รายงานการสอนห้อง ม.509 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พุธ ที่ 06/09/2566 7 ท32101 ธิฐิกาญจน์ สอบเก็บคะแนน
พุธ ที่ 06/09/2566 6 พ.32102 วิเชียร การชูดที่ถูกวิธี
อังคาร ที่ 05/09/2566 7 อ32201 Nick TCP P 1,2,3,5,8,9,11,12,14,15,16,21,28,30,32,38,40,42
อังคาร ที่ 05/09/2566 6 ท32101 ธิฐิกาญจน์ การเขียนรายงานการประชุมและโครงการ
จันทร์ ที่ 04/09/2566 9 ว32225 สุกัญญา ทบทวนบทเรียน สอบปลายภาค
จันทร์ ที่ 04/09/2566 8 ว32225 สุกัญญา ทบทวนบทเรียน สอบปลายภาค
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 8 ท32101 ธิฐิกาญจน์ การเขียนประกาศ
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 2 อ32201 Nick ISP 2 P 5,9,11,37
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 6 ว32225 สุกัญญา สมดุลเคมี
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 4 ว30262 วรรษมล จบการหมุนเวียนน้ำให้มหาสมุทร ส่งเอกสาร
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 3 ว30262 วรรษมล จบการหมุนเวียนน้ำให้มหาสมุทร ส่งเอกสาร
พุธ ที่ 30/08/2566 7 ท32101 ธิฐิกาญจน์ สอบเก็บคะแนน
พุธ ที่ 30/08/2566 6 พ.32102 วิเชียร วิธีการลูกบาสที่ถูกวิธี
พุธ ที่ 30/08/2566 2 ว30161 ทิพยาภรณ์ การแปรสัญฐานของแผ่นธรณี 5
พุธ ที่ 30/08/2566 1 ว30161 ทิพยาภรณ์ การแปรสัญฐานของแผ่นธรณี 5
อังคาร ที่ 29/08/2566 7 อ32201 Nick TCP O 4 5 6 9 16 18 24 38
จันทร์ ที่ 28/08/2566 9 ว32225 สุกัญญา เลอชาเตอริเอ
จันทร์ ที่ 28/08/2566 8 ว32225 สุกัญญา เลอชาเตอริเอ
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 8 อ32201 Nick ISP 2 J+O 18,22,40
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 2 อ32201 Nick ISP 2 J 2,5,9,10,11,12,22,24,38,42
พุธ ที่ 23/08/2566 7 ท32101 ธิฐิกาญจน์ บอกข้อคิดที่ได้จากเรื่องมหาเวสสันดรชาดก
พุธ ที่ 23/08/2566 6 พ.32102 วิเชียร วิธีการเลี้ยงลูกบาสที่ถูกต้อง
พุธ ที่ 23/08/2566 2 ว30161 ทิพยาภรณ์ โครงสร้างโลก
พุธ ที่ 23/08/2566 1 ว30161 ทิพยาภรณ์ โครงสร้างโลก
อังคาร ที่ 22/08/2566 7 อ32201 Nick TCP O 2,3,5,8,,4,
จันทร์ ที่ 21/08/2566 9 ว32225 สุกัญญา เลอชาเตอริเย
จันทร์ ที่ 21/08/2566 8 ว32225 สุกัญญา เลอชาเตอริเย
จันทร์ ที่ 21/08/2566 7 ศ30213 วิมล ปฏิบัติดนตรีสากล -
จันทร์ ที่ 21/08/2566 6 ศ30213 วิมล ปฏิบัติดนตรีสากล -
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 2 อ32201 Nick ISP 2 N 5,9,36,39
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 1 ค32201 สุรกฤต เมทริกซ์ 5,7,39
พุธ ที่ 16/08/2566 8 ก32901 ณัฐภัชสร TCAS
พุธ ที่ 16/08/2566 7 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ถอดคำประพันธ์มหาเวสสันดร
พุธ ที่ 16/08/2566 6 พ.32102 วิเชียร การรับส่งแบบ 3 คย อมหลัง
อังคาร ที่ 15/08/2566 6 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ถอดคำประพันธ์มหาเวสสันดรชาดก
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 2 อ32201 Nick ISP J 2,5,9,10,12,22,28,38
พุธ ที่ 09/08/2566 8 ก32901 ณัฐภัชสร kahoot TCAS
พุธ ที่ 09/08/2566 7 ท32101 ธิฐิกาญจน์ มหาเวสสันดรชาดก
พุธ ที่ 09/08/2566 3 ค32201 สุรกฤต ระยะทาง ความสูง
อังคาร ที่ 08/08/2566 6 ท32101 ธิฐิกาญจน์ มหาเวสสันดรชาดก
อังคาร ที่ 08/08/2566 2 ค32201 สุรกฤต ระยะทาง ความสูง
จันทร์ ที่ 07/08/2566 9 ว32225 สุกัญญา ค่าคงที่สมดุลเคมี
จันทร์ ที่ 07/08/2566 8 ว32225 สุกัญญา ค่าคงที่สมดุลเคมี
จันทร์ ที่ 07/08/2566 7 ศ30213 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรี -
จันทร์ ที่ 07/08/2566 6 ศ30213 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรี -
จันทร์ ที่ 07/08/2566 4 ค32201 สุรกฤต กฏของ ooine และ sine 25
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 1 ค32201 สุรกฤต สมการตรีโกณ
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 3 ว30262 วรรษมล ชี้แจงคะแนน 45คะแนน ติดตามงาน
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 1 ค32201 สุรกฤต สมการตรีโกณมิติ
พุธ ที่ 26/07/2566 3 ค32201 สุรกฤต สมการตรีโกณ
พุธ ที่ 26/07/2566 2 ว30161 ทิพยาภรณ์ สอบเก็บคะแนนท้ายบท 2-3 11,14 ลา 38 ช่วยงานโสต
พุธ ที่ 26/07/2566 1 ว30161 ทิพยาภรณ์ สอบเก็บคะแนนท้ายบท 2-3 11,14 ลา 38 ช่วยงานโสต
อังคาร ที่ 25/07/2566 7 อ32201 Nick TCP K 22
อังคาร ที่ 25/07/2566 6 ท32101 ธิฐิกาญจน์ การพูดต่อประชุมชน
อังคาร ที่ 25/07/2566 2 ค32201 สุรกฤต สมการตรีโกณ 29,30,34
จันทร์ ที่ 24/07/2566 9 ว32225 สุกัญญา แก้ไขการสอบกลางภาค
จันทร์ ที่ 24/07/2566 8 ว32225 สุกัญญา แก้ไขการสอบกลางภาค
จันทร์ ที่ 24/07/2566 4 ค32201 สุรกฤต เอกลักษณ์ตรีโกณ 9,13
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 2 อ32201 Nick Review Lesson 5,9,22
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 1 พ32101 พรชีวัน สอบ
พุธ ที่ 12/07/2566 8 ก32901 ณัฐภัชสร คะแนน Admission 66
พุธ ที่ 12/07/2566 7 ท32101 ธิฐิกาญจน์ สอบเก็บคะแนน
พุธ ที่ 12/07/2566 6 พ.32102 วิเชียร วิธีการเลี้ยงการบาส
พุธ ที่ 12/07/2566 3 ค32201 สุรกฤต ตัวผกผันตรีโกณมิติ แข่งบาส ( 3,9)
พุธ ที่ 12/07/2566 2 ว30161 ทิพยาภรณ์ ระบบสุริยะ 3,9 แข่งกีฬา 5 ขาด
พุธ ที่ 12/07/2566 1 ว30161 ทิพยาภรณ์ ระบบสุริยะ 3,9 แข่งกีฬา 5 ขาด
อังคาร ที่ 11/07/2566 8 ค32101 ประภัสสร ตามงานที่ค้าง
อังคาร ที่ 11/07/2566 7 อ32201 Nick ISP D 2, 5, 9
อังคาร ที่ 11/07/2566 6 ท32101 ธิฐิกาญจน์ แบบฝึกหัด
อังคาร ที่ 11/07/2566 2 ค32201 สุรกฤต ตัวผกผัน
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 4 ว32244 ชื่นจิต เนื้อเยื่อพืช
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 3 ว30262 วรรษมล แรงPGF
พุธ ที่ 05/07/2566 7 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ทัศนศึกษา ม.5
อังคาร ที่ 04/07/2566 8 ค32101 ประภัสสร โจทย์ประยุกต์
อังคาร ที่ 04/07/2566 7 อ32201 Nick TCP C 5,9,24,38
จันทร์ ที่ 03/07/2566 2 ว32244 ชื่นจิต ราก ลำต้น ใบ
จันทร์ ที่ 03/07/2566 1 ว32244 ชื่นจิต ราก ลำต้น ใบ
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 2 อ32201 Nick ISP H 5,9
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 1 พ32101 พรชีวัน รายงานระบบต่างๆ ครบ
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 4 ว30262 วรรษมล แลปการเคลื่อนที่ของอากาศ และโจทย์ฟิสิกส์
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 3 ว30262 วรรษมล แลปการเคลื่อนที่ของอากาศ และโจทย์ฟิสิกส์
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 2 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ถอดคำประพันธ์
พุธ ที่ 28/06/2566 8 ก32901 ณัฐภัชสร กิจกรรมตุ๊กตาขนมปังค้นหาตัวตน
พุธ ที่ 28/06/2566 7 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ถอดคำประพันธ์
พุธ ที่ 28/06/2566 6 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ถอดคำประพันธ์
พุธ ที่ 28/06/2566 3 ค32201 สุรกฤต ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
พุธ ที่ 28/06/2566 2 ว30161 ทิพยาภรณ์ การกำเนิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์
พุธ ที่ 28/06/2566 1 ว30161 ทิพยาภรณ์ การกำเนิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์
อังคาร ที่ 27/06/2566 2 ค32201 สุรกฤต ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 ศ30213 วิมล ฝึกซ้อม -
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 ศ30213 วิมล ฝึกซ้อม -
จันทร์ ที่ 26/06/2566 4 ค32201 สุรกฤต ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 ว32244 ชื่นจิต ราก ลำต้น ใบ -
จันทร์ ที่ 26/06/2566 1 ว32244 ชื่นจิต ราก ลำต้น ใบ -
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 8 ว22205 ณฐกร แรงกับการสั่นของมวลติดปลายสปริงและการแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่าย
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 7 ว22205 ณฐกร แรงกับการสั่นของมวลติดปลายสปริงและการแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่าย
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 4 ว32244 ชื่นจิต เนื้อเยื่อ -
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 2 อ32201 Nick SPEAKING TEST 0
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 1 ค32201 สุรกฤต ฟังก์ชันตรีโกณ
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 6 ว32225 สุกัญญา อัตราการเกิดปฏิกิริยา
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 4 ว22205 ณฐกร การแก้ปัญหาเกี่ยวกับปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
พุธ ที่ 21/06/2566 7 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ลักษณะคำประพันธ์ฉันท์และกาพย์
พุธ ที่ 21/06/2566 6 ท32101 ธิฐิกาญจน์ หาความหมายคำศัพท์
พุธ ที่ 21/06/2566 3 ค32201 สุรกฤต ฟังก์ชัน sine cosine
พุธ ที่ 21/06/2566 2 ว30161 ทิพยาภรณ์ สมบัติของดาวฤกษ์
พุธ ที่ 21/06/2566 1 ว30161 ทิพยาภรณ์ สมบัติของดาวฤกษ์
อังคาร ที่ 20/06/2566 7 อ32201 Nick TCP E 5,9
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 ค32201 สุรกฤต ทดสอบ 5
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 ศ30213 วิมล ฝึกซ้อมดนตรี -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 ศ30213 วิมล ฝึกซ้อมดนตรี -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ว32244 ชื่นจิต เมล็ด
จันทร์ ที่ 19/06/2566 1 ว32244 ชื่นจิต เมล็ด
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 อ32201 Nick ISP G 2,5,9,2436
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 ค32201 สุรกฤต ฟังก์ชัน sine cosine 2,11,14,36
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 1 ค32101 ประภัสสร วันไหว้ครู
พุธ ที่ 14/06/2566 6 ว22205 ณฐกร การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการกระจัดของการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
พุธ ที่ 14/06/2566 3 ค32201 สุรกฤต ฟังก์ชัน sine cosine
พุธ ที่ 14/06/2566 2 ว30161 ทิพยาภรณ์ สอบเก็บคะแนนบทที่1 สอบก่อนเรียนบทที่2
พุธ ที่ 14/06/2566 1 ว30161 ทิพยาภรณ์ สอบเก็บคะแนนบทที่1 สอบก่อนเรียนบทที่2
อังคาร ที่ 13/06/2566 8 ค32101 ประภัสสร การดำเนินการ
อังคาร ที่ 13/06/2566 2 ท32101 ธิฐิกาญจน์ แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องมัทนะพาธา และท่องอาขยาน
จันทร์ ที่ 12/06/2566 9 ว32225 สุกัญญา การแพร่ของแก๊ส เลขที่4 23
จันทร์ ที่ 12/06/2566 8 ว32225 สุกัญญา การแพร่ของแก๊ส เลขที่4 23
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 ศ30213 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรี -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 4 ค32201 สุรกฤต ฟังก์ชัน sine cosine 4,23 ลากิจ (25)
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 ว32244 ชื่นจิต เนื้อเยื่อพืช 4 23 25
จันทร์ ที่ 12/06/2566 1 ว32244 ชื่นจิต เนื้อเยื่อพืช 4 23 25
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 7 ท32101 ธิฐิกาญจน์ นำเสนองานกลุ่มเรื่องการสร้างคำในภาษาไทย
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 4 ว32244 ชื่นจิต สอบการสร้างเซลล์สืบพันธุ์พืชดอก -
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 พ32101 พรชีวัน นำเสนอระบบหายใจ
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 อ32201 Nick ISP F 5, 9, 22
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 1 ค32201 สุรกฤต ฟังก์ชัน sine cosine
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 6 ว32225 สุกัญญา ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 4 ว22205 ณฐกร โจทย์ปัญหาตรวจสอบความเข้าใจ/ การศึกษาการทดลองการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย นักเรียนที่เป็นนักศึกษาวิชาทหารไปรายงานตัว
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 ว22205 ณฐกร โจทย์ปัญหาตรวจสอบความเข้าใจ/ การศึกษาการทดลองการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย นักเรียนที่เป็นนักศึกษาวิชาทหารไปรายงานตัว
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 ค32101 ประภัสสร เคลียร์งานที่ค้าง 1-4, 6-22, 24, 39 ไปเรียน รด.
พุธ ที่ 07/06/2566 8 ค32101 ประภัสสร สมบัติขของรากที่ n ของจำนวนจริง ณัฐภูมิ ยานะ ไม่เข้าเรียน
พุธ ที่ 07/06/2566 7 ค32201 สุรกฤต ฟังก์ชัน sine cosine Covid (3) ขาดเรียน (11,14,23)
พุธ ที่ 07/06/2566 6 พ.32102 วิเชียร การรับส่งลูกลาว 3,11,14,23
พุธ ที่ 07/06/2566 4 อ32101 ดารารัตน์ Listening -
พุธ ที่ 07/06/2566 3 ค32201 สุรกฤต ฟังก์ชัน sine cosine Covid (3) ขาด (11,14)
พุธ ที่ 07/06/2566 2 ว30161 ทิพยาภรณ์ หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง กาแล็กซี 11,14
พุธ ที่ 07/06/2566 1 ว30161 ทิพยาภรณ์ หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง กาแล็กซี 11,14
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 อ32201 Nick TCP F Zero
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 ท32101 ธิฐิกาญจน์ นำเสนองานกลุ่มเรื่องการสร้างคำในภาษาไทย
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 ท32101 ธิฐิกาญจน์ นำเสนองานกลุ่มเรื่องการสร้างคำในภาษาไทย
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 9 ค32201 สุรกฤต ฟังก์ชัน cosine sine 3,16,35
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 5 ว32244 ชื่นจิต สืบพันธุ์พืชดอก 3 16 35
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 4 ว32244 ชื่นจิต สืบพันธุ์พืชดอก 3 16 35
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ว32225 สุกัญญา ความดันย่อยของแก๊ส
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 4 ว22205 ณฐกร การเคลื่อนที่ของลูกตุ้มอย่างง่าย 35
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ว30262 วรรษมล สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อการรังสีจากดวงอาทิตย์(สัณฐานของโลก) ทำกิจกรรมเสนอแนะ /ไม่มีส่งงาน 35
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ค32101 ประภัสสร รากที่ n ของจำนวนจริง 35
พุธ ที่ 31/05/2566 8 ก32901 ณัฐภัชสร กิจกรรมที่ 1
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ทำงานกลุ่มใบงานที่ 1.1
พุธ ที่ 31/05/2566 6 พ.32102 วิเชียร การรับและส่งลูก
พุธ ที่ 31/05/2566 4 crjuufo ธานี ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก
พุธ ที่ 31/05/2566 3 crjuufo ธานี ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ค32201 สุรกฤต ฟังก์ชัน sine cosine 35 (ติดโควิด)
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ว30161 ทิพยาภรณ์ ทำการทดลอง แบบจำลองการขยายตัวของเอกภพ ปุณชรัศมิ์ ป่วยโควิด
พุธ ที่ 31/05/2566 1 ว30161 ทิพยาภรณ์ ทำการทดลอง แบบจำลองการขยายตัวของเอกภพ ปุณชรัศมิ์ ป่วยโควิด
อังคาร ที่ 30/05/2566 8 ค32101 ประภัสสร สมการเลขยกกำลัง
อังคาร ที่ 30/05/2566 7 อ32201 Nick TCP D 5,9,23,35
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 ท32101 ธิฐิกาญจน์ งานกลุ่มวิเคราะห์การสร้างคำในภาษาไทย
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 ว22205 ณฐกร ลักษณะการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 23,35
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ค32201 สุรกฤต ฟังก์ชัน sine cosine เลขที่ 23 เลขที่ 35 (ติดโควิด)
จันทร์ ที่ 29/05/2566 9 ว32225 สุกัญญา แก๊สอุดมคติ เลขที่ 23 35
จันทร์ ที่ 29/05/2566 8 ว32225 สุกัญญา แก๊สอุดมคติ เลขที่ 23 35
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ว30266 ณฐกร กิจกรรมที่ 1.1 แบบทดสอบ...กลศาสตร์
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ศ30213 วิมล ฝึกซ้อม รวมวง -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 ว30266 ณฐกร กิจกรรมที่ 1.1 แบบทดสอบ...กลศาสตร์
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 ศ30213 วิมล ฝึกซ้อม รวมวง -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 4 ค32201 สุรกฤต ฟังก์ชัน sine cosine 23,35
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 ส32101 พลอยไพลิน 1.1 จบ -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 ว32244 ชื่นจิต ปฏิบัติโครงสร้างดอก 23 และ 35
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 ว32244 ชื่นจิต ปฏิบัติโครงสร้างดอก 23 และ 35
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 อ32201 Nick ISP A 7,8
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ว32225 สุกัญญา กฎของแก๊ส
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 4 ว32244 ชื่นจิต ประเภทพืชดอก -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 อ32201 Nick ISP A 22
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ค32201 สุรกฤต วงกลมหนึ่งหน่วย มาครบ เลขที่ 5 มาสาย
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 4 ว32225 สุกัญญา กฎของแก๊ส
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ว30262 วรรษมล ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรังสีของโลก 1.สัณฐานของโลก ส่งงานในห้อง ครบ
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ส32101 พลอยไพลิน 1.1 เศรษฐศาสตร์กับการเลือก -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ค32101 ประภัสสร เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ว30262 วรรษมล ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรังสีของโลก 1.สัณฐานของโลก ส่งงานในห้อง ครบ
พุธ ที่ 24/05/2566 8 ก32901 ณัฐภัชสร แนะนำรายวิชา และเกณฑ์การเรียนรายวิชากิจกรรรมแนะแนว 8.13
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ท32101 ธิฐิกาญจน์ บทอาขยานเรื่องมัทนะพาธา
พุธ ที่ 24/05/2566 6 พ.32102 วิเชียร ประวัติความเป็นของบาวเกตบอล ครบ
พุธ ที่ 24/05/2566 4 อ31201 ดารารัตน์ Vocabulary unit 1 part A -
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ว30161 ทิพยาภรณ์ สร้างข้อตกลงในชั้นเรียนร่วมกัน การกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ว30161 ทิพยาภรณ์ สร้างข้อตกลงในชั้นเรียนร่วมกัน การกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ค32101 ประภัสสร เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป็นจํานวนเต็ม
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ท32101 ธิฐิกาญจน์ แจกหนังสือเรียน อธิบายโครงสร้างรายวิชาภาษาไทย3
อังคาร ที่ 23/05/2566 4 crjuufo ธานี แนะนำรายวิชา
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 crjuufo ธานี แนะนำรายวิชา
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 พ33101 พรชีวัน แนะนำรายวิชา ชี้แจงแบ่งกลุ่ม
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ค32201 สุรกฤต วงกลมหนึ่งหน่อย ครบ
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 อ32201 Nick TCP B 0
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ว30266 ณฐกร นักเรียนเลือกรายวิชาเลือก / แนะนำรายวิชา / ชี้แจงข้อตกลงและภาระงานในรายวิชา
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ว30266 ณฐกร นักเรียนเลือกรายวิชาเลือก / แนะนำรายวิชา / ชี้แจงข้อตกลงและภาระงานในรายวิชา
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ศ30213 วิมล -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ว32244 ชื่นจิต ส่วนประกอบของพืชดอก -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ศ30213 วิมล -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ว32244 ชื่นจิต ส่วนประกอบของพืชดอก -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ว22205 ณฐกร แนะนำรายวิชา คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ สัดส่วนคะแนนในรายวิชา ข้อตกลงในรายวิชา และแจกหนังสือแบบเรียน ฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 3-4 21
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ว22205 ณฐกร แนะนำรายวิชา คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ สัดส่วนคะแนนในรายวิชา ข้อตกลงในรายวิชา และแจกหนังสือแบบเรียน ฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 3-4 21
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 4 ว32244 ชื่นจิต ชี้แจงการจัดการสอน รายวิชาชีววิทยา 3 21
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 อ32201 สุรกฤต Intro 21
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ว32225 สุกัญญา ทบทวนปริมาณสารสัมพันธ์ นายภัทรพล นายพัสพนธ์
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 4 ว22205 ณฐกร นักเรียนรับอุปกรณ์การเรียน 13,21
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 ว30262 วรรษมล แนะนำรายวิชา แจกหนังสือและเอกสารประกอบการเรียน นายพัสพนธ์ เลขที่ 13 , นายภัทรพล เเก้วประกิจ เลขที่ 21
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ส32101 พลอยไพลิน กิจกรรมพี่ผูกโบว์ให้น้อง -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ค32101 ประภัสสร ทำกิจกรรมของโรงเรียน
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ