รายงานการสอนห้อง ม.508 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 8 อ32201 Nick REVIEW 33 34
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 6 ว30262 วรรษมล ส่งแผนที่อากาศ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 4 ว32205 รุ่งทิวา การเลี้ยวเบนของแสงผ่านเกรตติง
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 1 ท32101 ธิฐิกาญจน์ สอบเก็บคะแนน
พุธ ที่ 06/09/2566 6 ค32201 อำนาจ ตรวจสมุดจดงานนักเรียน
พุธ ที่ 06/09/2566 4 ว32225 สุกัญญา ทบทวนบทเรียน สมดุลเคมี
พุธ ที่ 06/09/2566 3 ว32225 สุกัญญา ทบทวนบทเรียน สมดุลเคมี
พุธ ที่ 06/09/2566 2 ว32205 รุ่งทิวา การแทรกสอดของคลื่นแสง
พุธ ที่ 06/09/2566 1 ว32205 รุ่งทิวา การแทรกสอดของคลื่นแสง
อังคาร ที่ 05/09/2566 6 อ32201 Nick TCP P 14,18
อังคาร ที่ 05/09/2566 4 ท32101 ธิฐิกาญจน์ การเขียนรายงานการประชุมและโครงการ
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 8 อ32201 Nick ISP 2 P 16,24,32
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 4 ว32205 รุ่งทิวา แสงเชิงคลื่น
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 3 ก32901 ณัฐภัชสร TCAS รอบ 3
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 1 ท32101 ธิฐิกาญจน์ สอบเก็บคะแนน
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 3 ว32225 สุกัญญา สมดุลเคมี
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 1 ค32201 อำนาจ การหาตัวผกผันการคูณเมทริกซ์จัตุรัส
พุธ ที่ 30/08/2566 6 ค32201 อำนาจ การดำเนินการตามแถวของเมทริกซ์
พุธ ที่ 30/08/2566 4 ว32225 สุกัญญา เลอชาเตอริเอร์
พุธ ที่ 30/08/2566 3 ว32225 สุกัญญา เลอชาเตอริเอร์
พุธ ที่ 30/08/2566 2 ว32205 รุ่งทิวา การหักเหของแสงผ่านเลนส์บางและกระจกเว้า
พุธ ที่ 30/08/2566 1 ว32205 รุ่งทิวา การหักเหของแสงผ่านเลนส์บางและกระจกเว้า
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 4 ว32205 รุ่งทิวา ความลึกจริงความลึกปรากฏ
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 1 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ใบงานที่ 5.1 เรื่องมหาเวสสันดรชาดก
พุธ ที่ 23/08/2566 6 ค32201 อำนาจ ตัวผกผันการคูณของเมทริกซ์จัตุรัส
พุธ ที่ 23/08/2566 4 ว32225 สุกัญญา เลอชาเตอริเอ
พุธ ที่ 23/08/2566 3 ว32225 สุกัญญา เลอชาเตอริเอ
พุธ ที่ 23/08/2566 2 ว32205 รุ่งทิวา ดรรชนีหักเห
พุธ ที่ 23/08/2566 1 ว32205 รุ่งทิวา ดรรชนีหักเห
อังคาร ที่ 22/08/2566 6 อ32201 Nick TCP O 5,5,11,16,20,40
อังคาร ที่ 22/08/2566 4 ท32101 ธิฐิกาญจน์ สรุปและวิเคราะห์เรื่องมหาเวสสันดรชาดก
จันทร์ ที่ 21/08/2566 9 ค32201 อำนาจ สมบัติของดีเทอร์มิแนนต์
จันทร์ ที่ 21/08/2566 7 ศ30213 วิมล ปฏิบัติดนตรีสากล -
จันทร์ ที่ 21/08/2566 6 ศ30213 วิมล ปฏิบัติดนตรีสากล -
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 8 อ32201 Nick ISP 2 N 1,5,8,16
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 6 ว30262 วรรษมล การแบ่งชั้นน้ำ,การหมุนเวียนน้ำผิวหน้า
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 4 ว32205 รุ่งทิวา การสะท้อนกลับหมด
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 1 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ถอดคำประพันธ์
พุธ ที่ 16/08/2566 8 อ32101 ชลทิชา Passive voices
พุธ ที่ 16/08/2566 7 ค32201 อำนาจ ดีเทอร์มิแนนท์
พุธ ที่ 16/08/2566 2 ว32205 รุ่งทิวา โจทย์ปัญหาเรื่องการหักเห
พุธ ที่ 16/08/2566 1 ว32205 รุ่งทิวา โจทย์ปัญหาเรื่องการหักเห
อังคาร ที่ 15/08/2566 4 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ถอดคำประพันธ์มหาเวสสันดรชาดก
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 4 ว32205 รุ่งทิวา การหักเหของคลื่นในเส้นเชือก
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 1 ท32101 ธิฐิกาญจน์ กิจกรรมวันแม่
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 2 ว32244 ฐิติมนต์ สอบเก็บคะแนน เรื่อง การลำเลียงของพืช -
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 1 ค32201 อำนาจ การบวก การลบ การคูณเมทริกซ์
พุธ ที่ 09/08/2566 6 ค32201 อำนาจ เมทริกซ์และการดำเนินการ
พุธ ที่ 09/08/2566 4 ว32225 สุกัญญา ค่าคงที่สมดุล
พุธ ที่ 09/08/2566 3 ว32225 สุกัญญา ค่าคงที่สมดุล
พุธ ที่ 09/08/2566 2 ว32205 รุ่งทิวา การสะท้อนของคลื่น
พุธ ที่ 09/08/2566 1 ว32205 รุ่งทิวา การสะท้อนของคลื่น
อังคาร ที่ 08/08/2566 7 ค32201 อำนาจ การเท่ากันของเมทริกซ์
อังคาร ที่ 08/08/2566 6 อ32201 Nick TCP L 19 33
อังคาร ที่ 08/08/2566 4 ท32101 ธิฐิกาญจน์ มหาเวสสันดรชาดก
อังคาร ที่ 08/08/2566 3 ว30161 ทิพยาภรณ์ เทคโนโลยีอวกาศ
อังคาร ที่ 08/08/2566 2 ว30161 ทิพยาภรณ์ เทคโนโลยีอวกาศ
จันทร์ ที่ 07/08/2566 9 ว32244 ฐิติมนต์ ปฏิบัติการศึกษาโครงสร้างของพืชดอก (ราก ลำต้น ใบ)
จันทร์ ที่ 07/08/2566 8 ว32244 ฐิติมนต์ ปฏิบัติการศึกษาโครงสร้างของพืชดอก (ราก ลำต้น ใบ)
จันทร์ ที่ 07/08/2566 7 ศ30213 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรี -
จันทร์ ที่ 07/08/2566 6 ศ30213 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรี -
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 6 ว30262 วรรษมล การแบ่งชั้นน้ำ
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 4 ว32205 รุ่งทิวา แนวคิดเกี่ยวกับคลื่น
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 3 ก32901 ณัฐภัชสร TCAS
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 1 ท32101 ธิฐิกาญจน์ การพูดต่อประชุมชน
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 6 อ32101 ชลทิชา Passive Voice: Exercise 1 -
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 2 ว32244 ฐิติมนต์ แจ้งงานแก้กลางภาค สรุปการลำเลียงของพืช -
พุธ ที่ 26/07/2566 4 ว32225 สุกัญญา สมดุลเคมี
พุธ ที่ 26/07/2566 3 ว32225 สุกัญญา สมดุลเคมี
อังคาร ที่ 25/07/2566 7 ค32201 อำนาจ สมการตรีโกณมิติ
อังคาร ที่ 25/07/2566 4 ท32101 ธิฐิกาญจน์ สอบซ่อม
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 7 ค32201 อำนาจ เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 1 ท32101 ธิฐิกาญจน์ การพูดต่อประชุมชน
อังคาร ที่ 18/07/2566 7 ค32201 อำนาจ นักเรียนสอบกลางภาคเรียน
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 8 อ32201 Nick Review lesson 0 absent
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 7 ค32201 อำนาจ ฟังก์ชันผกผันของตรีโกณมิติ
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 6 ว30262 วรรษมล จบบทที่2 ทบทวนบทเรียน
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 4 ว32205 รุ่งทิวา สอบเก็บคะแนน เรื่องการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 1 ท32101 ธิฐิกาญจน์ เฉลยแบบฝึกหัดและสรุปเนื้อหาก่อนสอบ
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 1 ค32201 อำนาจ ตัวผกผันฟังชันก์ตรีโกณมิติ
พุธ ที่ 12/07/2566 4 ว32225 สุกัญญา ทบทวนบทเรียนเรื่องแก๊ส
พุธ ที่ 12/07/2566 3 ว32225 สุกัญญา ทบทวนบทเรียนเรื่องแก๊ส
พุธ ที่ 12/07/2566 2 ว32205 รุ่งทิวา อัตราเร็วของคลื่น
พุธ ที่ 12/07/2566 1 ว32205 รุ่งทิวา อัตราเร็วของคลื่น
อังคาร ที่ 11/07/2566 4 ท32101 ธิฐิกาญจน์ สอบเก็บคะแนน
อังคาร ที่ 11/07/2566 3 ว30161 ทิพยาภรณ์ ระบบสุริยะ
อังคาร ที่ 11/07/2566 2 ว30161 ทิพยาภรณ์ ระบบสุริยะ
จันทร์ ที่ 10/07/2566 4 ศ32101 อนันท์ ละครไทย โขน
จันทร์ ที่ 10/07/2566 3 ศ32101 อนันท์ ละครไทย โขน
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 7 ค32201 อำนาจ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกหรือผลต่างของจำนวนจริงหรือมุม
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 6 ว30262 วรรษมล แรงคอลิออริส แบบจำลองอากาศแบบทั่วไป
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 4 ว32205 รุ่งทิวา ความต่างเฟส
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 2 ว32244 ฐิติมนต์ Parenchyma Collenchyma และ Sclerenchyma -
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 1 ค32201 อำนาจ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
อังคาร ที่ 04/07/2566 6 อ32201 Nick TCP C 0 absent
อังคาร ที่ 04/07/2566 4 ท32101 ธิฐิกาญจน์ แบบฝึกหัดใบงานที่ 3
จันทร์ ที่ 03/07/2566 9 ว32244 ฐิติมนต์ เนื้อเยื่อเจริญ เนื้อเยื่อถาวร (Epidermis, Cork) -
จันทร์ ที่ 03/07/2566 8 ว32244 ฐิติมนต์ เนื้อเยื่อเจริญ เนื้อเยื่อถาวร (Epidermis, Cork) -
จันทร์ ที่ 03/07/2566 4 ศ32101 อนันท์ ละครไทย
จันทร์ ที่ 03/07/2566 3 ศ32101 อนันท์ ละครไทย
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 8 อ32201 Nick ISP H o absent
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 6 ว30262 วรรษมล แรเนื่องจากความแตกต่างของความกดอากาศ
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 4 ว32205 รุ่งทิวา ธรรมชาติของคลื่น
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 1 ท32101 ธิฐิกาญจน์ แบบฝึกหัดเรื่องมัทนะพาธา
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 2 ว32244 ฐิติมนต์ ความหมายและภาพรวมชนิดเนื้อเยื่อพืช -
พุธ ที่ 28/06/2566 4 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ถอดคำประพันธ์
พุธ ที่ 28/06/2566 4 ว32225 สุกัญญา การเกิดปฏิกิริยาเคมี
พุธ ที่ 28/06/2566 3 ว32225 สุกัญญา การเกิดปฏิกิริยาเคมี
พุธ ที่ 28/06/2566 2 ว32205 รุ่งทิวา ใบความรู้ และใบงาน 1.4 ความถี่ธรรมชาติและการสั่นพ้อง
พุธ ที่ 28/06/2566 1 ว32205 รุ่งทิวา ใบความรู้ และใบงาน 1.4 ความถี่ธรรมชาติและการสั่นพ้อง
อังคาร ที่ 27/06/2566 3 ว30161 ทิพยาภรณ์ การกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ
อังคาร ที่ 27/06/2566 2 ว30161 ทิพยาภรณ์ การกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 9 ว32244 ฐิติมนต์ การงอกของเมล็ด ปัจจัยที่ส่งผลต่อการงอกของเมล็ด การกระจายตัวของเมล็ด ภูเก็ต จรูญศรี ลาป่วย
จันทร์ ที่ 26/06/2566 8 ว32244 ฐิติมนต์ การงอกของเมล็ด ปัจจัยที่ส่งผลต่อการงอกของเมล็ด การกระจายตัวของเมล็ด ภูเก็ต จรูญศรี ลาป่วย
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 ศ30213 วิมล ฝึกซ้อม -
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 ศ30213 วิมล ฝึกซ้อม -
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 8 อ32201 Nick SPEAKING TEST 0
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 ว32205 รุ่งทิวา โจทย์ แรงกับการสั่นของมวลติดปลายสปริงและลูกตุ้ม
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 4 ว32205 รุ่งทิวา 1.3 แรงกับการสั่นของมวลติดปลายสปริงและลูกตุ้ม
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 1 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ถอดคำประพันธ์มัทนะพาธา
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 3 ว32225 สุกัญญา อัตราการเกิดปฏิกิริยา
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 ว32244 ฐิติมนต์ โครงสร้างของผล ประเภทของผล โครงสร้างของเมล็ด -
พุธ ที่ 21/06/2566 6 ค32201 อำนาจ กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
พุธ ที่ 21/06/2566 4 ท32101 ธิฐิกาญจน์ หาความหมายคำศัพท์
พุธ ที่ 21/06/2566 4 ว32225 สุกัญญา อัตราการเกิดปฏิกิริยา
พุธ ที่ 21/06/2566 3 ว32225 สุกัญญา อัตราการเกิดปฏิกิริยา
พุธ ที่ 21/06/2566 2 ว32205 รุ่งทิวา โจทย์ปัญหา 1.2 ปริมาณทางฟิสิกส์
พุธ ที่ 21/06/2566 1 ว32205 รุ่งทิวา โจทย์ปัญหา 1.2 ปริมาณทางฟิสิกส์
อังคาร ที่ 20/06/2566 7 ค32201 อำนาจ กราฟของฟังก์ชันครีโกณมิติ
อังคาร ที่ 20/06/2566 6 อ32201 Nick TCP E 6
อังคาร ที่ 20/06/2566 3 ว30161 ทิพยาภรณ์ สมบัติของดาวฤกษ์
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 ว30161 ทิพยาภรณ์ สมบัติของดาวฤกษ์
จันทร์ ที่ 19/06/2566 9 ว32244 ฐิติมนต์ Double fertilization การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิสนธิ โครงสร้างและประเภทของผล พัชร คงอ่ำ ลากิจ ช่วยค่าย Start up
จันทร์ ที่ 19/06/2566 8 ว32244 ฐิติมนต์ Double fertilization การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิสนธิ โครงสร้างและประเภทของผล พัชร คงอ่ำ ลากิจ ช่วยค่าย Start up
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 ศ30213 วิมล ฝึกซ้อมดนตรีตามความถนัด -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 ศ30213 วิมล ฝึกซ้อมดนตรีตามความถนัด -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 ศ32101 อนันท์ แบบทดสอบท้าบทเรียน เรื่อง ระบำ รำ ฟ้อน นาฏศิลป์พื้นเมือง
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 8 อ32201 Nick ISP G 16
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 7 ค32201 อำนาจ ทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 17
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 4 ว32205 รุ่งทิวา การแก้โจทย์ปัญหา ปริมาณของการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 ก32901 ณัฐภัชสร นักเรียนตรวจสุขภาพ
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 ท32101 ธิฐิกาญจน์ การแต่งกาพย์ยานี 11 และงานบูรณาการ ม.5
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 2 ว32244 ฐิติมนต์ ใบงานศึกษาโครงสร้างของดอก -
พุธ ที่ 14/06/2566 4 ว32225 สุกัญญา อัตราการเกิดปฏิกิริยา
พุธ ที่ 14/06/2566 3 ว32225 สุกัญญา อัตราการเกิดปฏิกิริยา
พุธ ที่ 14/06/2566 2 ว32205 รุ่งทิวา ปริมาณความเร็วและความเร่งของการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
พุธ ที่ 14/06/2566 1 ว32205 รุ่งทิวา ปริมาณความเร็วและความเร่งของการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
อังคาร ที่ 13/06/2566 8 ส32101 ปรัชญา Factor of Productions
อังคาร ที่ 13/06/2566 4 ท32101 ธิฐิกาญจน์ แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องมัทนะพาธา และท่องอาขยาน
อังคาร ที่ 13/06/2566 3 ว30161 ทิพยาภรณ์ สอบเก็บคะแนนท้ายบท1 สอบก่อนเรียนบทที่2
อังคาร ที่ 13/06/2566 2 ว30161 ทิพยาภรณ์ สอบเก็บคะแนนท้ายบท1 สอบก่อนเรียนบทที่2
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 ศ30213 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรี -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 ศ30213 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรี -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 4 ศ32101 อนันท์ นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคต่างๆ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ศ32101 อนันท์ นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคต่างๆ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 xpkdfbk ธานี การทำพื้นหลังเบลอ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 1 xpkdfbk ธานี การทำพื้นหลังเบลอ
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 6 ว30262 วรรษมล จบบทที่ 1
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 4 ว32205 รุ่งทิวา มุมเฟสเริ่มต้น มุมเฟส
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 ก32901 ณัฐภัชสร คะแนนเฉลี่ย GPA
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 ส32101 ปรัชญา ค่าเสียโอกาส
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 1 ท32101 ธิฐิกาญจน์ นำเสนองานกลุ่มเรื่องการสร้างคำในภาษาไทย
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 ว32225 สุกัญญา ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 ว32244 ฐิติมนต์ -การพิจารณาประเภทดอกจากผล -ชนิด Placentation นักเรียนชายที่เรียน รด.
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 ค32201 อำนาจ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม -
พุธ ที่ 07/06/2566 8 อ32101 ชลทิชา Present perfect
พุธ ที่ 07/06/2566 6 ค32201 อำนาจ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของสามเหลี่ยมมุมฉาก
พุธ ที่ 07/06/2566 2 ว32205 รุ่งทิวา ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
พุธ ที่ 07/06/2566 1 ว32205 รุ่งทิวา ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 ค32201 อำนาจ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ -
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 อ32201 Nick TCP F Zero absent
อังคาร ที่ 06/06/2566 4 ท32101 ธิฐิกาญจน์ นำเสนองานกลุ่มเรื่องการสร้างคำในภาษาไทย
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 7 ค32201 อำนาจ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 ว30262 ทิพยาภรณ์ ทำใบกิจกรรม มุมที่แสงตกกระทบพื้นผิวกับขนาดของพื้นที่รับแสง 25 (โควิด)
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 4 ว32205 รุ่งทิวา ลักษณะการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 25
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ก32901 ณัฐภัชสร แบบวัดบุคลิกภาพ HABITSCAN
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ทำงานกลุ่มเรื่องการสร้างคำ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 4 ค32102 กนกพันธ์ การหาค่าราก
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ว32225 สุกัญญา ความดันย่อยของแก๊ส
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ค32201 อำนาจ ค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ทั้ง 6 ฟังก์ชัน
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ค32201 อำนาจ ฟังก์ชันตรีโกณมิติทั้ง 6 ฟังก์ชัน
พุธ ที่ 31/05/2566 8 อ32101 ชลทิชา Vocabulary Unit 1
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ค32201 อำนาจ ค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ไซน์และโคไซน์ เลขที่ 27 นางสาวธนัชพร ไชยโย ป่วยโควิด เลขที่ 34 นางสาวพัทธ์ธีรา มีลาภ ลากิจ
พุธ ที่ 31/05/2566 6 ค32201 อำนาจ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ -
พุธ ที่ 31/05/2566 4 ว32225 สุกัญญา กฎแก๊สอุดมคติ เลขที่ 25 28
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ว32225 สุกัญญา กฎแก๊สอุดมคติ เลขที่ 25 28
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ว32205 รุ่งทิวา ลักษณะการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย เลขที่ 25 , 28 ลาป่วย
พุธ ที่ 31/05/2566 1 ว32205 รุ่งทิวา ลักษณะการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย เลขที่ 25 , 28 ลาป่วย
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 อ32201 Nick TCP D 25,32
อังคาร ที่ 30/05/2566 4 ท32101 ธิฐิกาญจน์ งานกลุ่มวิเคราะห์การสร้างคำในภาษาไทย
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ว30161 ทิพยาภรณ์ กาแล็กซี
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ว30161 ทิพยาภรณ์ กาแล็กซี
อังคาร ที่ 29/05/2566 8 ส32101 ปรัชญา นักคิด นักเศรษฐศาสตร์คนสำคัญและแนวคิดที่นักเรียนควรทราบของอดัม สมิธ
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ว30266 ณฐกร กิจกรรมที่ 1.1 แบบทดสอบ...กลศาสตร์
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ศ30213 วิมล ฝึกซ้อม รวมวง -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 ว30266 ณฐกร กิจกรรมที่ 1.1 แบบทดสอบ...กลศาสตร์
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 ศ30213 วิมล ฝึกซ้อม รวมวง -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 4 ศ32101 อนันท์ ระบำ รำ ฟ้อน
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 ศ32101 อนันท์ ระบำ รำ ฟ้อน
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 xpkdfbk ธานี ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 xpkdfbk ธานี ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ค32201 อำนาจ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ไซน์ และโคไซน์ เลขที่ 8 นายภูเก็ต จรูญศรี ป่วยโควิด
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ว30262 วรรษมล กิจกรรม1.1 ส่งงานในห้อง เลขที่8 ภูเก็ต
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 4 ว32205 รุ่งทิวา เขียนกราฟการทดลอง หาความชัน ค่าความเร่งโน้มถ่วงของโลก และค่านิจของสปริง เลขที่ 8 ภูเก็ต ป่วยโควิด
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ก32901 ณัฐภัชสร กิจกรรมที่1 เลขที่ 8 (ลา โควิท)
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ส32101 ปรัชญา จากลัทธิพาณิชยนิยมสู่ ระบบทุนนิยม
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ท32101 ธิฐิกาญจน์ การสร้งคำในภาษาไทย
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ว32225 สุกัญญา กฎของแก๊ส เลขที่8
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ว32244 ฐิติมนต์ โครงสร้างของดอก ประเภทของดอกจำแนกตามเกณฑ์ 4 เกณฑ์ ภูเก็ต เลขที่ 8 ติดโควิด
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ค32201 อำนาจ พิกัดของจุดปลายความยาวส่วนโค้งของวงกลมหนึ่งหน่วย เลขที่ 8 นายภูเก็ต เจริญศรี ลาป่วย เป็น โควิด
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ค32101 กนกพันธ์ เลขยกกำลัง1.1
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ค32201 อำนาจ การวัดความยาวส่วนโค้งของวงกลมหนึ่งหน่วย -
พุธ ที่ 24/05/2566 4 ว32225 สุกัญญา กฎแก๊ส
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ว32225 สุกัญญา กฎแก๊ส
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ว32205 รุ่งทิวา ทำการทดลอง เรื่อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย การสั่นของสปริงและการแกว่งของลูกตุ้ม
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ว32205 รุ่งทิวา ทำการทดลอง เรื่อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย การสั่นของสปริงและการแกว่งของลูกตุ้ม
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ส32101 ปรัชญา ความเป็นมาของวิชาเศรษฐศาสตร์
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ค32201 อำนาจ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ วงกลมหนึ่งหน่วยและการวัดความยาวส่วนโค้ง -
อังคาร ที่ 23/05/2566 4 ท32101 ธิฐิกาญจน์ บทอาขยานเรื่องมัทนะพาธา
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ว30161 ทิพยาภรณ์ สร้างข้อตกลงในชั้นเรียน ทำแบบบันทึกกิจกรรม1.1 -
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ว30161 ทิพยาภรณ์ สร้างข้อตกลงในชั้นเรียน ทำแบบบันทึกกิจกรรม1.1 -
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 อ32201 Nick TCP B 0
จันทร์ ที่ 22/05/2566 9 ว32244 ฐิติมนต์ แจกหนังสือและเอกสารประกอบการสอน วิวัฒนาการของพืช วัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก และโครงสร้างของดอก -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 ว32244 ฐิติมนต์ แจกหนังสือและเอกสารประกอบการสอน วิวัฒนาการของพืช วัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก และโครงสร้างของดอก -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ว30266 ณฐกร นักเรียนเลือกรายวิชาเลือก / แนะนำรายวิชา / ชี้แจงข้อตกลงและภาระงานในรายวิชา
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ว30266 ณฐกร นักเรียนเลือกรายวิชาเลือก / แนะนำรายวิชา / ชี้แจงข้อตกลงและภาระงานในรายวิชา
จันทร์ ที่ 22/05/2566 4 ศ32101 อนันท์ แจกหนังสือเรียน อธิบายโครงสร้างรายวิชา ครูแจ้งอัตราส่วนของคะแนน แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง นาฏศิลป์ไทยและสากล
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ศ32101 อนันท์ แจกหนังสือเรียน อธิบายโครงสร้างรายวิชา ครูแจ้งอัตราส่วนของคะแนน แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง นาฏศิลป์ไทยและสากล
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ศ30213 วิมล ชี้แจงรายวิชา -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 xpkdfbk ธานี แนะนำรายวิชา
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ศ30213 วิมล ชี้แจงรายวิชา -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 xpkdfbk ธานี แนะนำรายวิชา
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ว30262 วรรษมล แนะนำรายวิชา แจกหนังสือและเอกสารประกอบการเรียน/ทำกิจกรรมที่ 1 หน้า 4 ส่งงานในห้อง ครบ
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 4 ว32205 รุ่งทิวา ชี้แจงรายวิชา ผลการเรียนรู้ เนื้อหาที่เรียน การวัดและประเมินผล
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ก32901 ณัฐภัชสร แนะนำรายวิชาและเกณฑ์การเรียนรายวิชากิจกรรมแนะแนว
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ส32101 ปรัชญา อธิบายโครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา3 และแจกหนังสือเรียน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 ท32101 ธิฐิกาญจน์ แจกหนังสือเรียน แจ้งโครงสร้างรายวิชาภาษาไทย 3
ศุกร์ ที่ 18/05/2566 6 อ32101 ชลทิชา แจกหนังประจำวิชา แนะนำรายวิชา -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 ค32101 กนกพันธ์ แจกอุปกรณ์
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ว32244 ฐิติมนต์ แจกหนังสือและอุปกรณ์การเรียน แจกบัตรนักเรียน -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ว32205 รุ่งทิวา นักเรียน ม.1-ม.6 พบผู้บริหารและรองผู้อำนวยการ
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ