รายงานการสอนห้อง ม.504 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 8 ว32203 ภัทรพล ทบทวนก่อนสอปลายภาค
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 1 อ32201 Tammy Finished CW and Book Test Unit 4
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 4 ท32101 ธิฐิกาญจน์ สอบเก็บคะแนน
พุธ ที่ 06/09/2566 8 ค32101 สิริกุล ฟังก์ชัน
อังคาร ที่ 05/09/2566 7 ว32203 ภัทรพล สอบเรื่องแสงและทัศนะอุปกรณ์ 4 16
อังคาร ที่ 05/09/2566 6 ว32203 ภัทรพล สอบเรื่องแสงและทัศนะอุปกรณ์ 4 16
อังคาร ที่ 05/09/2566 3 อ32201 Tammy Review Final Exam Student number 4 and 16 are absent.
จันทร์ ที่ 04/09/2566 9 อ32201 Tammy Unit 4 Test Students 4, 16, and 33 are absent
จันทร์ ที่ 04/09/2566 4 ว32242 วรวุฒิ สอบย่อยการหายใจระดับเซลล์
จันทร์ ที่ 04/09/2566 3 ว32242 วรวุฒิ สอบย่อยการหายใจระดับเซลล์
จันทร์ ที่ 04/09/2566 2 ค32101 สิริกุล ฟังก์ชันขั้นบันได_ฟังก์ชันexpo
จันทร์ ที่ 04/09/2566 1 ท32101 ธิฐิกาญจน์ การเขียนรายงานการประชุมและโครงการ
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 6 อ32201 Tammy Post Test Students 14, 11, 26, and 30 are absent
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 4 ท32101 ธิฐิกาญจน์ สอบเก็บคะแนน
พุธ ที่ 30/08/2566 8 ค32101 สิริกุล ฟังก์ชันขั้นบันได_ฟังก์ชัน expo
พุธ ที่ 30/08/2566 4 ศ32101 วีรวัลย์ ละครสร้างสรรค์/เทคนิคการจัดการแสดง ครบ
พุธ ที่ 30/08/2566 3 ศ32101 วีรวัลย์ ละครสร้างสรรค์/เทคนิคการจัดการแสดง ครบ
พุธ ที่ 30/08/2566 1 ว32242 วรวุฒิ anaerobic respiration
อังคาร ที่ 29/08/2566 7 ว32203 ภัทรพล เลนส์ ,ความสว่าง
อังคาร ที่ 29/08/2566 6 ว32203 ภัทรพล เลนส์ ,ความสว่าง
จันทร์ ที่ 28/08/2566 9 อ32201 Tammy Lessons 4.2 and 4.3
จันทร์ ที่ 28/08/2566 4 ว32242 วรวุฒิ respiration
จันทร์ ที่ 28/08/2566 3 ว32242 วรวุฒิ respiration
จันทร์ ที่ 28/08/2566 2 ค32101 สิริกุล ฟังก์ชันกำลังสอง
จันทร์ ที่ 28/08/2566 1 ท32101 ธิฐิกาญจน์ การเขียนโน้มน้าวใจ
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 8 ว32203 ภัทรพล กระจกเว้า การหักเหของแสง ลึกจริง ลึกปรากฎ
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 4 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ใบงานที่ 5.1 เรื่องมหาเวสสันดร กัณฑ์มัทรี
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 2 ว32223 อรจิรา ความสัมพันธ์ของค่าคงที่สมดุล
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 1 ว32223 อรจิรา ความสัมพันธ์ของค่าคงที่สมดุล
พุธ ที่ 23/08/2566 8 ค32101 สิริกุล ฟังก์ชันเชิงเส้น
พุธ ที่ 23/08/2566 1 ว32242 วรวุฒิ การหายใจระดับเซลล์
อังคาร ที่ 22/08/2566 7 ว32203 ภัทรพล แสงและการเกิดภาพ
อังคาร ที่ 22/08/2566 6 ว32203 ภัทรพล แสงและการเกิดภาพ
อังคาร ที่ 22/08/2566 4 อ32201 ชุติมา Present Perfect
อังคาร ที่ 22/08/2566 3 อ32201 Tammy Begin Unit 4 Lesson 4.1
จันทร์ ที่ 21/08/2566 9 อ32201 Tammy Test Review Unit 3 Student number 32 is absent
จันทร์ ที่ 21/08/2566 3 ว32242 วรวุฒิ mini test and respiration lecture
จันทร์ ที่ 21/08/2566 2 ว32242 วรวุฒิ mini test and respiration lecture
จันทร์ ที่ 21/08/2566 1 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ถอดคำประพันธ์
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 8 ว32203 ภัทรพล สอบเรื่องเสียง 9 ป่วย 32 แลกเปลี่ยน
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 6 อ32201 Tammy Finish Lessons 3.3 and 3.4 Students 9 and 32 are absent
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 4 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ถอดคำประพันธ์
พุธ ที่ 16/08/2566 8 ค32101 สิริกุล ฟังก์ชัน_ใบความรู้ 2.3.3
พุธ ที่ 16/08/2566 7 ศ30213 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล -
พุธ ที่ 16/08/2566 6 ศ30213 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล -
พุธ ที่ 16/08/2566 4 ศ32101 วีรวัลย์ ฝึกนุ่งโจงกระเบน ครบ
พุธ ที่ 16/08/2566 3 ศ32101 วีรวัลย์ ฝึกนุ่งโจงกระเบน ครบ
พุธ ที่ 16/08/2566 1 ว32242 วรวุฒิ cell respiration
อังคาร ที่ 15/08/2566 7 ว32203 ภัทรพล ทบทวนเรื่องเสียง 1,4,27,30
อังคาร ที่ 15/08/2566 6 ว32203 ภัทรพล ทบทวนเรื่องเสียง 1,4,27,30
อังคาร ที่ 15/08/2566 4 อ32201 ชุติมา Exercise Unit 8
อังคาร ที่ 15/08/2566 3 อ32201 Tammy Begin Lesson 3.3 and 3.4 Student number 27 is absent.
อังคาร ที่ 15/08/2566 2 ว32223 อรจิรา Quiz ครั้งที่ 1 เรื่องสมดุลเคมี
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 8 ว32203 ภัทรพล ดอปเปลอร์ และ คลื่นกระแทก 15 28
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 6 อ32201 Tammy Finish Lesson 3.2 Students 15 and 28 are absent.
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 6 ค32203 สุรกฤต เมทริกซ์
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 4 ท32101 ธิฐิกาญจน์ หาความหมายคำศัพท์
พุธ ที่ 09/08/2566 8 ค32101 สิริกุล ฟังก์ชัน_ใบความรู้ที่ 2.3.2
พุธ ที่ 09/08/2566 7 ศ30213 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรี -
พุธ ที่ 09/08/2566 6 ศ30213 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรี -
พุธ ที่ 09/08/2566 4 ศ32101 วีรวัลย์ นำเสนอละคร ครบ
พุธ ที่ 09/08/2566 3 ศ32101 วีรวัลย์ นำเสนอละคร ครบ
พุธ ที่ 09/08/2566 2 ค32203 สุรกฤต ระยะทาง ความสูง
พุธ ที่ 09/08/2566 1 ว32242 วรวุฒิ plant c3 and 4
อังคาร ที่ 08/08/2566 7 ว32203 ภัทรพล -การสั่นพ้องของเสียง -ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ -คลื่นกระแทก 32
อังคาร ที่ 08/08/2566 6 ว32203 ภัทรพล -การสั่นพ้องของเสียง -ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ -คลื่นกระแทก 32
อังคาร ที่ 08/08/2566 3 อ32201 Tammy Continue lesson 3.2 Student number 32 is absent
จันทร์ ที่ 07/08/2566 9 อ32201 Tammy Begin Lesson 3.2 Students 14 and 16 are absent.
จันทร์ ที่ 07/08/2566 7 ค32203 สุรกฤต กฏของ cosine และ sine 14, 16
จันทร์ ที่ 07/08/2566 6 อ32213 Samara Elevator Pitch / project
จันทร์ ที่ 07/08/2566 4 ว32242 วรวุฒิ พืช c3
จันทร์ ที่ 07/08/2566 3 ว32242 วรวุฒิ พืช c3
จันทร์ ที่ 07/08/2566 2 ค32101 สิริกุล ฟังก์ชัน_ใบความรู้ที่ 2.2.1-2.3.1
จันทร์ ที่ 07/08/2566 1 ท32101 ธิฐิกาญจน์ มหาเวสสันดรชาดก
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 8 ว32203 ภัทรพล บีทส์ และการสั่นพ้อง 20
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 6 อ32201 Tammy Finish Lesson 3.1 and start 3.2
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 4 ค32101 สิริกุล ฟังก์ชันเชิงเส้น
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 3 ค32203 สุรกฤต กฏของโคไซน์
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 4 ท32101 ธิฐิกาญจน์ การพูดต่อประชุมชน
พุธ ที่ 26/07/2566 8 ค32101 สิริกุล ฟังก์ชัน_ใบความรู้ที่ 2.2.1
พุธ ที่ 26/07/2566 1 ว32242 วรวุฒิ calvin cycle
อังคาร ที่ 25/07/2566 7 ว32203 ภัทรพล โจทย์ความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียง บีตส์
อังคาร ที่ 25/07/2566 6 ว32203 ภัทรพล โจทย์ความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียง บีตส์
อังคาร ที่ 25/07/2566 3 อ32201 Tammy Continue Lesson 3.1 Student # 20 is absent
จันทร์ ที่ 24/07/2566 9 อ32201 Tammy Begin Lesson 3.1 Student 20 is absent
จันทร์ ที่ 24/07/2566 7 ค32203 สุรกฤต ตัวผกผัน 20
จันทร์ ที่ 24/07/2566 4 ท32101 ธิฐิกาญจน์ การพูดต่อประชุมชน
จันทร์ ที่ 24/07/2566 4 ว32242 วรวุฒิ photosynthesis
จันทร์ ที่ 24/07/2566 3 ว32242 วรวุฒิ photosynthesis
จันทร์ ที่ 24/07/2566 2 ค32101 สิริกุล ฟังก์ชัน_ใบความรู้ที่ 2.2
จันทร์ ที่ 24/07/2566 1 ท32101 ธิฐิกาญจน์ การพูดต่อประชุมชน
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 8 ว32203 ภัทรพล โจทย์์การสะท้อนของเสียง 20 25 28
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 6 อ32201 Tammy Talk about midterm and prepare for units 3 and 4 Student numbers 20, 25 and 28 are absent
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 8 ว32203 ภัทรพล คุณสมบัติของเสียง ความเร็วเสียง การสะท้อนของเสียง
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 6 อ32201 Tammy Review Midterm
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 4 ค32101 สิริกุล ทำงานค้าง
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 3 ค32203 สุรกฤต กราฟ
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 2 ว32223 อรจิรา เฉลย quiz ครั้งที่ 4 และสอนเรื่องทฤษฎีจลน์ของการเกิดปฏิกิริยาเคมี
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 1 ว32223 อรจิรา เฉลย quiz ครั้งที่ 4 และสอนเรื่องทฤษฎีจลน์ของการเกิดปฏิกิริยาเคมี
พุธ ที่ 12/07/2566 8 ค32101 สิริกุล เลขยกกำลัง
พุธ ที่ 12/07/2566 4 ศ32101 วีรวัลย์ ทดสอบบุคคลสำคัญ/ซ้อมงานกลางภาค ครบ
พุธ ที่ 12/07/2566 3 ศ32101 วีรวัลย์ ทดสอบบุคคลสำคัญ/ซ้อมงานกลางภาค ครบ
พุธ ที่ 12/07/2566 2 ค32203 สุรกฤต กราฟ
พุธ ที่ 12/07/2566 1 ว32242 วรวุฒิ การสังเคราะห์ด้วย
อังคาร ที่ 11/07/2566 3 อ32201 Tammy Finish Writing Project and Review for Midterm
จันทร์ ที่ 10/07/2566 9 อ32201 Tammy Finish Story Writing Project Begin Midterm Review
จันทร์ ที่ 10/07/2566 4 ว32242 วรวุฒิ photosynthesis
จันทร์ ที่ 10/07/2566 3 ว32242 วรวุฒิ photosynthesis
จันทร์ ที่ 10/07/2566 2 ค32101 สิริกุล เช็คคะแนนเก็บ
จันทร์ ที่ 10/07/2566 1 อ32213 Samara Missing work 3 absent
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 6 อ32201 Tammy Finish Lesson 2.4
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 6 ค32203 สุรกฤต ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 4 ท32101 ธิฐิกาญจน์ แบบฝึกหัด
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 2 ว32223 อรจิรา อัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยและอัตราการเกิดปฏิกิริยาขณะใดขณะหนึ่ง
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 1 ว32223 อรจิรา อัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยและอัตราการเกิดปฏิกิริยาขณะใดขณะหนึ่ง
จันทร์ ที่ 03/07/2566 9 อ32201 Tammy Start Lesson 2.4
จันทร์ ที่ 03/07/2566 4 ว32242 วรวุฒิ สอบย่อยโครงสร้างพืช การลำเลียง
จันทร์ ที่ 03/07/2566 3 ว32242 วรวุฒิ สอบย่อยโครงสร้างพืช การลำเลียง
จันทร์ ที่ 03/07/2566 2 ค32101 สิริกุล เลขยกกำลัง_ใบความรู้ที่ 1.11
จันทร์ ที่ 03/07/2566 1 อ32213 Samara Midterm project/google classroom Everyone is present.
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 6 อ32201 Tammy Finish Lesson 2.3
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 4 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ถอดคำประพันธ์
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 4 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ถอดคำประพันธ์
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 2 ว32223 อรจิรา การคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาจากอัตราการเปลี่ยนแปลงสารในปฏิกิริยาเคมี และทำแบบฝึกหัด
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 1 ว32223 อรจิรา การคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาจากอัตราการเปลี่ยนแปลงสารในปฏิกิริยาเคมี และทำแบบฝึกหัด
พุธ ที่ 28/06/2566 4 ศ32101 วีรวัลย์ นำเสนอบุคคลสำคัญ ครบ
พุธ ที่ 28/06/2566 3 ศ32101 วีรวัลย์ นำเสนอบุคคลสำคัญ ครบ
พุธ ที่ 28/06/2566 2 ค32203 สุรกฤต ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
พุธ ที่ 28/06/2566 1 ว32242 วรวุฒิ stem and root growth
อังคาร ที่ 27/06/2566 7 ว32203 ภัทรพล การเลี้ยวเบนของคลื่น
อังคาร ที่ 27/06/2566 6 ว32203 ภัทรพล การเลี้ยวเบนของคลื่น
อังคาร ที่ 27/06/2566 4 อ32201 ชุติมา Unit 6 ครบ
อังคาร ที่ 27/06/2566 3 อ32201 Tammy Finish Lesson 2.3
อังคาร ที่ 27/06/2566 2 ว32223 อรจิรา อัตราการเกิดปฏิกิริยา
จันทร์ ที่ 26/06/2566 9 อ32201 Tammy Begin 2.2 - 2.3
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 ค32203 สุรกฤต ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 4 ว32242 วรวุฒิ stem
จันทร์ ที่ 26/06/2566 3 ว32242 วรวุฒิ stem
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 ค32101 สิริกุล สอบเก็บคะแนน
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 8 ว32203 ภัทรพล การแทรกสอดของคลื่น
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 อ32201 Tammy Begin Unit 2
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 4 ค32203 สุรกฤต ฟังก์ชันตรีโกณ
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 3 ก32901 ณัฐภัชสร การคิดคำนวณเกรดเฉลี่ย GPA
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 ว32223 อรจิรา Quiz ครั้งนี้ 3
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 1 ว32223 อรจิรา Quiz ครั้งนี้ 3
พุธ ที่ 21/06/2566 8 ค32101 สิริกุล เลขยกกำลัง_ใบความรู้ที่ 1.9
พุธ ที่ 21/06/2566 7 ว32203 ภัทรพล การหักเหของคลื่น 16
พุธ ที่ 21/06/2566 6 ว32203 ภัทรพล การหักเหของคลื่น 16
พุธ ที่ 21/06/2566 4 ศ32101 วีรวัลย์ จับกลุ่มเตรียมงานนำเสนอบุคคลสำคัญ ครบ
พุธ ที่ 21/06/2566 3 ศ32101 วีรวัลย์ จับกลุ่มเตรียมงานนำเสนอบุคคลสำคัญ ครบ
พุธ ที่ 21/06/2566 2 ค32203 สุรกฤต ฟังก์ชัน sine cosine
พุธ ที่ 21/06/2566 1 ว32242 วรวุฒิ plant structure and function
อังคาร ที่ 20/06/2566 8 ว30262 ฤทธิรงค์ สรุปสมดุลพลังงานของโลก
อังคาร ที่ 20/06/2566 4 อ32201 ชุติมา Unit 5 Past Simple เลขที่ 16 ลาป่วย
อังคาร ที่ 20/06/2566 3 อ32201 Tammy FInish lesson 1.4 and start Unit 2 Student # 16 is absent
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 พ.32102 วิเชียร การส่งแบบ 3 คนอ้อมหลัง 10,12,16
จันทร์ ที่ 19/06/2566 8 อ32201 Tammy Finish Uni 1.4 and befin 2.1
จันทร์ ที่ 19/06/2566 4 ว32242 วรวุฒิ minitest plant diversity
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 ว32242 วรวุฒิ minitest plant diversity
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ค32101 สิริกุล เลขยกกำลัง_ใบความรู้ที่ 1.8
จันทร์ ที่ 19/06/2566 1 อ32213 Samara Writing mid-term projects A number of students are in the start up camp otherwise the attendance is complete.
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 8 ว32203 ภัทรพล คลื่นกล ความเร็วคลื่น ความยาวคลื่น สัรคลื่น ท้องคลื่น เฟส 29
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 อ32201 Tammy Finish Unit 1 Student # 29 absent with COVID
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 ค32203 สุรกฤต ฟังก์ชัน sine cosine Covid (29)
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 ว32285 พีระพงษ์ เครื่องรีทัชรูปภาพ ขาด(29)
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 ว32285 พีระพงษ์ เครื่องรีทัชรูปภาพ ขาด(29)
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 4 ท32101 ธิฐิกาญจน์ กิจกรรมไหว้ครู
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 3 ก32901 ณัฐภัชสร กิจกรรมวันไหว้ครู
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 2 ว32223 อรจิรา ความดันย่อย การแพร่
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 1 ว32223 อรจิรา ความดันย่อย การแพร่
พุธ ที่ 14/06/2566 8 ค32101 สิริกุล เลขยกกำลัง_ใบความรู้ที่ 1.7
พุธ ที่ 14/06/2566 7 ศ30213 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรี -
พุธ ที่ 14/06/2566 6 ศ30213 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรี -
พุธ ที่ 14/06/2566 4 ศ32101 วีรวัลย์ รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์/แบบทดสอบ 6,29,36 (โควิด)
พุธ ที่ 14/06/2566 3 ศ32101 วีรวัลย์ รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์/แบบทดสอบ 6,29,36 (โควิด)
พุธ ที่ 14/06/2566 2 ค32203 สุรกฤต ฟังก์ชัน sine cosine Covid (6,29,36) 14,30,32 ถือพาน
พุธ ที่ 14/06/2566 1 ว32242 วรวุฒิ xylem และ การลำเลียงนำ้
อังคาร ที่ 13/06/2566 8 ว30262 ฤทธิรงค์ การทดลองที่ 3
อังคาร ที่ 13/06/2566 4 อ32201 ชุติมา Unit 4 Present continuous and present simple 2
อังคาร ที่ 13/06/2566 2 ว32223 อรจิรา Quiz ครั้งที่ 2 แล้วเรียนเรื่องกฎความดันย่อยของดาลตัน เลขที่ 6, 29 และ 36 ลาป่วยโควิค
จันทร์ ที่ 12/06/2566 9 อ32201 Tammy Finish Unit 1 Lesson 1.3 and start 1,4 Students 6, 26, 29, 36 - Absent with COVID, Student # 11 Absent
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 ค32203 สุรกฤต ฟังก์ชัน sine cosine Covid ( 6,36) ลาป่วย ( 29) ลากิจ ( 11,26)
จันทร์ ที่ 12/06/2566 4 ว32242 วรวุฒิ plant cell
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ว32242 วรวุฒิ plant cell
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 ค32101 สิริกุล เลขยกกำลัง_ใบความรู้ที่ 1.6 6,11,26,29,36
จันทร์ ที่ 12/06/2566 1 ท32101 ธิฐิกาญจน์ นำเสนองานกลุ่มเรื่องการสร้างคำ
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 8 ว32203 ภัทรพล สอบเก็บคะแนน Simple Harmonic Motion 15 36
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 7 ส32101 ปรัชญา ค่าเสียโอกาส
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 6 อ32201 Tammy Finish Lesson 1.3 Vocabulary Student # 15 and #36 are absent
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 ค32203 สุรกฤต ฟังก์ชัน sine cosine 15,36
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 5 ค32203 สุรกฤต ผช ไป เรียนรดร
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 ก32901 ณัฐภัชสร กิจกรรมที่ 2 นักเรียนชายไปรายงานตัว รด
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 ว32223 อรจิรา กฎแก๊สอุดมคติ และการคำนวณหาความดันรวมของแก๊สผสม มอบหมายการบ้านในคลาสรูม และนัดหมาย Quiz 2 วันอังคารหน้า นักเรียนชายไปรายงานตัว รด และเลขที่ 36 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 ว32223 อรจิรา กฎแก๊สอุดมคติ และการคำนวณหาความดันรวมของแก๊สผสม มอบหมายการบ้านในคลาสรูม และนัดหมาย Quiz 2 วันอังคารหน้า นักเรียนชายไปรายงานตัว รด และเลขที่ 36 ลาป่วย
พุธ ที่ 07/06/2566 8 ค32101 สิริกุล เลขยกกำลัง_ใบความรู้ที่ 1.5 36
พุธ ที่ 07/06/2566 2 ค32203 สุรกฤต ฟังก์ชัน sine cosine 36
พุธ ที่ 07/06/2566 1 ว32242 วรวุฒิ สรุป พืช 4 กลุ่ม
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 ว30262 ฤทธิรงค์ กิจกรรมการทดลองที่ 3
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 ว32203 ภัทรพล 1.คลื่นและส่วนประกอบของคลื่น 1.1 การจำแนกคลื่น 1.2 ส่วนประกอบของคลื่น 1.3 อัตราเร็วของคลื่น 1.4 การบอกตำแหน่งของการเคลื่อนที่แบบคลื่น 10,31
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 ว32203 ภัทรพล 1.คลื่นและส่วนประกอบของคลื่น 1.1 การจำแนกคลื่น 1.2 ส่วนประกอบของคลื่น 1.3 อัตราเร็วของคลื่น 1.4 การบอกตำแหน่งของการเคลื่อนที่แบบคลื่น 10,31
อังคาร ที่ 06/06/2566 4 อ32201 ชุติมา Unit 3 Present Continuous and Present Simple เลขที่ 10, 31 ขาดเรียน
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 อ32201 Tammy Classwork: 1.1 Kindness and Being Good/ 1.2 Body Idioms All are present except students no. 10 and 31. Student no. 10 is absent due to having COVID.
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 ว32223 อรจิรา กฎรวมแก๊ส เลขที่ 10 และ 31
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 8 ว32203 ภัทรพล ความถี่และคาบ ของระบบ มวล-สปริง และ ซิมเปิลเพนดูลัม ทบทวน 7 10 31
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 อ32201 Tammy Finishing Grammar Unit 1.2 Student # 7, #10 and #31 are absent
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ค32203 สุรกฤต ฟังก์ชัน cosine sine Covid(10) ขาด 7,31
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 2 ว32285 พีระพงษ์ ส่วนประกอบของโปรแกรม Photoshop และการใช้งานเบื้องต้น ขาด (7,10,31)
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 ว32285 พีระพงษ์ ส่วนประกอบของโปรแกรม Photoshop และการใช้งานเบื้องต้น ขาด (7,10,31)
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 7 ว32203 ภัทรพล ความสัมพันธ์ระหว่าง การกระจัด, ความเร็ว, และความเร่ง ของ SHM กับเวลา แบบฝึกหัด
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ว32203 ภัทรพล ความสัมพันธ์ระหว่าง การกระจัด, ความเร็ว, และความเร่ง ของ SHM กับเวลา แบบฝึกหัด
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ค32203 สุรกฤต ฟังก์ชัน sine cosine Covid (10)
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 4 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ทำงานกลุ่มเรื่องการสร้างคำในภาษาไทย
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ก32901 ณัฐภัชสร HABITSCAN
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ว32223 อรจิรา กฎเกย์ลูสแซกและกฎอาโวกาโดร มอบหมายการบ้านในคลาสรูม 7.1
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ว32223 อรจิรา กฎเกย์ลูสแซกและกฎอาโวกาโดร มอบหมายการบ้าน 7.1 ในคลาสรูม
พุธ ที่ 31/05/2566 8 ค32101 สิริกุล เลขยกกำลัง_ใบความรู้ที่ 2.4 19
พุธ ที่ 31/05/2566 4 ศ32101 วีรวัลย์ นาฏศิลป์พื้นเมือง/ละครไทย ครบ
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ศ32101 วีรวัลย์ นาฏศิลป์พื้นเมือง/ละครไทย ครบ
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ค32203 สุรกฤต ฟังก์ชัน sine cosine
พุธ ที่ 31/05/2566 1 ว32242 วรวุฒิ angiosperm
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 อ32201 Tammy Continue Unit 1,1 and go to 1,2
จันทร์ ที่ 29/05/2566 8 อ32201 Tammy Unit 1: 1.1
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ค32203 สุรกฤต ฟังก์ชัน sine cosine -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 4 ว32242 วรวุฒิ gymnosperm life cycle
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 ว32242 วรวุฒิ gymnosperm life cycle
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 อ32213 Samara Intro to speech 0
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ว32203 ภัทรพล สมการซิมเปิลฮาร์มอนิก ตัวแปรเชิงเส้น VS เชิงมุม การกระจัด ความเร็ว ความเร่ง ทำแบบฝึกหัด
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ส32101 ปรัชญา จากลัทธิพาณิชยนิยมสู่ ระบบทุนนิยม
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 อ32201 Tammy Continue Unit 1 lesson 1.1
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ค32203 สุรกฤต วงกลมหนึ่งหน่วย มาครบ
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ว32285 พีระพงษ์ ความหมายของกราฟิก / องค์ประกอบงานกราฟิก / ใบงานที่ 1.1 ตอบคำถามและทำ Mind Mapping
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ว32285 พีระพงษ์ ความหมายของกราฟิก / องค์ประกอบงานกราฟิก / ใบงานที่ 1.1 ตอบคำถามและทำ Mind Mapping
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ก32901 ณัฐภัชสร กิจกรรมที่1
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ว32223 อรจิรา สมบัติทั่วไปของแก๊ส ปริมาตร อุณหภูมิ ความดัน และจำนวนโมลของแก๊ส
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ว32223 อรจิรา สมบัติทั่วไปของแก๊ส ปริมาตร อุณหภูมิ ความดัน และจำนวนโมลของแก๊ส
พุธ ที่ 24/05/2566 8 ค32101 สิริกุล เลขยกกำลัง_ใบความรู้ที่ 1.2
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ศ30213 วิมล ชี้แจงรายวิชา -
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ศ30213 วิมล ชี้แจงรายวิชา -
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ค32203 สุรกฤต วงกลมหนึ่งหน่วย มาครบ
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ว32242 วรวุฒิ ความหลากหลายของพืช และ เรื่องไบรโอไฟต์
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ว30262 ฤทธิรงค์ แจกเอกสารประกอบการเรียน ชี้แจงรายวิชา
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ว32203 ภัทรพล การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิคอย่างง่าย 1.ลักษณะการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิคอย่างง่าย 2. แรงและความเร่งของวัตถุที่เคลื่อนแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 3. ความเร็วของวัตถุที่เคลื่อนแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 4. สมการความสัมพันธ์ระหว่าง ความเร็ว, ความเร่ง กับการกระจัด 5. ความสัมพันธ์ระหว่าง การกระจัด, ความเร็ว, และความเร่ง ของ SHM กับเวลา
อังคาร ที่ 23/05/2566 4 อ32201 ชุติมา Introduction นักเรียนมาเรียนครบ
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 ส32101 ปรัชญา ลัทธิพาณิชยนิยม
จันทร์ ที่ 22/05/2566 4 ว32242 วรวุฒิ แนะนำครู ทำความรู้จักกับนักเรียน อธิบายสาระการสอนทั้งเทอม แนะนำวิธีการเรียนการสอนจนสู่ความสำเร็จ เริ่มการเรียนเรื่องพืช
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ว32242 วรวุฒิ แนะนำครู ทำความรู้จักกับนักเรียน อธิบายสาระการสอนทั้งเทอม แนะนำวิธีการเรียนการสอนจนสู่ความสำเร็จ เริ่มการเรียนเรื่องพืช
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ค32101 สิริกุล เลขยกกำลัง_ใบความรู้ที่ 1.1
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ท32101 ธิฐิกาญจน์ อธิบายโครงสร้างรายวิชาภาษาไทย3 อธิบายการเรียน
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 อ32201 Tammy Diagnostic Test today
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ว32203 ภัทรพล แนะนำบทเรียน แจกเนื้อหาเรียนและฝึกหัด
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ส32101 ปรัชญา อธิบายโครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา3 และแจกหนังสือเรียน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 4 ค32101 สิริกุล เสริม
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ค32203 สุรกฤต แจกหนังสือเรียน แจ้งโครงสร้างรายวิชา เกณฑ์การให้คะแนน -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ว32285 พีระพงษ์ แนะนำรายวิชา / การใช้งาน Classroom / นักเรียนออกแบบCanvaแนะนำตัวเอง
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 ว32285 พีระพงษ์ แนะนำรายวิชา / การใช้งาน Classroom / นักเรียนออกแบบCanvaแนะนำตัวเอง
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ค32203 สุรกฤต แจกหนังสือเรียน แจ้งโครงสร้างรายวิชา เกณฑ์การให้คะแนน มาครบ 36 คน ชาย 18 คน หญิง 18 คน ผู้ชาย 18 คน เรียน รด. ผู้หญิง 18 คน ไม่เรียน รด.
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 4 ท32101 ธิฐิกาญจน์ แจกอุปกรณ์การเรียน ม.5
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 ก32901 ณัฐภัชสร แนะนำรายวิชา และเกณฑ์การเรียน -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ว32223 อรจิรา แนะนำและชี้แจงรายวิชา แจกเอกสารประกอบการเรียน ทดสอบโปรแกรมที่จะใช้ประกอบการเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ว32223 อรจิรา แนะนำและชี้แจงรายวิชา แจกเอกสารประกอบการเรียน ทดสอบโปรแกรมที่จะใช้ประกอบการเรียน
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ