รายงานการสอนห้อง ม.506 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 6 ค32201 สิริกุล เมทริกซ์
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 6 อ32201 Nick Review 21
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 1 ค32201 สิริกุล เมทริกซ์
พุธ ที่ 06/09/2566 2 ว30262 วรรษมล แผนที่อากาศ
อังคาร ที่ 05/09/2566 8 ว32244 ฐิติมนต์ การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืชดอก -
อังคาร ที่ 05/09/2566 7 ว32244 ฐิติมนต์ การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืชดอก -
อังคาร ที่ 05/09/2566 4 ศ32101 วีรวัลย์ สอบละครสร้างสรรค์ ครบ
อังคาร ที่ 05/09/2566 3 ศ32101 วีรวัลย์ สอบละครสร้างสรรค์ ครบ
อังคาร ที่ 05/09/2566 1 อ32201 Nick TCP P 12,21,32
จันทร์ ที่ 04/09/2566 8 ค32201 สิริกุล เมทริกซ์
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 8 ว30161 ทิพยาภรณ์ การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี 1,4
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 7 ว30161 ทิพยาภรณ์ การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี 1,4
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 6 ค32201 สิริกุล เมทริกซ์
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 1 ค32201 สิริกุล เช็คสมุด
อังคาร ที่ 29/08/2566 6 ค32201 สิริกุล เมทริกซ์
จันทร์ ที่ 28/08/2566 8 ค32201 สิริกุล อินเวอร์สของเมทริกซ์
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 8 ว30161 ทิพยาภรณ์ การแบ่งชั้นโครงสร้างโลก 8,22,24,25,33,36,37
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 7 ว30161 ทิพยาภรณ์ การแบ่งชั้นโครงสร้างโลก 8,22,24,25,33,36,37
พุธ ที่ 23/08/2566 4 ก32901 ณัฐภัชสร TCAS รอบ 3
อังคาร ที่ 22/08/2566 6 ค32201 สิริกุล ระบบสมการ
อังคาร ที่ 22/08/2566 2 อ32201 Nick TCP O 1,21
จันทร์ ที่ 21/08/2566 7 ศ30213 วิมล ปฏิบัติดนตรีสากล -
จันทร์ ที่ 21/08/2566 6 ศ30213 วิมล ปฏิบัติดนตรีสากล -
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 8 ว30161 ทิพยาภรณ์ การประยุกต์ใช้เทคโนโยีอวกาศ ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาโครงสร้างโลก 3,4,38
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 7 ว30161 ทิพยาภรณ์ การประยุกต์ใช้เทคโนโยีอวกาศ ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาโครงสร้างโลก 3,4,38
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 1 ค32201 สิริกุล ตัวผกผันของเมทริกซ์ 3
พุธ ที่ 16/08/2566 4 ก32901 ณัฐภัชสร พิชิต TCAS
พุธ ที่ 16/08/2566 1 อ32101 ชลทิชา Passive voices
อังคาร ที่ 15/08/2566 6 ค32201 สิริกุล det
อังคาร ที่ 15/08/2566 4 ศ32101 วีรวัลย์ ฝึกนุ่งโจงกระเบน ครบ
อังคาร ที่ 15/08/2566 3 ศ32101 วีรวัลย์ ฝึกนุ่งโจงกระเบน ครบ
อังคาร ที่ 15/08/2566 2 อ32201 Nick TCP M 3 21
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 6 ค32201 สิริกุล การคูณเมทริกซ์
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 3 ว32244 ฐิติมนต์ สอบเก็บคะแนน เรื่อง การลำเลียงของพืช -
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 1 ค32201 สิริกุล บวกลบเมทริกซ์
พุธ ที่ 09/08/2566 4 ก32901 ณัฐภัชสร kahoot TCAS
อังคาร ที่ 08/08/2566 8 ว32244 ฐิติมนต์ ทบทวนการใช้กล้องจุลทรรศน์ ปฏิบัติการศึกษาโครงสร้างของพืชดอก -
อังคาร ที่ 08/08/2566 7 ว32244 ฐิติมนต์ ทบทวนการใช้กล้องจุลทรรศน์ ปฏิบัติการศึกษาโครงสร้างของพืชดอก -
อังคาร ที่ 08/08/2566 6 ค32201 สิริกุล เมทริกซ์
อังคาร ที่ 08/08/2566 2 อ32201 Nick TCP L 0
จันทร์ ที่ 07/08/2566 8 ค32201 สิริกุล กฎ cos sin 16
จันทร์ ที่ 07/08/2566 7 ศ30213 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรี -
จันทร์ ที่ 07/08/2566 6 ศ30213 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรี -
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 6 ค32201 สิริกุล สมการตรีโกณมิติ
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 6 อ32201 Nick ISP 2 M 16,21
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 3 ว32244 ฐิติมนต์ แจ้งงานแก้กลางภาค สรุปการลำเลียงของพืช 21
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 1 ค32201 สิริกุล สมการตรีโกณมิติ 21
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 6 อ32201 Nick ISP K 19 21 24 34 39
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 1 ค32201 สิริกุล กิจกรรมฉวายพระพร
อังคาร ที่ 25/07/2566 6 ค32201 สิริกุล เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ 34,39
อังคาร ที่ 25/07/2566 4 ศ32101 วีรวัลย์ ฝึกซ้อมการแสดง 39 (โควิด)
อังคาร ที่ 25/07/2566 3 ศ32101 วีรวัลย์ ฝึกซ้อมการแสดง 39 (โควิด)
จันทร์ ที่ 24/07/2566 7 ค32201 สิริกุล เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ 24,39
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 6 ค32201 สิริกุล บอกคะแนนสอบกลางภาค 21,28
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 8 ว30161 ทิพยาภรณ์ ระบบสุริยะ ดูดวงอาทิตย์ผ่านกล้องโทรทรรศน์
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 7 ว30161 ทิพยาภรณ์ ระบบสุริยะ ดูดวงอาทิตย์ผ่านกล้องโทรทรรศน์
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 6 ค32201 สิริกุล ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 2 ว32225 เสาวภา ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา -
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 1 ว32225 เสาวภา ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา -
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 1 ค32201 สิริกุล เช็คคะแนนเก็บ
พุธ ที่ 12/07/2566 7 ว32225 เสาวภา พลังงานของปฏิกิริยา
พุธ ที่ 12/07/2566 6 ว32225 เสาวภา พลังงานของปฏิกิริยา
พุธ ที่ 12/07/2566 4 ก32901 ณัฐภัชสร คะแนน Admission 66
พุธ ที่ 12/07/2566 3 ท32101 ชนะชนม์ วิเคราะห์คุณค่ามัทนะพาธา
พุธ ที่ 12/07/2566 2 ว30262 วรรษมล แรงคอลิออริส แบบจำลองอากาศแบบทั่วไป
อังคาร ที่ 11/07/2566 8 ว32244 ฐิติมนต์ โครงสร้างรากและลำต้น -
อังคาร ที่ 11/07/2566 7 ว32244 ฐิติมนต์ โครงสร้างรากและลำต้น -
อังคาร ที่ 11/07/2566 6 ค32201 สิริกุล ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
อังคาร ที่ 11/07/2566 4 ศ32101 วีรวัลย์ ทดสอบงานบุคคลสำคัญ ครบ
อังคาร ที่ 11/07/2566 3 ศ32101 วีรวัลย์ ทดสอบงานบุคคลสำคัญ ครบ
จันทร์ ที่ 10/07/2566 8 ค32201 สิริกุล ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
จันทร์ ที่ 10/07/2566 7 ค32201 สิริกุล ตัวผกผันของฟังก์ชัน
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 6 ค32201 สิริกุล ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 2 ว32225 เสาวภา อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี -
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 1 ว32225 เสาวภา อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี -
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 6 อ32201 Nick ISP H 37,39
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 4 ท32101 ชนะชนม์ วิเคราะห์คุณค่าบทละครเรื่องมัทนะพาธา
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 3 ว32244 ฐิติมนต์ สเกลอเรงคิมา, เนื้อเยื่อถาวรเชิงซ้อน -
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 1 ค32201 สิริกุล ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ 37,39
อังคาร ที่ 04/07/2566 6 ค32201 สิริกุล สูตรผลบวกผลต่างเป็นผลคูณ
อังคาร ที่ 04/07/2566 4 ศ32101 วีรวัลย์ แบบทดสอบเรื่องบุคคลสำคัญ ครบ
อังคาร ที่ 04/07/2566 3 ศ32101 วีรวัลย์ แบบทดสอบเรื่องบุคคลสำคัญ ครบ
อังคาร ที่ 04/07/2566 2 อ32201 Nick Activity 0 absent
จันทร์ ที่ 03/07/2566 9 ว30161 ทิพยาภรณ์ การกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ 4,27,29 ไปค่าย
จันทร์ ที่ 03/07/2566 8 ว30161 ทิพยาภรณ์ การกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ 4,27,29 ไปค่าย
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 8 ว30161 ทิพยาภรณ์ สมบัติของดาวฤกษ์ 4,14,27,29 ลา
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 7 ว30161 ทิพยาภรณ์ สมบัติของดาวฤกษ์ 4,14,27,29 ลา
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 6 ค32201 สิริกุล สูตรผลคูณเป็นผลบวก 4,14,27,29
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 4 ว32285 อรวิลาสินี การสร้างงานจาก Vanisher 4 , 27 , 29
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 3 ว32285 อรวิลาสินี การสร้างงานจาก Vanisher 4 , 27 , 29
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 2 ว32225 เสาวภา อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี -
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 1 ว32225 เสาวภา อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี -
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 4 ท32101 ชนะชนม์ นำเสนอการศึกษาคำประพันธ์มัทนะพาธา
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 3 ว32244 ฐิติมนต์ เนื้อเยื่อเจริญ 27, 29
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 1 ค32201 สิริกุล สูตรผลคูณเป็นผลบวกผลต่าง 27,29
พุธ ที่ 28/06/2566 4 ก32901 ณัฐภัชสร การคิดเกรดรายวิชา
พุธ ที่ 28/06/2566 3 ว30262 วรรษมล รงเนื่องจากความแตกต่างของความกดอากาศ
พุธ ที่ 28/06/2566 2 ว30262 วรรษมล รงเนื่องจากความแตกต่างของความกดอากาศ
พุธ ที่ 28/06/2566 1 ท32101 ชนะชนม์ การศึกษาคำประพันธ์มัทนะพาธา
อังคาร ที่ 27/06/2566 8 ว32244 ฐิติมนต์ โครงสร้างเมล็ด การงอกของเมล็ด การกระจายพันธุ์ -
อังคาร ที่ 27/06/2566 7 ว32244 ฐิติมนต์ โครงสร้างเมล็ด การงอกของเมล็ด การกระจายพันธุ์ -
อังคาร ที่ 27/06/2566 6 ค32201 สิริกุล มุมสามเท่า
อังคาร ที่ 27/06/2566 4 ศ32101 วีรวัลย์ นำเสนอบุคคลสำคัญ ครบ
อังคาร ที่ 27/06/2566 3 ศ32101 วีรวัลย์ นำเสนอบุคคลสำคัญ ครบ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 8 ค32201 สิริกุล มุมสามเท่า
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 ศ30213 วิมล ฝึกซ้อม -
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 ศ30213 วิมล ฝึกซ้อม -
จันทร์ ที่ 26/06/2566 4 อ32101 ชลทิชา Past perfect
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 7 ค32201 สิริกุล สูตรมุมสองเท่า 26
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 ค32201 สิริกุล สูตรมุมสองเท่า 26
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 6 อ32201 Nick Speaking test 26
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 4 ก32901 ณัฐภัชสร HABITSCAN
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 ว32205 ณฐกร การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแรงกับการเคลื่อนที่ของมวลติดปลายสปริงและลูกตุ้มอย่างง่าย 26
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 1 ค32201 สิริกุล สูตรมุมสองเท่า 26
พุธ ที่ 21/06/2566 4 ท32101 ชนะชนม์ การศึกษาคำประพันธ์มัทนะพาธา
พุธ ที่ 21/06/2566 3 ท32101 ชนะชนม์ การศึกษาคำประพันธ์มัทนะพาธา
อังคาร ที่ 20/06/2566 6 ค32201 สิริกุล สูตรผลบวกหรือผลต่างของมุม 26
อังคาร ที่ 20/06/2566 4 ศ32101 วีรวัลย์ ศึกษาประวัติบุคคลสำคัญทางด้านนาฏศิลป์ 26 (โควิด)
อังคาร ที่ 20/06/2566 3 ศ32101 วีรวัลย์ ศึกษาประวัติบุคคลสำคัญทางด้านนาฏศิลป์ 26 (โควิด)
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 อ32201 Nick TCP E 32,
จันทร์ ที่ 19/06/2566 8 ค32201 สิริกุล สูตรผลบวกผลต่างของมุม 1,26
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 ศ30213 วิมล ฝึกซ้อมดนตรี -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 ศ30213 วิมล ฝึกซ้อมดนตรี -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 4 อ32101 ชลทิชา Speaking
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ว32205 ณฐกร แรงกับการสั่นของมวลติดปลายสปริงและลูกตุ้มอย่างง่าย 1 (ลาป่วย) ,26 (ลาป่วย)
จันทร์ ที่ 19/06/2566 1 ว32205 ณฐกร แรงกับการสั่นของมวลติดปลายสปริงและลูกตุ้มอย่างง่าย 1 (ลาป่วย) ,26 (ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 8 ว30161 ทิพยาภรณ์ สอบท้ายบท1 สอบก่อนเรียนบท2 37
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 7 ว30161 ทิพยาภรณ์ สอบท้ายบท1 สอบก่อนเรียนบท2 37
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 ค32201 สิริกุล กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ 37
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 4 ท32101 ชนะชนม์ กิจกรรมวันไหว้ครู
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 3 ว32244 ฐิติมนต์ กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 -
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 1 ค32201 สิริกุล กราฟตรีโกณมิติ 4
พุธ ที่ 14/06/2566 3 ท32101 ชนะชนม์ การศึกษาคำประพันธ์ บทละครพูดคำฉันท์มัทนะพาธา
อังคาร ที่ 13/06/2566 8 ว32244 ฐิติมนต์ ปฏิบัติการศึกษาโครงสร้างดอก -
อังคาร ที่ 13/06/2566 7 ว32244 ฐิติมนต์ ปฏิบัติการศึกษาโครงสร้างดอก -
อังคาร ที่ 13/06/2566 6 ค32201 สิริกุล กราฟตรีโกณมิติ
อังคาร ที่ 13/06/2566 4 ศ32101 วีรวัลย์ จับกลุ่มศึกษาประวัติบุคคลสำคัญ/ตรวจสุขภาพ ครบ
อังคาร ที่ 13/06/2566 3 ศ32101 วีรวัลย์ จับกลุ่มศึกษาประวัติบุคคลสำคัญ/ตรวจสุขภาพ ครบ
อังคาร ที่ 13/06/2566 2 อ32201 Nick TCP G 0
จันทร์ ที่ 12/06/2566 8 ค32201 สิริกุล ยุบมุมแนวตั้ง 37,39
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 ศ30213 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรี -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 ศ30213 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรี -
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 6 อ32201 Nick ISP F 0
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 ว32244 ฐิติมนต์ -กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย -กระบวนการถ่ายละอองเรณู นักเรียนที่เรียน รด.
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 ว32205 ณฐกร โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการกระจัดของการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย นักเรียนที่เป็นนักศึกษาวิชาทหารไปรายงานตัว
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 ค32201 สิริกุล ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม
พุธ ที่ 07/06/2566 6 ว32225 เสาวภา กฎแก๊ส _
พุธ ที่ 07/06/2566 1 อ32101 ชลทิชา Present perfect
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 ว32244 ฐิติมนต์ ดูลักษณะของผลและเชื่อมโยงประเภทของดอกที่จำแนกตามตำแหน่งของรังไข่ ชนิดของ Placentation และกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของพืชดอก 14 ลาป่วย
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 ว32244 ฐิติมนต์ ดูลักษณะของผลและเชื่อมโยงประเภทของดอกที่จำแนกตามตำแหน่งของรังไข่ ชนิดของ Placentation และกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของพืชดอก 14 ลาป่วย
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 ค32201 สิริกุล ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม 14
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ศ32101 วีรวัลย์ โขน/แบบทดสอบท้ายบทเรียน 14 (ลาป่วย)
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 อ32201 Nick TCP F 14
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 8 ว30161 ทิพยาภรณ์ หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง 37
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 7 ว30161 ทิพยาภรณ์ หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง 37
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 ค32201 สิริกุล ฟังก์ชันตรีโกณมิติในรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 37
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 4 ว32285 อรวิลาสินี ต้องดูเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมกราฟฟิก Photoshop เบื้องต้น การใช้เครื่องมือและการสร้างเลเยอร์ในการออกแบบชิ้นงาน เลขที่ 37 ลภัสรดา
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ว32285 อรวิลาสินี ต้องดูเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมกราฟฟิก Photoshop เบื้องต้น การใช้เครื่องมือและการสร้างเลเยอร์ในการออกแบบชิ้นงาน เลขที่ 37 ลภัสรดา
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 อ32201 Nick ISP B Zero Absent
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 4 ก32901 ณัฐภัชสร กิจกรรมที่ 1
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ว32205 ณฐกร ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย (การกระจัด)
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ค32201 สิริกุล ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ค32201 สิริกุล ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม
พุธ ที่ 31/05/2566 6 ว32205 ณฐกร นิยามศัพท์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย, คาบและความถี่ 16 (ลากิจ), 22 (ลากิจ)
พุธ ที่ 31/05/2566 4 ท32101 ชนะชนม์ การสร้างคำสมาส
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ท32101 ชนะชนม์ การสร้างคำสมาส
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ว30262 วรรษมล 1.1 สมดุลพลังงานของโลกและอธิบายเพิ่มเติม 22
พุธ ที่ 31/05/2566 1 อ32101 ชลทิชา Vocabulary Unit 1
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 ค32201 สิริกุล Sin cos
อังคาร ที่ 30/05/2566 4 ศ32101 วีรวัลย์ การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคต่างๆและการแสดงละคร ครบ
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ศ32101 วีรวัลย์ การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคต่างๆและการแสดงละคร ครบ
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 อ32201 Nick TCP D Zero absent
อังคาร ที่ 30/05/2566 1 ก32931 ณฐกร แนะนำครูที่ปรึกษา ระดับชั้น ม.5 และกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ว30266 ณฐกร กิจกรรมที่ 1.1 แบบทดสอบ...กลศาสตร์
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ศ30213 วิมล ฝึกซ้อม รวมวง _
อังคาร ที่ 29/05/2566 7 ง30281 กิ่งเดือน ธุรกิจบัญชีและประเภทของธุรกิจ -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 ว30266 ณฐกร กิจกรรมที่ 1.1 แบบทดสอบ...กลศาสตร์
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 ศ30213 วิมล ฝึกซ้อม รวมวง _
อังคาร ที่ 29/05/2566 6 ง30281 กิ่งเดือน ธุรกิจบัญชีและประเภทของธุรกิจ -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 ค32101 กนกพันธ์ สมการเลขยกกำลัง
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 ว32205 ณฐกร ลักษณะการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 16
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 ว32205 ณฐกร ลักษณะการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 16
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ว30161 ทิพยาภรณ์ การกำเนอดและวิวัฒนาการของเอกภพ
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ว30161 ทิพยาภรณ์ การกำเนอดและวิวัฒนาการของเอกภพ
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ค32201 สิริกุล ฟังก์ชัน sine and cosine
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ว32225 เสาวภา กฎแก๊ส -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ว32225 เสาวภา กฎแก๊ส -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 อ32201 Nick ISP A 25
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 4 ท32101 ชนะชนม์ การสร้างคำสมาส
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ว32244 ฐิติมนต์ โครงสร้างของดอก จำแนกประเภทของดอกตามเกณฑ์ 4 เกณฑ์ 25 ลากิจ
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ว32225 เสาวภา กฎรวมแก๊ส -
พุธ ที่ 24/05/2566 8 ค32101 กนกพันธ์ เลขยกกำลัง1.2
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ส32101 ปรัชญา ความเป็นมาของวิชาเศรษฐศาสตร์
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ว32225 เสาวภา แก๊ส -
พุธ ที่ 24/05/2566 4 ก32901 ณัฐภัชสร แนะนำรายวิชา และเกณฑ์การเรียนรายวิชากิจกรรรมแนะแนว 3.18.29.32.40
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ท32101 ชนะชนม์ การสร้างคำในภาษาไทย
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ว32244 ฐิติมนต์ แจกหนังสือเรียน เอกสารประกอบการสอน สอนเนื้อหาวิวัฒนาการของพืช วัฏจักรชีวิตแบบสลับ และโครงสร้างของดอก -
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ว32244 ฐิติมนต์ แจกหนังสือเรียน เอกสารประกอบการสอน สอนเนื้อหาวิวัฒนาการของพืช วัฏจักรชีวิตแบบสลับ และโครงสร้างของดอก -
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ค32201 สิริกุล วงกลมหนึ่งหน่วย
อังคาร ที่ 23/05/2566 4 ศ32101 วีรวัลย์ แนะนำรายวิชา/ระบำ รำ ฟ้อน ครบ
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ศ32101 วีรวัลย์ แนะนำรายวิชา/ระบำ รำ ฟ้อน ครบ
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 อ32201 Nick TCP B 18, 36
จันทร์ ที่ 22/05/2566 9 ส32101 ปรัชญา แนะนำรายวิชาสังคมศึกษา3 และแจกหนังสือเรียน 8 ปัณณธร
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 ค32201 สิริกุล วงกลมหนึ่งหน่วย
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ว30266 ณฐกร นักเรียนเลือกรายวิชาเลือก / แนะนำรายวิชา / ชี้แจงข้อตกลงและภาระงานในรายวิชา
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ง30281 กิ่งเดือน แนะนำรายวิชาและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ว30266 ณฐกร นักเรียนเลือกรายวิชาเลือก / แนะนำรายวิชา / ชี้แจงข้อตกลงและภาระงานในรายวิชา
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ง30281 กิ่งเดือน แนะนำรายวิชาและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 4 อ32101 ชลทิชา แนะนำรายวิชา / แจกหนังสือเรียน
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ค32101 กนกพันธ์ ฟังก์ชันตรีโกณ1.1 8
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ศ30213 วิมล ชี้แจงรายวิชา -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ว32205 ณฐกร ชี้แจงคำอธิบายรายวิชา / แนะนำบทเรียน / สัดส่วนคะแนนในรายวิชา / แจกหนังสือแบบเรียน 8
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ศ30213 วิมล ชี้แจงรายวิชา -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ว32205 ณฐกร ชี้แจงคำอธิบายรายวิชา / แนะนำบทเรียน / สัดส่วนคะแนนในรายวิชา / แจกหนังสือแบบเรียน 8
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ว30161 ทิพยาภรณ์ ชี้แจงเกณฑ์การให้คะแนน สร้างข้อตกลงร่วมกัน ทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่1
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ว30161 ทิพยาภรณ์ ชี้แจงเกณฑ์การให้คะแนน สร้างข้อตกลงร่วมกัน ทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่1
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ค32201 สิริกุล ทบทวนอัตราส่วนตรีโกณมิติ
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ว32225 เสาวภา แก๊สและสมบัติของแก๊ส -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 ว32225 เสาวภา แก๊สและสมบัติของแก๊ส -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 อ32201 Nick Introduction Zero
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 4 ท32101 ชนะชนม์ แนะนำรายวิชา แบบทดสอบก่อนเรียนลง -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 ว32244 ฐิติมนต์ แนะนำครูผู้สอน ภาพรวมเนื้อหาชีววิทยาที่ต้องเรียนในภาคเรียนที่ 1 ภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ว32205 ณฐกร นักเรียนร่วมกิจกรรมพี่ผูกโบว์ให้น้อง น้องผูกโบว์ให้พี่ และรับฟ้งคำชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมรักษาดินแดน โดยช่วงท้ายคาบเรียน นักเรียนขึ้นมาที่ห้องเรียนประจำ ครูผู้สอนทำการแจกบัตรประจำตัวนักเรียน แนะนำการใช้งานควบคู่กับแอพลิเคชั่น และให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-สกุลในใบรายชื่อ ปีการศึกษา 2566
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ค32201 สิริกุล กิจกรรมพี่ผูกโบว์ให้น้อง
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ