รายงานการสอนห้อง ม.601 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 1 ก33901 จารีรัตน์ นักเรียนเขาร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 2 ง33104 พันธ์ทิพย์ ค่าย ep
อังคาร ที่ 05/09/2566 8 อ33207 Byron Supplemental exam All are present
อังคาร ที่ 05/09/2566 4 ง33103 มลฤดี หน่วยที่ 6 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบรรจุภัณฑ์/ส่งโครงงานอย่างย่อ/บรรจุภัณฑ์
จันทร์ ที่ 04/09/2566 7 อ33101 Byron Unit 5 and 6 Supplemental review 30
จันทร์ ที่ 04/09/2566 3 อ33207 Byron Unit 4 and 6 Supplemental review 6, 16, 28
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 2 อ33207 Byron Supplemental vocab review 2, 4, 15, 16, 17
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 1 ก33901 จารีรัตน์ การสมัครเข้าระบบ tcas
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 6 พ.33102 วิเชียร ลีลาจงัหวะชะชะซ่า
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 4 อ33101 Byron Students will conduct the Unit 4 exam that will be automatically posted in the Google Classroom.
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 1 อ33207 Byron Students will take the Unit 4 Kahoots review that will be automatically posted in the Google Classroom. They should upload a screenshot of having completed the review to the Google Classroom. The remainder of the class can be used to complete any missing assignments for Units 3 and 4. 1,2,3,12,15,16,21,22,27
พุธ ที่ 30/08/2566 4 ท33101 สมบุญ สามก๊ก 7 16
พุธ ที่ 30/08/2566 3 ส30214 Roderick Review for Finals Amy
อังคาร ที่ 29/08/2566 4 ง33103 มลฤดี หน่วยที่ 6 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบรรจุภัณฑ์
จันทร์ ที่ 28/08/2566 9 ว33201 Daryl Review for quiz Absent: 27
จันทร์ ที่ 28/08/2566 8 ว33201 Daryl Review for quiz Absent: 27
จันทร์ ที่ 28/08/2566 4 อ33213 Kate Final Project Interview Reminder/Signup Petch, Matthew, Beam
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 3 ท33101 สมบุญ สามก๊ก
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 2 ง33104 พันธ์ทิพย์ การประกอบธุรกิจ
พุธ ที่ 23/08/2566 8 ท33101 สมบุญ สามก๊ก 9 23
พุธ ที่ 23/08/2566 4 ส33101 สำเริง พืชพรรณธรรมชาติ 9, 23
อังคาร ที่ 22/08/2566 4 ง33103 มลฤดี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค/พ.ร.บ.มาตรฐานอุตสาหกรรม/องค์กรที่รับผิดชอบ พ.ร.บ.เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 2 ง33104 พันธ์ทิพย์ ทัศนศึกษา ม.6
พุธ ที่ 16/08/2566 8 ท33101 สมบุญ สามก๊ก
อังคาร ที่ 15/08/2566 4 ง33103 มลฤดี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ /พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542และแก้ไข (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2557/พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522พร้อมกฎกระทรวง
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 1 ก33901 จารีรัตน์ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 2 ง33104 พันธ์ทิพย์ เทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 1 อ33101 Byron Unit 3: Listening Warmer Discussion topics Listen to audio and answer question #2 - Task 1&2 pg.38 Review questions and answers Topic discussion with sharing opinions
พุธ ที่ 09/08/2566 1 อ33101 Byron Unit 3: Grammar Narrative Tenses Watch video about grammar rules and example of a story using these narrative tenses. Review/Discuss answers from yesterdays assignment Pg.34 1a & 1b Pg.34 #2 Review and discuss answers.
อังคาร ที่ 08/08/2566 4 ง33103 มลฤดี บรรจุภัณฑ์กับสิ่งแวดล้อม/มอบหมายงาน โครงงานอย่างย่อ/แผนคลี่/สร้างบรรจุภัณฑ์ ส่งภายในเดือน ส.ค.66
อังคาร ที่ 08/08/2566 3 ค33205 Helen Cover the class
จันทร์ ที่ 07/08/2566 4 อ33213 Kate CW3 Job Search
จันทร์ ที่ 07/08/2566 2 ว33241 Michael Fish Dissection Absent: 2, 7, 11 and 15
จันทร์ ที่ 07/08/2566 1 ว33241 Michael Fish Dissection Absent: 2, 7, 11 and 15
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 4 ว33241 Michael Fish Absent: 1 and 7 Excused: 24
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 3 ท33101 สมบุญ ทำแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านการเขียน สพฐ 7
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 1 ก33901 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสมัคร TCAS รอบ 2 1 , 2
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 2 ง33104 พันธ์ทิพย์ ตามงาน คะแนนเก็บ
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 1 พ33101 พรชีวัน นำเสนอเรื่อง ทักษะชีวิต 2 กลุ่ม
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 4 ว33241 Michael Cell Discovery and Theory Absent: 19, 12 Excused: 5
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 2 ง33104 พันธ์ทิพย์ สอบกลางภาคนอกตาราง
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 1 พ33101 พรชีวัน ถวายพระพร
อังคาร ที่ 25/07/2566 4 ง33103 มลฤดี สอบกลางภาคนอกตาราง
จันทร์ ที่ 24/07/2566 4 อ33213 Kate Chain Writing Activity Students number 2 and 6 are excused due to being sick.
จันทร์ ที่ 24/07/2566 3 อ33213 Kate Chain Writing Activity Student number 20 is absent.
จันทร์ ที่ 24/07/2566 2 ว33241 Michael Fish Absent: 2, 6
จันทร์ ที่ 24/07/2566 1 ว33241 Michael Fish Absent: 2, 6
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 1 ท33101 สุภาภรณ์ บันทึกการอ่าน 12 14 16 17 21 26 28 19(ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 3 ท33101 สมบุญ ระดับภาษา 14
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 1 ก33901 จารีรัตน์ ทบทวนติตามงานค้างส่ง
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 6 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะบีกิน
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 2 ง33104 พันธ์ทิพย์ ธุรกิจแฟรนไชส์ คะแนนเก็บ นัดหมายสอบนอกตาราง
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 1 พ33101 พรชีวัน ชิ้นงานกลางภาค งานเดี่ยวคะแนนเก็บ
พุธ ที่ 12/07/2566 8 ท33101 สมบุญ ระดับภาษา 2.9.25.28
พุธ ที่ 12/07/2566 6 ว33201 Daryl Midterm review - Problem Solving Absent: 2, 14, 25, 28
พุธ ที่ 12/07/2566 3 ส30214 Roderick Kahoot Midterm Test Review 2 Pod, 9 Beam, 12 Jui, 16 Amy, 25 Eve, 26 Bell, 28 Kitty
พุธ ที่ 12/07/2566 1 อ33207 Byron Kahoot Students 2,9,25,28 are absent. Student 14 (Chelsea) is in the nurse room.
อังคาร ที่ 11/07/2566 4 ง33103 มลฤดี ถ่ายรูปเพื่อประกอบการออกหลักฐานทางหารศึกษา
อังคาร ที่ 11/07/2566 3 ค33205 Helen Limits to infinity
จันทร์ ที่ 10/07/2566 9 ว33201 Daryl Notes + Midterm Review
จันทร์ ที่ 10/07/2566 8 ว33201 Daryl Notes + Midterm Review
จันทร์ ที่ 10/07/2566 6 ส33101 สำเริง เขตการค้าเสรี
จันทร์ ที่ 10/07/2566 4 อ33213 Kate Extra Credit Essay
จันทร์ ที่ 10/07/2566 1 ค33205 Helen Edpuzzle No absent.
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 8 ว30220 วิภารัตน์ การเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 7 ว30220 วิภารัตน์ การเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 3 ท33101 สมบุญ ร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ -
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 1 ก33901 จารีรัตน์ เคลียร์งานกิจกรรมที่ค้างส่ง
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 2 ง33104 พันธ์ทิพย์ ติว alevel
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 1 พ33101 พรชีวัน ติวคณิตศาสตร์ระดับชั้นม. 6 ทั้งระดับที่ห้องแกรนด์
พุธ ที่ 05/07/2566 8 ท33101 สมบุญ ถอดคำประพันธ์และทำแบบทดสอบหลังเรียนขุนช้างขุนแผน 15
พุธ ที่ 05/07/2566 6 ว33201 Daryl Notes and catch-up work submission Absent: 15 Tul
อังคาร ที่ 04/07/2566 4 ง33103 มลฤดี ระดมสมองทำแผนธุรกิจ Canvas ตามหลัก 5W2H /ออกแบบโลโก้บรรจุภัณฑ์
จันทร์ ที่ 03/07/2566 7 ค33205 Helen Evaluating Limits Algebraically
จันทร์ ที่ 03/07/2566 2 ว33241 Michael Endocrine System Absent: NONE
จันทร์ ที่ 03/07/2566 1 ว33241 Michael Endocrine System Absent: NONE
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 8 ว30220 วิภารัตน์ การเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 7 ว30220 วิภารัตน์ การเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 4 ว33241 Michael Muscular System Absent: NONE
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 3 ท33101 สมบุญ นักเรียนถอดคำประพันธ์เสภาขุนช้างขุนแผน -
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 1 ก33901 จารีรัตน์ ทำใบงาน เรื่อง การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 6 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะบีกิน
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 3 ค33205 Helen Evaluating limits graphically/numerically
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 2 ง33104 พันธ์ทิพย์ คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ
อังคาร ที่ 27/06/2566 4 ง33103 มลฤดี กระบวนการวางแผนธุรกิจตามหลัก 5 W 2H
จันทร์ ที่ 26/06/2566 9 ว33201 Daryl Transformers + Problems Absent: 5 Petch
จันทร์ ที่ 26/06/2566 8 ว33201 Daryl Transformers + Problems Absent: 5 Petch
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 ค33205 Helen Topic Presentation/ Review
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 ส33101 สำเริง การจัดทำงบประมาณแผ่นดิน 5
จันทร์ ที่ 26/06/2566 4 อ33213 Kate PT2: My Best Year Essay student number 5 is absent.
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 3 ท33101 สมบุญ การขับเสภา 6
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 6 ว33201 Daryl Electromotive Force
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 4 ส33101 สำเริง นโยบายกาคลัง
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 ง33104 พันธ์ทิพย์ อาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ
พุธ ที่ 21/06/2566 8 ท33101 สมบุญ ขุนช้างขุนแผน 2,15
อังคาร ที่ 20/06/2566 4 ง33103 มลฤดี การวางแผนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 5W2H
จันทร์ ที่ 19/06/2566 9 ว33201 Daryl Quiz day + Score up Excuse: 6 Stang, 7 Matthew, 14 Chelsea, (Start-up Camp)
จันทร์ ที่ 19/06/2566 8 ว33201 Daryl Quiz day + Score up Excuse: 6 Stang, 7 Matthew, 14 Chelsea, (Start-up Camp)
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 ค33205 Helen Project proposal discussion
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 ส33101 สำเริง เงินเฟ้อ เงืนฝืด 6,7,14
จันทร์ ที่ 19/06/2566 4 อ33213 Kate HW2 University Essays, check missing work Kaimook absent. Matthew Chelsea and Stang camp staff.
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ว33241 Michael Muscular System Absent : 21 Excused : 6, 7, 14 Misbehaving in class:
จันทร์ ที่ 19/06/2566 1 ว33241 Michael Muscular System Absent : 21 Excused : 6, 7, 14 Misbehaving in class:
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 ค33205 Helen Law of cosine
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 ท33101 สมบุญ ขันช้างขุนแผน 11.22.28
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 ก33901 จารีรัตน์ การคิดเกรดเฉลี่ยสะสม เพื่อสมัครศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 6 พ.33102 วิเชียร ตรวจสุขภาพ
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 4 อ33207 Byron Catch-up work Absent: 11 Dan
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 2 ง33104 พันธ์ทิพย์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
พุธ ที่ 14/06/2566 8 ท33101 สมบุญ ขุนช้างขุนแผน 15
พุธ ที่ 14/06/2566 6 ว33201 Daryl Review ofr Quiz Wai Kru: 10 students
พุธ ที่ 14/06/2566 3 ค33205 Helen Simple Interest
พุธ ที่ 14/06/2566 2 ส30214 Roderick Effects of prices kitty tul
อังคาร ที่ 13/06/2566 4 ง33103 มลฤดี สรุปหน่วยที่ 2 วัสดุบรรจุภัณฑ์/หน่วยที่ 3 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์/ใบงานกลุ่มที่ 3.1 ข้อพิจารณาในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
อังคาร ที่ 13/06/2566 3 ค33205 Helen Geometric Infinite Series Absent:# 21
จันทร์ ที่ 12/06/2566 9 ว33201 Daryl Forces on SIngle Particle Charge + Kahoot review Absent: Chelsea
จันทร์ ที่ 12/06/2566 8 ว33201 Daryl Forces on SIngle Particle Charge + Kahoot review Absent: Chelsea
จันทร์ ที่ 12/06/2566 4 อ33213 Kate CW2 Portfolio Essay Outline none
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 ว33241 Michael Skeletal System Absent: 14
จันทร์ ที่ 12/06/2566 1 ว33241 Michael Skeletal System Absent: 14
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 8 ว30220 วิภารัตน์ ไอโซเมอร์
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 7 ว30220 วิภารัตน์ ไอโซเมอร์
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 4 ว33241 Michael Senses Absent: no. 5
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 ท33101 สมบุญ ขุนช้างขุนแผน 5
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 1 ก33901 จารีรัตน์ แบบทดสอบเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 4 ว33241 Michael Scientific Method Absent: no. 20
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 ค33205 Helen Geometric series activity
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 ง33104 พันธ์ทิพย์ รูปแบบธุรกิจ
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 พ33101 พรชีวัน นำเสนอระบบสืบพันธุ์ +
พุธ ที่ 07/06/2566 8 ท33101 สมบุญ ทำแบบทดสอบหลังเรียนการอ่านในชีวิตประจำวัน _
พุธ ที่ 07/06/2566 7 อ33207 Byron Unit 1 test All are present
พุธ ที่ 07/06/2566 6 ว33201 Daryl Applying Magnetic Force - Problem Solving
พุธ ที่ 07/06/2566 4 ง33103 มลฤดี นำเสนอหน่วยที่ 2 วัสดุบรรจุภัณฑ์ /เกมส์ทำนายคำ/แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2
พุธ ที่ 07/06/2566 3 ส30214 Roderick Assesement Review Stang
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ค33205 Helen Score-up Camp Project making
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 4 ว33241 Michael Structure and Function of the Nervous System Absent: 1 and 20
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ท33101 สมบุญ การอ่านเพื่อประเมินค่า 1,20.24
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ว33201 Daryl Applying Magnetic Force - 5/31
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ค33205 Helen Quizizz: PA3: Geometric sequence
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ง33104 พันธ์ทิพย์ รูปแบบธุรกิจ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 พ33101 พรชีวัน นำเสนอรายงานระบบต่างๆ
พุธ ที่ 31/05/2566 8 ท33101 สมบุญ การอ่านเพื่อประเมินค่า _
พุธ ที่ 31/05/2566 4 ส33101 สำเริง สถาบันการเงิน
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ส30214 Roderick How Prices Work Activity No one absent
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ค33205 Helen Edpuzzle: Geometric Sequence Activity no one is absent
อังคาร ที่ 30/05/2566 9 ว33201 Daryl Understanding Magnetism - Electromagnetism - 5/29/30
อังคาร ที่ 30/05/2566 8 ว33201 Daryl Understanding Magnetism - Electromagnetism - 5/29/30
อังคาร ที่ 30/05/2566 4 ง33103 มลฤดี พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์/แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1 /ใบงานที่ 1.2
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ค33205 Helen Quadratic model of a Sequence
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ค33205 Helen EXPLICIT AND RECURSIVE FORMULA
จันทร์ ที่ 29/05/2566 4 อ33213 Kate Portfolios ppt/Kahoot none
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 ว33241 Michael Organization of the Nervous System Absent: NONE
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 ว33241 Michael Organization of the Nervous System Absent: NONE
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ว33241 วิภารัตน์ The Nature of Science Absent: no. 12, 24 and 29
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ว33241 วิภารัตน์ The Nature of Science Absent: no. 12, 24 and 29
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ส30214 Roderick How prices work No absent
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 4 ว33241 Michael Neurons Absent: NONE
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ท33101 สมบุญ การอ่านในชีวิตประจำวัน(การแปลความ/ตีความ/ขยายความ)​ 24(แลกเปลี่ยน)
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 อ33101 Byron reading explorer unit 2B
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ก33901 จารีรัตน์ ทดสอบก่อนเรียน ครบ
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 พ33102 วิเชียร การเต้นลีลาศจังหวะบีกิน 9,12,28
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ง33104 พันธ์ทิพย์ เนื้อหารายวิชา/การเก็บคะแนน หน่วยที่ 1 อาชีพ/ธรุกิจที่สนใจ
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ค33205 Helen Arithmetic sequence Kitty #28, Beam #9
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 พ33101 พรชีวัน ชี้แจงแบ่งกลุ่ม
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 พ33101 พรชีวัน ชี้แจงแบ่งกลุ่ม
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 พ33101 พรชีวัน ชี้แจงแบ่งกลุ่ม
พุธ ที่ 24/05/2566 8 ท33101 สมบุญ คัดไทย 3,5,6,12,18,26
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ว33201 Daryl Understanding Magnetism - activity 3, 5, 6, 12, 18, 27
พุธ ที่ 24/05/2566 4 ส33101 สำเริง นโยบายการเงิน 3,5,6,12,18,26
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ส30214 Roderick Chapter One: How Prices Work Students who were absent: Inam #3 Petch #5 Stang #6 Jui #12 Boom #18 Bell #26
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ค33205 Helen Lesson 1.2: Arithmetic Sequence Absent: Inam #3, Petch #5, Stang #6, Jui #12, Boom #18, Bell #26
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ส33101 สำเริง แนะนำรายวิชา 2
อังคาร ที่ 23/05/2566 4 ง33103 มลฤดี คำอธิบายรายวิชา/แบ่งกลุ่ม/กลยุทธ์ทางการตลาด เลขที่ 1 (นายคายล์ เสฎฐวุฒิ ) เลขที่ 2 (นายชนะชัย)
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ค33205 Helen Lesson 1.1: Sequences activity Absent: Kyle 1, Pod 2, Kitty 28,
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ค33205 Helen Lesson 1.1: Recursive formula Absent: Pod 2, Petch 6
จันทร์ ที่ 22/05/2566 4 อ33213 Kate Introduction and Syllabus Absent: 2, 5, 24(exchange student)
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ว33241 Michael Structure of the Nervous System Absent: 15666, 15882
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ว33201 Daryl Course syllabus signatures, score camp project proposals 5, 11
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ว33241 Michael Structure of the Nervous System Absent: 15666, 15882
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ว30220 วิภารัตน์ พันธะของคาร์บอน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ว30220 วิภารัตน์ พันธะของคาร์บอน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 4 ว33241 Michael Orientation Absent: 15889, 15963, 15801
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ท33101 สมบุญ แจ้งจุดประงค์การเรียนรู้/ข้อตกลงการเรียน 19
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 อ33101 Byron completed the diagnostic test today student 19 was absent.
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 ส30214 Roderick Course syllabus, ice breaker 19
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 ค33205 Helen Syllabus/ Classroom agreement policy #19-absent
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ง33104 พันธ์ทิพย์ แจกอุปกรณ์นักเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 อ33101 Byron Conduct diagnostic test
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ