รายงานการสอนห้อง ม.502 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
อังคาร ที่ 05/09/2566 7 ว32221 Annalyn Unit 3 test/complete missing assignments 0
อังคาร ที่ 05/09/2566 2 อ32207 Byron Supplemental exam all are present
จันทร์ ที่ 04/09/2566 6 อ32207 Byron Unit 5 and 6 Supplemental review
จันทร์ ที่ 04/09/2566 4 ศ32101 วีรวัลย์ ละครสร้างสรรค์ ครบ
จันทร์ ที่ 04/09/2566 3 ศ32101 วีรวัลย์ ละครสร้างสรรค์ ครบ
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 7 อ32101 Byron Unit 4 test 15
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 6 ว32221 Annalyn Unit 3: Chemical Equilibrium 15 Bonus covid
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 1 อ32207 Byron Students will take the Unit 4 Kahoots review that will be automatically posted in the Google Classroom. They should upload a screenshot of having completed the review to the Google Classroom. The remainder of the class can be used to complete any missing assignments for Units 3 and 4. 15 Bonus
อังคาร ที่ 29/08/2566 7 ว32221 Annalyn Project paper 1 Arm is sick, 15 Bonus has covid, 19 Cheleen attends funeral
อังคาร ที่ 29/08/2566 6 ท32101 อุมาพร งานบูรณาการ
จันทร์ ที่ 28/08/2566 4 ศ32101 วีรวัลย์ ฝึกนุ่งจีบหน้านาง 6,9
จันทร์ ที่ 28/08/2566 3 ศ32101 วีรวัลย์ ฝึกนุ่งจีบหน้านาง 6,9
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 8 ท32101 อุมาพร การเขียน
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 6 ว32221 Annalyn Unit 2 Test
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 2 ว32201 Daryl Score-up Project
พุธ ที่ 23/08/2566 7 ว32221 Annalyn Unit 2 Review 0
อังคาร ที่ 22/08/2566 7 ว32221 Annalyn UNIT 2, Reaction Order 0
อังคาร ที่ 22/08/2566 6 ท32101 อุมาพร เฉลยแบบฝึกทักษะร่ายยาว กัณฑ์มัทรี
อังคาร ที่ 22/08/2566 4 ว32201 Daryl Refraction + Score-up camp project
อังคาร ที่ 22/08/2566 3 ว32201 Daryl Refraction + Score-up camp project
จันทร์ ที่ 21/08/2566 4 ศ32101 วีรวัลย์ นุ่งโจงกระเบน ครบ
จันทร์ ที่ 21/08/2566 3 ศ32101 วีรวัลย์ นุ่งโจงกระเบน ครบ
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 8 ท32101 อุมาพร เฉลยแบบฝึกทักษะ ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 2 ว32201 Daryl Light Refraction Absent: 14
พุธ ที่ 16/08/2566 7 ว32221 Annalyn Project Paper 0
อังคาร ที่ 15/08/2566 7 ว32221 Annalyn Unit 3: Lesson 2: Factors Affecting Reaction Rate 0
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 8 ท32101 อุมาพร พระเวสสันดรชาดก กัณฑ์ชาดก
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 2 ว32201 Daryl Curve Mirrors - Problem Solving Absent: 17
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 1 อ32207 Byron Reading Unit 5a: The DNA Trail pg.79-85 Warm Up discussion on topic Before you read (Understanding Maps & Skimming) Reading and listening to story (The DNA Trail) Reading Comprehension (HW if incomplete) Reading Skills (HW if incomplete)
พุธ ที่ 09/08/2566 7 ว32221 Annalyn Unit 2: Collision Theory 0
พุธ ที่ 09/08/2566 1 อ32101 Byron Unit 3: Listening (Mindfulness) Warmer discussing what mindfulness is. Watch video about mindfulness. Listen to audio and answer questions Pg.38 #2 task 1&2 Review and discuss answers. Topic discussion with partner. 14 Ink absent
อังคาร ที่ 08/08/2566 7 ว32221 Annalyn Unit 2: Reaction Rates 0
อังคาร ที่ 08/08/2566 1 อ32101 Byron Warmer/Review: Practicing grammar Review/discuss grammar references pg. 42 Review questions and answers: Activity 4 & 5 pg.34 Discussion/Speaking: Activity #6 pg.34 N/A
จันทร์ ที่ 07/08/2566 9 ว30161 วรรษมล กล้องโทรทรรศน์
จันทร์ ที่ 07/08/2566 8 ว30161 วรรษมล กล้องโทรทรรศน์
จันทร์ ที่ 07/08/2566 4 ศ32101 วีรวัลย์ แสดงละครงนกลางภาค 1
จันทร์ ที่ 07/08/2566 3 ศ32101 วีรวัลย์ แสดงละครงนกลางภาค 1
จันทร์ ที่ 07/08/2566 1 อ32213 Samara Elevator pitch / project Arm - excused
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 8 ท32101 อุมาพร มหาชาติ/การแต่งร่าย
อังคาร ที่ 25/07/2566 7 ว32221 Annalyn Project Presentation 03 Pang, 06 Mek, 19 Cheleen, 25 Baipor, 27 Nuin
อังคาร ที่ 25/07/2566 6 ท32101 อุมาพร แบบคัดกรองกสรอ่าน เขียน
อังคาร ที่ 25/07/2566 4 ว32201 Daryl Plane Mirror + Midterm retest Absent: 19 Excuse: 3, 6, 25, 27
อังคาร ที่ 25/07/2566 3 ว32201 Daryl Plane Mirror + Midterm retest Absent: 19 Excuse: 3, 6, 25, 27
จันทร์ ที่ 24/07/2566 4 ศ32101 วีรวัลย์ ซ้อมการแสดงละคร ครบ
จันทร์ ที่ 24/07/2566 3 ศ32101 วีรวัลย์ ซ้อมการแสดงละคร ครบ
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 8 ท32101 อุมาพร สอบซ่อม
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 2 ว32201 Daryl Midterm Review
พุธ ที่ 12/07/2566 7 ว32221 Annalyn Unit 1 Test 0
พุธ ที่ 12/07/2566 2 อ32207 Byron Midterm Exam Review: Unit 1 & Unit 2 student 29 (Nudee) is absent
อังคาร ที่ 11/07/2566 8 ก32901 ณัฐภัชสร วางแผนอาชีพ
อังคาร ที่ 11/07/2566 6 ท32101 อุมาพร บาลี สันสกฤต
อังคาร ที่ 11/07/2566 4 ว32201 Daryl Midterm review
อังคาร ที่ 11/07/2566 3 ว32201 Daryl Midterm review
จันทร์ ที่ 10/07/2566 1 ค32205 Helen Edpuzzle activity Everyone is present.
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 3 ค32205 Helen I’m the Cover teacher for Teacher Helen today - students are going to the National Thai Language day event.
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 2 ว32201 Daryl Illuminance of Light
อังคาร ที่ 04/07/2566 7 ว32221 Annalyn Score Up camp Project 21 Bew
อังคาร ที่ 04/07/2566 6 ท32101 อุมาพร แบบฝึกทักษะ การสร้างคำ
จันทร์ ที่ 03/07/2566 4 ศ32101 วีรวัลย์ นำเสนอบุคคลสำคัญ จบ 21 (ลากิจ)
จันทร์ ที่ 03/07/2566 3 ศ32101 วีรวัลย์ นำเสนอบุคคลสำคัญ จบ 21 (ลากิจ)
จันทร์ ที่ 03/07/2566 2 ค32205 Helen Sinusoidal Model
จันทร์ ที่ 03/07/2566 1 อ32213 Samara Midterm project Student (21) Bew is absent
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 8 ท32101 อุมาพร เกมการสร้างคำ
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 6 ว32221 Annalyn Unit 1: Gases, Lesson 3: Gas Stoichiometry 0
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 6 ค32205 Helen Chapter test Review
พุธ ที่ 28/06/2566 7 ว32221 Annalyn Unit 1: Gases, Project 01 Arm and 26 Dania, both have covid
อังคาร ที่ 27/06/2566 8 ก32901 ณัฐภัชสร กิจกรรมตุ๊กตาขนมปังค้นหาตัวตน
อังคาร ที่ 27/06/2566 7 ว32221 Annalyn Unit 1: Gases, Lesson 2: Ideal Gas Law-Density 01 Arm, 26 Dania - both covid
อังคาร ที่ 27/06/2566 6 ว30161 วรรษมล นักเรียนถ่ายรูป
อังคาร ที่ 27/06/2566 4 ว32201 Daryl Doppler Effect - Sound + Beats Absent: 1, 26
อังคาร ที่ 27/06/2566 3 ว32201 Daryl Doppler Effect - Sound + Beats Absent: 1, 26
จันทร์ ที่ 26/06/2566 8 ท32101 อุมาพร คำซ้อน
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 ค32205 Helen Law of Sine
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 ว32221 Annalyn Unit 1: Gases, Lesson 2: Ideal Gas Law, Fire Extinguisher Lab 26 Dania-Covid
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 3 ค32205 Helen Unit Circle Absent: Dania
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 ว32201 Daryl eLab - Wave Properties Excuse: Arm, Dania
พุธ ที่ 21/06/2566 7 ว32221 Annalyn Unit 1: Gases, Lesson 2: Ideal Gas Law 0
อังคาร ที่ 20/06/2566 7 ว32221 Annalyn Score Up Camp Project: Progress Check 01 Arm, 02 Gun, 19 Cheleen, 26 Dania, 29 Nudee (All are start up camp staff)
อังคาร ที่ 20/06/2566 6 ท32101 อุมาพร หากฉันเป็นใครสักคนในมัทนะพาธา
อังคาร ที่ 20/06/2566 4 ว32201 Daryl Quiz day + Score up camp materials Absent: 24 Excuse: 1, 2, 19, 26, 29
อังคาร ที่ 20/06/2566 3 ว32201 Daryl Quiz day + Score up camp materials Absent: 24 Excuse: 1, 2, 19, 26, 29
จันทร์ ที่ 19/06/2566 9 ว30161 วรรษมล Lab ปัจจัยที่ส่งผลกับความสว่าง
จันทร์ ที่ 19/06/2566 8 ว30161 วรรษมล Lab ปัจจัยที่ส่งผลกับความสว่าง
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 ส30212 Roderick Reviewing notes and discussion for test...progress on score up camp project 1, 2, 19, 26, 29 are assisting in score camp
จันทร์ ที่ 19/06/2566 4 ศ32101 วีรวัลย์ จับกลุ่มศึกษาบุคคลสำคัญทางด้านนาฏศิลป์ เลขที่ 24 (ลาป่วย)
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 ศ32101 วีรวัลย์ จับกลุ่มศึกษาบุคคลสำคัญทางด้านนาฏศิลป์ เลขที่ 24 (ลาป่วย)
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ค32205 Helen Heron’s formula
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 8 ท32101 อุมาพร สอบท่องจำบทอาขยาน
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 ค32205 Helen Law of cosine
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 6 ค32205 Helen Law of Cosines: skipped because students went to lunch. Their original lunch period was delayed for Wai Kru. Student 24 (Noey) is absent due to illness.
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 2 ว32201 Daryl Unit Review Note: Wai kru day
พุธ ที่ 14/06/2566 7 ว32221 Annalyn Unit 1: Gases, Lesson 2: Ideal Gas Law problem 3,4,5,13,14,18,20,23,27,30 - Wai Kru Flower making, 24,29 - absent
พุธ ที่ 14/06/2566 6 ท32101 อุมาพร แบบฝึกทักษะ มัทนะพาธา
อังคาร ที่ 13/06/2566 8 ก32901 ณัฐภัชสร คิดคะแนน GPA
อังคาร ที่ 13/06/2566 7 ว32221 Annalyn Unit 1: Gases, Lesson: Ideal Gas Law 24 Noey, 28 Pinky
อังคาร ที่ 13/06/2566 4 ว32201 Daryl Wave Behavior - Standing Waves Absent: 24 Noey, 28 Pinky
อังคาร ที่ 13/06/2566 3 ว32201 Daryl Wave Behavior - Standing Waves Absent: 24 Noey, 28 Pinky
จันทร์ ที่ 12/06/2566 9 ว30161 วรรษมล จบบทที่1ส่งท้ายคาบ 24
จันทร์ ที่ 12/06/2566 8 ว30161 วรรษมล จบบทที่1ส่งท้ายคาบ 24
จันทร์ ที่ 12/06/2566 4 ศ32101 วีรวัลย์ ทดสอบท้ายบทเรียน บทที่1 24 (ลาป่วย)
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ศ32101 วีรวัลย์ ทดสอบท้ายบทเรียน บทที่1 24 (ลาป่วย)
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 ค32205 Helen Special Right Triangle
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 8 ท32101 อุมาพร เนื้อเรื่องมัทนะพาธา
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 4 ส32101 ปรัชญา ค่าเสียโอกาส
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 ค32205 Helen Trigonometry: DMS to degree and vise versa
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 6 ค32205 Helen Trigonometry: DMS to degree
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 4 ว32285 พีระพงษ์ เรียนรู้เครื่องมือ Blur Tool / ทำชิ้นงานฉากหลังเบลอ ขาด(29) / นักเรียนชายนักศึกษาวิชาทหาร
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 ว32285 พีระพงษ์ เรียนรู้เครื่องมือ Blur Tool / ทำชิ้นงานฉากหลังเบลอ ขาด(29) / นักเรียนชายนักศึกษาวิชาทหาร
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 ว32201 Daryl Score-up Project - updating Note: Boys went to military
พุธ ที่ 07/06/2566 7 ว32221 Annalyn Unit 1: Gases, Lesson 1: Combined Gas Law 0
พุธ ที่ 07/06/2566 2 อ32207 Byron Unit 1 test review no one is absent
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 ก32901 ณัฐภัชสร แบบวัดบุคลิกภาพ HABITSCAN
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 ท32101 อุมาพร สอบท่องอาขยาน
อังคาร ที่ 06/06/2566 4 ว32201 Daryl Wave Properties
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ว32201 Daryl Wave Properties
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 8 ท32101 อุมาพร บทนำ บทละครพูดคำฉันท์มัทนะพาธา
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 ว32221 Annalyn Unit 1: Gases, Lesson 1: Gas Laws-Gay Lussacs Law 0
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ค32205 Helen Quizizz:CW3: Angles in Radian and Degree/Arclength/Sector All are present except for Student (10)
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ค32205 Helen Edpuzzle: Arc Length and Sector Area in Radians
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 4 ว32285 พีระพงษ์ ส่วนประกอบของโปรแกรม Photoshop และการใช้งานเบื้องต้น
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ว32285 พีระพงษ์ ส่วนประกอบของโปรแกรม Photoshop และการใช้งานเบื้องต้น
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ว32201 Daryl Periodic Motion - Problem-Solving
พุธ ที่ 31/05/2566 6 ค32205 Helen Angles in Radians and Degree Pirunpuchr Jirajittanom Cheleen
พุธ ที่ 31/05/2566 1 ส32101 ปรัชญา ที่มาของวิชาเศรษฐศาสตร์ และแนวคิดของอดัม สมิธ
อังคาร ที่ 30/05/2566 8 ก32901 ณัฐภัชสร กิจกรรมที่1
อังคาร ที่ 30/05/2566 7 ว32221 Annalyn Unit 1: Gases, Lesson 1: Boyles and Charles Law Simulation 0
อังคาร ที่ 30/05/2566 4 ว32201 Daryl Periodic Motion - Spring and Pendulum Simulations
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ว32201 Daryl Periodic Motion - Spring and Pendulum Simulations
จันทร์ ที่ 29/05/2566 9 ว30161 วรรษมล ทำกิจกรรม1.2การขยายตัวของเอกภพ ส่งท้ายคาบ 6,13,23
จันทร์ ที่ 29/05/2566 8 ว30161 วรรษมล ทำกิจกรรม1.2การขยายตัวของเอกภพ ส่งท้ายคาบ 6,13,23
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ส30212 Roderick Prices and Paradox of Value 3 students absent mek get rainbow
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 พ.32102 วิเชียร การรับและส่งลูกบาสฯ ครบ
จันทร์ ที่ 29/05/2566 4 ศ32101 วีรวัลย์ นาฏศิลป์พื้นเมือง 6 (ลาป่วย) 13 (ลาป่วย) 23 (โควิด)
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 ศ32101 วีรวัลย์ นาฏศิลป์พื้นเมือง 6 (ลาป่วย) 13 (ลาป่วย) 23 (โควิด)
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 ค32205 Helen Trigonometry Word Problem
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 อ32213 Samara Intro to Speech 2 absent
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ท32101 อุมาพร ฝึกการคัดลายมือ
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 4 ส32101 ปรัชญา จากลัทธิพาณิชยนิยมสู่ ระบบทุนนิยม
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ค32205 Helen Right Triangle Trigonometry
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 ค32205 Helen Right Triangle Trigonometry
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 4 ว32285 พีระพงษ์ ความหมายของกราฟิก / องค์ประกอบงานกราฟิก / ใบงานที่ 1.1 ตอบคำถามและทำ Mind Mapping ขาดเลขที่ (23)
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ว32285 พีระพงษ์ ความหมายของกราฟิก / องค์ประกอบงานกราฟิก / ใบงานที่ 1.1 ตอบคำถามและทำ Mind Mapping ขาดเลขที่ (23)
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ว32201 Daryl Periodic Motion - Problem-Solving Absent: 23 Rainbow
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 อ32101 Byron Reading Explorer (1A) Visual Village 23 Rainbow (Possibly Covid)
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ว32221 Annalyn Unit 1 Gases, Lesson 1 Charles Law
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ค32205 Helen Lesson 1.1: Right Triangle Trigonometry
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ส32101 ปรัชญา ความเป็นมาของวิชาเศรษฐศาสตร์
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ก32901 ณัฐภัชสร แนะนำรายวิชาและเกณฑ์การผ่านรายวิชากิจกรรมแนะแนว
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ท32101 อุมาพร ฝึกการอ่านท่องจำบทอาขยาน
อังคาร ที่ 23/05/2566 4 ว32201 Daryl Periodic Motion - Spring and Pendulum
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ว32201 Daryl Periodic Motion - Spring and Pendulum
จันทร์ ที่ 22/05/2566 4 ศ32101 วีรวัลย์ แนะนำรายวิชา /ระบำ รำ ฟ้อน 5
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ศ32101 วีรวัลย์ แนะนำรายวิชา /ระบำ รำ ฟ้อน 5
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ค32205 Helen Lesson 1.1:Trigonometric ratios
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ว30161 วรรษมล แนะนำรายวิชา แจกหนังสือและเอกสารประกอบการเรียน/ทำกิจกรรม1.1 หน้า 7-8ส่งในคาบ เลขที่ 5
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 อ32213 Samara Intro to class 1
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ส30212 Roderick Course Syllabus, Ice breaker, DIstribution of the groups for projects 1 student: #5 Payu
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ว30161 วรรษมล แนะนำรายวิชา แจกหนังสือและเอกสารประกอบการเรียน/ทำกิจกรรม1.1 หน้า 7-8ส่งในคาบ เลขที่ 5
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ท32101 อุมาพร แนะนำรายวิชา/แจกหนังสือเรียน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ว32221 Annalyn Introduction/Syllabus 0
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 4 ส32101 ปรัชญา อธิบายโครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา3 และแจกหนังสือเรียน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ค32205 Helen Introduction/Topic preparation
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ว30241 ภาคภูมิ - ลักษณะเบื้องต้นของพืชดอก
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 ว30241 ภาคภูมิ - แนะนำรายวิชา - สำรวจความรู้เบื้องต้น และความถนัดของนักเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ค32205 Helen Syllabus/Classroom policy agreement
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 4 ว32285 พีระพงษ์ แนะนำรายวิชา / การใช้งาน Classroom / นักเรียนออกแบบCanvaแนะนำตัวเอง
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 ว32285 พีระพงษ์ แนะนำรายวิชา / การใช้งาน Classroom / นักเรียนออกแบบCanvaแนะนำตัวเอง
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ว32201 Daryl Introduction/Course Syllabus Note: All boys are doing military reporting
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 อ32101 Byron Conduct diagnostic test 28
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ