รายงานการสอนห้อง ม.516 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พุธ ที่ 06/09/2566 9 ค30213 อำนาจ เวกเตอร์ 3 มิติ
พุธ ที่ 06/09/2566 8 ค30213 อำนาจ เวกเตอร์ 3 มิติ
จันทร์ ที่ 04/09/2566 8 ค30213 อำนาจ เวกเตอร์สามมิติ
พุธ ที่ 30/08/2566 9 ค30213 อำนาจ เวกเตอร์
พุธ ที่ 30/08/2566 8 ค30213 อำนาจ เวกเตอร์
จันทร์ ที่ 28/08/2566 9 ค30213 อำนาจ เวกเตอ์สามมิติ
พุธ ที่ 23/08/2566 9 ค30213 อำนาจ เวกเตอร์
พุธ ที่ 23/08/2566 8 ค30213 อำนาจ เวกเตอร์
พุธ ที่ 16/08/2566 9 ค30213 อำนาจ เมทริกซ์การดำเนินการ
พุธ ที่ 16/08/2566 8 ค30213 อำนาจ เมทริกซ์การดำเนินการ
พุธ ที่ 09/08/2566 9 ค30213 อำนาจ เมทริกซ์และการดำเนินการ
พุธ ที่ 09/08/2566 8 ค30213 อำนาจ เมทริกซ์และการดำเนินการ
จันทร์ ที่ 07/08/2566 1 อ32101 Daniel Vocabulary + Writing Exercise (Movie Review)
พุธ ที่ 26/07/2566 9 ค30213 อำนาจ เมทริกซ์
พุธ ที่ 26/07/2566 8 ค30213 อำนาจ เมทริกซ์
จันทร์ ที่ 24/07/2566 8 ค30213 อำนาจ สมการตรีโกณมิติ
จันทร์ ที่ 24/07/2566 2 อ32217 คนึงนิจ Unit 2
พุธ ที่ 12/07/2566 7 ค30214 เบญจวรรณ สอบเก็บคะแนน
พุธ ที่ 12/07/2566 6 ค30214 เบญจวรรณ สอบเก็บคะแนน
อังคาร ที่ 11/07/2566 6 ก32901 ณัฐภัชสร วางแผนอาชีพ
จันทร์ ที่ 10/07/2566 7 ศ32101 อนันท์ ละครไทย โขน
จันทร์ ที่ 10/07/2566 6 ศ32101 อนันท์ ละครไทย โขน
จันทร์ ที่ 10/07/2566 4 อ32101 Daniel Test Review + Work Catch up + Project
จันทร์ ที่ 10/07/2566 3 อ32101 Daniel Test Review + Work Catch up + Project
จันทร์ ที่ 10/07/2566 2 อ32217 คนึงนิจ Storytelling
จันทร์ ที่ 10/07/2566 1 อ32101 Daniel Review + Projects 2
จันทร์ ที่ 03/07/2566 9 ค30214 เบญจวรรณ โจทย์เพิ่มเติม
จันทร์ ที่ 03/07/2566 8 ค30213 อำนาจ เมทริกซ์ผูกพัน
จันทร์ ที่ 03/07/2566 7 ศ32101 อนันท์ ละครไทย
จันทร์ ที่ 03/07/2566 6 ศ32101 อนันท์ ละครไทย
จันทร์ ที่ 03/07/2566 1 อ32101 Daniel Mid Term Review
พุธ ที่ 28/06/2566 7 ว32207 ณฐกร การกวัดแกว่งที่มีความหน่วง
พุธ ที่ 28/06/2566 2 ว32207 ณฐกร การกวัดแกว่งแบบหน่วง,ธรรมชาติของคลื่น
พุธ ที่ 28/06/2566 1 ว32207 ณฐกร การกวัดแกว่งแบบหน่วง,ธรรมชาติของคลื่น
อังคาร ที่ 27/06/2566 6 ก32901 ณัฐภัชสร การคิดเกรดเฉลี่ยสะสมรายวิชา
จันทร์ ที่ 26/06/2566 8 ค30213 อำนาจ การหาไมเนอร์ 11
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 อ32217 คนึงนิจ Reading
จันทร์ ที่ 26/06/2566 1 อ32101 Daniel Writing Exercise
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 ว32207 ณฐกร การปฏิบัติการทดลอง เรื่อง การแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่าย
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 1 ว32207 ณฐกร การปฏิบัติการทดลอง เรื่อง การแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่าย
พุธ ที่ 21/06/2566 9 ค30213 อำนาจ ทดสอบเรื่องเมทริกซ์
พุธ ที่ 21/06/2566 8 ค30213 อำนาจ ทดสอบเรื่องเมทริกซ์
พุธ ที่ 21/06/2566 4 ว32246 ชื่นจิต ปฎิบัติการปอด หัวใจหมู -
พุธ ที่ 21/06/2566 3 ว32246 ชื่นจิต ปฎิบัติการปอด หัวใจหมู -
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 อ32101 Daniel Test
อังคาร ที่ 20/06/2566 1 อ32101 Daniel Test
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 ศ32101 อนันท์ แบบทดสอบท้าบทเรียน เรื่อง ระบำ รำ ฟ้อน นาฏศิลป์พื้นเมือง
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 อ32217 คนึงนิจ Analyze a narrative
พุธ ที่ 14/06/2566 7 ว32207 ณฐกร แรงกับการกวัดแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่าย / การแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
พุธ ที่ 14/06/2566 7 ค30214 เบญจวรรณ ลิมิตของลำดับอนันต์
พุธ ที่ 14/06/2566 6 ค30214 เบญจวรรณ ลิมิตของลำดับอนันต์
อังคาร ที่ 13/06/2566 9 ว32246 ชื่นจิต สอบเก็บคะแนน ระบบหายใจ กตัญญู
อังคาร ที่ 13/06/2566 8 ว32246 ชื่นจิต สอบเก็บคะแนน ระบบหายใจ กตัญญู
อังคาร ที่ 13/06/2566 6 ก32901 ณัฐภัชสร พานักเรียนไปตรวจสุขภาพ
อังคาร ที่ 13/06/2566 4 ส32101 ปรัชญา Factor of Productions
อังคาร ที่ 13/06/2566 2 อ32101 Daniel Grammar + Vocabulary
อังคาร ที่ 13/06/2566 1 อ32101 Daniel Grammar + Vocabulary
จันทร์ ที่ 12/06/2566 9 ค30214 เบญจวรรณ การหาลิมิต
จันทร์ ที่ 12/06/2566 8 ค30213 อำนาจ ดีเทอร์มินันต์ของเมทริกซ์จัตุรัส -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 ศ32101 อนันท์ นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคต่างๆ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 ศ32101 อนันท์ นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคต่างๆ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 อ32217 ลภัสรดา ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
พุธ ที่ 07/06/2566 9 ค30213 อำนาจ ชนิดของเมทริกซ์และการดำเนินการ -
พุธ ที่ 07/06/2566 8 ค30213 อำนาจ ชนิดของเมทริกซ์และการดำเนินการ -
พุธ ที่ 07/06/2566 7 ค30214 เบญจวรรณ ลำดับอนันต์
พุธ ที่ 07/06/2566 6 ค30214 เบญจวรรณ ลำดับอนันต์
พุธ ที่ 07/06/2566 4 ว32246 ชื่นจิต หัวใจคน -
พุธ ที่ 07/06/2566 3 ว32246 ชื่นจิต หัวใจคน -
อังคาร ที่ 06/06/2566 9 ว32246 ชื่นจิต ระบบหมุนเวียนเลือด -
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 ว32246 ชื่นจิต ระบบหมุนเวียนเลือด -
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 ค30214 เบญจวรรณ ลิมิตของลำดับจากกราฟ 28
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 ก32901 ณัฐภัชสร แบบวัดบุคลิกภาพ HABITSCAN
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ท32101 นพวรรณ สอบเก็บคะเเนนเรื่องการสร้างคำ -
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 อ32101 Daniel Test
อังคาร ที่ 06/06/2566 1 อ32101 Daniel Test
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 ค30214 เบญจวรรณ จำนวนตรรกยะ
พุธ ที่ 31/05/2566 9 ค30213 อำนาจ เมตริกซ์ทรานสโพส -
พุธ ที่ 31/05/2566 8 ค30213 อำนาจ เมตริกซ์ทรานสโพส -
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ส32101 ปรัชญา ที่มาของวิชาเศรษฐศาสตร์ และแนวคิดของอดัม สมิธ
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ค30214 เบญจวรรณ ลำดับเรขาคณิต
พุธ ที่ 31/05/2566 6 ค30214 เบญจวรรณ ลำดับเรขาคณิต
พุธ ที่ 31/05/2566 4 ว32246 ชื่นจิต การแลกเปลี่ยนแก๊ส -
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ว32246 ชื่นจิต การแลกเปลี่ยนแก๊ส -
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ว32207 ณฐกร ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย (การกระจัด, ความเร็ว)
พุธ ที่ 31/05/2566 1 ว32207 ณฐกร ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย (การกระจัด, ความเร็ว)
อังคาร ที่ 30/05/2566 9 ว32246 ชื่นจิต ระบบหายใจคน 20 (นพวรรณ)
อังคาร ที่ 30/05/2566 8 ว32246 ชื่นจิต ระบบหายใจคน 20 (นพวรรณ)
อังคาร ที่ 30/05/2566 7 ว32207 ณฐกร นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 20
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 ก32901 ณัฐภัชสร กิจกรรมที่ 1
อังคาร ที่ 29/05/2566 9 ค30214 เบญจวรรณ ลำดับเราขาคณิต 20
อังคาร ที่ 29/05/2566 8 ค30213 อำนาจ การคูณเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์ เลขที่ 20 นางสาวนพวรรณ จิตต์สมุทร ลากิจ
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ศ32101 อนันท์ ระบำ รำ ฟ้อน
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 ศ32101 อนันท์ ระบำ รำ ฟ้อน
อังคาร ที่ 29/05/2566 4 ส32101 ปรัชญา นักคิด นักเศรษฐศาสตร์คนสำคัญและแนวคิดที่นักเรียนควรทราบของอดัม สมิธ
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 อ32217 คนึงนิจ Unit 1 Vocabulary
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 อ32101 Daniel Grammar
พุธ ที่ 24/05/2566 9 ค30213 อำนาจ การบวก การลบ การคูณเมทริกซ์ด้วยจำนวนจริง -
พุธ ที่ 24/05/2566 8 ค30213 อำนาจ การบวก การลบ การคูณเมทริกซ์ด้วยจำนวนจริง -
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ค30214 เบญจวรรณ ลำดับเลขคณิต -
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ค30214 เบญจวรรณ ลำดับเลขคณิต -
พุธ ที่ 24/05/2566 4 ว32246 ชื่นจิต ระบบหายใจของสัตว์ -
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ว32246 ชื่นจิต ระบบหายใจของสัตว์ -
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ว32207 ณฐกร แนะนำรายวิชา คำอธิบายรายวิชา สัดส่วนคะแนนในรายวิชา
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ก32901 ณัฐภัชสร แนะนำรายวิชาและเกณฑ์การผ่านรายวิชากิจกรรมแนะแนว
อังคาร ที่ 23/05/2566 4 ส32101 ปรัชญา ความเป็นมาของวิชาเศรษฐศาสตร์
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ท32101 นพวรรณ ตอบคำถามจากวรรณคดี -
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 อ32101 Daniel Vocabulary Unit 1
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ท32101 นพวรรณ ตอบคำถามจากวรรณคดี -
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 อ32101 Daniel Vocabulary Unit 1
จันทร์ ที่ 22/05/2566 9 ค30214 เบญจวรรณ แนะนำรายวิชา -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ศ32101 อนันท์ แจกหนังสือ อธิบายโครงสร้างรายวิชา ครูผู้สอนแจ้งอัตราส่วนของคะแนน แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง นาฏศิลป์ไทยและสากล
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ศ32101 อนันท์ แจกหนังสือ อธิบายโครงสร้างรายวิชา ครูผู้สอนแจ้งอัตราส่วนของคะแนน แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง นาฏศิลป์ไทยและสากล
จันทร์ ที่ 22/05/2566 4 ส32101 ปรัชญา แนะนำรายวิชาสังคมศึกษา3 และแจกหนังสือเรียน
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 อ32217 คนึงนิจ Set your goal
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 อ32101 Daniel pretest no one was absent
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ