รายงานการสอนห้อง ม.507 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 2 ว32205 รุ่งทิวา การเลี้ยวเบนของแสงผ่านเกรตติง
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 1 ว32205 รุ่งทิวา การเลี้ยวเบนของแสงผ่านเกรตติง
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 4 พ.32102 วิเชียร การชูดบาสที่ถูกวิธี
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 2 ค32101 ธนกร ทบทวนฟังก์ชัน
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 1 ว32205 รุ่งทิวา การแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่
พุธ ที่ 06/09/2566 7 ค32101 ธนกร นำเสนอบูรณาการ
พุธ ที่ 06/09/2566 6 อ32201 Nick REVIEW 33 34
อังคาร ที่ 05/09/2566 3 ค32101 ธนกร ทบทวนบทเรียน ติดตามงาน
จันทร์ ที่ 04/09/2566 3 พ32101 พรทิพย์ ทบทวน
จันทร์ ที่ 04/09/2566 1 ค32101 ธนกร exponential function
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 2 ว32205 รุ่งทิวา แสงเชิงคลื่น
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 1 ว32205 รุ่งทิวา แสงเชิงคลื่น
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 4 พ.32102 วิเชียร วิธีการชูดลูกบาสที่ต้อง
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 1 ว32205 รุ่งทิวา การหักเหของแสงผ่านเลนส์ การสะท้อนของแสงผ่านกระจกโค้ง
พุธ ที่ 30/08/2566 6 อ32201 Nick ISP 2 J+O 22,35
อังคาร ที่ 29/08/2566 3 ค32101 ธนกร นำเสนองานบูรณาการ
จันทร์ ที่ 28/08/2566 8 อ32201 Nick TCP O 0
จันทร์ ที่ 28/08/2566 1 ค32101 ธนกร ฟังก์ชันขั้นบันได -
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 4 ท32101 อุมาพร งานบูรณาการ
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 2 ว32205 รุ่งทิวา การมองเห็น
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 1 ว32205 รุ่งทิวา การมองเห็น
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 4 พ.32102 วิเชียร วีธีการยิงลูกบาสที่ถูกต้อง
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 2 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะรุมบ้า 3,8,913,18,28,34,3537,39
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 2 ว32205 รุ่งทิวา ความลึกจริง ลึกปรากฏ
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 1 ว32205 รุ่งทิวา ความลึกจริง ลึกปรากฏ
พุธ ที่ 23/08/2566 2 ว32205 รุ่งทิวา ดรรชนีหักเห
พุธ ที่ 23/08/2566 1 ว32205 รุ่งทิวา ดรรชนีหักเห
อังคาร ที่ 22/08/2566 3 ค32101 ธนกร ฟังก์ชันกำลังสอง
จันทร์ ที่ 21/08/2566 9 ท32101 อุมาพร เฉลยแบบฝึกทักษะร่ายยาว กัณฑ์มัทรี
จันทร์ ที่ 21/08/2566 7 ศ30213 วิมล ปฏิบัติดนตรีสากล -
จันทร์ ที่ 21/08/2566 6 ศ30213 วิมล ปฏิบัติดนตรีสากล -
จันทร์ ที่ 21/08/2566 3 พ32101 พรทิพย์ การปฐมพยาบาล
จันทร์ ที่ 21/08/2566 1 ค32101 ธนกร ฟังก์ชันเชิงเส้น
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 4 ท32101 อุมาพร เฉลยแบบฝึกทักษะ ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 2 ว32205 รุ่งทิวา การสะท้อนกลับหมด และการกระจายแสง
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 1 ว32205 รุ่งทิวา การสะท้อนกลับหมด และการกระจายแสง
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 4 พ.32102 วิเชียร วิธีการบาสที่ถูกต้อง
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 1 ว32205 รุ่งทิวา ดรรชนีหักเหของตัวกลาง
พุธ ที่ 16/08/2566 7 ก32901 ณัฐภัชสร TCAS
พุธ ที่ 16/08/2566 6 อ32201 Nick ISP M 4,6,28
อังคาร ที่ 15/08/2566 3 ค32101 ธนกร ค่าของฟังก์ชัน
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 4 ท32101 อุมาพร พระเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 2 ว32205 รุ่งทิวา การหักเหของคลื่นน้ำ
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 1 ว32205 รุ่งทิวา การหักเหของคลื่นน้ำ
พุธ ที่ 09/08/2566 7 ก32901 ณัฐภัชสร kahoot TCAS
พุธ ที่ 09/08/2566 6 อ32201 Nick Listening test o absent
อังคาร ที่ 08/08/2566 3 ค32101 ธนกร ฟังก์ชัน
จันทร์ ที่ 07/08/2566 8 อ32201 Nick TCP L 4,25
จันทร์ ที่ 07/08/2566 7 ศ30213 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรี -
จันทร์ ที่ 07/08/2566 6 ศ30213 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรี -
จันทร์ ที่ 07/08/2566 1 ค32101 ธนกร โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 4 ท32101 อุมาพร มหาชาติ/การแต่งร่าย
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 2 ว32205 รุ่งทิวา การสะท้อนของคลื่น
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 1 ว32205 รุ่งทิวา การสะท้อนของคลื่น
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 4 พ.32102 วิเชียร วิธีการเลี้ยงบาสเกตที่ถูกต้อง
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 3 ว30161 ทิพยาภรณ์ กล้องโทรทรรศน์
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 1 ว32205 รุ่งทิวา แนวคิดเกี่ยวกับคลื่น
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 4 พ.32102 วิเชียร วิธีการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลที่ถูกต้อง
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 1 ว32205 รุ่งทิวา ธรรมชาติของคลื่น
พุธ ที่ 26/07/2566 6 อ32201 Nick ISP K 0 absent
อังคาร ที่ 25/07/2566 3 ค32101 ธนกร ผลคูณคาร์ทีเซียน
จันทร์ ที่ 24/07/2566 9 ท32101 อุมาพร แบบคัดกรองการอ่าน การเขียน
จันทร์ ที่ 24/07/2566 8 อ32201 Nick TCP K 27
จันทร์ ที่ 24/07/2566 1 ค32101 ธนกร คู่อันดับ
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 4 ท32101 อุมาพร สอบซ่อม
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 6 ว32225 เสาวภา อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 2 ว32205 รุ่งทิวา อัตราเร็วของคลื่น
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 1 ว32205 รุ่งทิวา อัตราเร็วของคลื่น
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 4 พ.33102 วิเชียร การรับส่ง 3 คนอ้อมหลัง
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 1 ว32205 รุ่งทิวา สอบเก็บคะแนน หน่วยที่ 1 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
พุธ ที่ 12/07/2566 7 ก32901 ณัฐภัชสร คะแนน Admission 66
พุธ ที่ 12/07/2566 6 อ32201 Nick ISP D 20
พุธ ที่ 12/07/2566 2 ว32225 เสาวภา พลังงานของปฏิกิริยา
พุธ ที่ 12/07/2566 1 ว32225 เสาวภา พลังงานของปฏิกิริยาเคมี
อังคาร ที่ 11/07/2566 7 ว30161 ทิพยาภรณ์ โครงสร้างและปรากฏการณ์ของดวงอาทิตย์
อังคาร ที่ 11/07/2566 6 ว30161 ทิพยาภรณ์ โครงสร้างและปรากฏการณ์ของดวงอาทิตย์
อังคาร ที่ 11/07/2566 3 ค32101 ธนกร เลขยกกำลังกับดอกเบี้ย
จันทร์ ที่ 10/07/2566 9 ท32101 อุมาพร ภาษาบาลี สันสกฤต
จันทร์ ที่ 10/07/2566 8 อ32201 Nick ISP C ,20,37
จันทร์ ที่ 10/07/2566 3 พ32101 พรทิพย์ โรคไม่ติดต่อ
จันทร์ ที่ 10/07/2566 1 ค32101 ธนกร โจทย์ปัญหาเลขยกกำลัง -
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 8 ว32244 ชื่นจิต ราก ลำต้น ใบ
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 7 ว32244 ชื่นจิต ราก ลำต้น ใบ
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 2 ว32205 รุ่งทิวา เฟสตรงกันและเฟสต่างกัน
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 1 ว32205 รุ่งทิวา เฟสตรงกันและเฟสต่างกัน
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 3 ว32244 ชื่นจิต เนื้อเยื่อถาวร
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 1 ว32205 รุ่งทิวา ธรรมชาติของคลื่น
พุธ ที่ 05/07/2566 6 อ32201 Nick ACTIVITY 0
จันทร์ ที่ 03/07/2566 9 ท32101 อุมาพร เฉลยแบบฝึกทักษะ การสร้างคำ
จันทร์ ที่ 03/07/2566 8 อ32201 Nick TCP H 4, 28
จันทร์ ที่ 03/07/2566 3 พ32101 พรทิพย์ อาหารที่เหมาะสมกับวัย 28
จันทร์ ที่ 03/07/2566 1 ค32101 ธนกร สมการกรณฑ์ -
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 4 ท32101 อุมาพร แบบฝึกทักษะ การสร้างคำ
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 2 ว32205 รุ่งทิวา ความถี่ธรรมชาติและการสั่นพ้อง
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 1 ว32205 รุ่งทิวา ความถี่ธรรมชาติและการสั่นพ้อง
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 4 พ.32102 วิเชียร วิธีส่งสามคนอ้อมหลัง 4
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 1 ว32205 รุ่งทิวา ความถี่ธรรมชาติและการสั่นพ้อง
พุธ ที่ 28/06/2566 7 ก32901 ณัฐภัชสร การคิด GPA
พุธ ที่ 28/06/2566 6 อ32201 Nick ISP H 0 absent
อังคาร ที่ 27/06/2566 7 ว30161 ทิพยาภรณ์ การกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ
อังคาร ที่ 27/06/2566 6 ว30161 ทิพยาภรณ์ การกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ
อังคาร ที่ 27/06/2566 3 ค32101 ธนกร ถ่ายรูป กิจการนักเรียน -
จันทร์ ที่ 26/06/2566 9 ท32101 อุมาพร คำซ้อน
จันทร์ ที่ 26/06/2566 8 อ32201 Nick TCP E 33
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 ศ30213 วิมล ฝึกซ้อม -
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 ศ30213 วิมล ฝึกซ้อม -
จันทร์ ที่ 26/06/2566 3 พ32101 พรทิพย์ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 33
จันทร์ ที่ 26/06/2566 1 ค32101 ธนกร เก็บคะแนนเลขยกกำลัง 33
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 8 ว32244 ชื่นจิต เนื้อเยื่อพืช -
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 7 ว32244 ชื่นจิต เนื้อเยื่อพืช -
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 4 ท32101 อุมาพร คำมูล การสร้างคำประสม
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 2 ว32205 รุ่งทิวา 1.3 แรงกับการสั่นของมวลติดปลายสปริงและลูกตุ้ม
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 1 ว32205 รุ่งทิวา 1.3 แรงกับการสั่นของมวลติดปลายสปริงและลูกตุ้ม
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 4 พ.33102 วิเชียร การรับส่งบาสเคลื่อยที่
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 1 ว32205 รุ่งทิวา โจทย์ปัญหา 1.2 ปริมาณของการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
พุธ ที่ 21/06/2566 4 ว32285 อรวิลาสินี การลบบางส่วนออก+รีทัช
พุธ ที่ 21/06/2566 3 ว32285 อรวิลาสินี การลบบางส่วนออก+รีทัช
อังคาร ที่ 20/06/2566 7 ว30161 ทิพยาภรณ์ สมบัติของดาวฤกษ์
อังคาร ที่ 20/06/2566 6 ว30161 ทิพยาภรณ์ สมบัติของดาวฤกษ์
อังคาร ที่ 20/06/2566 3 ค32101 ธนกร สังยุคของรากที่n -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 9 ท32101 อุมาพร หากฉันเป็นใครสักคนในมัทนะพาธา
จันทร์ ที่ 19/06/2566 8 อ32201 Nick TCP G 0
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 ศ30213 วิมล ฝึกซ้อมดนตรี -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 ศ30213 วิมล ฝึกซ้อมดนตรี -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 พ32101 พรทิพย์ ระบบไหลเวียนโลหิต -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 1 ค32101 ธนกร การบวกลบคูณหารของกรณฑ์ -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 4 ท32101 อุมาพร แบบฝึกทักษะ มัทนะพาธา
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 ว32205 รุ่งทิวา ความเร่งของการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย เลขที่ 16 ลากิจ
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 ว32205 รุ่งทิวา ความเร่งของการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย เลขที่ 16 ลากิจ
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 3 พ.32102 วิเชียร ไห้วครู
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 1 ว32205 รุ่งทิวา ความเร็วของปริมาณการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
พุธ ที่ 14/06/2566 6 อ32201 Nick ISP G 17,19
อังคาร ที่ 13/06/2566 7 ว30161 ทิพยาภรณ์ สอบเก็บคะแนนท้ายบทที่1 สอบก่อนเรียนบทที่2
อังคาร ที่ 13/06/2566 6 ว30161 ทิพยาภรณ์ สอบเก็บคะแนนท้ายบทที่1 สอบก่อนเรียนบทที่2
อังคาร ที่ 13/06/2566 4 ค32201 กนกพันธ์ กราฟตรีโกณ
อังคาร ที่ 13/06/2566 3 ค32101 ธนกร รากที่สองของจำนวนจริงในรูปกำลังสองสมบูรณ์ -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 9 ท32101 อุมาพร บทวิเคราะห์มัทนะพาธา
จันทร์ ที่ 12/06/2566 8 อ32201 Nick TCP F 8
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 ศ30213 วิมล ปฏิบัติดนตรี -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 ศ30213 วิมล ปฏิบัติดนตรี -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 พ32101 พรทิพย์ ระบบหายใจ 8,13,35ลากิจ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 1 ค32101 ธนกร รากที่ n ของจำนวนจริง 8 13
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 8 ว32244 ชื่นจิต เนื้อเยื่อพืช
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 7 ว32244 ชื่นจิต เนื้อเยื่อพืช
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 4 ท32101 อุมาพร เนื้อเรื่องมัทนะพาธา
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 ว32205 รุ่งทิวา ปริมาณของการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 1 ว32205 รุ่งทิวา ปริมาณของการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 ว32244 ชื่นจิต ผล เมล็ด 23
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 พ.32102 วิเชียร วิธีการรับและส่งลูกบาส ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 ว32205 รุ่งทิวา ใบความรู้ที่ 1.1 และ ใบงาน 1.1
พุธ ที่ 07/06/2566 8 อ32101 ดารารัตน์ Listen unit1 -
พุธ ที่ 07/06/2566 6 อ32201 Nick ISP F 0
พุธ ที่ 07/06/2566 4 ว32285 อรวิลาสินี แนะนำโปรแกรม Photoshop / การใช้งานเบื้องต้น /การสร้างชิ้นงานจากหลายเลเยอร์
พุธ ที่ 07/06/2566 3 ว32285 อรวิลาสินี แนะนำโปรแกรม Photoshop / การใช้งานเบื้องต้น /การสร้างชิ้นงานจากหลายเลเยอร์
พุธ ที่ 07/06/2566 2 ว32225 เสาวภา แก๊ส _
พุธ ที่ 07/06/2566 1 ว32225 เสาวภา แก๊ส _
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ค32101 ธนกร เก็บคะแนนเลขยกกพลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มและจำนวนตรรกยะ -
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 4 ท32101 อุมาพร บทนำ บทละครพูดคำฉันท์มัทนะพาธา
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 2 ว32205 รุ่งทิวา ลักษณะของการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 ว32205 รุ่งทิวา ลักษณะของการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ว32225 เสาวภา แก๊สสัมบูรณ์ -
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ว32225 เสาวภา กฎแก๊ส -
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ว32244 ชื่นจิต การสร้างเซลล์สืบพันธ์ุพืชดอก -
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ค32201 กนกพันธ์ การหาค่ามุม
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ว32205 รุ่งทิวา การเขียนรายงานการทดลองที่ 1 การแกว่งของลูกตุ้ม และ 2 การสั่นของสปริง
พุธ ที่ 31/05/2566 8 อ32101 ดารารัตน์ Present Perfect -
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ก32901 ณัฐภัชสร กิจกรรมที่ 1
พุธ ที่ 31/05/2566 4 ว32285 อรวิลาสินี mind mapping กราฟิก /หลัการออกแบบ
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ว32285 อรวิลาสินี mind mapping กราฟิก /หลัการออกแบบ
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ว32225 เสาวภา แก๊ส -
พุธ ที่ 31/05/2566 1 ว32225 เสาวภา แก๊ส -
อังคาร ที่ 30/05/2566 7 ว30161 ทิพยาภรณ์ กาแล็กซี
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 ว30161 ทิพยาภรณ์ กาแล็กซี
อังคาร ที่ 30/05/2566 4 ค32201 กนกพันธ์ แบบฝึกหัดที่ 5
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ค32101 ธนกร สมการเลขยกกำลัง -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 9 ท32101 อุมาพร หลักวรรณคดีเบื้องต้น
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ว30266 ณฐกร กิจกรรมที่ 1.1 แบบทดสอบ...กลศาสตร์
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ศ30213 วิมล ฝึกซ้อม รวมวง -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 ว30266 ณฐกร กิจกรรมที่ 1.1 แบบทดสอบ...กลศาสตร์
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 ศ30213 วิมล ฝึกซ้อม รวมวง -
อังคาร ที่ 29/05/2566 4 อ32101 ดารารัตน์ Reading unit1 Unique hobbies -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 พ32101 พรทิพย์ ระบบย่อยอาหาร -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 ค32201 กนกพันธ์ การหาค่ามุมแบบฝึกหัดที่ 5
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 ค32101 ธนกร เลขยกกำลังที่เลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ว32244 ชื่นจิต ปฏิบัติการโครงสร้างดอก 33 37
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ว32244 ชื่นจิต ปฏิบัติการโครงสร้างดอก 33 37
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ส32101 พลอยไพลิน 1.1 ต่อ 33,37 โควิด
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 4 ท32101 อุมาพร ฝึกการคัดลายมือ
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ว32205 รุ่งทิวา ทำกิจกรรมการทดลองที่ 1 การแกว่งของลูกตุ้ม 2 การสั่นของสปริง เลขที่ 33 ป่วยโควิด เลขที่ 37 ป่วยโควิด
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ว32205 รุ่งทิวา ทำกิจกรรมการทดลองที่ 1 การแกว่งของลูกตุ้ม 2 การสั่นของสปริง เลขที่ 33 ป่วยโควิด เลขที่ 37 ป่วยโควิด
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 4 พ.32102 วิเชียร ประวัติความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล ครบ
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ว32244 ชื่นจิต ประเภทของพืชดอก -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ว32205 รุ่งทิวา เขียนแบบฟอร์มรายงานการทดลอง ที่ 1 , 2
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ว32205 รุ่งทิวา เขียนรายงานการทดลองที่ 1 , 2 จำนวน 2 คน นางสาวปวริศา เจริญสิทธิ์ เลขที่ 33 และ นางสาวรสริน สุวรรณกษาปณ์ เลขที่ 37 ป่วยโควิด
พุธ ที่ 24/05/2566 8 อ32101 ดารารัตน์ Vocabulary unit 1 part A _
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ก32901 ณัฐภัชสร แนะนำรายวิชา และเกณฑ์การเรียนรายวิชากิจกรรรมแนะแนว
พุธ ที่ 24/05/2566 6 อ32201 Nick ISP A 25,33,37
พุธ ที่ 24/05/2566 4 ว32285 อรวิลาสินี แนะนำวิชา/แนะนำตัวด้วยกราฟิก 25 33 37 ติดโควิด
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ว32285 อรวิลาสินี แนะนำวิชา/แนะนำตัวด้วยกราฟิก 25 33 37 ติดโควิด
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ว32225 เสาวภา แก๊ส 25 33 37
พุธ ที่ 24/05/2566 1 สพป ม.6 วิเชียร แจ้งครูที่ปรึกษาและระเบรียบวินับ
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ว32225 เสาวภา แก๊ส 25 33 37
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ว30262 ภคพร อธิบายรายวิชา ตรวจสอบความรู้ก่อนเรียน สมดุลพลังงานของโลก
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ว30161 ทิพยาภรณ์ ชี้แจงข้อตกลงในชั้นเรียน ทำแบบบันทึกกิจกรรม1.1 25,33,37 ลาป่วย
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ว30161 ทิพยาภรณ์ ชี้แจงข้อตกลงในชั้นเรียน ทำแบบบันทึกกิจกรรม1.1 25,33,37 ลาป่วย
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ค32101 ธนกร เลขยกกำลังที่เลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม 25 33 37
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ก32931 ทิพยาภรณ์ ประชุมกิจกรรมบูรณาการ 25,33,37 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 22/05/2566 9 ท32101 อุมาพร อินทรวิเชียรฉันท์ 11
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 อ32201 Nick TCP B Zero
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ว30266 ณฐกร นักเรียนเลือกรายวิชาเลือก / แนะนำรายวิชา / ชี้แจงข้อตกลงและภาระงานในรายวิชา
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ว30266 ณฐกร นักเรียนเลือกรายวิชาเลือก / แนะนำรายวิชา / ชี้แจงข้อตกลงและภาระงานในรายวิชา
จันทร์ ที่ 22/05/2566 4 อ32101 ดารารัตน์ แนะนำรายวิชาและข้อตกลงในชั้นเรียน -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ศ30213 วิมล ชี้แจงรายวิชา -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 พ32101 พรทิพย์ แนะนำรายวิชา -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ค32101 กนกพันธ์ ฟังก์ชันตรีโกณ1.1
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ค32101 กนกพันธ์ ฟังก์ชันตรีโกณ1.1
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ค32101 กนกพันธ์ ฟังก์ชันตรีโกณ1.1
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ศ30213 วิมล ชี้แจงรายวิชา -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ค32101 ธนกร สมบัติของเลขยกกำลัง -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ส32101 พลอยไพลิน แนะนำรายวิชาและทดสอบก่อนเรียน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 4 ท32101 อุมาพร แนะนำรายวิชา/แจกหนังสือเรียน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ว32205 รุ่งทิวา ชี้แจงรายวิชา แจ้งเนื้อหา ผลการเรียนรู้ ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 20 ข้อ
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ว32205 รุ่งทิวา ชี้แจงรายวิชา แจ้งเนื้อหา ผลการเรียนรู้ ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 20 ข้อ
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ว32205 รุ่งทิวา ชี้แจงรายวิชา ผลการเรียนรู้ เนื้อหา ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 ว32205 รุ่งทิวา ชี้แจงรายวิชา ผลการเรียนรู้ เนื้อหา ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ว32225 เสาวภา แก๊สและสมบัติของแก๊ส -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 ว32244 ชื่นจิต ชี้แจงเนื้อหาการเรียน วิชาชีววิทยา 3 -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ค32201 กนกพันธ์ แจกเอกสาร
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ค32201 กนกพันธ์ รับเอกสารต่างๆ
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ