รายงานการสอนห้อง ม.503 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 3 ว32203 ภัทรพล ทบทวนก่อนสอปลายภาค
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 2 ว32203 ภัทรพล ทบทวนก่อนสอปลายภาค
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 1 อ32201 Tammy Finished Google Classroom CW and Book Test
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 4 ค32101 สิริกุล ฟังก์ชัน
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 1 ท32101 ธิฐิกาญจน์ สอบเก็บคะแนน
อังคาร ที่ 05/09/2566 7 ท32101 ธิฐิกาญจน์ การเขียนรายงานการประชุมและโครงการ
อังคาร ที่ 05/09/2566 6 อ32201 Tammy Final Test Review
อังคาร ที่ 05/09/2566 2 ว32203 ภัทรพล สอบเรื่องแสงและทัศนอุปกรณ์
จันทร์ ที่ 04/09/2566 9 ว332242 วรวุฒิ สอบย่อยการหายใจระดับเซลล์
จันทร์ ที่ 04/09/2566 8 ว332242 วรวุฒิ สอบย่อยการหายใจระดับเซลล์
จันทร์ ที่ 04/09/2566 3 อ32201 Tammy Unit 4 Test Student # 26 is absent
จันทร์ ที่ 04/09/2566 1 ค32101 สิริกุล ฟังก์ชันขั้นบันได_ฟังก์ชัน expo
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 7 อ32201 Tammy Post Test Students 16, 10 and 26 are absent
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 1 ว332242 วรวุฒิ อธิบายข้อสอบ
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 1 ท32101 ธิฐิกาญจน์ การเขียนประกาศ
อังคาร ที่ 29/08/2566 6 อ32201 Tammy Lesson 4.2 and 4.3 Students 4, 10 and 11 are absent.
จันทร์ ที่ 28/08/2566 9 ว332242 วรวุฒิ cell respiration
จันทร์ ที่ 28/08/2566 8 ว332242 วรวุฒิ cell respiration
จันทร์ ที่ 28/08/2566 1 ค32101 สิริกุล ฟังก์ชันเชิงเส้น 4,10
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 3 ว32203 ภัทรพล กระจกเว้า การหักเหของแสง ลึกจริง ลึกปรากฎ
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 2 ว32203 ภัทรพล กระจกเว้า การหักเหของแสง ลึกจริง ลึกปรากฎ
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 3 ว32223 อรจิรา ความสัมพันธ์ของค่าคงที่สมดุล
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 2 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ใบงานที่ 5.1 เรื่องมหาเวสสันดร กัณฑ์มัทรี
พุธ ที่ 23/08/2566 8 พ32101 พรทิพย์ การทำCPR
อังคาร ที่ 22/08/2566 7 ท32101 ธิฐิกาญจน์ สรุปและวิเคราะห์เรื่องมหาเวสสันดรชาดก
อังคาร ที่ 22/08/2566 6 อ32201 Tammy Begin Unit 4 - Lesson 4.1
อังคาร ที่ 22/08/2566 2 ว32203 ภัทรพล แสงและการเกิดภาพ
จันทร์ ที่ 21/08/2566 9 ว332242 วรวุฒิ minitest photosynthesis
จันทร์ ที่ 21/08/2566 8 ว332242 วรวุฒิ minitest photosynthesis
จันทร์ ที่ 21/08/2566 4 อ32201 ชุติมา Present Perfect
จันทร์ ที่ 21/08/2566 3 อ32201 Tammy Test Review Unit 3
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 7 อ32201 Tammy Finish Units 3.3 and 3.4
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 4 ว32203 ภัทรพล สอบเรื่องเสียง
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 3 ว32203 ภัทรพล สอบเรื่องเสียง
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 1 ว332242 วรวุฒิ cell respiration
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 4 ค32101 สิริกุล ฟังก์ชัน_ใบความรู้ที่ 2.3.3
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 1 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ถอดคำประพันธ์
พุธ ที่ 16/08/2566 8 พ32101 พรทิพย์ การปฐมพยาบาล
พุธ ที่ 16/08/2566 7 ศ30213 วิมล ปฏิบัติดนตรีสากล -
พุธ ที่ 16/08/2566 6 ศ30213 วิมล ปฏิบัติดนตรีสากล -
อังคาร ที่ 15/08/2566 7 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ถอดคำประพันธ์มหาเวสสันดรชาดก
อังคาร ที่ 15/08/2566 6 อ32201 Tammy Begin Lesson 3.3 and 3.4 Students 20 and 21 are absent
อังคาร ที่ 15/08/2566 4 ว32223 อรจิรา การเขียนสมการแสดงการคำนวณค่าคงที่สมดุล Quiz ครั้งที่ 1 เรื่องสมดุลเคมี
อังคาร ที่ 15/08/2566 3 ว32223 อรจิรา การเขียนสมการแสดงการคำนวณค่าคงที่สมดุล Quiz ครั้งที่ 1 เรื่องสมดุลเคมี
อังคาร ที่ 15/08/2566 2 ว32203 ภัทรพล ทบทวนเรื่องเสียง 1,20,21
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 7 อ32201 Tammy Finish lesson 3.2 Student 38 is absent
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 4 ว332242 วรวุฒิ plant c3 c4 cam
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 6 อ32201 Tammy CW - English Reading - Exercises
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 4 ค32101 สิริกุล ฟังก์ชัน_ใบความรู้ที่ 2.3.2 1
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 2 ค32203 สุรกฤต สมการตรีโกณมิติ 1
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 1 ท32101 ธิฐิกาญจน์ หาความหมายคำศัพท์
พุธ ที่ 09/08/2566 8 พ32101 พรทิพย์ โรคพันธุกรรม
พุธ ที่ 09/08/2566 7 ศ30213 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล -
พุธ ที่ 09/08/2566 6 ศ30213 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล -
อังคาร ที่ 08/08/2566 7 ท32101 ธิฐิกาญจน์ มหาเวสสันดรชาดก
อังคาร ที่ 08/08/2566 6 อ32201 Tammy Continue Lesson 3.2
อังคาร ที่ 08/08/2566 2 ว32203 ภัทรพล -การสั่นพ้องของเสียง -ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ 24
จันทร์ ที่ 07/08/2566 7 พ.32102 วิเชียร วิธีการเลี้ยงบาสที่ถูกต้อง
จันทร์ ที่ 07/08/2566 4 อ32201 ชุติมา แก้คะแนนสอบกลางภาค
จันทร์ ที่ 07/08/2566 3 อ32201 Tammy Start Lesson 3.2 Student # 4
จันทร์ ที่ 07/08/2566 2 ค32203 สุรกฤต โจทย์ปัญหา 24
จันทร์ ที่ 07/08/2566 1 ค32101 สิริกุล ฟังก์ชัน_ใบความรู้ที่ 2.3.1
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 8 ก32901 ณัฐภัชสร เริ่ม TCAS
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 7 อ32201 Tammy Finish 3.1 and start 3.2 Lesson Students 6, 15, 23 and 24 are absent.
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 6 ค32203 สุรกฤต ระยะทางความสูง
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 4 ค32203 สุรกฤต กฏของโคไซน์
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 3 ว32203 ภัทรพล บีทส์ และ การสั่นพ้อง
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 2 ว32203 ภัทรพล บีทส์ และ การสั่นพ้อง
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 1 ว332242 วรวุฒิ photosynthesis
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 4 ค32101 สิริกุล ฟังก์ชัน_ใบความรู้ที่ 2.2.2 24
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 2 ค32203 สุรกฤต เอกลักษณ์ตรีโกณ 6.15,23,24
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 1 ท32101 ธิฐิกาญจน์ แบบประเมินคัดกรอง
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 4 ค32101 สิริกุล ฟังก์ชัน_ใบความรู้ที่ 2.2.1
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 1 ท32101 ธิฐิกาญจน์ กิจกรรมเฉลิมพระชมพรรษา
พุธ ที่ 26/07/2566 4 อ32213 Samara Elevator pitch
อังคาร ที่ 25/07/2566 7 ท32101 ธิฐิกาญจน์ การพูดต่อประชุมชน
อังคาร ที่ 25/07/2566 6 อ32201 Tammy Continue Lesson 3.1
อังคาร ที่ 25/07/2566 2 ว32203 ภัทรพล โจทย์ความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียง
จันทร์ ที่ 24/07/2566 7 พ.32102 วิเชียร การรับส่งแบบ 3 คนอ้อมหลัง
จันทร์ ที่ 24/07/2566 3 อ32201 Tammy Begin Lesson 3.1 - Unit 3 Student # 11 is absent.
จันทร์ ที่ 24/07/2566 2 ค32203 สุรกฤต ตัวผกผัน 11
จันทร์ ที่ 24/07/2566 1 ค32101 สิริกุล ฟังก์ชัน_ใบความรู้ที่ 2.1 11
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 7 อ32201 Tammy Discuss midterm and prepare for Units 3 and 4
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 1 ว332242 วรวุฒิ photosynthesis
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 7 อ32201 Tammy Review Miftern Exam
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 6 ค32203 สุรกฤต แนวข้อสอบกลางภาค
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 3 ว32203 ภัทรพล คุณสมบัติของคลื่นเสียง ความเร็วเสียง การสะท้อน
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 2 ว32203 ภัทรพล คุณสมบัติของคลื่นเสียง ความเร็วเสียง การสะท้อน
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 1 ว332242 วรวุฒิ photosynthesis
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 4 ค32101 สิริกุล เช็คคะแนนเก็บ
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 3 ว32223 อรจิรา ทำตัวอย่างที่ 8.13 - 8.16 สอนเรื่องทฤษฎีจลน์ของการเกิดปฏิกิริยา
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 2 ค32203 สุรกฤต กราฟของฟังก์ชันตรีโกณ
พุธ ที่ 12/07/2566 8 พ32101 พรทิพย์ โรคไม่ติดต่อ
พุธ ที่ 12/07/2566 4 อ32213 Samara Missing works and projects
อังคาร ที่ 11/07/2566 8 ค32203 สุรกฤต กราฟ
อังคาร ที่ 11/07/2566 6 อ32201 Tammy Finish Writing Project and Review Midterm
จันทร์ ที่ 10/07/2566 9 ว332242 วรวุฒิ photosynthesis
จันทร์ ที่ 10/07/2566 8 ว332242 วรวุฒิ photosynthesis
จันทร์ ที่ 10/07/2566 7 พ.32102 วิเชียร การรับส่งแบบ 3คนอ้อมหลัง
จันทร์ ที่ 10/07/2566 4 อ32201 ชุติมา ๊Unit 6 เลขที่ 19 นักเรียนแลกเปลี่ยน
จันทร์ ที่ 10/07/2566 3 อ32201 Tammy Midterm Review and Finish Writing Project Student number 1 is absent
จันทร์ ที่ 10/07/2566 1 ค32101 สิริกุล เช็คคะแนนเก็บ 1
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 7 อ32201 Tammy Finnish Lesson 2.4 Students 17, 10, 14, and 11 are absent for a competition
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 1 ว332242 วรวุฒิ photosynthesis
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 6 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ติดตามงาน
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 4 ค32101 สิริกุล เลขยกกำลัง_ใบความรู้ 1.10/1.11
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 3 ว32223 อรจิรา เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7 และตัวอย่างบทที่ 8
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 2 ค32203 สุรกฤต ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 1 ท32101 ธิฐิกาญจน์ แบบฝึกหัด
อังคาร ที่ 04/07/2566 7 ท32101 ธิฐิกาญจน์ สรุปเรื่องมัทนะพาธา
อังคาร ที่ 04/07/2566 6 อ32201 Tammy Continue Lesson 2.4
จันทร์ ที่ 03/07/2566 8 พ.32102 วิเชียร การรับส่งแบบสามคนอ้อมหลัง
จันทร์ ที่ 03/07/2566 3 อ32201 Tammy Start Lesson 2.4
จันทร์ ที่ 03/07/2566 1 ค32101 สิริกุล เลขยกกำลัง
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 1 ว332242 วรวุฒิ photosynthesis
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 4 ค32101 สิริกุล เลขยกกำลัง_ใบความรู้ที่ 1.9
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 3 ว32223 อรจิรา ทำแบบฝึกหัดที่ 8.1
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 1 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ถอดคำประพันธ์
พุธ ที่ 28/06/2566 8 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ถอดคำประพันธ์
พุธ ที่ 28/06/2566 7 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ถอดคำประพันธ์
อังคาร ที่ 27/06/2566 4 ว32223 อรจิรา อัตราการเกิดปฏิกิริยา
อังคาร ที่ 27/06/2566 3 ว32223 อรจิรา อัตราการเกิดปฏิกิริยา
อังคาร ที่ 27/06/2566 2 ว32203 ภัทรพล การแทรกสอดของคลื่น
จันทร์ ที่ 26/06/2566 9 พ.32102 วิเชียร สอบการรับส่งบาสเคลื่อนที
จันทร์ ที่ 26/06/2566 4 อ32201 ชุติมา Unit 4 ครบ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 3 อ32201 Tammy Begin Lesson 2.2 - 2.3
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 ค32203 สุรกฤต ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 1 ค32101 สิริกุล สอบเก็บคะแนน
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 7 อ32201 Tammy Begin Unit 2
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 ค32203 สุรกฤต ฟังก์ชันตรีโกณ
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 4 ค32203 สุรกฤต ฟังก์ชันตรีโกณ
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 3 ว32203 ภัทรพล คุณสมบัติการสะท้อน การหักเห 19
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 2 ว32203 ภัทรพล คุณสมบัติการสะท้อน การหักเห 19
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 1 ว332242 วรวุฒิ เฉลยข้อสอบย่อย
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 7 ง30281 กิ่งเดือน แบบทดสอบหน่วยที่ 1 -
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 6 ง30281 กิ่งเดือน แบบทดสอบหน่วยที่ 1 -
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 4 ค32101 สิริกุล เลขยกกำลัง_ใบความรู้ที่ 1.8
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 3 ว32223 อรจิรา Quiz ครั้งนี้ 3
พุธ ที่ 21/06/2566 8 พ32101 พรทิพย์ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 26ลา
พุธ ที่ 21/06/2566 7 ท32101 ธิฐิกาญจน์ หาความหมายคำศัพท์
พุธ ที่ 21/06/2566 2 ว32203 ภัทรพล การซ้อนทับกันของคลื่น
พุธ ที่ 21/06/2566 2 ว32285 พีระพงษ์ เครื่องรีทัชรูปภาพ
พุธ ที่ 21/06/2566 1 ว32285 พีระพงษ์ เครื่องรีทัชรูปภาพ
อังคาร ที่ 20/06/2566 6 อ32201 Tammy Finish lesson 1.4 and begin Unit 2
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 32102 วิเชียร สอบการรับส่งลูกบาสเคลื่อนที 3,5,7,
จันทร์ ที่ 19/06/2566 4 อ32201 ลภัสรดา ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย 32
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 อ32201 Tammy Lesson 1.4 and Unit 2.1 Student # 32 is absent today
จันทร์ ที่ 19/06/2566 1 ค32101 สิริกุล เลขยกกำลัง_ใบความรู้ที่ 1.7 32
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 8 ก32901 ณัฐภัชสร คิดเกรดเฉลี่ยรายวิชา
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 7 อ32201 Tammy Finish Unit 1 Student # 24 and # 32 are absent
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 ค32203 สุรกฤต Domain Range ลากิจ (24) Covid (32) แลกเปลี่ยนยังไม่กลับ (16,19)
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 ว332242 วรวุฒิ การลำเลียงนำ้
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 3 ว32223 อรจิรา เข้าร่วมพีธีไหว้ครู
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 1 ท32101 ธิฐิกาญจน์ การสร้างคำในภาษาไทย
พุธ ที่ 14/06/2566 8 พ32101 พรทิพย์ ระบบไหลเวียนโลหิต 16,19 แลกเปลี่ยน 20โควิด
พุธ ที่ 14/06/2566 7 ศ30213 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรี -
พุธ ที่ 14/06/2566 6 ศ30213 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรี -
อังคาร ที่ 13/06/2566 6 อ32201 Tammy Finish Unit 1 Lessons 1.3-1.4 Student # 20 is absent
อังคาร ที่ 13/06/2566 4 ว32223 อรจิรา Quiz ครั้งที่ 2 แล้วเรียนเรื่องกฏการแพร่ของแก๊ส และทำแบบฝึกหัด เตรียมส่งชีทอาทิตย์หน้า เลขที่ 20 ลาป่วยโควิค
อังคาร ที่ 13/06/2566 3 ว32223 อรจิรา Quiz ครั้งที่ 2 แล้วเรียนเรื่องกฏการแพร่ของแก๊ส และทำแบบฝึกหัด เตรียมส่งชีทอาทิตย์หน้า เลขที่ 20 ลาป่วยโควิค
จันทร์ ที่ 12/06/2566 9 ว332242 วรวุฒิ การลำเลียงนำ้
จันทร์ ที่ 12/06/2566 8 ว332242 วรวุฒิ การลำเลียงนำ้
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 พ.33102 วิเชียร การรับส่งลูกเคลื่อนที่ ครบ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 4 อ32201 ชุติมา Unit 3 Present Continuous and Present Simple เลขที่ 16,19 นักเรียนแลกเปลี่ยน เลขที่ 20 ติดโควิด
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 อ32201 Tammy Unit 1: Finish 1.3 and move to 1.4 Student # 20 is absent
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 ค32203 สุรกฤต ฟังก์ชัน sine cosine Covid ( 20) แลกเปลี่ยนยังไม่กลับ (16, 19)
จันทร์ ที่ 12/06/2566 1 ค32101 สิริกุล เลขยกกำลัง_ใบความรู้ที่ 1.6 11,20
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 7 อ32201 Tammy Finish Lesson 1.3
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 6 ค32203 สุรกฤต ฟังก์ชัน sine cosine เแลกเปลี่ยนยังไม่กลับ เลขที่ 16,19
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 ว32203 ภัทรพล สอบเก็บคะแนน Simple Harmonic Motion
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 ว32203 ภัทรพล สอบเก็บคะแนน Simple Harmonic Motion
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 1 ว332242 วรวุฒิ flowers
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 6 ว30262 ฤทธิรงค์ กิจกรรมการทดลองที่ 3 นักเรียนชายไป รด.
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 4 ค32101 สิริกุล เลขยกกำลัง_ใบความรู้ที่ 1.5
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 ว32223 อรจิรา ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส มอบหมายการบ้านในคลาสรูม และนัดหมาย Quiz 2 วันอังคารหน้า นักเรียนชายไปรายงานตัว รด
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 ค32203 สุรกฤต ฟังก์ชัน sine cosine ลากิจ (1-18 ,24)
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 ค32203 สุรกฤต ฟังก์ชัน sine cosine ลากิจ (1-18 ,24)
พุธ ที่ 07/06/2566 8 พ32101 พรทิพย์ ระบบหายใจ -
พุธ ที่ 07/06/2566 7 ง30281 กิ่งเดือน การเขียนตัวเลขทางการบัญชี -
พุธ ที่ 07/06/2566 6 ง30281 กิ่งเดือน การเขียนตัวเลขทางการบัญชี -
พุธ ที่ 07/06/2566 2 ว32285 พีระพงษ์ ส่วนประกอบของโปรแกรม Photoshop และการใช้งานเบื้องต้น
พุธ ที่ 07/06/2566 1 ว32285 พีระพงษ์ ส่วนประกอบของโปรแกรม Photoshop และการใช้งานเบื้องต้น
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 ท32101 ธิฐิกาญจน์ นำเสนองานกลุ่มเรื่องการสร้างคำในภาษาไทย
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 ท32101 ธิฐิกาญจน์ นำเสนองานกลุ่มเรื่องการสร้างคำในภาษาไทย
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 อ32201 Tammy Classwork: 1.1 Kindness & Being Good/ 1.2 Body Idioms All are present except students no. 16 and 19. These students are transferees and have not started attending classes yet.
อังคาร ที่ 06/06/2566 4 ว32223 อรจิรา กฎแก๊สอุดมคติ และความดันย่อย
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ว32223 อรจิรา กฎแก๊สอุดมคติ และความดันย่อย
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 ว32203 ภัทรพล 1.คลื่นและส่วนประกอบของคลื่น 1.1 การจำแนกคลื่น 1.2 ส่วนประกอบของคลื่น 1.3 อัตราเร็วของคลื่น
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 8 ก32901 ณัฐภัชสร แบบวัดบุคลิกภาพ HABITSCAN
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ทำงานกลุ่มเรื่องการสร้างคำ
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 4 ค32203 สุรกฤต ฟังก์ชัน cosine sine Covid (10) แลกเปลี่ยนยังไม่กลับ (16,19)
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ว32203 ภัทรพล คาบและความถี่ของระบบมวล-สปริง และ ซิมเปิลเพนดูลัม ทบทวน 10
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 2 ว32203 ภัทรพล คาบและความถี่ของระบบมวล-สปริง และ ซิมเปิลเพนดูลัม ทบทวน 10
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 ว332242 วรวุฒิ plant diversity
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ว30262 ฤทธิรงค์ แลป 2
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 4 ค32101 สิริกุล เลขยกกำลัง_ใบความรู้ที่ 1.4 6,10
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 4 ค32101 สิริกุล เลขยกกำลัง_ใบความรู้ที่ 1.4 6,10
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ว32223 อรจิรา กฎรวมแก๊ส การคำนวณค่าคงที่ของแก๊ส มอบหมายการบ้าน 7.1 ในคลาสรูม เลขที่ 6 และ 10 ลาป่วยโควิค
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ค32203 สุรกฤต ฟังก์ชัน sine cosine Covid(6,10) แลกเปลี่ยนยังไม่กลับมา ( 16,19)
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ว32203 ภัทรพล ความสัมพันธ์ระหว่าง การกระจัด, ความเร็ว, และความเร่ง ของ SHM กับเวลา 6,10
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ทำงานกลุ่มเรื่องการสร้างคำในภาษาไทย
พุธ ที่ 31/05/2566 8 พ32101 พรทิพย์ ระบบย่อยอาหาร 6,10(โควิด) 16,19(แลกเปลี่ยน) 38ลา
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ว32285 พีระพงษ์ ความหมายของกราฟิก / องค์ประกอบงานกราฟิก / ใบงานที่ 1.1 ตอบคำถามและทำ Mind Mapping ลาป่วย(38) / Covid(6,10) / AFSยังไม่มา(16,19)
พุธ ที่ 31/05/2566 1 ว32285 พีระพงษ์ ความหมายของกราฟิก / องค์ประกอบงานกราฟิก / ใบงานที่ 1.1 ตอบคำถามและทำ Mind Mapping ลาป่วย(38) / Covid(6,10) / AFSยังไม่มา(16,19)
อังคาร ที่ 30/05/2566 8 ค32203 สุรกฤต ฟังก์ชัน sine cosine 6,10 (เป็นโควิด)
อังคาร ที่ 30/05/2566 7 ท32101 ธิฐิกาญจน์ งานกลุ่มวิเคราะห์การสร้างคำในภาษาไทย
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 อ32201 Tammy Continue Unit 1.1 and 1.2 Student #6 and #10 out with COVID
จันทร์ ที่ 29/05/2566 9 ว332242 วรวุฒิ angiosperm life cycle
จันทร์ ที่ 29/05/2566 8 ว332242 วรวุฒิ angiosperm life cycleu
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 ส32101 พลอยไพลิน 1.1 จบ -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 4 อ32201 ชุติมา Present continuous and Present Simple เลขที่ 6 ลาป่วย เลขที่ 16,19 นักเรียนแลกเปลี่ยน
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 อ32201 Tammy Starting Unit 1: Lesson 1.1 Student #6 Absent with COVID
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 ค32203 สุรกฤต ฟังก์ชัน sine coaine 6 (โควิด)
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ก32901 ณัฐภัชสร กิจกรรมที่1
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 อ32201 Tammy Continue Unit 1 lesson 1.1
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ค32203 สุรกฤต วงกลมหนึ่งหน่วย เลขที่ 16,19 กลับมาจากแลกเปลี่ยน มิถุนายน 2566
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ว32203 ภัทรพล สมการซิมเปิลฮาร์มอนิก ตัวแปลเชิงเส้น VS เชิงมุม งานและพลังงาน ทำแบบฝึกหัด
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ว332242 วรวุฒิ gymnosperm and angiosperm
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ว32223 อรจิรา กฎของบอยล์ เลขที่ 17 (สอวน.)
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ค32203 สุรกฤต วงกลมหนึ่งหน่วย 16,17,19
พุธ ที่ 24/05/2566 8 พ32101 พรทิพย์ แนะนำรายวิชา,แจกหนังสือ 17ลาไปสอวน.
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ส32101 พลอยไพลิน 1.1 เศรษฐศาสตร์กับการเลือก 16 (สอวน)
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ว32285 พีระพงษ์ แนะนำรายวิชา / การใช้งาน Classroom / นักเรียนออกแบบCanvaแนะนำตัวเอง ขาด(16,17,19)
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ง30281 กิ่งเดือน แนะนำรายวิชาและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี -
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ศ30213 วิมล ชี้แจงรายวิชา -
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ว32285 พีระพงษ์ แนะนำรายวิชา / การใช้งาน Classroom / นักเรียนออกแบบCanvaแนะนำตัวเอง ขาด(16,17,19)
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ง30281 กิ่งเดือน แนะนำรายวิชาและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี -
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ศ30213 วิมล ชี้แจงรายวิชา -
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ค32203 สุรกฤต วงกลม 1 หน่วย 16,17,19
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ท32101 ธิฐิกาญจน์ แจกหนังสือเรียน อธิบายโครงสร้างรายวิชาภาษาไทย3
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ว32203 ภัทรพล การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิคอย่างง่าย 1.ลักษณะการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิคอย่างง่าย 2. แรงและความเร่งของวัตถุที่เคลื่อนแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 3. ความเร็วของวัตถุที่เคลื่อนแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 4. สมการความสัมพันธ์ระหว่าง ความเร็ว, ความเร่ง กับการกระจัด
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 อ32201 Tammy Started Unit 1 Social Contact - PPT Student #16
จันทร์ ที่ 22/05/2566 9 ว332242 วรวุฒิ ความหลากหลายของพืช ไบรโอไฟต์ และ พืชมีท่อลำเลียงแต่ไร้เมล็ด พชร ธรรมสัตย์ และ วัชรวิศร์ ปราชญ์เปี่ยมสุข เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 ว332242 วรวุฒิ ความหลากหลายของพืช ไบรโอไฟต์ และ พืชมีท่อลำเลียงแต่ไร้เมล็ด พชร ธรรมสัตย์ และ วัชรวิศร์ ปราชญ์เปี่ยมสุข เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 พ32102 วิเชียร แนะนำการเรียนวิชาพลศึกษา ครบ
จันทร์ ที่ 22/05/2566 4 อ32201 ชุติมา Introduction เลขที่ 16, 19 นักเรียนแลกเปลี่ยน
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ค32101 สิริกุล เลขยกกำลัง_ใบความรู้ที่ 1.1 17
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 อ32201 Tammy Diagnostic Test today Student #16 is absent
อาทิตย์ ที่ 21/05/2566 1 ว332242 วรวุฒิ แนะนำครูผุ้สอน แนะนำหลักสูตรชีววิทยาที่สอนในเทอมนี้ อธิบายวิธีการเรียนการสอนสู่ความสำเร็จการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ก32901 ณัฐภัชสร แนะนำรายวิชาและเกณฑ์การผ่านรายวิชากิจกรรมแนะแนว -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ค32203 สุรกฤต วงกลมหนึ่งหน่อย -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ว32203 ภัทรพล แนะนำบทเรียน แจกเนื้อหาเรียนและฝึกหัด 13
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ว32203 ภัทรพล แนะนำบทเรียน แจกเนื้อหาเรียนและฝึกหัด 13
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 อ32201 Tammy Introduction - students get books. Student #13 is absent.
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ว30262 ฤทธิรงค์ แจกอุปกรณ์การเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 4 ค32101 สิริกุล รับอุปกรณ์การเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 ว32223 อรจิรา แนะนำและชี้แจงรายวิชา แจกเอกสารประกอบการเรียน ทดสอบโปรแกรมที่จะใช้ประกอบการเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ค32203 สุรกฤต แจกหนังสือเรียน แจ้งโครงสร้างรายวิชา เกณฑ์การให้คะแนน มาครบ 36 คน ชาย 17 คน หญิง 19 คน ผู้ชาย 17 คน เรียน รด. ผู้หญิง 19 คน ไม่เรียน รด.
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ท32101 ธิฐิกาญจน์ กิจกรรมพี่ผูกโบให้น้อง น้องผูกโบให้พี่
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ