รายงานการสอนห้อง ม.610 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 4 ค 33201 พรทิพย์ สอบ เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 3, 40
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 2 ศ33101 ชนิดา ทบทวน/ส่งงาน -
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 1 ศ33101 ชนิดา ทบทวน/ส่งงาน -
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 6 อ33201 Eduard TCP J 3, 7, 9, 13
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 2 ค 33201 พรทิพย์ สอบ เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 3, 40
พุธ ที่ 06/09/2566 7 ค 33201 พรทิพย์ สรุปความรู้และตรวจเอกสารประกอบการเรียน 3
พุธ ที่ 06/09/2566 4 ว33282 ฐิติมนต์ สมดุลของระบบนิเวศ การจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ
พุธ ที่ 06/09/2566 3 ว33282 ฐิติมนต์ สมดุลของระบบนิเวศ การจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ
พุธ ที่ 06/09/2566 2 ท 33205 ณัฐพงศ์ มุทิตาจิต
อังคาร ที่ 05/09/2566 7 ค 33201 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 2.7.2, 2.7.3 และ 2.7.4 และให้ทำแบบฝึกทักษะออนไลน์ชุดที่ 4 เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชัน 17, 23, 30, 31, 33-41, 43
อังคาร ที่ 05/09/2566 4 ท 33205 ณัฐพงศ์ test
อังคาร ที่ 05/09/2566 2 อ33201 Eduard Review 3, 13, 15, 17, 23, 29, 31, 39
จันทร์ ที่ 04/09/2566 9 ค 33201 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกทักษะออนไลน์ชุดที่ 4 เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชัน 3, 13
จันทร์ ที่ 04/09/2566 8 ค 33201 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกทักษะออนไลน์ชุดที่ 4 เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชัน 3, 13
จันทร์ ที่ 04/09/2566 4 ท 33205 ณัฐพงศ์ สอบ
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 2 ศ33101 ชนิดา ทบทวน -
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 1 ศ33101 ชนิดา ทบทวน -
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 6 อ33201 Eduard TCP P 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 43
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 2 ค 33201 พรทิพย์ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุด และให้ทำแบบฝึกหัด 2.7.4 7
พุธ ที่ 30/08/2566 8 อ33101 ชุติมา เฉลย Another, Other, The other
พุธ ที่ 30/08/2566 2 ท 33205 ณัฐพงศ์ เฉลยแบบฝึก
อังคาร ที่ 29/08/2566 2 อ33201 Eduard ISP2 J 9
จันทร์ ที่ 28/08/2566 4 ท 33205 ณัฐพงศ์ เฉลยแบบทดสอบ
จันทร์ ที่ 28/08/2566 1 ก33901 จารีรัตน์ การสมัครเข้าระบบ TCAS
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 6 ง33101 รติพร แต่งกายให้งาม ขาด 3 คน
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 4 ค 33201 พรทิพย์ เสนอแบบฝึกหัด 2.5 และ 2.6 สอนเรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง และให้ทำแบบฝึกหัด 2.7.1 29, 33, 38, 39, 40, 41
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 3 ง33101 รติพร แต่งกายให้งาม ครบ
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 6 อ33201 Eduard Activity
พุธ ที่ 23/08/2566 7 ค 33201 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 2.4 และสอนเรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ 1, 5, 7, 19, 25, 39, 41, 42
พุธ ที่ 23/08/2566 2 ท 33205 ณัฐพงศ์ ทดสอบย่อย
อังคาร ที่ 22/08/2566 2 อ33201 Eduard TCP M 5, 19, 21, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41
จันทร์ ที่ 21/08/2566 4 ท 33205 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะพร้อมเฉลย
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 6 อ33201 Eduard TCP O/L 1, 23, 25, 29, 33, 35
พุธ ที่ 16/08/2566 7 ค 33201 พรทิพย์ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้บทนิยาม และให้ทำแบบฝึกหัด 2.3 -
อังคาร ที่ 15/08/2566 2 อ33201 Eduard TCP K 1
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 4 อ33101 ชุติมา Exercise Parallelism หน้า 3
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 2 ค 33201 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 2.2 ข 16
พุธ ที่ 09/08/2566 8 อ33101 ชุติมา Parallelism
พุธ ที่ 09/08/2566 7 ค 33201 พรทิพย์ ความต่อเนื่องบนช่วง และให้ทำแบบฝึกหัด 2.2 ข 32
พุธ ที่ 09/08/2566 2 ท 33205 ณัฐพงศ์ แบบทดสอบพร้อมเฉลยรหัส 19
อังคาร ที่ 08/08/2566 2 อ33201 Eduard Listening Test
จันทร์ ที่ 07/08/2566 4 ท 33205 ณัฐพงศ์ ทดสอบเรื่องการใช้สารโน้มน้าวใจในสื่อฯ
จันทร์ ที่ 07/08/2566 1 ก33901 จารีรัตน์ การเตรียมความพร้อมสมัคร TCAS รอบ 2 9 , 29
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 8 ศ33101 ชนิดา วาดหัวเสากรีก1แบบ 5,8,10
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 7 ศ33101 ชนิดา วาดหัวเสากรีก1แบบ 5,8,10
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 4 ค 33201 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 2.2 ก 35
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 2 ศ33101 ชนิดา ประวัติศาสตร์ตะวันตก/วาดหัวเสากรีก1แบบ 35
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 1 ศ33101 ชนิดา ประวัติศาสตร์ตะวันตก/วาดหัวเสากรีก1แบบ 35
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 6 อ33201 Eduard ISP2 N 3, 7, 9, 13, 19, 21, 29, 37
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 4 อ33101 ชุติมา Present Perfect Continuous -
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 2 ค 33201 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 2.1ข, ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน และให้ทำแบบฝึกหัด 2.2 ก -
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 6 อ33201 Eduard ISP2 M
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 2 ค 33201 พรทิพย์ ทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิตของฟังก์ชัน และให้ทำแบบฝึกหัด 2.1ข -
พุธ ที่ 26/07/2566 7 ค 33201 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 2.1ก 40
พุธ ที่ 26/07/2566 2 ท 33205 ณัฐพงศ์ ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา
อังคาร ที่ 25/07/2566 2 อ33201 Eduard ISP2 K
จันทร์ ที่ 24/07/2566 7 อ33203 ปิยภัทร แก้คะแนนกลางภาค
จันทร์ ที่ 24/07/2566 6 ง33102 ณัฐพร ทดสอบ
จันทร์ ที่ 24/07/2566 4 ท 33205 ณัฐพงศ์ แบบฝึกพร้อมเฉลย
จันทร์ ที่ 24/07/2566 1 ก33901 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสมัคร TCAS รอบ 1 33
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 4 ค 33201 พรทิพย์ ทบทวนความรู้และตรวจสอบเอกสารประกอบการเรียน 1, 2, 4-21, 23-32, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 44
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 2 ศ33101 ชนิดา ตรวจงานสอบปฏิบัติ/แจ้งคะแนน 1,2,4-17,19-21,23-35,37,38,40,42-44
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 1 ศ33101 ชนิดา ตรวจงานสอบปฏิบัติ/แจ้งคะแนน 1,2,4-17,19-21,23-35,37,38,40,42-44
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 6 ง33101 รติพร ทบทวน ครบ
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 4 ค 33201 พรทิพย์ ทำแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง อนุกรม -
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 3 ง33101 รติพร ทบทวน ขาด 2
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 2 ศ33101 ชนิดา สอบปฏิบัติแรเงาหุ่นนิ่งรูปทรงเรขาคณิต -
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 1 ศ33101 ชนิดา สอบปฏิบัติแรเงาหุ่นนิ่งรูปทรงเรขาคณิต -
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 6 อ33201 Eduard Review 3, 7, 9, 13, 25, 35
พุธ ที่ 12/07/2566 7 ค 33201 พรทิพย์ เฉลยใบกิจกรรมกลุ่มตอนที่ 2 เรื่อง อนุกรม และให้ทำแบบฝึกทักษะออนไลน์ ชุดที่ 2 เรื่อง อนุกรม -
อังคาร ที่ 11/07/2566 2 อ33201 Eduard Review 29, 35, 37
จันทร์ ที่ 10/07/2566 8 ค 33201 พรทิพย์ ทำใบกิจกรรมกลุ่ม เรื่อง อนุกรม (ตอนที่ 1 และ 2) -
จันทร์ ที่ 10/07/2566 4 ท 33205 ณัฐพงศ์ ระดับภาษา
จันทร์ ที่ 10/07/2566 1 ก33901 จารีรัตน์ นักเรียนทำงานค้างส่ง กิจกรรมที่ 3-6
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 4 ค 33201 พรทิพย์ ให้ทำใบกิจกกรรมกลุ่ม เรื่อง อนุกรม (ตอนที่ 1 ) และมอบหมายให้ทำใบกิจกกรรมกลุ่ม เรื่อง อนุกรม (ตอนที่ 2 ) -
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 2 ศ33101 ชนิดา ส่งงานโลโก้,เคลียร์งานเก่า /ลักษณะการ์ตูน -
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 1 ศ33101 ชนิดา ส่งงานโลโก้,เคลียร์งานเก่า /ลักษณะการ์ตูน -
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 6 อ33201 Eduard Activity
พุธ ที่ 05/07/2566 8 อ33101 ชุติมา เฉลย Passive Voice หน้า 2
พุธ ที่ 05/07/2566 7 ค 33201 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 1.4 -
อังคาร ที่ 04/07/2566 2 อ33201 Eduard Activity
จันทร์ ที่ 03/07/2566 8 ค 33201 พรทิพย์ นักเรียนขออนุญาตไปจัดกิจกรรมงานวันอินเตอร์เนชั่นแนล -
จันทร์ ที่ 03/07/2566 4 ค 33201 พรทิพย์ การประยุกต์ของลำดับและอนุกรม และให้ทำแบบฝึกหัด 1.4 -
จันทร์ ที่ 03/07/2566 1 ก33901 จารีรัตน์ ทำแบบฝึกหัดแฟ้มสะสมผลงาน
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 7 ท33101 นพวรรณ แปลความคำประพันธ์ 3,13
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 4 ค 33201 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 1.3.4ข 3(ลาป่วย), 13(ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 2 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติออกแบบสัญลักษณ์((LOGO)/จดความหมาย -
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 1 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติออกแบบสัญลักษณ์((LOGO)/จดความหมาย -
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 6 อ33201 Eduard ISP2 D 3, 27, 33
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 4 อ33101 ชุติมา เตรียมอุปกรณ์ในการทำซุ้มวัน International Day -
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 2 ค 33201 พรทิพย์ อนุกรมผสมระหว่างอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต อนุกรมเทเลสโคป และอนุกรมที่จัดรูปโดยการสังยุค และให้ทำแบบฝึกหัด 1.3.4ข 33(ลากิจ)
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 1 ค33101 จิตลดา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 3, 33
พุธ ที่ 28/06/2566 2 ท 33205 ณัฐพงศ์ แบบฝึกพร้อมเฉลย
อังคาร ที่ 27/06/2566 5 ส30216 วิภา ธรรมชาติ วัฒนธรรมกับระบบเศรษฐกิจ 33
อังคาร ที่ 27/06/2566 2 อ33201 Eduard ISP2 H 21, 25, 35, 37
จันทร์ ที่ 26/06/2566 8 ท 33205 ณัฐพงศ์ เฉลยแบบฝึก
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 ง33102 ณัฐพร การตัดต้นอ่อนทานตะวัน
จันทร์ ที่ 26/06/2566 4 ท 33205 ณัฐพงศ์ เฉลยแบบฝึก
จันทร์ ที่ 26/06/2566 1 ก33901 จารีรัตน์ การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 8 อ33203 ปิยภัทร Unit 2: exercise
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 ง33101 รติพร ศิลปะบนโตจ๊ะอาหาร 33
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 3 ค 33201 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 1.3.4 ก 33(ลากิจ)
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 2 ศ33101 ชนิดา นักเรียนเคลียร์งาน3ชิ้น/เช็คคะแนนรายบุคคล -
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 1 ศ33101 ชนิดา นักเรียนเคลียร์งาน3ชิ้น/เช็คคะแนนรายบุคคล -
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 6 อ33201 Eduard ISP2 G 7, 9, 13, 33
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 4 อ33101 ชุติมา Exercise Passive Voice หน้า 2 เลขที่ 32 ลา
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 3 อ33203 ปิยภัทร Unit 2: vocabulary preview
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 ค 33201 พรทิพย์ อนุกรมอนันต์ และให้ทำแบบฝึกหัด 1.3.4 ก. 32(ลากิจ)
พุธ ที่ 21/06/2566 8 อ33101 ชุติมา Passive Voice เลขที่ 20 ลาป่วย
พุธ ที่ 21/06/2566 7 ค 33201 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 1.3.3 และ บทนิยามของอนุกรมอนันต์ 20(ลากิจ)
พุธ ที่ 21/06/2566 2 ท 33205 ณัฐพงศ์ สอบ 20 27
อังคาร ที่ 20/06/2566 8 ส30102 เจนณรงค์ อารยธรรมกรีก เสา
อังคาร ที่ 20/06/2566 7 ส30102 เจนณรงค์ อารยธรรมกรีก เสา
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 อ33201 Eduard TCP G 25
จันทร์ ที่ 19/06/2566 8 ค 33201 พรทิพย์ สัญลักษณ์แสดงการบวกและให้ทำแบบฝึกหัด 1.3.3 -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 อ33203 ปิยภัทร Unit 2: vocabulary preview
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 ง33102 ณัฐพร การปลูกต้นอ่อนทานตะวัน
จันทร์ ที่ 19/06/2566 4 ท 33205 ณัฐพงศ์ ธรรมชาติของภาษาพร้อมแบบฝึก
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ส30216 วิภา วัฒนธรรมกับการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
จันทร์ ที่ 19/06/2566 1 ก33901 จารีรัตน์ -การคิดเกรดเฉลี่ยสะสมเพื่อสมัครศึกษาต่อ
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 8 อ33101 เฉลิมศรี อ่นหนังสือ
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 4 ค 33201 พรทิพย์ อนุกรมเรขาคณิต และให้ทำแบบฝึกหัด 1.3.2 พร้อมเฉลย 22(ลาป่วย), 33(ลาป่วย), 38(ลากิจ)
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติระบายสีขั้นที่3,วงล้อสี 22,33,38
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติระบายสีขั้นที่3,วงล้อสี 22,33,38
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 6 อ33201 Eduard ISP F 3, 13
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 4 อ33101 ชุติมา เฉลย Exercise Subject - Verb Agreement เลขที่ 27 ขาดเรียน เลขที่ 38 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 2 ค 33201 พรทิพย์ กิจกรรมพิธีไหว้ครู -
พุธ ที่ 14/06/2566 7 ค 33201 พรทิพย์ อนุกรมเลขคณิต และให้ทำแบบฝึกหัด 1.3.1 38(ลากิจ)
พุธ ที่ 14/06/2566 6 ส30102 เจนณรงค์ ใบงาน 1.2
พุธ ที่ 14/06/2566 4 ว33282 ฐิติมนต์ ให้นักเรียนทำใบงานที่ 2-4 พร้อมเฉลย ลากิจ: 38
พุธ ที่ 14/06/2566 3 ว33282 ฐิติมนต์ ให้นักเรียนทำใบงานที่ 2-4 พร้อมเฉลย ลากิจ: 38
พุธ ที่ 14/06/2566 2 ท 33205 ณัฐพงศ์ ธรรมชาติของภาษา 2 38
อังคาร ที่ 13/06/2566 6 ส30216 วิภา วัฒนธรรมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
อังคาร ที่ 13/06/2566 2 อ33201 Eduard Speaking Test
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 อ33203 ปิยภัทร Unit 1: exercise 16 ลากิจ 31 ติดโควิด
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 ง33102 ณัฐพร การขยายพันธุ์พืช
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ค33101 จิตลดา ประเภทของข้อมูล 16 (ลากิจ) , 31 (ลาป่วย)
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 ส30216 วิภา ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม อเมริกา และออสเตรเลีย
จันทร์ ที่ 12/06/2566 1 ก33901 จารีรัตน์ การทำแบบทดสอบเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 8 อ33203 ปิยภัทร Unit 1: exercise
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 6 ง33101 รติพร อาหารจานเดียว 16 31
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 4 ค 33201 พรทิพย์ สอบ แบบทดสอบที่ 1 เรื่องลำดับ 16(ลากิจ), 31(ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติสีขั้นที่1,2/จดความหมาย 16,31
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 1 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติสีขั้นที่1,2/จดความหมาย 16,31
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 6 อ33201 Eduard TCP F 22
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 4 อ33101 ชุติมา เฉลย Word Analysis หน้า 7 นักเรียนชายไป รด.
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 อ33203 ปิยภัทร Unit 1: exercise นร.ชายไปรด.
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 ค 33201 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกทักษะออนไลน์ชุดที่ 1 เรื่อง ลำดับ 1-7(ลากิจ), 9(ลากิจ), 10(ลาป่วย), 11-18(ลากิจ)
พุธ ที่ 07/06/2566 7 ค 33201 พรทิพย์ ให้ทำแบบฝึกหัดทักษะออนไลน์ชุดที่ 1 เรื่อง ลำดับ 10 (ลาป่วย)
พุธ ที่ 07/06/2566 6 ส30102 เจนณรงค์ อารยธรรมอียิปต์
พุธ ที่ 07/06/2566 4 ว33282 ฐิติมนต์ ความหมายของเซลล์ โครงสร้างของเซลล์ประกอบด้วยส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาสซึม และสารพันธุกรรม และใบงานที่ 1 10 ขาดเรียน
พุธ ที่ 07/06/2566 3 ว33282 ฐิติมนต์ ความหมายของเซลล์ โครงสร้างของเซลล์ประกอบด้วยส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาสซึม และสารพันธุกรรม และใบงานที่ 1 10 ขาดเรียน
พุธ ที่ 07/06/2566 2 ท 33205 ณัฐพงศ์ Classroom เรื่อง ธรรมชาติของภาษา 1 20ข้อ 10
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 ท33101 นพวรรณ คัดเลือกตัวแทนนักเรียนถือพานวันไหว้ครู -
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 ท33101 นพวรรณ เรื่องย่อขุนช้างขุนแผน -
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 ส30216 วิภา ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม เอเชียตะวันออก 10
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 อ33201 Eduard TCP D 10
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 8 อ33203 ปิยภัทร TGAT Reading #2
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 ง33101 รติพร กฎหมายทะเบียนราษฎร 33 39 41
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 4 ค 33201 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 1.2 33(ลากิจ), 39(ลากิจ), 41(ลากิจ)
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ง33101 รติพร กฎหมายครอบครัว ครบ
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 2 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติแรเงาน้ำหนักรูปทรงกลม6น้ำหนัก 33,39,41
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติแรเงาน้ำหนักรูปทรงกลม6น้ำหนัก 33,39,41
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 8 อ33101 ชุติมา เฉลย Prefix and suffix เลขที่ 33 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 อ33201 Eduard ISP2 B 7, 33, 39, 41, 22, 44
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 4 อ33101 ชุติมา Exercise หน้า 7 เลขที่ 39, 41 ลากิจ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 อ33203 ปิยภัทร TGAT Reading #2 -
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 อ33203 ปิยภัทร TGAT Reading #2 -
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ค 33201 พรทิพย์ ลิมิตของลำดับอนันต์โดยใช้ทฤษฎีบท 4-6 และให้ทำแบบฝึกหัด 1.2 39(ลากิจ), 41(ลากิจ)
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ค 33201 พรทิพย์ ลิมิตของลำดับอนันต์โดยใช้ทฤษฎีบท 3 และ 4 33
พุธ ที่ 31/05/2566 6 ส30102 เจนณรงค์ ใบงานที่ 1.1
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ท 33205 ณัฐพงศ์ ธรรมชาติของภาษาพร้อมแบบฝึก
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 ส30216 วิภา ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ 39,41
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 อ33201 Eduard ISP2 A 33, 39, 41
อังคาร ที่ 29/05/2566 8 ค 33201 พรทิพย์ ลิมิตของลำดับอนันต์โดยพิจารณากราฟ และใช้ทฤษฎีบท 1 และ 2 33
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 อ33203 ปิยภัทร TGAT READING #1 -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 ง33102 ณัฐพร กระบวนการปลูกพืช
จันทร์ ที่ 29/05/2566 4 ท 33205 ณัฐพงศ์ ธรรมชาติของภาษา พร้อมแบบฝึก
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 ส30216 วิภา ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 ก33901 จารีรัตน์ ทดสอบก่อนเรียน
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 อ33203 ปิยภัทร Unit 1: Voices of Africa -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ท33101 นพวรรณ หลักการทำข้อสอบการอ่าน -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ง33101 รติพร ความสัมพันธ์ในครอบครัว ครบ
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 4 ค 33201 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 1.1.1 - 1.1.4 -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ส33101 วราวิทย์ ตลาดเงิน ตลาดทุน ครบ
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติแรเงาน้ำหนักอ่อนแก่ 7ระยะ 16,26
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติแรเงาน้ำหนักอ่อนแก่ 7ระยะ 16,26
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 อ33201 Eduard ISP2-A
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 4 อ33101 ชุติมา Prefixes and suffixes นักเรียนมาครบ
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 อ33203 ปิยภัทร Unit 1: Voices of Africa -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ค 33201 พรทิพย์ ลำดับฮาร์มอนิก -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ค33101 จิตลดา ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล
พุธ ที่ 24/05/2566 8 อ33101 ชุติมา Word Analysis เลขที่ 8 ลากิจ
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ค 33201 พรทิพย์ ลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต 8
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ท 33205 ณัฐพงศ์ ธรรมชาติของภาษา พร้อมเฉลย 8
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ส30102 เจนณรงค์ แนะนำรายวิชา
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ส30216 วิภา ภูมิศาสตร์ประชากร
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 อ33201 Eduard TCP B 33
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ส33101 วราวิทย์ เรื่องเงิน 16 32
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 ค 33201 พรทิพย์ ความหมายของลำดับ -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 อ33203 ปิยภัทร Unit 1: vocabulary preview -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ง33103 ณัฐพร เเนะนำรายวิชาการงานอาชีพ2 ครบ
จันทร์ ที่ 22/05/2566 4 ท 33205 ณัฐพงศ์ ปฐมนิเทศ แจกเอกสารประกอบการสอน พร้อมทำแบบฝึกทักษะ พร้อมเฉลย
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ค33101 จิตลดา ความหมายของสถิติ _
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ส30216 วิภา คำอธิบายรายวิชา กติกาในการเรียนการสอน การเก็บคะแนน
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ก33901 จารีรัตน์ เกณฑ์การผ่านกิจกรรมแนะแนว ครบ
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 อ33203 ปิยภัทร 1st Writing Task
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ท33101 นพวรรณ แนะนำรายวิชาและอธิบายวิธีการจัดการเรียนรู้ -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ง33101 รติพร อธิบายรายวิชาและวิธีเก็บคะแนน 16 , 38
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 4 ค 33201 พรทิพย์ แนะนำบทเรียน 16, 38(ลากิจ)
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ส33101 วราวิทย์ ปฐมนิเทศรายวิชา
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ศ33101 ชนิดา วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานศิลปะ/เกณฑ์/หนังสือเรียนทัศนศิลป์ -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 ศ33101 ชนิดา วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานศิลปะ/เกณฑ์/หนังสือเรียนทัศนศิลป์ -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 อ33201 Eduard TCP A
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 อ33203 ปิยภัทร Introduction
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ค 33201 พรทิพย์ แจกอุปกรณ์การเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ค33101 จิตลดา เข้าร่วมกิจกรรม
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ