รายงานการสอนห้อง ม.612 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 7 ค 33201 พรทิพย์ สอบ เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 39
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 2 ท 33205 ณัฐพงศ์ รวมงานนักเรียน
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 3 ค 33201 พรทิพย์ สอบ เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 2 ท 33205 ณัฐพงศ์ Test
พุธ ที่ 06/09/2566 8 ค 33201 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกทักษะออนไลน์ชุดที่ 4 เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชัน 24, 30, 31,
พุธ ที่ 06/09/2566 7 อ33201 Eduard Review 1, 3, 7, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43
อังคาร ที่ 05/09/2566 8 อ33201 Eduard TCP O 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43
อังคาร ที่ 05/09/2566 3 ก33901 จารีรัตน์ ทดสอบหลังเรียน
จันทร์ ที่ 04/09/2566 4 ศ33101 ชนิดา ส่งงาน/ทบทวน 3
จันทร์ ที่ 04/09/2566 3 ศ33101 ชนิดา ส่งงาน/ทบทวน 3
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 2 ท 33205 ณัฐพงศ์ เฉลยแบบฝึก
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 3 ค 33201 พรทิพย์ เส้นสัมผัสเส้นโค้ง และให้ทำแบบฝึกหัด 2.7.2 3, 6, 7, 8, 22, 43
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 2 ท 33205 ณัฐพงศ์ ทบทวนก่อนสอบปลายภาค/เฉลยแบบฝึก
พุธ ที่ 30/08/2566 7 อ33201 Eduard ISP2 J 1, 7, 9, 11, 15, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 37
พุธ ที่ 30/08/2566 3 อ33101 ชุติมา Another, Other, The other
อังคาร ที่ 29/08/2566 8 อ33201 Eduard TCP M 1, 7, 11, 21, 23, 29, 37, 43
อังคาร ที่ 29/08/2566 7 ค 33201 พรทิพย์ อนุพันธ์อันดับสูงแ ละให้ทำแบบฝึกหัด 2.6 6, 21, 23, 24,40, 43
อังคาร ที่ 29/08/2566 3 ก33901 จารีรัตน์ การสมัครเข้าระบบ Mytcas
อังคาร ที่ 29/08/2566 1 ค 33201 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 2.4 และ 2.5 6, 21, 23, 24,40, 43
จันทร์ ที่ 28/08/2566 4 ศ33101 ชนิดา ส่งงานที่ขาด /ทบทวน 3
จันทร์ ที่ 28/08/2566 3 ศ33101 ชนิดา ส่งงานที่ขาด /ทบทวน 3
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 2 ท 33205 ณัฐพงศ์ เฉลยแบบฝึก
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 1 ค 33201 พรทิพย์ อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ และให้ทำแบบฝึกหัด 2.5 7, 8, 11, 14, 15, 25, 26, 29, 30, 31, 39, 40
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 2 ท 33205 ณัฐพงศ์ เฉลยแบบฝึก สามัญพาเพลิน
พุธ ที่ 23/08/2566 8 ค 33201 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 2.3 สอนเรื่องการหาอนุพันธ์โดยใช้สูตร และให้ทำแบบฝึกหัด 2.4 3, 12, 14, 16, 21, 22, 23, 25, 30, 31
พุธ ที่ 23/08/2566 7 อ33201 Eduard TCP L 1, 7, 11, 15, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 37
พุธ ที่ 23/08/2566 2 ค33101 สุกัญญา ฮิสโทแกรม
อังคาร ที่ 22/08/2566 8 อ33201 Eduard TCP K 1, 3, 7, 11, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43
อังคาร ที่ 22/08/2566 3 ก33901 จารีรัตน์ การสมัคร tcas รอบ 3
จันทร์ ที่ 21/08/2566 8 ง30203 พันธ์ทิพย์ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
จันทร์ ที่ 21/08/2566 7 ง30203 พันธ์ทิพย์ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
จันทร์ ที่ 21/08/2566 4 ศ33101 ชนิดา ประวัติศาสตร์ต.ตก(ต่อ)/ทบทวนเส้น,สี,รูปร่าง,รูปทรง -
จันทร์ ที่ 21/08/2566 3 ศ33101 ชนิดา ประวัติศาสตร์ต.ตก(ต่อ)/ทบทวนเส้น,สี,รูปร่าง,รูปทรง -
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 6 อ33101 ชุติมา นักเรียนไปทัศนศึกษา
พุธ ที่ 16/08/2566 8 ค 33201 พรทิพย์ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้บทนิยาม และให้ทำแบบฝึกหัด 2.3 3, 7, 8, 14, 22, 23, 24, 25
พุธ ที่ 16/08/2566 7 อ33201 Eduard ISP2 O 1, 7, 11, 15, 17, 21, 23, 27, 31, 35, 37, 39, 41, 43
อังคาร ที่ 15/08/2566 8 อ33201 Eduard ISP2 N 1, 7, 11, 15, 17, 21, 23, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41
อังคาร ที่ 15/08/2566 7 ค 33201 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกทักษะออนไลน์ชุดที่ 3 เรื่องลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 1, 3, 7, 8, 10, 14, 15, 24, 26
อังคาร ที่ 15/08/2566 3 ก33901 จารีรัตน์ ระบบ tcas รอบ 2
อังคาร ที่ 15/08/2566 1 ง33101 รติพร ลักษณะรูปร่าง
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 3 ค 33201 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 2.2 ข 3, 7, 24
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 2 ท 33205 ณัฐพงศ์ แบบฝึกรหัว19พร้อมเฉลย
พุธ ที่ 09/08/2566 8 ค 33201 พรทิพย์ ความต่อเนื่องบนช่วง และให้ทำแบบฝึกหัด 2.2 ข 3, 7, 22, 24, 25
พุธ ที่ 09/08/2566 7 อ33201 Eduard ISP2 M 1, 7, 11, 21, 23, 27, 29, 35, 37, 39
พุธ ที่ 09/08/2566 3 อ33101 ชุติมา Parallelism
อังคาร ที่ 08/08/2566 8 อ33201 Eduard Listening Test 3, 7, 11, 23, 25, 31, 43
อังคาร ที่ 08/08/2566 7 ค 33201 พรทิพย์ ความต่อเนื่องบนช่วงโดยพิจารณากราฟ และให้ทำแบบฝึกหัด 2.2 ข 7, 8, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 37, 43
อังคาร ที่ 08/08/2566 3 ก33901 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสมัคร TCAS รอบ 2
จันทร์ ที่ 07/08/2566 2 ว33282 ฐิติมนต์ ทบทวนคำศัพท์พันธุศาสตร์ และโจทย์ Monohybrid cross 3 แข่งตะกร้อ 17, 35, 38 ไป สก. 34, 40 ลาป่วย 7, 11, 14, 21, 25 ขาด
จันทร์ ที่ 07/08/2566 1 ว33282 ฐิติมนต์ ทบทวนคำศัพท์พันธุศาสตร์ และโจทย์ Monohybrid cross 3 แข่งตะกร้อ 17, 35, 38 ไป สก. 34, 40 ลาป่วย 7, 11, 14, 21, 25 ขาด
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 6 อ33101 ชุติมา แก้คะแนนสอบกลางภาค
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 2 ท 33205 ณัฐพงศ์ แบบทดสอบ
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 1 ค 33201 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 2.2 ก 7, 8, 11, 14, 17, 21, 25, 31, 41
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 3 ค 33201 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 2.1ข, ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน และให้ทำแบบฝึกหัด 2.2 ก 7, 11, 24, 31, 41
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 2 ท 33205 ณัฐพงศ์ ทดสอบย่อย
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 3 ค 33201 พรทิพย์ ทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิตของฟังก์ชัน และให้ทำแบบฝึกหัด 2.1ข 3, 7, 11, 18, 21, 22, 25, 29, 39, 43
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 2 ท 33205 ณัฐพงศ์ การอ่านสารโน้มน้าวใจอย่างมีวิจารณญาณ
พุธ ที่ 26/07/2566 8 ค 33201 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 2.1ก 1, 23, 24, 31, 37, 38, 40
พุธ ที่ 26/07/2566 7 อ33201 Eduard Activity
อังคาร ที่ 25/07/2566 8 อ33201 Eduard ISP2 K 7, 11, 17, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 8, 10, 14, 20, 22, 24, 28, 30, 36, 38, 40
อังคาร ที่ 25/07/2566 7 ค 33201 พรทิพย์ ลิมิตของฟังก์ชันโดยพิจารณาจากกราฟ และให้ทำแบบฝึกหัด 2.1 ก 3, 20, 24
อังคาร ที่ 25/07/2566 3 ก33901 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสมัคร TCAS รอบ 1
จันทร์ ที่ 24/07/2566 4 ศ33101 ชนิดา ศิลปินเอกของโลก/เคลียร์งาน 3,22,2338,
จันทร์ ที่ 24/07/2566 3 ศ33101 ชนิดา ศิลปินเอกของโลก/เคลียร์งาน 3,22,2338,
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 7 ค 33201 พรทิพย์ ทบทวนความรู้และตรวจเอกสารประกอบการเรียน 3, 20, 22, 24, 28, 29, 31, 37, 43
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 6 อ33101 ชุติมา บอกคะแนนกลางภาค เลขที่ 1,3,8,11,22,23,24,27,28,29,31,33,37,38,43 ลา
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 2 ท 33205 ณัฐพงศ์ แบบฝึกพร้อมเฉลย
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 7 ค 33201 พรทิพย์ ทำแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง อนุกรม -
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 6 อ33101 ชุติมา เฉลย Passive Voice เลขที่ 7,24 ขาดเรียน
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 2 ท 33205 ณัฐพงศ์ แบบฝึกพร้อมเฉลย
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 5 ส30102 เจนณรงค์ แนะแนวข้อสอบ
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 4 ส30102 เจนณรงค์ แนะแนวข้อสอบ
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 2 ท 33205 ณัฐพงศ์ แบบฝึกพร้อมมเฉลย
พุธ ที่ 12/07/2566 8 ค 33201 พรทิพย์ เฉลยใบกิจกรรมกลุ่มตอนที่ 1 และ 2 เรื่อง อนุกรม และให้ทำแบบฝึกทักษะออนไลน์ ชุดที่ 2 เรื่อง อนุกรม -
พุธ ที่ 12/07/2566 7 อ33201 Eduard Review 1, 7, 11, 15, 21, 23, 27, 31, 33, 35, 27, 39, 14, 20, 22, 24, 40
พุธ ที่ 12/07/2566 4 อ33203 ปิยภัทร Reading Test
อังคาร ที่ 11/07/2566 8 อ33201 Eduard Review 1, 3, 7, 11, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 8, 20, 22, 24
อังคาร ที่ 11/07/2566 3 ก33901 จารีรัตน์ -นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายรูปทำ ป.พ. ของงานทะเบียน
อังคาร ที่ 11/07/2566 2 อ33203 ปิยภัทร Unit 3: exercises
อังคาร ที่ 11/07/2566 1 ง33101 รติพร ศิลปะบนโต๊ะอาหาร 7 8 31
จันทร์ ที่ 10/07/2566 6 ส30102 เจนณรงค์ แนวข้อสอบกลางภาค
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 8 ค33101 สุกัญญา ตรวจแบบฝึกหัดที่ 2.2
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 2 ท 33205 ณัฐพงศ์ ศึกษางานฟ้าจรดทราย
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 2 ญ30209 อรวรรณ คันจิ บท 11 5, 9, 12, 21, 22, 26, 34
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 1 ญ30209 อรวรรณ คันจิ บท 11 5, 9, 12, 21, 22, 26, 34
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 2 ท 33205 ณัฐพงศ์ TGAT
พุธ ที่ 05/07/2566 8 ค 33201 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 1.3.4 ข และการประยุกต์ของลำดับและอนุกรม 31, 43
พุธ ที่ 05/07/2566 7 อ33201 Eduard ISP2 D 1, 7, 11, 21, 23, 27, 29, 31, 37, 43
พุธ ที่ 05/07/2566 3 อ33101 ชุติมา เฉลย Passive Voice หน้าที่ 2 เลขที่ 31,43 ลา
อังคาร ที่ 04/07/2566 8 อ33201 Eduard Activity
อังคาร ที่ 04/07/2566 3 ก33901 จารีรัตน์ นักเรียนร่วมกิจกรรมวัน international day
อังคาร ที่ 04/07/2566 1 ค 33201 พรทิพย์ นักเรียนร่วมกิจกรรมวัน International day -
จันทร์ ที่ 03/07/2566 4 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติออกแบบสัญลักษณ์(LOGO)/จดคงามหมาย 9,26
จันทร์ ที่ 03/07/2566 3 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติออกแบบสัญลักษณ์(LOGO)/จดคงามหมาย 9,26
จันทร์ ที่ 03/07/2566 2 ว33282 ฐิติมนต์ โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สในสัตว์ การแลกเปลี่ยนแก๊สและระบบหายใจของมนุษย์ -
จันทร์ ที่ 03/07/2566 1 ว33282 ฐิติมนต์ โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สในสัตว์ การแลกเปลี่ยนแก๊สและระบบหายใจของมนุษย์ -
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 2 ท 33205 ณัฐพงศ์ แบบฝึก
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 1 ท33101 นพวรรณ แปลความคำประพันธ์ -
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 3 ค 33201 พรทิพย์ อนุกรมเทเลสโคป ให้ทำแบบฝึกหัด 1. 3.4 ข. ข้อ 2 5(ลาป่วย), 31(ลากิจ)
พุธ ที่ 28/06/2566 8 ค 33201 พรทิพย์ อนุกรมผสมระหว่างอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต และให้ทำแบบฝึกหัด 1.3.4ข ข้อ1 5(ลาป่วย), 31(ลากิจ)
พุธ ที่ 28/06/2566 7 อ33201 Eduard Activity
พุธ ที่ 28/06/2566 2 ค33101 สุกัญญา แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิรูปวงกลม เลขที่ 31,5 ลาป่วย
อังคาร ที่ 27/06/2566 8 อ33201 Eduard Activity
อังคาร ที่ 27/06/2566 3 ก33901 จารีรัตน์ การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน
อังคาร ที่ 27/06/2566 2 อ33203 ปิยภัทร Unit 2: exercise
จันทร์ ที่ 26/06/2566 8 ง30203 พันธ์ทิพย์ การคำนวณภาษีนิติบุคคลปี 2558
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 ง30203 พันธ์ทิพย์ การคำนวณภาษีนิติบุคคลปี 2558
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 ส30102 เจนณรงค์ อารยธรรมโรมัน
จันทร์ ที่ 26/06/2566 4 ศ33101 ชนิดา นร. จดงาน/เคลียร์ส่งงาน 4ชิ้น 3,25
จันทร์ ที่ 26/06/2566 3 ศ33101 ชนิดา นร. จดงาน/เคลียร์ส่งงาน 4ชิ้น 3,25
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 ว33282 ฐิติมนต์ ระบบขับถ่ายของไตและมนุษย์ ขาด: 25, 27 ลา: 31, 43
จันทร์ ที่ 26/06/2566 1 ว33282 ฐิติมนต์ ระบบขับถ่ายของไตและมนุษย์ ขาด: 25, 27 ลา: 31, 43
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 7 อ33203 ปิยภัทร Unit 2: exercise 1 3 7 8 9 14 22 23 25 27 35
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 2 ท 33205 ณัฐพงศ์ สอบ
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 1 ค 33201 พรทิพย์ อนุกรมอนันต์ และให้ทำแบบฝึกหัด 1.3.4 ก 19, 21
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 3 ค 33201 พรทิพย์ อนุกรมอนันต์ 9, 11, 19(ลาป่วย)
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 ท 33205 ณัฐพงศ์ ธรรมชาติของภาษา
พุธ ที่ 21/06/2566 8 ค 33201 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 1.3.2 และ 1.3.3 8(ลากิจ), 9, 19(ลากิจ),
พุธ ที่ 21/06/2566 7 อ33201 Eduard ISP2 H 3, 7, 17, 19, 27, 29, 41, 43
พุธ ที่ 21/06/2566 3 อ33101 ชุติมา Passive Voice เลขที่ 3 ขาดเรียน
พุธ ที่ 21/06/2566 2 ค33101 สุกัญญา ตารางความถี่จำแนกทางเดียว เลขที่ 17,39(ลากิจ),19,8,21
อังคาร ที่ 20/06/2566 8 อ33201 Eduard ISP2 G 1, 7, 11, 21, 23, 27, 31, 22, 24
อังคาร ที่ 20/06/2566 7 ง33101 รติพร แม่บ้านทันสมัย 24
อังคาร ที่ 20/06/2566 4 ก33901 จารีรัตน์ การคิดเกรดเฉลี่ยสะสมเพื่อสมัครศึกษาต่อ
อังคาร ที่ 20/06/2566 1 ค 33201 พรทิพย์ สัญลักษณ์แสดงการบวก และให้ทำแบบฝึกหัด 1.3.3 11(ลาป่วย), 21, 31(ลาป่วย), 43(ลาป่วย)
จันทร์ ที่ 19/06/2566 4 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติสีขั้นที่3/วงล้อสี12สี 3
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติสีขั้นที่3/วงล้อสี12สี 3
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ว33282 ฐิติมนต์ ใบงานที่ 1-4 โครงสร้างของเซลล์ -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 1 ว33282 ฐิติมนต์ ใบงานที่ 1-4 โครงสร้างของเซลล์ -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 7 อ33101 รวิพล นักเรียนทำงานตามที่ครูมอบหมาย
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 ท 33205 ณัฐพงศ์ ธรรมชาติของภาษา 2 11
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 ค 33201 พรทิพย์ อนุกรมเรขาคณิต และให้ทำแบบฝึกหัด 1.3.2 11(ลาป่วย)
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 4 ส30102 เจนณรงค์ ใบงานที่ 1.2
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 3 ค 33201 พรทิพย์ อนุกรมเลขคณิต และให้ทำแบบฝึกหัด 1.3.1 11, 31(ลาป่วย)
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 2 ท 33205 ณัฐพงศ์ ธรรมชาติของภาษา2
พุธ ที่ 14/06/2566 8 ค 33201 พรทิพย์ อนุกรม 3, 22
พุธ ที่ 14/06/2566 7 ง33101 รติพร แม่บ้านทันสมัย 13
พุธ ที่ 14/06/2566 2 ค33101 สุกัญญา ทบทวนบทเรียน
อังคาร ที่ 13/06/2566 8 อ33201 Eduard Speaking Test 3, 13, 25, 43, 22, 24
อังคาร ที่ 13/06/2566 2 อ33203 ปิยภัทร Unit 2: vocabulary
อังคาร ที่ 13/06/2566 1 ค 33201 พรทิพย์ ให้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง อนุกรม 13(ลากิจ), 21, 25, 43(ลาป่วย)
จันทร์ ที่ 12/06/2566 8 ง30203 พันธ์ทิพย์ การคำนวณภาษีนิติบุคคล
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 ง30203 พันธ์ทิพย์ การคำนวณภาษีนิติบุคคล
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 ส30102 เจนณรงค์ อารยธรรมอียิปต์
จันทร์ ที่ 12/06/2566 4 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติสีขั้นที่1,2 29
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติสีขั้นที่1,2 29
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 ว33282 ฐิติมนต์ ความหมายของเซลล์ องค์ประกอบของเซลล์ ชนิดออร์แกเนลล์กลุ่มที่ไม่มีเยื่อหุ้ม และมีเยื่อหุ้ม 1 ชั้น ขาด: 3, 6, 16, 21 ลา: 29
จันทร์ ที่ 12/06/2566 1 ว33282 ฐิติมนต์ ความหมายของเซลล์ องค์ประกอบของเซลล์ ชนิดออร์แกเนลล์กลุ่มที่ไม่มีเยื่อหุ้ม และมีเยื่อหุ้ม 1 ชั้น ขาด: 3, 6, 16, 21 ลา: 29
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 8 ค33101 สุกัญญา ตรวจแบบฝึกหัด -
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 7 ค 33201 พรทิพย์ สอบ แบบทดสอบที่ 1 เรื่องลำดับ -
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 6 อ33101 ชุติมา Subject - Verb Agreement นักเรียนมาเรียนครบ
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 1 อ33203 ปิยภัทร Unit 1: exercise 1 3 7 11 14 21 26
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 4 ส30102 เจนณรงค์ อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 ค 33201 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกทักษะออนไลน์ชุดที่ 1 เรื่อง ลำดับ 1-24(ลากิจ), 25, 26-27(ลากิจ), 31, 42
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 ท 33205 ณัฐพงศ์ ทบทวนบทเรียนเรื่องธรรมชาติของภาษา
พุธ ที่ 07/06/2566 8 ค 33201 พรทิพย์ ให้ทำแบบฝึกหัดทักษะออนไลน์ชุดที่ 1 เรื่อง ลำดับ 1, 3, 24, 25, 26
พุธ ที่ 07/06/2566 7 อ33201 Eduard ISP2 F 3, 11, 43, 6, 22, 24,26
พุธ ที่ 07/06/2566 4 อ33203 ปิยภัทร TGAT Reading #3 -
พุธ ที่ 07/06/2566 2 ค33101 สุกัญญา สถิติศาสตร์เชิงพรรณนาและสถิติศาสตร์เชิงอนุมาน เลขที่ 43(ลาป่วย)
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 อ33201 Eduard TCP F 3, 7, 21, 31, 20, 22, 24, 26
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 ง33101 รติพร น้ำปั่นเพื่อสุขภาพ 26
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ก33901 จารีรัตน์ กิจกรรมวงล้อชีวิตของฉัน
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 อ33203 ปิยภัทร TGAT Reading #3 3 10 11 15 25 26
อังคาร ที่ 06/06/2566 1 ค 33201 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 1.2 และให้ทำแบบฝึกทักษะออนไลน์ชุดที่ 1 เรื่อง ลำดับ 3, 7, 10, 11, 14, 19(ลากิจ), 21, 23, 25(ลากิจ), 26(ลากิจ)
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 8 ค33101 สุกัญญา ตรวจแบบฝึกหัด 1.2,1.3 เลขที่ 7,19,37,41,43
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 7 อ33203 ปิยภัทร TGAT Reading #2 -
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 อ33101 ชุติมา เฉลย Exercise หน้าที่ิ 7 เลขที่ 7, 25 ขาดเรียน เลขที่ 19, 37, 38, 41, 43 ลา
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 2 ท 33205 ณัฐพงศ์ ธรรมชาติของภาษาพร้อมแบบฝึก 7 11 19 21 37 38 4143
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 ค 33201 พรทิพย์ ลิมิตของลำดับอนันต์โดยใช้ทฤษฎีบท 5-6 และให้ทำแบบฝึกหัด 1.2 7, 11(ป่วย), 19, 21, 37(ป่วย), 38(ลากิจ), 40, 41(ลากิจ), 43(ลากิจ)
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ค 33201 พรทิพย์ ลิมิตของลำดับอนันต์โดยใช้ทฤษฎีบท 2 ถึง 4 40(ลาป่วย), 41(ลากิจ)
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ท 33205 ณัฐพงศ์ ธรรมชาติของภาษาพร้อมแบบฝึก
พุธ ที่ 31/05/2566 8 ค 33201 พรทิพย์ ลิมิตของลำดับลิมิตของลำดับอนันต์โดยใช้ทฤษฎีบท 1 และ 2 41(ลากิจ)
พุธ ที่ 31/05/2566 7 อ33201 Eduard ISP2 B 1, 7, 11, 15, 17, 21, 27, 41, 22, 24
พุธ ที่ 31/05/2566 4 อ33203 ปิยภัทร TGAT Reading #2 -
พุธ ที่ 31/05/2566 3 อ33101 ชุติมา เฉลย Prefix and Suffix เลขที่ 21 ขาดเรียน เลขที่ 41 ลาป่วย
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ค33101 สุกัญญา ประเภทของข้อมูล เลขที่ 21, 41(ลากิจ)
อังคาร ที่ 30/05/2566 8 อ33201 Eduard TCP D 3, 11, 17, 21, 25, 37, 39, 41, 24, 26, 40
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 ง33102 ณัฐพร กระบวนการปลูกพืช
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ก33901 จารีรัตน์ ทดสอบก่อนเรียน
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 อ33203 ปิยภัทร TGAT Reading #1 -
อังคาร ที่ 30/05/2566 1 ค 33201 พรทิพย์ ลิมิตของลำดับอนันต์โดยพิจารณากราฟ 11(ลากิจ), 21, 41(ลากิจ)
จันทร์ ที่ 29/05/2566 4 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัตแรเงารูปทรงกลม6นำ้หนัก 20,39,41
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัตแรเงารูปทรงกลม6นำ้หนัก 20,39,41
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 ว33282 กินรี สืบค้นความรู้เรื่อง ระบบต่างๆในร่างกาย 39 41
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 ว33282 กินรี สืบค้นความรู้เรื่อง ระบบต่างๆในร่างกาย 39 41
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ค33101 สุกัญญา คำสำคัญในสถิติศาสตร์ เลขที่ 3(นักกีฬา),20
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 อ33203 ปิยภัทร Unit 1: Voices of Africa -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 อ33101 ชุติมา Prefix and Suffix เลขที่ 3 ขาดเรียน เลขที่ 9 ลากิจ
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ท 33205 ณัฐพงศ์ ธรรมชาติของภาษา แบบฝึกทักษะพร้อมเฉลย 3 8 9 21
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ค 33201 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 1.1.1-1.1.4 3, 9(ลากิจ), 20(โควิด), 21
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 ท33101 นพวรรณ ลักษณะของข้อสอบ A Level ภาษาไทย -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 4 ส30102 เจนณรงค์ แบบทดสอบก่อนเรียน
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ค 33201 พรทิพย์ ลำดับฮาร์มอนิก 3, 20(โควิด), 25(กักตัว)
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ท 33205 ณัฐพงศ์ ธรรมชาติของภาษา พร้อมแบบฝึก 3 20 25
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ส33101 วราวิทย์ ตลาดเงิน เลขที่ขาด 3 7 14 21 25 ลา 20
พุธ ที่ 24/05/2566 8 ค 33201 พรทิพย์ ลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต 3, 9, 31(ลากิจ), 43(ป่วย)
พุธ ที่ 24/05/2566 7 อ33201 Eduard ISP2 A 3, 9, 25, 31, 22
พุธ ที่ 24/05/2566 3 อ33101 ชุติมา Word Analysis ลาป่วยเลขที่ 9, 31, 43 ขาดเรียนเลขที่ 3
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ค33101 สุกัญญา สถิติศาสตร์ ทำแบบฝึกหัดที่ 1.1 เลขที่ 3 (นักกีฬา) ,31, 43
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 อ33201 Eduard TCP B 3, 11, 25, 22, 26
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ง33102 ณัฐพร แนะนำรายวิชา การงานอาชีพ4 ขาด 1 คน
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ง33101 รติพร ชี้แจงคำอธิบายรายวิชา การเก็บคะแนนเก็บ ความสัมพันธ์ในครอบครัว 11
อังคาร ที่ 23/05/2566 4 ส33101 วราวิทย์ การเงิน เลขที่ 11 ลา
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ก33901 จารีรัตน์ เกณฑ์การผ่านกิจกรรม _
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 อ33203 ปิยภัทร 1st Writing Task
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ค 33201 พรทิพย์ ความหมายของลำดับ 11(ลากิจ), 21(ลากิจ), 40
จันทร์ ที่ 22/05/2566 9 ส33101 วราวิทย์ ปฐมนิเทศรายวิชา
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 ง30203 พันธ์ทิพย์ เนื้อหารายวิชา/การเก็บคะแนน/หน่วยที่ 1 ความหมายของภาษีเงินได้นิติบุคคล 13,30
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ง30203 พันธ์ทิพย์ เนื้อหารายวิชา/การเก็บคะแนน/หน่วยที่ 1 ความหมายของภาษีเงินได้นิติบุคคล 13,30
จันทร์ ที่ 22/05/2566 4 ศ33101 ชนิดา เกณฑ์/วัสดุอุปกรณ์ศิลปะ,หนังสือทัศนศิลป์/ปฏิบัติแรเงา7ระยะ 13,30
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ศ33101 ชนิดา เกณฑ์/วัสดุอุปกรณ์ศิลปะ,หนังสือทัศนศิลป์/ปฏิบัติแรเงา7ระยะ 13,30
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ว33282 ฐิติมนต์ แนะนำตัวครูผู้สอน ภาพรวมรายวิชา และทำแบบทดสอบก่อนเรียน 13 (ลาป่วย) 30 (ลากิจ)
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ว33282 ฐิติมนต์ แนะนำตัวครูผู้สอน ภาพรวมรายวิชา และทำแบบทดสอบก่อนเรียน 13 (ลาป่วย) 30 (ลากิจ)
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ค33101 สุกัญญา แนะนำรายวิชา และการเก็บคะแนน เลขที่ 3(แข่งกีฬา),24(งานโสต),40
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 อ33203 ปิยภัทร Introduction 24
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 อ33101 ชุติมา Introduction เลขที่ลา: 3, 40 เลขที่ขาด: 9, 24
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ท 33205 ณัฐพงศ์ ปฐมนิเทศ แจกเอกสารประกอบการเรียนการสอน ทำแบบฝึก พร้อมเฉลยทีละข้อ
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 ค 33201 พรทิพย์ เข้าระบบห้องเรียนดิจิทัล รับหนังสือและแนะนำเอกสารประกอบการเรียนเรื่องลำดับ 40
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 ค 33201 พรทิพย์ แนะนำบทเรียน 1
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ส33101 วราวิทย์ กิจกรรมช่วงเช้า
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ