่ 14/06/2566 8 ญ30211 Tsuruishi PAT 7.3 26
พุธ ที่ 14/06/2566 7 ญ30211 Tsuruishi PAT 7.3 26
พุธ ที่ 14/06/2566 6 อ33201 Eduard ISP F
พุธ ที่ 14/06/2566 4 ง33101 รติพร แม่บ้านทันสมัย 26
อังคาร ที่ 13/06/2566 8 ท 33205 ณัฐพงศ์ ธรรมชาติของภาษา พร้อมแบบฝึก
อังคาร ที่ 13/06/2566 6 ค33101 สุริยา สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน
อังคาร ที่ 13/06/2566 1 อ33101 ปิยภัทร S V agreement -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 9 อ33101 ปิยภัทร S - V agreement
จันทร์ ที่ 12/06/2566 4 ง33102 ณัฐพร การขยายพันธุ์พืช ครบ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ส30102 เจนณรงค์ อารยธรรมอียิปต์
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะบีกิย 26
จันทร์ ที่ 12/06/2566 1 ท33101 สมบุญ ขุนช้างขุนแผน _
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 8 ก33901 จารีรัตน์ แบบทดสอบเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 6 ญ33201 Tsuruishi สอบบทที่ 22 25 ลาป่วย, 26 พักการเรียน
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 4 ว33282 ฐิติมนต์ -ทบทวนความหมายของเซลล์ การจัดระบบในร่างกายสิ่งมีชีวิต โครงสร้างของเซลล์ -ออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้ม 2 ชั้น -ทำใบงานที่ 1, 2 25 ลาป่วย 26 พักการเรียน
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 ว33282 ฐิติมนต์ -ทบทวนความหมายของเซลล์ การจัดระบบในร่างกายสิ่งมีชีวิต โครงสร้างของเซลล์ -ออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้ม 2 ชั้น -ทำใบงานที่ 1, 2 25 ลาป่วย 26 พักการเรียน
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 ญ30209 อรวรรณ คันจิบทที่ 5 25,26
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 1 ญ30209 อรวรรณ คันจิบทที่ 5 25,26
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 6 ค33101 สุริยา ประเภทของข้อมูล 17
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 4 อ33201 Eduard TCP F 17
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 ท33101 สมบุญ ทำแบบทดสอบหลังเรียนการอ่านในชีวิตประจำวัน 17
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 ญ33201 Tsuruishi เตรียมสอบบที่ 22 17 ลาป่วย, 26 พักการเรียน
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 ญ33201 Tsuruishi เตรียมสอบบที่ 22 17 ลาป่วย, 26 พักการเรียน
พุธ ที่ 07/06/2566 8 ญ30211 Tsuruishi PAT 7.3 15 มี.ค. 2552 11-20 9, 26, 30
พุธ ที่ 07/06/2566 7 ญ30211 Tsuruishi PAT 7.3 15 มี.ค. 2552 11-20 9, 26, 30
พุธ ที่ 07/06/2566 6 อ33201 Eduard Activity
พุธ ที่ 07/06/2566 4 ง33101 รติพร การทำอาหารเพื่อสุขภาพ 9 , 26
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 ท 33205 ณัฐพงศ์ ธรรมชาติกับภาษา พร้อมแบบฝึก
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 ค33101 สุริยา ประเภทของข้อมุล 26
อังคาร ที่ 06/06/2566 4 ญ33201 Tsuruishi まんがでまとめ เตรียมสอบบทที่ 22 26 พักการเรียน
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ญ33201 Tsuruishi まんがでまとめ เตรียมสอบบทที่ 22 26 พักการเรียน
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 ส30102 เจนณรงค์ อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
อังคาร ที่ 06/06/2566 1 อ33101 ปิยภัทร Word Analysis -
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 ญ33201 Tsuruishi Text P33-35, WB 15-16 16, 26
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 4 ว33282 กินรี เซลล์ 26 16
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 2 ญ30209 สุพรพันธ์ Dictation 1-2 Ka/ Dai 3-4 Ka
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 ญ30209 สุพรพันธ์ Dictation 1-2 Ka/ Dai 3-4 Ka
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ค33101 สุริยา คำสำคัญในสถิติศาสตร์
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 4 อ33201 Eduard ISP2 B
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ท33101 สมบุญ การอ่านเพื่อประเมินค่า 26
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ญ33201 Tsuruishi Text P28-31, P43-46, Work book P12-15 26
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ญ33201 Tsuruishi Text P28-31, P43-46, Work book P12-15 26
พุธ ที่ 31/05/2566 8 ญ30211 Tsuruishi Text PAT7.3 test 15/03/2552 1.-10. 9 ลาป่วย 26 ลาป่วย
พุธ ที่ 31/05/2566 8 ญ30211 B สุพรพันธ์ 日本の会社/チューリップの歌
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ญ30211 Tsuruishi Text PAT7.3 test 15/03/2552 1.-10. 9 ลาป่วย 26 ลาป่วย
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ญ30211 B สุพรพันธ์ 日本の会社/チューリップの歌
พุธ ที่ 31/05/2566 6 อ33201 Eduard TCP B 9,
พุธ ที่ 31/05/2566 4 ง33101 รติพร กฎหมานทะเบียนราษฎร และกฎหมายทะเบียนครอบครัว 1 คน เลขที่ 26
อังคาร ที่ 30/05/2566 8 ท 33205 ณัฐพงศ์ ธรรมชาติของภาษาพร้อมแบบฝึก
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 อ33101 ปิยภัทร Word Analysis -
อังคาร ที่ 30/05/2566 4 ญ33201 Tsuruishi なければならない/なくてもいい 11, 26
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ญ33201 Tsuruishi なければならない/なくてもいい 11, 26
อังคาร ที่ 30/05/2566 1 ค33101 สุริยา คำสำคัญในสถิติศาสตร์ 11(ลา) 26
จันทร์ ที่ 29/05/2566 9 อ33101 ปิยภัทร Word Analysis -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 ท 33205 ณัฐพงศ์ ธรรมชาติกับภาษา พร้อมแบบฝึก
จันทร์ ที่ 29/05/2566 4 ง33102 ณัฐพร กระบวนการปลูกพืช
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 พ.33102 วิเชียร การเต้นลีลาศจังหวะบีกิน 9,26
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 ท33101 สมบุญ การอ่านเพื่อประเมินค่า 26
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ก33901 จารีรัตน์ ทดสอบก่อนเรียน ยศสรัล (ขาด) , ตรีเพชร (ลาป่วย) , ธัญชนก (นอนห้องพยาบาล) , ศศิธร (ขาด) , จอมขวัญ (ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ส33101 วราวิทย์ ตลาดการเงิน ขาด 9 26
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ญ33201 Tsuruishi Vなければならない/Vなくてもいい 9, 20, 26, 33
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ญ30209 อรวรรณ คันจิ บทที่ 1, 2 ขาดเลขที่ 20, 26
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ญ30209 สุพรพันธ์ 第1-2課 9,33
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ญ30209 อรวรรณ คันจิ บทที่ 1, 2 ขาดเลขที่ 20, 26
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ญ30209 สุพรพันธ์ 第1-2課 9,33
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 ค33101 สุริยา ให้นักเรียนสรุปความรู้เรื่องประโยชน์ของสถิติศาสตร์โดยทำผังมโนทัศน์ 31
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 4 อ33201 Eduard ISP2 A 31
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ท33101 สมบุญ การอ่านในชีวิตประจำวัน(การตีความ/การแปลความ/การขยายความ)​ 26,31
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ท33101 สมบุญ การอ่านในชีวิตประจำวัน(การตีความ/การแปลความ/การขยายความ)​ 26,31
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ญ33201 Tsuruishi あきこ5 漢字+言葉+れんしゅう❶❷ WB❶ Vてはけません。/ Vてもいいです。 26,31
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ญ33201 Tsuruishi あきこ5 漢字+言葉+れんしゅう❶❷ WB❶ Vてはけません。/ Vてもいいです。 26,31
พุธ ที่ 24/05/2566 8 ญ30211 B สุพรพันธ์ ทดสอบการฟัง N5 26
พุธ ที่ 24/05/2566 8 ญ30211 Tsuruishi สอบ JLPT N4 (Listening) 1, 26
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ญ30211 B สุพรพันธ์ ทดสอบการฟัง N5 26
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ญ30211 Tsuruishi สอบ JLPT N4 (Listening) 1, 26
พุธ ที่ 24/05/2566 6 อ33201 Eduard TCP B 1
พุธ ที่ 24/05/2566 4 ง33101 รติพร ชี้แจงคำอธิบายรายวิชา การเก็บคะแนนเก็บ ความสัมพันธ์ในครอบครัว 1 = ลากิจ 26
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ส33101 วราวิทย์ ปริมานเงินในระบบ เลขที่ 1 ,26
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ท 33205 ณัฐพงศ์ ธรรมชาตของภาษา แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย 26
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 พ33101 พรชีวัน แนะนำรายวิชา สาระเนื้อหา ชี้แจง แบ่งกลุ่ม
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 อ33101 ปิยภัทร Word Analysis
อังคาร ที่ 23/05/2566 4 ญ33201 สุธีราภรณ์ ทำการสอบ เพื่อจำแนกนักเรียนเป็นห้อง a b ในการเรียนรายวิชาภาษาญี่ปุ่น เลขที่ 1 ลากิจ,26 ป่วย
อังคาร ที่ 23/05/2566 4 ญ33201 Tsuruishi สอบ JLPT N4 1, 26
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ญ33201 Tsuruishi สอบ JLPT N4 1, 26
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ญ33201 สุธีราภรณ์ ทำการสอบ เพื่อจำแนกนักเรียนเป็นห้อง a b ในการเรียนรายวิชาภาษาญี่ปุ่น เลขที่ 1 ลากิจ,26 ป่วย
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ส30102 เจนณรงค์ pre test
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ค33101 สุริยา ความหมายของสถิติศาสตร์ 1 , 26
จันทร์ ที่ 22/05/2566 9 อ33101 ปิยภัทร Introduction -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ท 33205 ณัฐพงศ์ ปฐมนิเทศ แจกเอกสารประกอบการสอน พร้อมทำแบบฝึกทักษะ และเฉลย
จันทร์ ที่ 22/05/2566 4 ง33102 ณัฐพร แนะนำรายวิชาการงานอาชีพ2 ครบ
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 พ33102 วิเชียร แนะนำวิชาเรียน 9,26
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ท33101 สมบุญ คัดไทย 9,26
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ก33901 จารีรัตน์ เกณฑ์การผ่านกิจกรรม , การเข้ากลุ่มกิจกรรมเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารศึกษาต่อ
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ส33101 วราวิทย์ ปฐมนิเทศรายวิชา
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ญ33201 สุธีราภรณ์ แจกหนังสือเรียน เลขที่ 26 ศศิธร
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 4 ว33282 ฐิติมนต์ แนะนำครูผู้สอน สร้างข้อตกลงร่วมกับนักเรียนในชั้นเรียน และทำแบบทดสอบก่อนเรียน 26
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ว33282 ฐิติมนต์ แนะนำครูผู้สอน สร้างข้อตกลงร่วมกับนักเรียนในชั้นเรียน และทำแบบทดสอบก่อนเรียน 26
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ญ30209 สุพรพันธ์ ทบทวนอักษรคันจิที่เรียนแล้ว/เกมคันจิ 26
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 ญ30209 สุพรพันธ์ ทบทวนอักษรคันจิที่เรียนแล้ว/เกมคันจิ 26
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ค33101 สุริยา แจกหนังสือ แนะนำการเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 ท33101 สมบุญ แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาที่จะสอน ข้อตกลงในการเรียน นางสาวศศิธร พุ่มพวง
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ญ33201 สุธีราภรณ์ กิจกรรมเปิดภาคเรียนพี่ผูกโบว์ให้น้อง 26
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ญ33201 สุธีราภรณ์ กิจกรรมเปิดภาคเรียนพี่ผูกโบว์ให้น้อง 26
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ